Bestuurskundige

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een bestuurskundige is een wetenschapper die zich bezighoudt met het oplossen van maatschappelijke problemen binnen de discipline bestuurskunde. Dit betreft een breed vakgebied dat op allerlei sectoren betrekking heeft, variërend van economie tot onderwijs en van verkeer tot recht. Een bestuurskundige gebruikt de wetenschappelijke kennis om maatschappelijke vraagstukken te onderzoeken en aan de hand daarvan een advies te geven. De functie is in het kort het beste te omschrijven als de manier waarop het openbaar bestuur in de samenleving functioneert. De specifieke werkzaamheden van een bestuurskundige zij onder meer afhankelijk van de werkgever en van het specifieke vakgebied. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat er sprake is van de taken van een beleidsadviseur, waarbij een bestuurskundige werkzaam is voor een provincie, waterschap of gemeente. Binnen de bestuurskunde draait alles om problemen en het daaraan gekoppelde oplossend vermogen. Het komt er op neer dat de functie bestuurskundige betrekking heeft op het oplossen van maatschappelijke problemen. Een van de specifieke taken is het onderzoeken en analyseren van bestuurlijke en maatschappelijke vraagstukken vanuit een bepaalde invalshoek. Dat kan een politieke invalshoek zijn, maar ook een sociale of juridische invalshoek. Andere werkzaamheden die bij het beroep horen, zijn onder meer het ontwikkelen van beleid en assisteren bij de uitvoering en het aandragen van verbeteringsadviezen. Ook het schrijven van beleidsnotities kan een taak zijn net als projectplanning en het contact houden en overleg plegen met vertegenwoordigers van organisaties. In het kader van het doen van onderzoek geldt dat het verzamelen van informatie onderdeel uitmaakt van de taken.

Een bestuurskundige heeft zich dus als wetenschapper gespecialiseerd in de wetenschappelijke discipline bestuurskunde. Een bestuurskundige krijgt in een breed opzicht les in bestuurskunde, zoals op het gebied van beleidskunde, economie, sociologie en recht. In dat kader en gelet op de uitvoering van werkzaamheden zijn er diverse andere beroepen op van toepassing. Zo is het mogelijk dat een bestuurskundige als beleidsmedewerker werkt of meer specifiek als beleidsadviseur. Ook is met betrekking tot de sociologie een link te leggen met het beroep socioloog. Een bestuurskundige werkt veel samen en pleegt daarin overleg met externe partijen. Op het gebied van politiek is er wat dat betreft een raakvlak met bijvoorbeeld het beroep van lobbyist en politicus. Wat betreft de samenwerking en overleg brengt de opleiding tot bestuurskundige met zich mee dat er veel aandacht is voor het trainen van onderhandelingsvaardigheden. Ten aanzien van het doen van onderzoek is er nog een verband aan te duiden met het beroep van marktonderzoeker.

VOORBEELD MAATSCHAPPELIJK VRAAGSTUK

Om wat meer concreet inzicht te geven in de werkzaamheden van een bestuurskundige is het handig om een voorbeeld te geven. Zo is het bijvoorbeeld een vraagstuk wat de overheid kan doen om het gebruik van fossiele brandstoffen te beperken. Een ander maatschappelijk vraagstuk betreft de verdeling van asielzoekers in de opvang in Nederland. Dit zijn vraagstukken die zowel met bestuurskundig als juridisch inzicht te zijn beantwoorden. De bestuurskundige heeft dan als taak om een oplossing voor een maatschappelijk probleem aan te dragen. Op juridisch gebied is er sprake van de bevoegdheden die het bestuur heeft om met middelen het probleem op te lossen. Zo biedt het juridische deel eveneens inzicht in de manier waarop burgers worden beschermd als een overheid gebruikmaakt van bevoegdheden. Er is in dit geval sprake van een combinatie van bestuurskundige en juridische inzichten. Deze voorzien vervolgens in een bijdrage aan het functioneren van de samenleving en van het overheidsorgaan. In dit geval is de bestuurskundige specialist in juridische bestuurskunde.

Wat kun je met bestuurskunde?

Een bestuurskundige is vaak werkzaam als beleidsadviseur voor de overheid. Het is de taak van bestuurskundige op het gebied van openbaar bestuur om efficiënte systemen te bedenken en in te voeren die overheden kunnen helpen soepel te werken. De ontwikkeling van digitale diensten is een veel voorkomend voorbeeld waar experts voor worden ingezet. Enkele andere gebieden zijn IT-projecten, ondernemingsbestuur, economische diplomatie, duurzame ontwikkeling en internationale betrekkingen.

Vanzelfsprekend kan een bestuurskundige binnen verschillende domeinen werkzaam zijn. Denk bijvoorbeeld aan het verminderen van criminaliteit, het verbeteren van de zorg of aan het onderwijs. Een bestuurskundige kan ook binnen een gemeente of provincie werkzaam zijn.

WAT DOET EEN BESTUURSKUNDIGE:

  • Maatschappelijk probleem onderzoeken.
  • Informatie verzamelen en analyseren.
  • Advies verstrekken.
  • Overleg plegen met externe partijen.
  • Beleidsnotities schrijven.
  • Ondersteunen bij uitvoering beleid.
  • Projectplanning.

Bacheloropleiding Bestuurskunde:

Bestuurskunde en Overheidsmanagement:

OPLEIDINGEN TOT BESTUURSKUNDIGE

De wetenschappelijke opleiding bestuurskunde vormt de basis om als bestuurskundige aan de slag te gaan. Het betreft hier een universitaire opleiding met een duur van vier jaar. Er zijn echter ook andere opleidingen te volgen die vooraf al specifiek gericht zijn op een bepaald vakgebied. Bijvoorbeeld een driejarige bacheloropleiding juridische bestuurskunde. Ook is het mogelijk om op hbo-niveau een opleiding bestuurskunde te volgen, waarbij het wetenschappelijke karakter niet aanwezig is. Wanneer je gaat starten met je eigen bedrijf als zzp'er, dan is het belangrijk om de zzp administratie op een goede manier op te zetten. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende online zzp boekhoudprogramma's met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het beste boekhoudpakket voor de zzp administratie. Het is belangrijk om de financiële administratie op de juiste manier bij te houden als zelfstandig ondernemer.

BEDRIJVEN WAAR EEN BESTUURSKUNDIGE WERKZAAM KAN ZIJN

Een bestuurskundige kan werkzaam zijn voor verschillende organisaties, zoals bij een gemeente of een provincie. In dat geval is de bestuurskundige werkzaam als ambtenaar. Zo is het ook mogelijk om bij een waterschap in dienst te zijn of om als beleidsmedewerker bij de politie aan de slag te gaan. Verder is het mogelijk om als trainee bijvoorbeeld bij een ambassade, bank of een multinational te gaan werken. Daarnaast komt het voor dat een bestuurskundige bij een onderzoeksbureau of adviesbureau werkt in de vorm van consultant. Er zijn wat dat betreft allerlei bedrijven en organisaties om als bestuurskundige te werken, zoals ook bij de brandweer of een zorginstelling. Een ander voorbeeld is werkzaam te zijn bij een ministerie als beleidsadviseur. Een bestuurskundige heeft dan als voordeel in de basis kennis te hebben in allerlei vakgebieden. Dat komt van pas als je de ene keer met accountants moet praten en de andere keer met juristen. Elk vakgebied heeft zo een eigen invalshoek.

COMPETENTIES BESTUURSKUNDIGE

Een bestuurskundige dient in het kader van de werkzaamheden over een onderzoekende, ondernemende en gestructureerde persoonlijkheid te beschikken. Daarbij is een uitstekende communicatie van groot belang net als een maatschappelijk betrokken houding. Analytische vaardigheden komen van pas met betrekking tot het verzamelen van informatie en het doen van onderzoek. Een kritische houding is daarbij eveneens van belang. Verder is het in het kader van samenwerken en overleg om tot probleemoplossing te komen ook van belang om goed te kunnen onderhandelen. Daarbij komt conflicthantering van pas net als het beschikken over overtuigingskracht en het hebben van een visie.

ARBEIDSMARKTPERSPECTIEF EN DOORGROEIMOGELIJKHEDEN ALS BESTUURSKUNDIGE

Maatschappelijke problemen waren er vroeger, zijn er nu en in de toekomst. Wat dat betreft is de arbeidsmarkt en het toekomstperspectief als gunstig te zien voor een bestuurskundige. Indien gewenst heeft een bestuurskundige de mogelijkheid om door te groeien. Dat is onder meer mogelijk door als wetenschapper te promoveren of door een andere functie te bekleden, zoals die van programmamanager.

ARBEIDSVOORWAARDEN EN SALARIS BESTUURSKUNDIGE

Het salaris van een bestuurskundige ligt bruto gemiddeld tussen 3.000 euro en 4.500 euro per maand. Het is afhankelijk van de cao welke overige arbeidsvoorwaarden van toepassing zijn. Bovendien zijn er per werkgever in de zakelijke sector ook nog verschillen ten aanzien van de secundaire arbeidsvoorwaarden.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Bestuurskundige

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Bestuurskundige bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl