Inmeter (vastgoed)

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep inmeter (vastgoed)
Werken als inmeter vastgoed
Het inmeten van woonruimtes
Wat doet een inmeter vastgoed:
NEN 2580 meetinstructie NVM:
Opleidingen tot inmeter (vastgoed)
Bedrijven waar een inmeter (vastgoed) werkzaam kan zijn
Competenties inmeter (vastgoed)
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als inmeter (vastgoed)
Arbeidsvoorwaarden en salaris inmeter (vastgoed)
Eigen bedrijf starten als Inmeter (vastgoed)
Boekhoudprogramma vergelijken Inmeter (vastgoed)

Beroep inmeter (vastgoed)

Een inmeter vastgoed houdt zich bezig met het inmeten van vloeroppervlaktes ten behoeve van de verkoop of verhuur van vastgoed. Daarbij maakt een inmeter gebruik van de vastgestelde meetinstructie NEN 2580. Elk type vastgoed heeft een bepaalde grootte die in inhoud en oppervlakte wordt uitgedrukt. Dat er sprake is van een meetinstructie waaraan een inmeter zich dient te houden, komt omdat er op deze manier een vergelijking te maken valt tussen vastgoed op basis van het aantal meters. Daarom maakt een inmeter gebruik van Meetinstructies Gebruiksoppervlakte Woningen en Meetinstructies Bruto inhoud woningen bij het inmeten van woningen. Deze meetinstructies zijn gebaseerd op NEN 2580. De primaire taak van een inmeter is het meten van allerlei soorten vastgoed, zoals appartementen, villa’s, rijtjeswoningen en bungalows. Hiervoor maakt een inmeter eerst op de betreffende locatie een schets met een indeling van het vastgoed. Daarbij komt er een aantekening van de afmetingen te staan. Op basis van de gemaakte schets met afmetingen is het mogelijk om de gebruiksoppervlakten en bruto-inhoud te meten. Overigens kan het ook zijn dat een inmeter alleen de schets maakt en de afmetingen noteert, waarna een ander bedrijf de berekening uitvoert. Dat hangt af van het type bedrijf waar een inmeter werkzaam is. Een inmeter kan ook ingeschakeld worden om een plattegrond van een woning te maken met bijbehorende afmetingen voor de verkoop of verhuur van een woning. Op deze manier krijgen belangstellende een goed inzicht van de indeling van de woning. Een juiste inmeting is bovendien van groot belang als het gaat om het vaststellen van de waarde van vastgoed. De vastgoedwaarde wordt onder meer bepaald aan de hand van het aantal m² van de ingemeten woning.

Werken als inmeter vastgoed

Een inmeter heeft dus de verantwoordelijkheid om woningen, appartementen of bedrijfsruimtes op een juiste manier in te meten. Het maken van tekeningen van indeling in de vorm van schetsen of plattegronden kan deel uitmaken van de werkzaamheden. In het verlengde daarvan vindt er een uitwerking van plaats, waar bijvoorbeeld een makelaar gebruik van kan maken. Bijvoorbeeld een bedrijfsmakelaar die bedrijfspanden verkoopt en daarvoor een plattegrond met afmetingen nodig heeft. Of een verhuurmakelaar die woningen namens een woningeigenaar verhuurt. De gegevens van een inmeter zijn belangrijk om op een snelle en efficiënte manier vastgoed te verhuren of te verkopen. Rondom de verkoop of verhuur van een woning zijn dan ook vaak naast een inmeter allerlei partijen betrokken. Denk daarbij ook aan een taxateur vastgoed die de waarde onder meer bepaalt aan de hand van het aantal m2 aan oppervlak en aan de bruto-inhoud. Zo is het uittekenen van een schets van de indeling van een woning gerelateerd aan het beroep technisch tekenaar of bouwkundig tekenaar. Een jurist vervult dan weer een andere taak in het kader van bijvoorbeeld het opstellen van een huurovereenkomst. Overigens is een inmeter niet aan te merken als een landmeter. De werkzaamheden van een landmeter richten zich namelijk op het inmeten van tuinen of van civiele infrastructuur. Het is wel zo dat een inmeter als veldwerker is aan te merken en dat geldt eveneens voor een landmeter. In beide functies werken de inmeters namelijk op locatie.

Het inmeten van woonruimtes

Het inmeten van vastgoed als woonruimtes is van belang om vast te stellen wat het oppervlakte is in aantal m² en de bruto-inhoud in aantal m³. Deze uitkomsten vormen onder meer een factor die de waarde van het vastgoed bepaalt. Dat is dus van groot belang voor de taxateurs die een prijs aan het vastgoed dienen toe te kennen. Daarnaast is het belangrijk om bij verhuur van appartementen en woningen aan particulieren het juiste aantal m² te vermelden. Denk daarbij aan een huisbaas die een woning in kamers opsplitst en deze aan studenten verhuurt. Het aantal m² is belangrijk voor de huurprijs en met de vermelding van het juiste aantal m² zijn bijvoorbeeld huurconflicten te voorkomen.

Wat doet een inmeter vastgoed:

  • Vastgoed bekijken.
  • Schets maken.
  • Indeling tekenen.
  • Oppervlakte in m² berekenen.
  • Bruto inhoud in m³ berekenen.
  • Afmetingen noteren bij schets.
  • Tekening uitwerken.
  • Plattegrond maken (2D, 3D).

NEN 2580 meetinstructie NVM:

Opleidingen tot inmeter (vastgoed)

Het is belangrijk om als inmeter op de hoogte te zijn van de meetinstructies. Daarom is het nodig een cursus NEN 2580: Meetinstructies gebruiksoppervlakte te volgen. Deze cursus wordt doorgaans als afdoende beschouwd en duurt in de meeste situaties maar een dag. Er zijn ook verschillende opleidingen beschikbaar waarmee je als inmeter in combinatie met de cursus aan de slag kunt. De vooropleiding hbo-opleiding Bouwkunde is wat dat betreft aan te raden, maar niet altijd een eis bij werkgevers. Het is wel vaak gewenst dat er sprake is van een opleiding die in een raakvlak met makelaardij of bouwkunde voorziet, zoals een hbo-opleiding Makelaardij en Vastgoed. Overigens volstaat een mbo-opleiding voor het inmeten van woningen meestal ook. Wanneer je gaat starten als zzp'er met je eigen bedrijf, dan is het belangrijk om de boekhouding op een goede manier op te zetten. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende online boekhoudpakketten met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het juiste online boekhoudprogramma.

Bedrijven waar een inmeter (vastgoed) werkzaam kan zijn

Een inmeter kan werkzaam zijn bij uiteenlopende bedrijven, zoals in de functie van medewerker huisvesting bij een woningstichting. Er zijn echter ook veel inmeters die als ondernemer in opdracht van onder meer vastgoedbedrijven en makelaars werken.

Competenties inmeter (vastgoed)

Het spreekt voor zich dat een inmeter zeer secuur en nauwkeurig dient te werken bij het inmeten van de oppervlakte en bruto-inhoud van vastgoed. Het is dan ook een belangrijke competentie net als de kunde van technisch tekenen. Andere competenties die van pas komen, hebben betrekking op samenwerking, overleggen en communicatie. Indien een inmeter als ondernemer werkt, zijn er ook andere vaardigheden van belang. Denk daarbij aan commerciële vaardigheden die ingezet moeten worden om opdrachten binnen te halen.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als inmeter (vastgoed)

Het inmeten van vastgoed is in allerlei opzichten belangrijk, zoals voor waardebepaling bij verkoop en voor de verhuur. Daarom is het de verwachting dat het gunstige arbeidsmarktperspectief van toepassing blijft zijn. Doorgroeien vanuit de functie inmeter is mogelijk op verschillende manieren, waarbij de ambitie, voorkeur en genoten opleiding een rol spelen. Er is echter geen sprake om binnen het beroep van inmeter in de functie zelf hogerop te komen.

Arbeidsvoorwaarden en salaris inmeter (vastgoed)

Het gemiddelde salaris van een inmeter in loondienst ligt tussen 2.200 euro en 3.000 euro bruto per maand. Indien een inmeter als ondernemer werkzaam is, dan geldt veelal een vaste vergoeding per aangenomen opdracht. Daarbij kan de vergoeding wel in hoogte variëren, afhankelijk van de uit te voeren werkzaamheden. Bovendien speelt de grootte van het vastgoed eveneens een rol. Het kost minder tijd om een appartement van 50 m² in te meten dan een woning met drie verdiepingen van 200 m². Het kan verder zo zijn dat er sprake is van een uurtarief.

Eigen bedrijf starten als Inmeter (vastgoed)

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Inmeter (vastgoed), waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Inmeter (vastgoed)

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Inmeter (vastgoed) bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Inmeter (vastgoed).

Mijnzzp.nl