Bouwkundig tekenaar

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een bouwkundig tekenaar is verantwoordelijk voor het uitwerken en maken van bouwkundige tekeningen voor bouwkundige toepassingen, constructies en gebouwen. Het tekenen van technische bouwtekeningen is niet makkelijk, omdat bouwkundige tekeningen aan veel eisen moeten voldoen voordat ze door de opdrachtgever en gemeente geaccepteerd worden. Een bouwkundig tekenaar zal in de meeste gevallen verschillende concepttekeningen maken, voordat er uiteindelijke goedkeuring kan plaatsvinden. Over het algemeen is het zo dat technische bouwtekeningen zeer uitgebreid zijn, omdat er veel informatie opgenomen moet worden binnen de technische tekeningen. Daarnaast is het zo dat technische tekeningen voorzien kunnen zijn van diverse detailtekeningen en bestektekeningen. Binnen deze detailtekeningen en bestektekeningen worden bepaalde constructies vergroot uitgelegd, zodat er makkelijker te zien is hoe de constructie precies opgebouwd moet worden. De werkzaamheden van een bouwkundig tekenaar zijn aan te merken als specialistische werkzaamheden, die ook om de nodige vakkennis en bouwkennis vragen. Tijdens het bouwkundig tekenproces zijn meestal diverse partijen betrokken zoals de opdrachtgever, de architect, de aannemer en de gemeente. Al deze partijen bekijken en beoordelen de bouwtekeningen op de voor hun belangrijke punten. Als bouwkundig tekenaar zul je vandaag de dag vaak met het tekenprogramma AutoCAD werken. Het tekenprogramma AutoCAD maakt het mogelijk om technische bouwkundige tekeningen op de computer uit te werken. Daarnaast is het denkbaar dat een bouwkundig tekenaar met de hand bepaalde tekeningen maakt. Het is de bouwkundige tekenaar die de visie van een architect uitwerkt tot een gebouw dat daadwerkelijk gebouwd kan worden. Zonder bouwkundige tekeningen is het niet mogelijk om een bouwproject te realiseren. Ook onderaannemers zijn sterk afhankelijk van de bouwtekeningen.

Een bouwkundig tekenaar kan dus verantwoordelijk zijn voor het maken van verschillende bouwkundige tekeningen. Om als bouwkundig tekenaar te kunnen werken moet je over veel ervaring en kennis van de bouwwereld beschikken. Vooral het kunnen begrijpen van complexe details is als bouwkundig tekenaar erg belangrijk. Het technisch tekenen van gebouwen met alle details en constructies is alleen mogelijk als een bouwkundig tekenaar op de hoogte is van alle details. Het is een architect die een gebouw in ruwe vorm zal ontwerpen en het is een bouwkundig tekenaar die het gebouw technisch mogelijk maakt door het uitwerken van alle technische details. Over het algemeen zal een bouwkundig tekenaar verschillende bouwtekeningen maken, zoals ontwerptekeningen, bestektekeningen, werktekeningen en bouwaanvraagtekeningen. Daarnaast is het denkbaar dat een bouwkundig tekenaar verantwoordelijk is voor het maken van bestekboeken. Naast het tekenen zelf zal een bouwkundig tekenaar veel moeten overleggen met andere betrokken partijen die allemaal verantwoordelijk zijn voor specifieke werkzaamheden, zoals een architect, constructeur, gemeente en de opdrachtgever. In sommige gevallen kan een bouwkundig tekenaar ook verantwoordelijk zijn voor het opmeten van oppervlaktes met betrekking tot vastgoed.

Technische bouwtekening

Een bouwkundig tekenaar is geen architect, omdat een architect verantwoordelijk is voor het ontwerp. Een bouwkundig tekenaar zal juist het ontwerp van een architect technisch uitwerken als bouwkundig tekenaar. Het is dus de architect die het gebouw ontwerpt en het is bouwkundig tekenaar die een werkbare bouwtekening maakt aan de hand van het idee van de architect. Het is daarom belangrijk dat architecten en bouwkundig tekenaars samenwerken. Een bouwkundig tekenaar maakt alle werktekeningen en detailtekeningen die gebruikt worden door diverse partijen. Een aannemer heeft bijvoorbeeld de werktekeningen en detailtekeningen nodig om een prijsopgave te kunnen doen en om te kunnen bouwen. De gemeente heeft alle werktekeningen en detailtekeningen nodig om goedkeuring te kunnen geven voor de bouw. Ook onderaannemers, zoals installateurs, moeten beschikken over de diverse bouwtekeningen om een prijsopgave te kunnen doen en om de werkzaamheden uit te kunnen voeren. Er zijn meestal veel verschillende partijen die moeten beschikken over alle werktekeningen en detailtekeningen. Een bouwkundig tekenaar kan in sommige gevallen ook aangemerkt worden als BIM-modelleur. Het is niet dat een bouwkundig tekenaar alleen werkzaam is met de computer. Het met de hand tekenen van ruwe schetsen zal nog steeds regelmatig voorkomen als bouwkundig tekenaar.

Bestekboek

Als het een groot bouwproject betreft is er niet alleen sprake van technische bouwtekeningen en detailtekeningen. Een bouwkundig tekenaar kan in dat geval ook verantwoordelijk zijn voor het maken van een bestekboek als bestekschrijver. Binnen een bestekboek worden alle materialen en belangrijke details uitgeschreven als naslagwerk. Het bestekboek is ook weer voor diverse partijen erg belangrijk, zodat ze precies weten met welke materialen er gewerkt moet worden en hoe de materialen toegepast moeten worden. Het bestekboek moet gezien worden als schriftelijke overeenkomst tussen de opdrachtgever en de aannemer. De meeste uitvoerders, timmerlieden en andere bouwvakkers maken regelmatig gebruik van het bestekboek.

Werkzaamheden bouwkundig tekenaar:

  • Uitwerken van bouwkundige situaties
  • Vertalen van het ontwerp naar technische tekeningen
  • Contacten met gemeenten over bouwaanvragen
  • Bestektekeningen maken

Wat doet een bouwkundig tekenaar:

Beroep bouwkundig tekenaar:

Opleidingen tot bouwkundig tekenaar

Om als bouwkundig tekenaar te kunnen werken kan iemand het beste de opleiding Hbo bouwkunde volgen. Deze opleiding duurt over het algemeen vier jaar, waarin ook stage gelopen moet worden. Het merendeel van de opleiding is echter op school. Het eerste jaar van de opleiding is oriënterend en tijdens het derde jaar ga je stage-lopen bij bedrijven, zoals een architectenbureau of ingenieursbureau. De opleiding bouwkunde is geen makkelijke opleiding. Tijdens de opleiding zullen er veel berekeningen gemaakt moeten worden en is er veel aandacht voor technische tekenen met het programma AutoCAD. Tijdens de opleiding leert de student zelfstandig bouwtekeningen te maken naar aanleiding van een ontwerp van de architect. Deze bouwtekeningen moet heel precies gemaakt worden, omdat ze gebruikt worden door de aannemer en naar de gemeente verzonden worden voor de vergunningsaanvraag. Op de bouwtekening wordt een gebouw op schaal getekend en met alle maatvoeringen aangegeven, zodat iedereen kan zien wat er precies gebouwd moet worden. De meeste bouwtekeningen zijn zeer uitgebreid. Ook de boekhouding is belangrijk als zelfstandig werkende bouwkundig tekenaar.

Bedrijven waar een bouwkundig tekenaar werkzaam kan zijn

Als bouwkundig tekenaar werk je meestal voor een architectenbureau, een aannemersbedrijf of bijvoorbeeld voor een gemeente op de afdeling bouw- en woningtoezicht. Daarnaast kan een bouwkundig tekenaar werkzaam zijn als ondernemer. Bouwkundig tekenaars zijn eigenlijk in alle branches werkzaam die met ontwerpen en techniek te maken hebben. Denk bijvoorbeeld ook aan de civiele techniek waarbinnen bouwtekeningen ook een belangrijke rol spelen.

Competenties bouwkundig tekenaar

Als bouwkundig tekenaar is het erg belangrijk dat je een goed oog voor details hebt, omdat technische tekeningen moeten kloppen. Het secuur kunnen werken als bouwkundig tekenaar moet vanzelfsprekend zijn. Ook het werken met het tekenprogramma AutoCAD mag geen probleem zijn als bouwkundig tekenaar. Omdat een bouwkundig tekenaar met veel verschillende vaklieden werkzaam zal zijn moet hij of zij beschikken over goede communicatieve vaardigheden. Daarnaast moet je als bouwkundig tekenaar zelfstandig in staat zijn om complexe berekeningen te maken en deze vervolgens te kunnen verwerken in de bouwtekeningen. Een bouwkundig tekenaar is geen constructeur, echter mag van een bouwkundig tekenaar wel rekenvaardigheden verwacht worden. Algemeen belangrijke woorden zijn vakkennis, details, verantwoordelijkheidsgevoel, samenwerken, presteren, controleren, monitoren, plannen en organiseren.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als bouwkundig tekenaar

Het arbeidsmarktperspectief als bouwkundig tekenaar is over het algemeen zeer goed te noemen als je beschikt over de juiste opleidingen. De meeste werkgevers zitten te springen om goed opgeleide technisch tekenaars, omdat het zulke specifieke werkzaamheden betreft die niet zomaar door iedereen uitgevoerd kunnen worden. Daarnaast kan je als bouwkundig tekenaar voor verschillende soorten bedrijven en overheden werkzaam zijn. Met andere woorden zal een goede bouwkundig tekenaar geen enkele moeite hebben met het verkrijgen van werk. De doorgroeimogelijkheden als bouwkundig tekenaar zijn niet zomaar aan te geven, omdat een bouwkundig tekenaar voor verschillende bedrijven en overheden werkzaam kan zijn.

Arbeidsvoorwaarden en salaris bouwkundig tekenaar

Als bouwkundig tekenaar in loondienst verdient men afhankelijk van je leeftijd, ervaring en verantwoordelijkheden tussen de 3500 en 5000 euro bruto per maand. Als zelfstandig ondernemer is er doorgaans meer te verdienen, maar is het inkomen sterk afhankelijk van de binnen te halen opdrachten. Simpele opdrachten zoals een uitbouw zijn meestal snel te tekenen en brengen doorgaans niet voldoende op om een inkomen te kunnen waarborgen.

Read this information on Architectural draftsman in English.

Lesen Sie diese Informationen auf Architekturzeichner auf Deutsch.

Lea esta informaciĆ³n sobre Dibujante arquitectonico en espaƱol.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Bouwkundig tekenaar

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Bouwkundig tekenaar bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl