Bouwinspecteur

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een bouwinspecteur is een ambtenaar die werkzaam is binnen de afdeling Bouw- en Woningtoezicht van een gemeente. De belangrijkste taak van een bouwinspecteur is het houden van toezicht op vergunde bouwwerken, het controleren van bouwwerken en het opsporen van mogelijke illegale bouwactiviteiten. Een bouwinspecteur kan ook verantwoordelijk zijn voor het beoordelen van bouwaanvragen, echter kan dit per gemeente verschillen. Het komt tegenwoordig regelmatig voor dat kleinere gemeentes het beoordelen van complexe bouwaanvragen overlaten aan gespecialiseerde adviesbureaus. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een bouwinspecteur het beste omschrijven als het behandelen van bouwaanvragen, het monitoren van bouwprojecten en het controleren op wet- en regelgeving. Als bouwinspecteur heb je een verantwoordelijke baan, omdat het de bouwinspecteurs zijn die alle binnenkomende bouwaanvragen behandelen. Met andere woorden zijn bouwinspecteurs voor gemeentes belangrijk, omdat ze op de deskundigheid van bouwinspecteurs moeten kunnen vertrouwen. Als bouwinspecteur zal je regelmatig te maken hebben met aannemers, architecten, constructeurs, burgers en andere belanghebbenden, zoals de gemeenteraad. Andere werkzaamheden van een bouwinspecteur is het afhandelen van klachten en/of bezwaren, die te maken hebben met bouwactiviteiten. Denk bijvoorbeeld aan klagende buren of aan het afhandelen van binnenkomende bezwaarschriften op bouwaanvragen. Daarnaast zijn bouwinspecteur verantwoordelijk voor het controleren van bouwwerkzaamheden in het veld en verantwoordelijk voor het opstarten van handhavingsprocedures als burgers bouwactiviteiten uitvoeren, die vergunningplichtig zijn of die in strijd zijn met het bestemmingsplan. Het beroep bouwinspecteur is een beroep waarbinnen ervaring belangrijk is, omdat bouwinspecteurs op alle vlakken van de bouw actief zijn. Een bouwinspecteur moet bijvoorbeeld over voldoende kennis van constructieberekeningen beschikken.

Een bouwinspecteur is dus een inspecteur die specifiek verantwoordelijk is voor het controleren van alle binnenkomende bouwaanvragen en bouwactiviteiten. Het controleren van vergunde bouwwerken is belangrijk voor gemeentes, zodat gemeentes weten dat een bouwwerk voldoet aan het bouwbesluit. Het is de bouwinspecteur, die namens de gemeente alle bouwlocaties zal bezoeken om te controleren of de aannemer ook werkt volgens de bouwvergunning. Denk hierbij aan de afmetingen van een gebouw, aan het toepassen van de juiste bewapening in het beton of bijvoorbeeld aan de kleuren van de gevels of dakpannen. Welke bouwkundige zaken er precies gecontroleerd worden kan per bouwproject verschillen en is niet zomaar aan te geven. Over het algemeen zal de verleende bouwvergunning duidelijkheid scheppen qua aandachtspunten. Daarnaast kan er binnen een bouwvergunning opgenomen worden hoe bepaalde sloopwerkzaamheden uitgevoerd moeten worden. Denk bijvoorbeeld aan de verplichting om asbest te laten verwijderen door een gespecialiseerd saneringsbedrijf. In dat geval kan een bouwinspecteur controleren of dit ook gedaan is volgens de vergunning. Een belangrijk aandachtspunt voor bouwinspecteurs is over het algemeen de constructieberekening. Constructieberekening worden gemaakt door gespecialiseerde constructeurs.

Wat doet een bouwinspecteur

Een bouwinspecteur komt over het algemeen op een aantal vaste punten tijdens de bouwperiode controleren, zoals voordat er beton gestort gaat worden. Een bouwinspecteur moet de wapening zichtbaar kunnen controleren voordat er beton gestort mag worden. Soms bezoekt een bouwinspecteur onverwachts de bouwlocatie, om niet helemaal voorspelbaar te zijn. Dit kan per bouwproject verschillen, omdat lang niet alle bouwprojecten om evenveel aandacht vragen van de gemeente. Een bouwinspecteur is er niet alleen om toezicht te houden of om mensen het leven moeilijk te maken. De bouwinspecteur kan ook de aangewezen persoon zijn voor bedrijven en particulieren, die met vragen zitten over een bepaald bouwproces. Een bouwinspecteur is dus op een brede manier betrokken bij alle bouwaanvragen en bouwactiviteiten, die een gemeente aangaan. Een bouwinspecteur heeft meestal te maken met verschillende bouwers en andere specialisten. Denk bijvoorbeeld aan architecten, uitvoerders en aan restaurateurs als het monumenten betreft.

Bouwinspecteur bij illegale verbouwingen

Wanneer een bouwinspecteur signalen ontvangt van illegale sloop- of bouwwerkzaamheden zal deze in de meeste gevallen de locatie van de vermeende illegale sloop of bouwwerkzaamheden bezoeken en wanneer dit nodig mocht zijn stilleggen. Het komt redelijk vaak voor dat particulieren of bedrijven actief bezig zijn met sloop- of bouwwerkzaamheden die eigenlijk om een vergunning vragen. Ook voor het slopen is over het algemeen een vergunning nodig, wanneer het om grote hoeveelheden gaat of wanneer de werkzaamheden bijvoorbeeld in de binnenstad plaatsvinden. Daarnaast kan het verplicht zijn om eerst een asbestinventarisatierapport uit te laten voeren voordat een vergunningsaanvraag ingediend kan worden. In extreme gevallen zal de bouwinspecteur de bouwwerkzaamheden stilleggen en kan het zijn dat de bouwer en/of eigenaar een dwangsom opgelegd krijgt. In de meeste gevallen zal de bouwer eerst een vergunning aan moeten vragen voordat deze verder mag gaan met de verbouwing. Wanneer er echte illegale zaken aan de gang zijn, zoals het illegaal verwijderen van asbest, zal de vermeende overtreder meestal een dwangsom opgelegd krijgen vanuit de gemeente. Daarnaast tilt de overheid zwaar aan het illegaal verwijderen van asbest en is een strafrechtelijke vervolging denkbaar.

Bouwinspecteur:

Controle tijdens de bouw:

Opleidingen tot bouwinspecteur

De meeste bouwinspecteurs hebben minimaal een hbo-opleiding doorlopen, zoals de hbo-opleiding Bouwkunde. Daarnaast is het denkbaar dat een bouwinspecteur diverse vervolgopleidingen afgerond heeft, omdat de kennis van relevante wet- en regelgeving met betrekking tot bouwen en ruimtelijke ordening zeer belangrijk is binnen dit beroep. De meeste bouwinspecteurs moeten ook het diploma ABW 1 en ABW II bezitten. Wanneer je gaat starten als zzp'er met je eigen bedrijf, dan is het belangrijk om de boekhouding op een goede manier op te zetten. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende online boekhoudpakketten met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het beste online boekhoudprogramma.

Bedrijven waar een bouwinspecteur werkzaam kan zijn

Een bouwinspecteur moet in de meeste gevallen aangemerkt worden als ambtenaar, die voor een gemeente werkzaam is. Daarnaast kan een bouwinspecteur werkzaam zijn voor een bouwkundig adviesbureau dat ingehuurd wordt door een gemeente. Vooral bij complexe bouwwerkzaamheden komt het regelmatig voor dat bouwinspecteurs ingehuurd worden. In dat geval kan ook de benaming bouwkundig adviseur, bouwkundig tekenaar of ingenieur van toepassing zijn.

Competenties bouwinspecteur

De belangrijkste competentie van een bouwinspecteur is de vakinhoudelijke kennis van de bouwwereld en de regelgeving waarmee de bouwinspecteur te maken krijgt. Daarnaast zal je als bouwinspecteur communicatief gezien sterk onderlegd moeten zijn. Ook het analytisch vermogen van een bouwinspecteur moet goed zijn. Het is denkbaar dat een bouwinspecteur ook over de nodige juridische kennis moet beschikken, omdat een bouwinspecteur ook te maken krijgt met handhavingszaken. Ook planologie speelt over het algemeen een belangrijke rol als bouwinspecteur. Algemeen belangrijke woorden zijn kennis, inzicht, samenwerken, presteren, controleren, monitoren, overleggen, plannen, organiseren, sociaal en verantwoordelijkheidsgevoel.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als bouwinspecteur

Het arbeidsmarktperspectief van een bouwinspecteur is over het algemeen goed te noemen. Bouwaanvragen en vergunningsaanvragen worden steeds ingewikkelder en de rol van de overheid als toezichthouder is dan ook steeds belangrijker aan het worden. Het verkrijgen van een baan als bouwinspecteur is dan ook meestal geen probleem. De doorgroeimogelijkheden van een bouwinspecteur zijn deels afhankelijk van je eigen competenties en opleidingsniveau. Een leidinggevende rol behoort tot de mogelijkheden. Daarnaast kan een bouwinspecteur werkzaam zijn als belangrijke adviseur voor gemeenteraadsleden. Dit heeft meestal betrekking op het geven van deskundig advies met betrekking tot bouwaanvragen.

Arbeidsvoorwaarden en salaris bouwinspecteur

Als bouwinspecteur ben je in veel gevallen werkzaam als ambtenaar en zijn je arbeidsvoorwaarden over het algemeen prima geregeld. Een bouwinspecteur verdient in loondienst ongeveer een salaris tussen de 3000 en 4200 bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingsniveau en verdere verantwoordelijkheden.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Bouwinspecteur

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Bouwinspecteur bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl