VVE beheerder

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep vve beheerder
Werken als vve-beheerder
Wat doet een vve-beheerder?
Voordelen van een V.v.E.
Wat is een V.v.E.
Statuten van de V.v.E.
Ruzie binnen de V.v.E.
Film: Voordelen V.v.E.:
Film: Vereniging van Eigenaren:
Opleidingen tot V.V.E. beheerder
Bedrijven waar een V.V.E. beheerder werkzaam kan zijn
Competenties V.V.E. beheerder
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als V.V.E. beheerder
Arbeidsvoorwaarden en salaris V.V.E. beheerder
Eigen bedrijf starten als VVE beheerder
Boekhoudprogramma vergelijken VVE beheerder

Beroep vve beheerder

Een vve-beheerder is verantwoordelijk voor verschillende werkzaamheden, die te maken hebben met financieel beheer, organisatorisch beheer, administratief beheer, bouwkundig beheer en dagelijks technisch beheer. Als vve-beheerder behartig je de belangen van alle eigenaren die toebehoren tot de V.v.E. (vereniging van eigenaars). Alle eigenaren die onderdeel uitmaken van de vereniging zijn verplicht lid van de vereniging van eigenaars. Het bestuur van een vereniging van eigenaars bestaat uit verschillende eigenaren, die onderdeel uitmaken van de vereniging. In de meeste gevallen heeft dit betrekking op een voorzitter, secretaris en penningmeester. Als een vereniging van eigenaars bestaat uit een groot complex, zoals een woonflat, kan een vereniging van eigenaars er ook voor kiezen om gebruik te maken van een professionele beheersorganisatie. Het komt redelijk vaak voor dat vereniging van eigenaren er voor kiest om de beheerswerkzaamheden uit te besteden. Dit komt vooral doordat het beheren van grote complexen niet makkelijk is en veel tijd in beslag kan nemen. In alle gevallen is een vve-beheerder samen met de andere bestuursleden verantwoordelijk voor het beheren van de vereniging. Denk bijvoorbeeld aan het regelmatig houden van ledenvergaderingen, het inplannen van onderhoud, het opstellen van begrotingen en aan het laten uitvoeren van noodreparaties. Ook heeft een vereniging van eigenaren in veel gevallen te maken met verplichte keuringen. Denk bijvoorbeeld aan het keuren van de liftinstallatie of aan het keuren van de brandinstallatie. Andere werkzaamheden van een vve-beheerder zijn het controleren of alle leden hun maandelijkse verplichte bijdrage voldaan hebben. Ook zijn vve-beheerders verantwoordelijk voor het opvragen van offertes, het voorleggen van de offertes aan de leden, en verantwoordelijk voor het verstrekken van opdrachten aan bedrijven. Binnen Nederland is het verplicht dat bewoners van een gezamenlijk complex over een actieve V.v.E. beschikken.

Werken als vve-beheerder

Een vve-beheerder is dus een vastgoedbeheerder, die specifiek verantwoordelijk is voor het beheren van de vereniging van eigenaren. De functie vve-beheerder kan betrekking hebben op de voorzitter, de secretaris of de penningmeester. Binnen kleinere vereniging van eigenaren kan het voorkomen dat eigenaren verschillende functies bekleden. Een van de belangrijkste taken van het gezamenlijke V.v.E. bestuur is het opstellen van een meerjarenbegroting met de te verwachten kosten en de maandelijkse bijdragen van alle leden. Zonder een meerjarenbegroting bestaat het risico dat een vereniging van eigenaren in de financiële problemen komt. Bij ernstige nalatigheid zijn gemeentes bevoegd om handhavingstrajecten op te starten om een vereniging van eigenaren te dwingen om onderhoud uit te voeren. Dit kan in extreme gevallen inhouden dat leden een grote bijdragen aan de V.v.E. moeten doen. Als leden niet beschikken over voldoende eigen vermogen kan het voorkomen dat leden hun hypotheek moeten verhogen om de verplichte bijdrage te kunnen voldoen. Om dit soort problemen te voorkomen is het belangrijk dat een V.v.E. over voldoende financiële middelen beschikt. Dit is ook meteen de belangrijkste reden dat een vereniging van eigenaren er voor kan kiezen om gebruik te maken van een professionele beheersorganisatie. Professionele beheersorganisatie beschikken daarnaast over veel expertise en kunnen aangemerkt worden als bouwkostendeskundige.

Wat doet een vve-beheerder?

Een VvE-beheerder, wat staat voor Vereniging van Eigenaren, is verantwoordelijk voor het beheer en de administratie van een Vereniging van Eigenaren (VvE). Een V.v.E is een organisatie die verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud van een gebouw of complex waarin meerdere eigenaren wonen of werken. De VvE-beheerder vervult een belangrijke rol in het faciliteren van het dagelijkse beheer en het waarborgen van een goede werking van de V.v.E. De specifieke taken van een VvE-beheerder kunnen variëren, maar over het algemeen omvatten ze:

  • Financieel beheer: De VvE-beheerder is verantwoordelijk voor het financiële beheer van de V.v.E. Dit omvat het opstellen en beheren van het budget, het innen van servicekosten van de eigenaren, het betalen van rekeningen en facturen, het bijhouden van financiële administratie en het opstellen van jaarrekeningen.
  • Technisch beheer: De VvE-beheerder coördineert en beheert het technisch onderhoud en de reparaties van het gebouw of complex. Ze werken samen met aannemers, leveranciers en onderhoudsbedrijven om ervoor te zorgen dat het gebouw in goede staat verkeert en voldoet aan de wettelijke eisen.
  • Administratief beheer: De VvE-beheerder zorgt voor de administratieve taken van de V.v.E, zoals het opstellen van vergaderagenda's en notulen, het versturen van communicatie naar eigenaren, het bijhouden van de ledenadministratie en het beheren van contracten en verzekeringen.
  • Juridisch en wettelijk beheer: De VvE-beheerder heeft kennis van wet- en regelgeving met betrekking tot V.v.E's en zorgt ervoor dat de V.v.E voldoet aan de wettelijke verplichtingen. Ze kunnen juridisch advies geven aan de VvE en fungeren als contactpersoon bij juridische kwesties.
  • Communicatie en vergaderingen: De VvE-beheerder organiseert en faciliteert de V.v.E vergaderingen, waarin belangrijke beslissingen worden genomen. Ze communiceren met de eigenaren en andere belanghebbenden om informatie te verstrekken, vragen te beantwoorden en zorgen aan te pakken.

Over het algemeen is de rol van een VvE-beheerder gericht op het waarborgen van een soepele werking van de V.v.E, het handhaven van gebouw regels en het faciliteren van een goede communicatie tussen eigenaren. Ze hebben een breed scala aan verantwoordelijkheden om ervoor te zorgen dat het gebouw goed wordt beheerd en dat de belangen van de eigenaren worden beschermd.

Voordelen van een V.v.E.

Het is belangrijk dat de bewoners weten welke kosten er in de komende jaren aankomen om onverwachte uitgaven tegen te gaan. Als er niets geregeld wordt door de vereniging van eigenaren kunnen bewoners voor onverwacht hoge kosten komen te staan. Vooral in flats kunnen er hoge onderhoudskosten ontstaan als er iets kapot gaat. Denk bijvoorbeeld aan de blokverwarming, de liftinstallatie en aan de dakbedekking. Om dit soort problemen te voorkomen is het belangrijk dat er sprake is van een actieve vereniging van eigenaren. In de splitsingsakte staat meestal omschreven waaraan bewoners moeten meebetalen, en wat hun aandeel is binnen de vereniging van eigenaren. Een verenging van eigenaren zal regelmatig een ledenvergadering houden waar lopende zaken besproken worden. Het is niet verplicht om hierbij aanwezig te zijn, echter kunnen andere leden wel gewoon beslissingen nemen. Leden van een vereniging van eigenaren die niet aanwezig zijn kunnen ook via de mail hun voorkeur geven of een machtiging afgeven. Een ander groot voordeel van een goede V.v.E. is dat bewoners makkelijk hun woning verkocht krijgen. De meeste kopers en makelaars weten goed dat niet een actieve V.v.E. problemen kan opleveren, omdat er bijvoorbeeld grote onkosten aankomen. Lees ook ons artikel: Boekhoudprogramma voor stichtingen en verenigingen.

Wat is een V.v.E.

Een V.v.E. staat voor verschillende appartementsrechten, de individuele eigenaars vormen de V.v.E. Hoe een V.v.E. te werk gaat, hangt meestal af van de grootte. Een flatgebouw zal over het algemeen meer beheerswerkzaamheden nodig hebben dan een blok met vier appartementen. De meeste kleine vereniging van eigenaren kunnen de gangbare handelingen prima zelf afhandelen en hoeven niet vaker dan één keer per jaar bij elkaar te komen. Tijdens deze vergaderingen worden de gangbare zaken besproken, zoals de maandelijkse bijdrage, staat van onderhoud, de te verwachten kosten en het financiële gedeelte. Het maakt verder niet uit hoeveel leden een vereniging van eigenaren heeft. Alle leden zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het onderhoud. Vve-beheerder heeft ook betrekking op administratief beheer en financieel beheer. De belangrijkste taken zijn het houden van ledenvergaderingen, technisch beheer en het informeren van alle V.v.E leden. Vooral het vroegtijdig informeren van alle V.v.E leden is belangrijk om problemen te voorkomen.

Statuten van de V.v.E.

In de statuten van de V.v.E. staat omschreven waaraan de verschillende leden zich moeten houden. Deze statuten bestaan minimaal uit de splitsingsakte. Buiten de splitsingsakte worden er meestal ook huishoudelijke reglementen opgenomen. Binnen de huishoudelijke reglementen worden andere zaken opgenomen waaraan leden zich moeten houden. Denk bijvoorbeeld aan de vloerbedekking die eigenaren mogen toepassen (geluiddempend), hoe vaak de algemene ruimtes schoongemaakt worden, hoe vaak de tuinman komt, het niet plaatsen van goederen in de algemene ruimtes en als er gewerkt mag worden door aannemers of klusjesmannen in de appartementen.

Ruzie binnen de V.v.E.

Het komt regelmatig voor dat leden van een vereniging van eigenaren het niet eens zijn met elkaar. Denk bijvoorbeeld aan leden die nieuwe kozijnen willen, omdat hun kozijnen verrot zijn, terwijl andere leden hiervan geen last hebben. In de meeste gevallen behoort het vervangen van kozijnen tot de verantwoordelijkheden van de V.v.E. Dit houdt in dat iedereen moet meebetalen. Het kan niet voorkomen dat de onderste bewoners van een vereniging van eigenaren niet willen meebetalen met de dakbedekking, omdat alleen de bovenste bewoners last hebben van lekkage. Een andere oorzaken van ruzie binnen de V.v.E. is dat bewoners op eigen initiatief onderhoud hebben laten uitvoeren zonder de vve-beheerder in kennis te stellen. Als het onderhoud, zoals het laten schilderen van kozijnen, niet voldoet aan de richtlijnen, kan dit problemen opleveren. Een V.v.E. is een collectief, waarbinnen het belangrijk is dat bewoners samen opereren. Het vinden van een goede beheerder is vaak lastig. Een goede beheerder moet bijvoorbeeld ook over enig juridische kennis beschikken. Juridische kennis is belangrijk met betrekking tot relevante wetteksten en het laten opnemen van bepalingen.

Film: Voordelen V.v.E.:

Film: Vereniging van Eigenaren:

Opleidingen tot V.V.E. beheerder

Er bestaan geen landelijk erkende opleidingsmogelijkheden voor het beroep vve-beheerder. Wel zijn er heel veel mogelijkheden om korte cursussen te volgen om het V.v.E. management onder de knie te krijgen. In het algemeen hoeft een vve-beheerder niet over een specifieke opleiding te beschikken, omdat iedereen gekozen kan worden tot vve-beheerder. In de praktijk zijn dit wel vaak mensen, die beschikken over bouwkundige kennis. Denk bijvoorbeeld aan oude bouwkundig adviseurs, ingenieurs of aan handige mensen. Als we spreken van een professionele beheerder kan de hbo-opleiding vastgoed en makelaardij aangemerkt worden als geschikte opleiding. Daarnaast zijn er externe opleidingsinstituten te vinden, die verschillende geschikte opleidingen aanbieden. Wanneer je gaat starten als zzp'er met je eigen bedrijf, dan is het belangrijk om de boekhouding op een goede manier op te zetten. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende online boekhoudpakketten met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het juiste online boekhoudprogramma.

Bedrijven waar een V.V.E. beheerder werkzaam kan zijn

Een vve-beheerder hoeft niet werkzaam te zijn voor bedrijven, omdat ook bewoners actief kunnen zijn als vve-beheerder. Professionele beheerders zijn werkzaam voor een beheersorganisatie of werkzaam als ondernemer. Binnen de meeste grote V.v.E. zijn er verschillende bewoners betrokken bij de V.v.E. Deze bewoners kunnen ook te maken hebben met een professionele beheersorganisatie.

Competenties V.V.E. beheerder

De belangrijkste competentie van een vve-beheerder is dat je beschikt over bestuurservaring. Daarnaast kan bouwkundig inzicht aangemerkt worden als belangrijke competentie. Ook zal een vve-beheerder moeten beschikken over goede communicatieve vaardigheden, omdat je te maken hebt met alle leden en externe bedrijven. Ook juridische kennis is een competentie, die niet onderschat moeten worden. Denk bijvoorbeeld aan het optreden als leden hun verplichte bijdrage niet voldoen. Algemeen belangrijke woorden zijn vergaderen, overleggen, motivatie, plannen, organiseren, onderhandelen, controleren, inspecteren en sociaal.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als V.V.E. beheerder

Het arbeidsmarktperspectief van een vve-beheerder is sterk afhankelijk van de werkzaamheden. In de meeste gevallen is een vve-beheerder een gekozen bestuursvoorzitter en heb je verder niks te maken met een mogelijk arbeidsmarktperspectief. Het arbeidsmarktperspectief van professionele vve-beheerders is wel goed te noemen. Er zijn binnen Nederland veel vereniging van eigenaren, waardoor het verkrijgen van werk in de meeste gevallen geen probleem is als je beschikt over de juiste opleidingen. De doorgroeimogelijkheden van een vve-beheerder moeten gezien worden in het verkrijgen van meer verantwoordelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan de functie vastgoedmanager.

Arbeidsvoorwaarden en salaris V.V.E. beheerder

Een vve-beheerder die aangemerkt moet worden als vrijwilliger heeft in de meeste gevallen recht op een vaste vergoeding voor de werkzaamheden. Hoe hoog deze vergoeding precies is moet vastgesteld worden tijdens de algemene ledenvergadering. Over het algemeen zal een vrijwillige vve-beheerder maximaal vijftienhonderd euro per jaar verdienen exclusief onkosten. Een professionele vve-beheerder zal in de meeste gevallen een salaris verdienen tussen de 2500 en 3500 euro bruto per maand afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden.

Eigen bedrijf starten als VVE beheerder

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als VVE beheerder, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken VVE beheerder

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als VVE beheerder bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een VVE beheerder.

Mijnzzp.nl