Bouwinspecteur

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een bouwinspecteur is een ambtenaar die over het algemeen werkzaam zal zijn voor één of meerdere gemeentes op de afdeling Bouw- en Woningtoezicht. De belangrijkste taak van een bouwinspecteur is het toezicht houden op vergunde bouwwerken en het opsporen van illegale bouwactiviteiten. Daarnaast zal een bouwinspecteur klachten afhandelen en heeft de bouwinspecteur doorgaans veel contact met betrokken partijen zoals aannemers, architecten, bedrijven en particulieren. Het is ook denkbaar dat een bouwinspecteur betrokken is bij de vergunningsaanvraag, maar dit kan per gemeente verschillen. Kleinere gemeentes, die wellicht niet veel ambtenaren in dienst hebben, kunnen de werkzaamheden ook combineren of huren externe bouwinspecteurs in om ze te ondersteunen. Een bouwinspecteur zal over het algemeen ook betrokken zijn bij handhavingstrajecten als er overtredingen geconstateerd worden. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een bouwinspecteur het beste omschrijven als het behandelen van bouwaanvragen, het monitoren van bouwprojecten en het controleren op wet- en regelgeving. Als bouwinspecteur ben je dan ook verantwoordelijk voor diverse werkzaamheden die met bouwactiviteiten te maken hebben. Als bouwinspecteur heb je een beroep met veel verantwoordelijkheden, omdat het de bouwinspecteurs zijn die alle binnenkomende bouwaanvragen behandelen. Met andere woorden zijn bouwinspecteurs voor gemeentes erg belangrijk, omdat ze op de deskundigheid van bouwinspecteurs moeten kunnen vertrouwen.

Het controleren van vergunde bouwwerken is een belangrijke taak voor gemeentes, zodat ze zeker weten dat een bepaald bouwwerk aan het bouwbesluit voldoet. Het is de bouwinspecteur die voor de gemeente bouwlocaties bezoekt om te controleren of de bouwer ook werkt volgens de vergunning. Denk bijvoorbeeld aan de afmetingen van een gebouw, aan het toepassen van de juiste bewapening in de beton of bijvoorbeeld de kleuren van de gevel of dakpannen. Welke zaken er precies gecontroleerd moeten worden kan per bouwproject verschillen en is niet zomaar allemaal aan te geven. Over het algemeen zal de verleende bouwvergunning duidelijkheid scheppen qua aandachtspunten voor de bouwer. Het is bijvoorbeeld denkbaar dat bij een verbouwing ook een speciaal bedrijf ingeschakeld moet worden omdat er asbest gesaneerd moet worden.

Een bouwinspecteur komt over het algemeen op een aantal vaste punten tijdens de bouwperiode controleren, zoals voordat er beton gestort mag worden omdat de bouwinspecteur de wapening zichtbaar moet kunnen controleren. Soms komt een bouwinspecteur onverwachts de bouwlocatie bezoeken, om niet helemaal voorspelbaar te zijn. Dit kan per bouwproject verschillen, omdat lang niet alle bouwprojecten om evenveel aandacht vragen van de gemeente. Een bouwinspecteur is er niet alleen om toezicht te houden of om mensen het leven moeilijk te maken. De bouwinspecteur kan ook de aangewezen persoon zijn voor bedrijven en particulieren die met vragen zitten over een bepaald bouwproces.

Bouwinspecteur bij illegale verbouwingen

Wanneer een bouwinspecteur signalen ontvangt van illegale sloop- of bouwwerkzaamheden zal deze in de meeste gevallen de locatie van de vermeende illegale sloop of bouwwerkzaamheden bezoeken en wanneer dit nodig mocht zijn stilleggen. Het komt redelijk vaak voor dat particulieren of bedrijven actief bezig zijn met sloop- of bouwwerkzaamheden die eigenlijk om een vergunning vragen. Ook voor het slopen is over het algemeen een vergunning nodig, wanneer het om grote hoeveelheden gaat of wanneer de werkzaamheden bijvoorbeeld in de binnenstad plaats vinden. Daarnaast kan het verplicht zijn om eerst een asbestinventarisatierapport uit te laten voeren voordat een vergunningsaanvraag ingediend kan worden. Ook constructiewerkzaamheden mogen over het algemeen niet zonder vergunning uitgevoerd worden.

In extreme gevallen zal de bouwinspecteur de bouwwerkzaamheden stilleggen en kan het zijn dat de bouwer en/of eigenaar een dwangsom opgelegd krijgt. In de meeste gevallen zal de bouwer eerst een vergunning aan moeten vragen voordat deze verder mag gaan met de verbouwing. Wanneer er echte illegale zaken aan de gang zijn, zoals het illegaal verwijderen van asbest, zal de vermeende overtreder meestal een dwangsom opgelegd krijgen vanuit de gemeente. Daarnaast tilt de overheid zwaar aan het illegaal verwijderen van asbest en is een strafrechtelijke vervolging denkbaar.

Bouwinspecteur:

Controle tijdens de bouw:

Opleidingen tot bouwinspecteur

De meeste bouwinspecteurs hebben minimaal een Hbo-opleiding doorlopen, zoals de Hbo-opleiding Bouwkunde. Daarnaast is het niet ondenkbaar dat een bouwinspecteur diverse vervolgopleidingen afgerond heeft, omdat de kennis van relevante wet- en regelgeving met betrekking tot bouwen en ruimtelijke ordening zeer belangrijk is binnen dit beroep. De meeste meeste bouwinspecteurs moeten ook het diploma ABW 1 en ABW II bezitten. Zie ook de volgende website met meer dan 10.000 verschillende online bouwtekeningen.

Bedrijven waar een bouwinspecteur werkzaam kan zijn

Een bouwinspecteur werkt over het algemeen voor gemeentes of provincies. Daarnaast kan een bouwinspecteur werkzaam zijn voor een bouwkundig adviesbureau, dat ingehuurd wordt door bijvoorbeeld een gemeente. Vooral bij grote complexe bouwwerkzaamheden komt het regelmatig voor dat bouwinspecteurs ingehuurd worden. Een bouwinspecteur hoeft dan ook niet in alle gevallen een ambtenaar te zijn.

Competenties bouwinspecteur

De belangrijkste competentie als bouwinspecteur is je vakinhoudelijke kennis van de bouwwereld en de regelgeving waarmee de bouwinspecteur te maken krijgt. Daarnaast zal je als bouwinspecteur communicatief gezien sterk onderlegd moeten zijn. Ook het analytisch vermogen van een bouwinspecteur moet goed zijn. Het is niet ondenkbaar dat een bouwinspecteur ook over juridische kennis moet beschikken, omdat een bouwinspecteur ook te maken kan krijgen met handhavingszaken. Algemeen belangrijke woorden zijn kennis, inzicht, verantwoordelijkheidsgevoel, samenwerken, presteren, controleren, monitoren, overleggen, plannen en organiseren.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als bouwinspecteur

Het arbeidsmarktperspectief als goed opgeleide bouwinspecteur is over het algemeen zeer goed te noemen. Bouwaanvragen en vergunningsaanvragen worden over het algemeen steeds ingewikkelder en de rol van de overheid als toezichthouder is dan ook steeds belangrijker aan het worden. Het verkrijgen van een baan als bouwinspecteur bij de overheid of bij een extern bedrijf is dan ook meestal geen probleem. De doorgroeimogelijkheden als bouwinspecteur zijn deels afhankelijk van je eigen competenties en opleidingsniveau. Een leidinggevende rol behoort zeker tot de mogelijkheden.

Arbeidsvoorwaarden en salaris bouwinspecteur

Als bouwinspecteur ben je in veel gevallen werkzaam als ambtenaar en zijn je arbeidsvoorwaarden over het algemeen prima geregeld. Een bouwinspecteur verdient in loondienst ongeveer een salaris tussen de 2500 en 4200 bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingsniveau en verdere verantwoordelijkheden.

Mijnzzp.nl