Nationale ombudsman

Overzichtspagina

Avatar van Team Mijnzzp

Wat doet een Nationale ombudsman?

De Nationale ombudsman is een onafhankelijk functionaris die burgers kan bijstaan als ze problemen ondervinden met de overheid. In de meeste gevallen betreft dit onbehoorlijk overheidsoptreden en geen algemene zaken waarvoor duidelijke rechtspraak te vinden is. Het gaat juist om klachten of problemen met betrekking tot onbehoorlijk bestuur waarmee burgers te maken kunnen krijgen. Denk bijvoorbeeld aan een burger die heel lang op een uitkering moet wachten omdat een overheidsinstantie fouten gemaakt heeft, waardoor de burger uiteindelijk in problemen is gekomen. Tegenwoordig kunnen ook klachten over decentrale overheden voorgelegd worden aan de Nationale ombudsman, zoals besluiten en beslissing op provinciaal niveau en op gemeentelijk niveau. De Nationale ombudsman is onafhankelijk en onpartijdig en zal burgers en instanties op een eerlijke manier adviseren als ze tegen bepaalde problemen aanlopen. Overigens is het niet zo dat burgers en overheidsinstanties verplicht zijn om de adviezen op te volgen van de Nationale ombudsman, echter moeten de adviezen van de Nationale ombudsman wel gezien worden als zwaarwegende adviezen die niet zomaar genegeerd kunnen worden. Burgers die tegen bepaalde problemen aanlopen kunnen dus de Nationale ombudsman inschakelen die burgers op verschillende manieren kan helpen. De Nationale ombudsman zal alleen zaken behandelen die de overheid of overheidsinstanties betreffen. Mensen die bijvoorbeeld problemen ondervinden met hun bank of energieleverancier kunnen dus niet terecht bij de Nationale ombudsman, omdat dit geen overheidsinstantie betreft.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Nationale ombudsman

Wat is het salaris en tarief van een Nationale ombudsman? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Nationale ombudsman in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...


Mijnzzp.nl