Betonstorter

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een betonstorter is een bouwvakker die verantwoordelijk is voor het storten van beton. Het beroep betonstorter behoort over het algemeen toe tot het beroep betontimmerman, maar een betonstorter kan ook een ander soort vakman zijn. In de meeste gevallen zal een betontimmerman naast het maken van bekistingen ook verantwoordelijk zijn voor het storten en verwerken van beton. Omdat betonwerkzaamheden complex kunnen zijn is het niet ondenkbaar dat een betontimmerman extra ondersteuning zal krijgen. Het storten van beton wordt over het algemeen gedaan door middel van een betonkubel die met een kraan op de plek wordt gehesen, zodat het beton gelost kan worden door een betonstorter. Het storten en verwerken van beton is over het algemeen zwaar werk te noemen omdat een betonstorter is in de meeste gevallen ook handwerkzaamheden zal moeten uitvoeren, zoals het verspreiden van het beton door middel van een schep. Ook het gebruiken van een trilnaald of trilplaat als betonstorter is relatief gezien zwaar werk. En het lopen door nat beton is op den duur een vrij zware opgave. Het storten en verwerken van beton is aan het merken als gespecialiseerde werkzaamheden die overgelaten moeten worden aan de juiste vaklieden. Naast het secuur kunnen werken is het als betonstorter erg belangrijk om op de algemene veiligheid te letten tijdens het storten van beton. Deze algemene veiligheid heeft betrekking op het voorkomen van mogelijke persoonlijke ongelukken en het voorkomen van schade aan de betonconstructie, zoals de bekisting.

Over het algemeen is een betonstorter dus een betontimmerman of een bouwvakker die verantwoordelijk is voor het storten van beton. Afhankelijk van de soort betonconstructie die er gestort zal worden kan een uitvoerder verschillende vaklieden inzetten voor betonwerkzaamheden. Dit is vooral het geval als er veel beton gestort moet worden. Alle verschillende vaklieden zijn dan verantwoordelijk voor specifieke werkzaamheden zoals het trillen van beton, het verspreiden van het beton of het verplaatsen van alle werkmaterialen zodat de werkzaamheden op een soepele manier verkopen. Een betontimmerman of een ander soort vakman kan ook weer verantwoordelijk zijn voor het controleren van de bekisting op het zogenaamde spatten. Het spatten van een bekisting heeft betrekking op het mogelijk bezwijken van een bekisting door zijdelingse druk. Het spatten van bekistingen is bij betonstortwerkzaamheden een reëel risico omdat de druk van vers beton groot kan zijn op een bekisting tijdens het storten van beton. Om het spatten van bekistingen te voorkomen kan het dus belangrijk zijn dat een betontimmerman tijdens het storten van beton de bekistingen steeds controleert. Het komt regelmatig voor dat tijdens betonstortwerkzaamheden nog snel wat extra ondersteuning aangebracht moet worden om mogelijke problemen te voorkomen.

Het storten van beton is over het algemeen niet heel moeilijk echter is het op de juiste manier verwerken van beton wel aan te merken als specialistische werkzaamheden. Dit heeft vooral betrekking op het goed verdichten van beton, omdat er anders sprake kan zijn van luchtbellen in het beton. Om luchtbellen in betonconstructies te voorkomen zal een betonstorter gebruik maken van een trilnaald om het beton te kunnen verdichten. Het gebruiken van een trilnaald vraagt om de juiste kennis omdat het op een verkeerde manier toepassen van een trilnaad schade kan toebrengen. Door het te lang trillen kan zelfs de bekistingen uiteindelijk spatten, omdat de druk hierdoor te hoog kan oplopen. Om dit te voorkomen is het belangrijk dat een betonstorter de trilnaald snel zal laten zakken in het beton en weer langzaam omhoog trekt.

Betonstorten:

Opleidingen tot betonstorter

Er zijn geen opleidingen voor het beroep betonstorter. Een betonstorter is over het algemeen een betontimmerman of ander soort bouwvakker die ook ingezet kan worden voor betonstortwerkzaamheden. In de meeste gevallen zal een aannemer meerdere bouwvakkers inzetten tijdens betonstortwerkzaamheden. Vooral bij grotere werkzaamheden kan er sprake zijn van meerdere vaklieden die allemaal verantwoordelijk zijn voor specifieke werkzaamheden. Het storten van beton betreft over het algemeen werkzaamheden die in de praktijk aangeleerd moeten worden. Een ervaren collega kan daarom in de meeste gevallen gezien worden als leermeester. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een betonstorter werkzaam kan zijn

Een betonstorter is over het algemeen werkzaam voor een aannemersbedrijf die regelmatig te maken heeft met betonwerkzaamheden. Als betonstorter kan je ook buiten de bouwsector werkzaam zijn, zoals binnen de civiele techniek. Het beroep betonstorter kan betrekking hebben op verschillende soorten vaklieden.

Competenties betonstorter

De belangrijkste competentie van een betonstorter is de algemene veiligheid, omdat het storten en verwerken van beton potentieel gevaarlijke werkzaamheden kan betreffen. De algemene veiligheid heeft ook weer betrekking op de fysieke arbeidsomstandigheden, omdat het werken met beton zwaar te noemen is. Omdat een betonstorter in de meeste gevallen zal samenwerken met diverse collega's is communicatie aan te merken als belangrijke competentie. Algemeen belangrijke woorden zijn verantwoordelijkheidsgevoel, vakkennis, inzicht, controleren, waakzaamheid, energie, flexibiliteit, plannen en organiseren.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als betonstorter

Het beroep betonstorter is te specifiek om van arbeidsmarktperspectief te kunnen spreken. In de meeste gevallen worden verschillende soorten bouwvakkers ingezet voor betonstortwerkzaamheden, zoals de aanwezige vaklieden op een bouwplaats. Het beroep betonstorter is ook te specifiek om mogelijke doorgroeimogelijkheden te kunnen benoemen. Het storten en verwerken van beton moet gezien worden als aanvullende werkzaamheden. De doorgroeimogelijkheden zijn dan ook sterk afhankelijk van het specifieke beroep en je eigen competenties.

Arbeidsvoorwaarden en salaris betonstorter

Als betonstorter maak je over het algemeen lange dagen, omdat de beton meestal in één keer gestort zal worden. Een betonstorter valt onder de CAO Bouwnijverheid. Een betonstorter verdient afhankelijk van zijn opleiding, ervaring en leeftijd tussen de 1700 en 2550 euro bruto per maand.

Mijnzzp.nl