Nationale ombudsman

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep Nationale ombudsman
Wat doet de Nationale ombudsman
Werkzaam als onafhankelijk toezichthouder
Wat is onbehoorlijk bestuur
Film: Nationale ombudsman
Opleidingen tot Nationale ombudsman
Bedrijven waar een Nationale ombudsman werkzaam kan zijn
Competenties Nationale ombudsman
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als Nationale ombudsman
Arbeidsvoorwaarden en salaris Nationale ombudsman
Eigen bedrijf starten als Nationale ombudsman
Boekhoudprogramma vergelijken Nationale ombudsman

Beroep Nationale ombudsman

De Nationale ombudsman is een onafhankelijk functionaris, die burgers kan bijstaan als ze problemen ondervinden met de overheid. In de meeste gevallen betreft dit onbehoorlijk overheidsoptreden en geen algemene zaken waarvoor duidelijke rechtspraak te vinden is. Het gaat juist om klachten of problemen met betrekking tot onbehoorlijk bestuur waarmee burgers te maken kunnen krijgen. Denk bijvoorbeeld aan een burger die te lang op een uitkering moet wachten, omdat een overheidsinstantie fouten gemaakt heeft, waardoor de burger uiteindelijk in problemen is gekomen. Tegenwoordig kunnen ook klachten over decentrale overheden voorgelegd worden aan de Nationale ombudsman, zoals besluiten en beslissing op provinciaal niveau en op gemeentelijk niveau. De Nationale ombudsman is onafhankelijk en onpartijdig en zal burgers en instanties op een eerlijke manier adviseren als ze tegen problemen aanlopen. Het is niet zo dat burgers en overheidsinstanties verplicht zijn om de adviezen op te volgen van de Nationale ombudsman, echter moeten de adviezen van de Nationale ombudsman wel aangemerkt worden als zwaarwegende adviezen, die niet zomaar genegeerd kunnen worden. Burgers die tegen bepaalde problemen aanlopen kunnen dus de Nationale ombudsman inschakelen, die burgers op verschillende manieren kan helpen. De Nationale ombudsman zal alleen zaken behandelen die de overheid of overheidsinstanties aangaan. Mensen die bijvoorbeeld problemen ondervinden met hun bank of energieleverancier kunnen niet terecht bij de Nationale ombudsman, omdat dit geen overheidsinstantie betreft. Daarnaast moet er sprake zijn van individuele klachten waarvoor geen beroep bij de rechter mogelijk is. De Nationale ombudsman is in veel gevallen de laatste mogelijkheid van burgers om hulp te krijgen bij problemen. De nationale ombudsman is er ook om de dienstverlening van de overheid verder te verbeteren door het aankaarten van problemen.

Wat doet de Nationale ombudsman

De Nationale ombudsman is dus geen rechter die bindende uitspraken kan doen, maar kan wel zwaarwegende adviezen geven die burgers en instanties verder kunnen helpen. De Nationale ombudsman helpt niet alleen burgers die tegen mogelijke problemen aanlopen, maar helpt ook instanties, lokale overheden en de regering die met problemen te maken hebben, omdat ze onderdeel uitmaken van het probleem. De Nationale ombudsman geeft dan ook adviezen hoe problemen voorkomen kunnen worden of hoe er precies omgegaan moet worden met bepaalde problemen. De Nationale ombudsman behandelt alleen individuele zaken waarvoor geen beroep mogelijk is bij de rechter. Zoals eerder omschreven komt dit meestal neer op onbehoorlijk overheidsbestuur, waarvoor geen standaard antwoorden beschikbaar zijn, ondanks dat burgers hierdoor in de problemen kunnen komen. De belangrijkste taak van de Nationale ombudsman is dus het helpen van burger en instanties die problemen ondervinden.

Werkzaam als onafhankelijk toezichthouder

De Nationale ombudsman moet dan ook gezien worden als een onafhankelijke toezichthouder van de overheid die de burgers beschermt tegen de overheid als er sprake is van onbehoorlijk bestuur of mogelijke andere problemen. Denk bijvoorbeeld aan burgers die problemen ondervinden met de gemeente waarbinnen ze wonen. Wanneer een wethouder een burger niet wil of kan helpen en er verder geen beroep mogelijk is bij een rechter kan de Nationale ombudsman uitkomst bieden voor de betreffende burger. Een ander voorbeeld kan zijn als een uitkering gestopt is vanwege een vermoeden van fraude. In alle gevallen kunnen burgers alleen terecht bij de Nationale ombudsman als er verder geen beroep mogelijk is bij de rechter.

Wat is onbehoorlijk bestuur

Onbehoorlijk bestuur is een ruim begrip dat ook alleen kan voelen als onbehoorlijk bestuur voor burgers. Denk bijvoorbeeld aan geluidsoverlast dat veroorzaakt wordt door treinen of vliegtuigen. De treinen mogen met toestemming van de overheid rijden over het spoort en vliegtuigen mogen vliegen waar ze vliegen van de overheid. In veel gevallen zijn dit lastige onderwerpen omdat burgers wel last kunnen hebben van treinen en vliegtuigen zonder dat deze daar echt iets aan kunnen doen. Het is de Nationale ombudsman die eventueel kan overleggen met de betrokken burgers en instanties en het is de Nationale ombudsman die uiteindelijk adviezen kan geven aan de betreffende minister of staatssecretaris.

Onbehoorlijk bestuur moet groter gezien worden dan een ambtenaar die een keer een foutje maakt tijdens een procedure. Bij onbehoorlijk bestuur is er over het algemeen sprake van echte fouten, die een burger ernstig kunnen benadelen. Denk bijvoorbeeld aan een handhavingsjurist, die op advies van een bouwinspecteur een dwangsom heeft opgelegd aan een burger als overtreder. Als de burger kan aantonen dat iemand anders de overtreder is, is er sprake van onbehoorlijk bestuur. Een overheid kan burgers niet zomaar aanmerken als overtreder. Een ander voorbeeld is een belastinginspecteur, die niet wil luisteren naar een burger. Als een belastinginspecteur een naheffing opgelegd zonder wederhoor is er sprake van onbehoorlijk bestuur. Burgers, die een zaak niet winnen van de overheid, kunnen niet zomaar roepen dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur. De overheid kan bijvoorbeeld ook gewoon gelijk hebben. Bij onbehoorlijk bestuur moet er echt iets aan de hand zijn.

Film: Nationale ombudsman

Opleidingen tot Nationale ombudsman

Er bestaan geen opleidingen tot Nationale ombudsman. Een Nationale ombudsman zal benoemd worden door de Tweede Kamer. Welke opleidingen de Nationale ombudsman precies genoten zal hebben kan per Nationale ombudsman verschillen. Een rechtenstudie gecombineerd met bestuurlijke ervaring en relevante praktijkervaring zal over het algemeen noodzakelijk zijn om Nationale ombudsman te kunnen worden.

Bedrijven waar een Nationale ombudsman werkzaam kan zijn

De Nationale ombudsman is niet werkzaam voor bedrijven, maar is werkzaam voor een onafhankelijk instituut. Ondanks dat de overheid de Nationale ombudsman en de kinderombudsman betalen zijn de Nationale ombudsman en de kinderombudsman onafhankelijk en onpartijdig in hun werkzaamheden en in hun advies. De Nationale ombudsman en de kinderombudsman zijn een Hoog College van Staat, die onafhankelijk werken van de regering. Hoog College van Staat betekent dat de Nationale ombudsman grondwettelijke bevoegdheden heeft om zelfstandig en onafhankelijk te mogen werken.

Competenties Nationale ombudsman

De belangrijkste competentie van de Nationale ombudsman is dat hij of zij onafhankelijk is. Goed en eerlijk advies geven is alleen mogelijk als de Nationale ombudsman onafhankelijk en dus onpartijdig kan werken zonder dat deze beïnvloed zal worden door externe partijen. Ook besluitvaardigheid en lef zijn aan te merken als belangrijke competenties, omdat adviezen soms moeilijk kunnen zijn voor bestuurders en mensen in het algemeen. Vanzelfsprekend moet de Nationale ombudsman beschikken over goede communicatieve vaardigheden, omdat je te maken krijgt met veel verschillende burgers. Daarnaast moet de Nationale ombudsman beschikken over veel juridische kennis. Algemeen belangrijke woorden zijn bemiddelen, passie, visie, inzicht, integriteit, samenwerken, overleggen, conflictbeheersing, plannen en organiseren.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als Nationale ombudsman

Arbeidsmarktperspectief is niet echt van toepassing op de Nationale ombudsman, omdat een Nationale ombudsman gekozen zal worden en de functie Nationale ombudsman niet gezien kan worden als een gewoon beroep. Daarnaast is er maar één Nationale ombudsman. De doorgroeimogelijkheden als Nationale ombudsman kunnen gezien worden in een baan in het bedrijfsleven na de ambtstermijn. De Nationale ombudsman kan zes jaar aanblijven, waarna hij of zij eventueel opnieuw benoemd kan worden voor zes jaar.

Arbeidsvoorwaarden en salaris Nationale ombudsman

De Nationale ombudsman is werkzaam voor de Rijksoverheid en is dus een ambtenaar. De Nationale ombudsman ontvangt een jaarsalaris van ongeveer 150.000 euro bruto, wat neerkomt op een salaris van 12.500 euro bruto per maand exclusief onkostenvergoedingen.

Eigen bedrijf starten als Nationale ombudsman

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Nationale ombudsman, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Nationale ombudsman

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Nationale ombudsman bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Nationale ombudsman.

Mijnzzp.nl