Betonstorter

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een betonstorter is verantwoordelijk voor het storten van beton op een bouwplaats. Het beroep betonstorter is ook vaak gecombineerd met het beroep betontimmerman. De betontimmerman maakt de bekistingen die nodig zijn om beton te kunnen storten. Het komt vaak voor dat de betontimmerman ook het beton in een bekisting stort. Het storten van beton wordt over het algemeen gedaan door middel van een betonkubel die met een kraan op de plek wordt gehesen of door een slang. De beton komt met een mixer op de bouwplaats aan vanaf de centrale en wordt vervolgens in de betonkubel gestort. Het beroep betonstorter is niet echt een specifiek beroep en er zijn dan ook maar weinig bedrijven te vinden die dit werk doen. Over het algemeen zijn het alleen de grote bedrijven die hier apart personeel voor hebben. Het vak leert men dan ook vaak alleen in de praktijk.

Verwerken van beton

Het verwerken van beton is geen licht werk omdat de beton ook nog vaak met de hand verdeeld dient te worden zoals bijvoorbeeld met een schop of kruiwagen. Ook het lopen door nat beton is op den duur een vrij zware opgave. Buiten het storten moet de betonstorter het beton ook nog verdichten door middel van een trilnaald. Door de slang in de beton te stoppen verdrijft men de lucht uit het beton zodat er een goede verdichting kan plaats vinden. Deze trilnaald moet snel op het diepste punt in de beton gezakt worden en vervolgens langzaam naar boven getrokken worden. Het rillen van de beton is niet zo gemakkelijk als het misschien lijkt. Wordt het trillen verkeerd gedaan of te lang dan kan zelfs een bekisting spatten omdat de druk te groot geworden is. Ook komt het nogal eens voor dat een trilnaald vast blijft zitten in de bekisting omdat de naald achter de wapening blijft hangen.

Buiten de trilnaald moet er ook vaak gewerkt worden met een trilplaat. De trilplaat wordt gebruikt voor bijvoorbeeld vloeren. Vloeren worden over het algemeen alleen met een trilplaat afgewerkt. Door het over de vloer trekken wordt de beton gedicht en krijgt men ook een redelijke vlakke betonvloer.

Een betonstorter is vaak ook betrokken bij het ontkisten. Wanneer de beton voldoende hard is geworden moet men de bekisting verwijderen en deze vaak ook weer schoonmaken zodat deze weer op een andere plek opgebouwd kan worden. Ook het werken aan de bekisting is zwaar werk omdat deze vaak goed vast zit aan het beton en bestaat uit zware materialen.

Het storten van beton is geen werk voor mensen die een zwakke rug hebben of mensen die geen risico kunnen inschatten. Tijdens het storten moet men voortdurend opletten om ongelukken te voorkomen. Tijdens het storten staan er vaak veel mensen op een klein stukje werkvloer. Ook het werken met een betonkubel is gevaarlijk te noemen. Een volle kubel beton draait door de lucht en stopt niet vanzelf als men in de weg staat. Daarnaast wordt er veel gewerkt met betonstaal in de bekisting waar men zich makkelijk aan kan openhalen of achter kan blijven haken.

Vooral bij grote bekistingen die gebouwd zijn, waarin veel beton gestort moet worden, kan het erg druk zijn als de beton komt. Er lopen dan vaak veel bouwvakkers die allemaal hun taak hebben tijdens het beton storten. Het storten van beton, anders dan de naam doet vermoeden, moet zorgvuldig gedaan worden om tot een goeie stort te komen met strakke betonwanden zonder luchtbellen. Luchtbellen in de beton kunnen ontstaan als de beton niet goed gestort is in de bekisting, doordat er bijvoorbeeld een prop beton is blijven hangen op de wapening en dus niet goed naar onderen kan stromen. Ook is het trillen van de beton erg belangrijk om luchtbellen te voorkomen in de beton.

Tijdens het storten moet men ook steeds controleren of een bekisting de druk van de beton wel kan weerstaan, en niet aan het wijken is met als mogelijk gevolg dat de bekisting spat. Mocht tijdens het storten blijken dat een bekisting aan het wijken is, dan moet een betontimmerman snel extra hout aanbrengen die de bekisting kan redden.

Bij grote betonstortklussen moet de betoncentrale vaak onafgebroken vrachtauto's naar de bouwplaats sturen om het beton storten geen vertraging op te laten lopen. Een kraanmachinist zal steeds met de kubel van de vrachtwagen naar de bouwplaats manoeuvreren om de beton aan te voeren. Het lossen van de betonkubel moet langzaam gedaan worden door de betonstorter, omdat anders de kraan erg op en neer zal gaan doordat het gewicht van de beton te snel uit de kubel gaat. Tijdens het storten moet iedereen goed opletten, zodat er geen ongelukken gebeuren, zoals het tegen het hoofd aan krijgen van de betonkubel of het vallen over de wapening in de beton.

Betonstorten:

Opleidingen tot betonstorter

Voor het storten van beton bestaat geen specifieke opleiding. Het storten van beton is een onderdeel van het beroep betontimmerman. Het storten en verwerken van beton is een discipline die opgedaan zal worden in de praktijk. Naast het storten is ook het verdichten van beton en het glad strijken iets wat in de praktijk geleerd zal worden.

Bedrijven waar een betonstorter werkzaam kan zijn

Beton storten komt het meeste voor in de bouw en in de civiele techniek. Meestal is een betonstorter ook een betontimmerman, en werkzaam voor een aannemer of tunnelbouwer.

Competenties betonstorter

Het werken met beton is zwaar werk en vraagt fysiek veel van de werknemer. Om beton te mogen storten is het belangrijk dat de betonstorter veilig kan werken, omdat er veel met kranen gewerkt zal worden en er vaak veel verschillende mensen werkzaam zijn. Ook het op tempo kunnen werken speelt een belangrijke rol als betonstorter, omdat de beton verwerkt moet zijn voordat deze hard begint te worden. Het storten van beton wordt over het algemeen met genoeg mensen gedaan, die ieder een bepaalde taak hebben, zoals het verdichten van de beton en het afwerken van de beton.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als betonstorter

Als betonstorter is er doorgaans voldoende werk te vinden bij de grote aannemers. Doorgroeien kan als betonstorter ook tot betontimmerman.

Arbeidsvoorwaarden en salaris betonstorter

Als betonstorter maak je over het algemeen lange dagen, omdat de beton meestal in één keer gestort zal worden. Een betonstorter valt onder de CAO Bouwnijverheid. Een betonstorter verdient afhankelijk van zijn opleiding, ervaring en leeftijd tussen de 1700 en 2550 euro bruto per maand.

Mijnzzp.nl