Bestuurder

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Bestuurder is een algemene benaming voor personen die onderdeel uitmaken van een bestuur, wat betrekking kan hebben op het dagelijkse bestuur en het algemeen bestuur van een college, vereniging of stichting. Een bestuurder die onderdeel uitmaakt van een bestuur beschikt over formele bevoegdheden die de betreffende organisatie aangaan. Een bestuur bestaat uit verschillende bestuurders zoals de voorzitter, de secretaris, de penningmeester en de vicevoorzitter die allemaal verantwoordelijk zijn voor specifieke taken. Bestuur komt binnen veel verschillende organisaties, bedrijven en instellingen voor, omdat ze alleen goed kunnen functioneren als ze gebruik maken van een bestuur. De belangrijkste taak van het bestuur is het bewaken van de algemene belangen die de betreffende organisatie aangaan, zoals op financieel gebied, kwaliteitsbewaking en gestelde doelstellingen van de organisatie. De functie bestuurder moet verder vrij algemeen gezien worden omdat een bestuurder verantwoordelijk kan zijn voor verschillende functies binnen een bestuur. Daarnaast kan een bestuurder over verschillende bevoegdheden beschikken afhankelijk van de soort bestuurder en bestuur. Over het algemeen is het zo dat alleen het gezamenlijke bestuur over bestuursbevoegdheden zal beschikken. Met andere woorden is het zo dat een bestuurder niet zelfstandig beslissingen kan nemen zonder de goedkeuring van andere bestuurders.

Als bestuurder bestuur je samen met andere bestuurders en kan er sprake zijn van een algemeen bestuurders zoals personeelsleden, aandeelhouders of clubleden wanneer het een sportvereniging betreft. Algemeen bestuurders hebben over het algemeen een controlerende functie met betrekking tot het dagelijkse bestuur. Een bestuur ook alleen bestaan uit het dagelijks bestuur wanneer het bijvoorbeeld een kleine stichting betreft zoals een kleine vereniging van eigenaren. Bestuurder is dus een algemene benaming voor mensen die onderdeel uitmaken van een bestuur. Zoals eerder omschreven bestaan er verschillende soorten bestuurders die verantwoordelijk zijn voor specifieke taken binnen het bestuur. De voorzitter van het bestuur zit de vergaderingen voor, de penningmeester van het bestuur controleert de inkomsten en de uitgaven van het bestuur en de secretaris van het bestuur is verantwoordelijk voor het organiseren van de vergaderingen en de verslaglegging van de vergaderingen.

Colleges en stichtingen komen binnen verschillende soorten overheden, bedrijven en instellingen voor en kunnen over verschillende bevoegdheden beschikken afhankelijk van de soort college of stichting. Een college heeft over het algemeen betrekking op een overheidsorgaan zoals het college van Burgemeester en Wethouders of bijvoorbeeld het college van Dijkgraaf en Heemraden die wettelijke bevoegdheden hebben namens de overheid. Wanneer het bestuur betreft op landelijk niveau spreekt men eerder van de regering of de overheid. Ministers en Staatssecretarisen zijn dan ook bestuurders van het hele land en beschikken over meer bevoegdheden dan andere colleges. Stichtingen zijn geen colleges maar worden over het algemeen wel bestuurd door een bestuur. De besluiten binnen een stichting worden dus ook genomen door het bestuur. Maar deze besluiten hebben geen invloed op reguliere burgers, zoals de besluiten van een college.

Verantwoordelijkheden bestuurder

Bestuurders zijn verantwoordelijk voor het bestuur van een stichting, vereniging of college en zijn belast met bestuurlijke verantwoordelijkheden. Bestuurlijke verantwoordelijkheden hebben betrekking op het gehele bestuur en kunnen niet afgedaan worden door de melding dat de penningmeester bijvoorbeeld iets fout gedaan heeft als er problemen ontstaan. Bestuurders dragen ook collegiale verantwoordelijkheden als geheel (het bestuur). Het is daarom zo belangrijk dat de dagelijks bestuurder en het algemeen bestuur elkaar controleren omdat het gehele bestuur verantwoordelijk is.

Hoe werkt een democratie:

Opleidingen tot bestuurder

Er bestaan verschillende geschikte opleidingen als het aankomt op bestuur, zoals aan de Bestuursacademie Nederland. Welke opleiding het beste zal passen is persoonlijk omdat er verschillende soorten bestuur bestaan. Daarnaast zal het in lang niet alle gevallen nodig zijn om een bestuursopleiding te volgen, omdat dit afhankelijk is van het soort bestuur en de verantwoordelijkheden van het bestuur. Zie ook de handige boeken: openbaar bestuur, openbaarheid van bestuur, de ambtenaar in het openbaar bestuur, ICT en openbaar bestuur, duizend jaar openbaar bestuur in Nederland en valkuilen voor wethouders.

Bedrijven waar een bestuurder werkzaam kan zijn

Als bestuurder kan je werkzaam zijn voor uiteenlopende soorten verenigingen, stichtingen of overheidsorganen die gebruik maken van bestuur. Daarnaast kan een bestuurder hobbymatig actief zijn binnen bijvoorbeeld een hobbyclub. De meeste bestuurders hebben naast hun bestuurswerkzaamheden ook ander werk. Dit kan per bestuur verschillen, omdat er veel verschillende soorten bestuurders zijn.

Competenties bestuurder

De belangrijkste competentie als bestuurder is integriteit. Algemeen belangrijke woorden zijn visie, samenwerken, luisteren, delegeren, beheer, controleren en passie. Daarnaast kan het nemen van besluiten ook gezien worden als een belangrijke competentie, omdat de werkzaamheden van een bestuurder daar grotendeels om draaien. In zijn algemeenheid is communicatie aan te geven als belangrijke competentie.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als bestuurder

Arbeidsmarktperspectief is niet echt van toepassing op een bestuurder omdat er veel verschillende soorten bestuurders bestaan. Het worden van een bestuurder is meestal afhankelijk van de soort werkzaamheden die iemand beroepsmatig of hobbymatig uitvoert. Daarnaast kan het gaan om volksvertegenwoordigers. De doorgroeimogelijkheden als bestuurder zijn niet zomaar aan te geven, omdat deze geheel afhankelijk zijn van het soort bestuurder, opleidingen en competenties.

Arbeidsvoorwaarden en salaris bestuurder

Er zijn geen voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden omdat een bestuurder werkzaam kan zijn voor uiteenlopende soorten verenigingen, stichtingen en colleges. Daarnaast kunnen de werkzaamheden van een bestuurder ook hobbymatig uitgevoerd worden. Het is ook niet mogelijk om een salarisindicatie te geven voor het beroep bestuurder omdat dit ook weer afhankelijk is van de soort werkzaamheden.

Mijnzzp.nl