Medewerker huisvesting

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een medewerker huisvesting is verantwoordelijk voor diverse taken die doorgaans betrekking hebben op wonen, gezondheid en zorg. In dit verband richt een medewerker huisvesting zich bijvoorbeeld op het huisvesten van bepaalde doelgroepen. Denk daarbij aan personen die verslaafd zijn, maar ook aan statushouders, gehandicapten, urgentiegevallen en ouderen die zorg nodig hebben. In een breder verband is het ook mogelijk dat een medewerker huisvesting verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud van de huisvesting binnen een bepaalde organisatie, zoals een school. Een van de werkzaamheden richt zich op het administratieve vlak, zoals het verwerken van gegevens. Het is eveneens mogelijk dat er sprake is van verantwoordelijkheid aangaande de uitvoering van huisvestingsprojecten, beheer- en onderhoudswerkzaamheden. In dat kader gezien kan het onder meer tot de taken behoren dat een medewerker huisvesting advies geeft. Bijvoorbeeld met betrekking tot het samenstellen van een meerjarig onderhoudsplan. Indien dit het geval is dan zorgt de medewerker huisvesting doorgaans eveneens voor het toezicht op de uitvoering ervan. Bij klachten van degene die gehuisvest zijn, neemt de medewerker deze in behandeling om vervolgens tot een beoordeling te komen. Een medewerker huisvesting staat in nauw contact met vele andere partijen om alle werkzaamheden uit te voeren. Zo is er sprake van samenwerking met de facilitaire dienst binnen een organisatie net als met leveranciers. Bovendien is er een belangrijke taak te vervullen als aanspreekpunt van de bewoners of gebruikers van een of meer gebouwen. Ook de verwerking van reparatie- en mutatieonderhoud maakt doorgaans deel uit van de functie. Zoals eerder omschreven kan een medewerker huisvesting ook werkzaam zijn voor stichtingen en instellingen die zoeken naar geschikte woonruimte voor cliënten.

Een medewerker huisvesting is niet alleen aan te merken als vastgoedmedewerker of als verhuurmakelaar. De werkzaamheden zijn veel breder te trekken en zo is er ook een link te leggen met andere beroepen en functies. Bijvoorbeeld met het beroep van medewerker verslavingszorg die verantwoordelijk is voor de huisvesting van verslaafden. Of met de functie van administratief medewerker in het kader van het bijhouden van de huisvesting administratie. Zo is er verder ook een link te leggen met het beroep van budgetcoach net als met de functie van medewerker invordering en heffingen. Ook is er een relatie met bijvoorbeeld een vastgoedbeheerder te leggen net als met een VVE-beheerder van een appartementencomplex. Het is dus zo dat de werkzaamheden van een medewerker huisvesting vaak verdergaan en bijvoorbeeld ook betrekking hebben op het houden van toezicht op cliënten. Het is afhankelijk van de werksituatie of er andere werkzaamheden bij komen kijken. Zo behoort het ook tot de mogelijkheden dat een medewerker huisvesting gericht in het voorzien van intensieve begeleiding. Dan zijn er andere beroepen op van toepassing, zoals die van pedagoog, gedragskundige, ambulant begeleider of pedagogisch medewerker.

HUISVESTING VOOR HULPBEHOEVENDE

In het kader van huisvesting voor hulpbehoevenden geldt dat het lastig is om woonruimte te vinden. Er is bij hulpbehoevenden doorgaans huisvesting nodig in combinatie met extra zorg of met speciale voorzieningen. Het kan ook zo zijn dat er een specifieke woonomgeving nodig is om een persoon te huisvesten. Denk daarbij aan iemand die een drugsverleden heeft en als ex-verslaafde beter maar niet in het centrum van een grote stad kan wonen. Of in elk geval niet meer dient terug te keren in de voormalige woonomgeving om een terug in de verslaving te voorkomen. Een medewerker huisvesting heeft bovendien niet alleen te maken met woongroepen of met woningstichtingen. Het komt ook voor dat er sprake is van contact met huisbazen in de particuliere woningmarkt die een kamer voor de verhuur ter beschikking stellen.

In het kader van huisvesting van personen is er bovendien ook vaak contact met andere partijen om alles rondom het wonen te regelen. Denk daarbij aan het plegen van overleg met een gemeente of contact met nutsbedrijven. Of in het kader van uitgebreide zorg contact met de Belastingdienst over toeslagen net als over onderhoudscontracten. Zo komt het ook voor dat een medewerker huisvesting contact heeft met een budgetcoach of bewindvoerder die beschermingswind uitvoert voor cliënten die gehuisvest dienen te worden.

WAT DOET EEN MEDEWERKER HUISVESTING:

  • Administratie verwerken
  • Onderhoudsplan opstellen
  • Samenwerken
  • Klachten afhandelen
  • Woonruimte zoeken
  • Bewoners begeleiden
  • Mutaties verwerken
  • Reparaties plannen
  • Advies geven

Dakloos; het kan iedereen gebeuren:

Jongerenhuisvesting:

OPLEIDINGEN TOT MEDEWERKER HUISVESTING

Het hangt van de specifieke werksituatie af welke opleiding er nodig is om als medewerker huisvesting aan de slag te gaan. Bij een algemeen takenpakket gericht op verhuur van vastgoed is doorgaans een mbo-opleiding voldoende. Bijvoorbeeld een opleiding tot facilitair medewerker of een mbo-opleiding tot administratief medewerker.

BEDRIJVEN WAAR EEN MEDEWERKER HUISVESTING WERKZAAM KAN ZIJN

Een medewerker huisvesting kan bij allerlei soorten bedrijven werkzaam zijn. Zo is het mogelijk om in dienst te zijn van een stichting, zoals een woningstichting of een stichting die hulp biedt aan verslaafden. Het is eveneens mogelijk om in dienst te zijn van een vastgoedbeheerder of te werken voor een school. Daarnaast zijn er ook gemeenten die medewerkers huisvesting in dienst hebben die dan in de functie als ambtenaar werkzaam zijn.

COMPETENTIES MEDEWERKER HUISVESTING

Een medewerker huisvesting heeft een uiteenlopend takenpakket. Daarom is het belangrijk over meerdere competenties te beschikken. Denk daarbij aan zorgvuldigheid als het gaat om de administratieve verwerking en het beheer van gegevens. Of aan het opstellen van contracten. Communicatieve vaardigheden zijn van groot belang in verband met de samenwerking en aansturing van andere partijen. Ook dient een medewerker huisvesting goed te kunnen plannen en organiseren. Denk maar aan het opstellen van een plan voor periodiek onderhoud en de uitvoering ervan. In het kader van toezicht houden is een kritische blik nodig net als het anticiperen op veranderende omstandigheden. Een medewerker huisvesting dient samen te werken, maar ook zelfstandig te opereren. Een klantvriendelijke opstelling is eveneens van belang net als over stressbestendige capaciteiten te beschikken.

ARBEIDSMARKTPERSPECTIEF EN DOORGROEIMOGELIJKHEDEN ALS MEDEWERKER HUISVESTING

De arbeidsmarkt heeft in allerlei sectoren medewerkers huisvesting nodig. Niet alleen als het gaat om gebouwen, waarin organisaties gehuisvest zijn, maar ook als het om de particuliere woningmarkt gaat. Daarom is het arbeidsmarktperspectief goed te noemen, want er worden daarin geen veranderingen verwacht. Een medewerker huisvesting zit bovendien in een goede positie om door te groeien. Het is onder meer mogelijk om teamleider te worden van het team met medewerkers huisvesting of om door te groeien tot afdelingsmanager. Indien er sprake is van een grote organisatie behoort het ook tot de mogelijkheid om je door te ontwikkelen tot vastgoedmanager.

ARBEIDSVOORWAARDEN EN SALARIS MEDEWERKER HUISVESTING

Het salaris van een medewerker huisvesting ligt gemiddeld genomen tussen de 2.500 euro en 3.500 euro bruto per maand. Het is van de werkomgeving en van de functiezwaarte gelet op het takenpakket afhankelijk wat de exacte verdiensten zijn. De opleiding, leeftijd en ervaring spelen daarin eveneens een rol. De arbeidsvoorwaarden zijn verder afhankelijk van het bedrijf of organisatie waar je werkt. Doorgaans is er een cao van toepassing.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Medewerker huisvesting

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Medewerker huisvesting bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl