Betontimmerman

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een betontimmerman is een timmerman die zich heeft gespecialiseerd in het maken betonbekistingen. Deze betonbekistingen worden gebruikt om betonconstructie te kunnen maken. Als betontimmerman werk je met bekistingen van hout en metaal. De werkzaamheden van een betontimmerman zijn gericht op het maken van bekistingen die later voorzien worden van beton. In veel gevallen betreft dit dragende constructies die volgens strike eisen en normen opgebouwd moeten worden. Een betontimmerman is aan te merken als een echte vakman, omdat het maken van goede bekistingen niet eenvoudig is. Daarnaast moet een betontimmerman goed vanaf een bouwtekening kunnen werken, omdat een betontimmerman alle maatvoeringen moet doorvoeren op de juiste plek. Als bijvoorbeeld betonwanden op de verkeerde plek geplaatst worden zal dit grote gevolgen hebben voor de rest van de bouw. Het maken van bekistingen is zeer verantwoordelijk werk, omdat een bekisting sterk genoeg gemaakt moet worden om de druk van beton te kunnen houden. Ondanks dat een betontimmerman soms ook gebruik kan maken van prefab elementen worden de meeste bekistingen met de hand opgebouwd. Het beroep betontimmerman is over het algemeen alleen voorbehouden aan ervaren bouwvakkers die in alle gevallen aangemerkt moeten worden als allround bouwvakker. Naast het maken van bekistingen is een betontimmerman in de meeste gevallen ook verantwoordelijk voor het storten van beton en voor het verwijderen van bekistingen na het storten van het beton. Ook het schoonmaken van bekisting zodat de bekisting opnieuw gebruikt kan worden, behoort tot de verantwoordelijkheid van een betontimmerman. Het beroep betontimmerman is aan te merken als potentieel gevaarlijk beroep. Dit heeft vooral te maken met het werken op hoogte en het feit dat er sprake is van een tijdelijke ondersteunende constructie. Veiligheid is dan ook belangrijk als betontimmerman.

Een betontimmerman is dus verantwoordelijk voor het opbouwen van bekistingen die nodig zijn om betonconstructies te kunnen maken. In de meeste gevallen zal een betontimmerman ook samenwerken met een betonstaalverwerker die verantwoordelijk is voor het plaatsen van alle wapening in de bekisting. Als de bekisting voorzien is van alle wapening is een betontimmerman ook verantwoordelijk voor het storten van beton in de bekisting. Tijdens het beton storten zal een betontimmerman gebruikmaken van een trilnaald om luchtbellen in het beton te verwijderen. Als het beton eenmaal is uitgehard zal de betontimmerman de bekisting verwijderen. Het komt regelmatig voor dat de bekisting na het schoonmaken opnieuw gebruikt zal worden. Om een betonbekisting na het storten soepel te kunnen lossen maakt een betontimmerman gebruik van olie. Deze olie zal voor het storten op de bekisting gespoten worden. Het werken als betontimmerman is aan het merken als zware arbeid, omdat een betontimmerman te maken heeft met zware materialen. Als betontimmerman maak je vaak gebruik van een bouwkraan, echter zal een betontimmerman ook veel handmatige arbeid uitvoeren om bekistingen te kunnen opbouwen.

Wat doet een betontimmerman?

Een betontimmerman, ook wel bekend als bekister of betonwerker, is een vakman die gespecialiseerd is in het werken met beton. Ze zijn verantwoordelijk voor het bouwen van bekistingen en het plaatsen en afwerken van betonconstructies. Hier zijn enkele taken en verantwoordelijkheden van een betontimmerman:

 • Bekisting bouwen: Betontimmermannen bouwen bekistingen, ook wel bekend als mal of sjabloon, die dienen als tijdelijke structuur om beton in de gewenste vorm te houden tijdens het uithardingsproces. Ze werken met verschillende materialen, zoals houten planken, multiplex, metaal of kunststof, om de bekisting te construeren volgens de specificaties van het bouwproject.
 • Bewapening plaatsen: Betontimmermannen zijn soms ook verantwoordelijk voor het plaatsen van wapeningsstaal in de bekisting om de sterkte en stabiliteit van de betonconstructie te verzekeren. Ze werken samen met ijzervlechters om de juiste positie en afstand van de wapeningselementen te bepalen en deze in de bekisting te plaatsen.
 • Beton storten: Nadat de bekisting is gebouwd en de wapening is geplaatst, is de betontimmerman verantwoordelijk voor het storten van het beton in de bekisting. Ze werken samen met betonpomp-bedieners en betonmixer bestuurders om het beton nauwkeurig en gelijkmatig te verdelen.
 • Beton afwerken: Na het storten van het beton voeren betontimmermannen verschillende afwerkingswerkzaamheden uit om de gewenste textuur, gladheid en kwaliteit van het betonoppervlak te bereiken. Ze kunnen werken met gereedschappen zoals troffels, vlindermessen en borstels om het beton te egaliseren, glad te strijken, randen af te werken en eventuele onvolkomenheden te corrigeren.
 • Demontage van bekisting: Zodra het beton voldoende is uitgehard, demonteren betontimmermannen de bekisting. Ze verwijderen voorzichtig de bekistingselementen om de betonconstructie bloot te leggen. Dit vereist nauwkeurigheid om ervoor te zorgen dat het beton niet wordt beschadigd tijdens het demontageproces.
 • Veiligheidsmaatregelen: Betonwerk kan fysiek veeleisend en gevaarlijk zijn, daarom is het belangrijk dat betontimmermannen zich bewust zijn van veiligheidsvoorschriften en procedures. Ze moeten persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken, zoals helmen, veiligheidsschoenen en veiligheidsbrillen, en zich bewust zijn van risico's zoals vallend puin, blootstelling aan chemicaliën en het werken op grote hoogte.

Betontimmermannen werken vaak in de bouw- en constructiesector, op bouwplaatsen voor verschillende projecten, zoals woningen, commerciële gebouwen, bruggen, dammen en andere betonconstructies. Ze moeten technisch inzicht hebben, gedetailleerd kunnen werken en bekend zijn met bouwtekeningen en specificaties.

Het maken van bekistingen

Het maken van bekistingen als betontimmerman is specialistenwerk. Om bekistingen te kunnen maken zal een betontimmerman werken vanaf een bouwtekening waarop alle maten zijn aangegeven. Het belangrijkste tijdens het maken van bekistingen is dat de bekisting veilig is en ook sterk genoeg moet zijn om de druk van het beton te kunnen weerstaan. De meeste bekistingen zien er heel ingewikkeld uit, omdat er veel hulpmiddelen nodig zijn om de bekisting te kunnen maken. Als betontimmerman is het belangrijk om de bekisting op de juiste manier in te kunnen schatten zodat er tijdens het beton storten geen problemen ontstaan zoals het mogelijk spatten van de bekisting. De meeste uitvoerders zetten alleen de meeste ervaren bouwvakkers aan het werk om bekisting te maken, omdat het maken van bekisting om veel ervaring en kennis vraagt. Ook het toepassen van stempels op de juiste manier vraagt weer om de nodige vakkennis. Het is belangrijk dat bekistingen op de juiste manier opgebouwd worden om toekomstige betonschade te voorkomen.

Taken als betontimmerman:

 • Het uitzetten van maatvoeringen.
 • Het stellen van betonbekistingen.
 • Het opbouwen van tijdelijke constructies.
 • Het maken van betonbekistingen.
 • Het overleggen met de betonstaalverwerker.
 • Het overleggen met de uitvoerder.
 • Het controleren van de bekisting voor het storten.
 • Het volstorten van bekistingen met beton.
 • Het verwijderen en schoonmaken van bekistingsmateriaal.
 • Het verwijderen van alle tijdelijke constructies.

Beroep betontimmerman:

Opleidingen tot betontimmerman

Wie een carrière ambieert als betontimmerman kan het beste kiezen voor de Mbo-opleiding allround timmerman. De werkzaamheden van een betontimmerman behoren dan ook toe tot de werkzaamheden van een timmerman. Als betontimmerman ben je over het algemeen een allround timmerman die beschikt over de nodige kennis en ervaring. Betonbouw is een specialisatie die over het algemeen in de praktijk aangeleerd moet worden. Er bestaan verder geen specifieke Mbo-opleidingen tot betontimmerman. Ook de administratie bijhouden is belangrijk als zzp betontimmerman. Je kunt hiervoor een online boekhoudprogramma gebruiken dat zich richt op de bouwsector.

Bedrijven waar een betontimmerman werkzaam kan zijn

Een betontimmerman is meestal werkzaam voor aannemersbedrijven. Daarnaast kan het beroep betontimmerman voorkomen binnen de civiele techniek. In dat geval zal een betontimmerman verantwoordelijk zijn voor het maken van betonconstructies voor bruggen en tunnels. Het is ook mogelijk dat een betontimmerman werkzaam is als ondernemer.

Competenties betontimmerman

De belangrijkste competentie van een betontimmerman is de allround vakkennis. Het werken als betontimmerman is over het algemeen alleen mogelijk als we spreken van een allround vakman, omdat de werkzaamheden van een betontimmerman zeer precies uitgevoerd moeten worden. Ook maatvoering en het kunnen stellen van bekistingen komt zeer nauwkeurig. Een andere belangrijke competentie van een betontimmerman is veiligheid, omdat het werken met bekistingsmateriaal potentieel gevaarlijk kan zijn. Daarnaast heeft veiligheid betrekking op het opbouwen van veilige betonconstructies. Met andere woorden mag het niet voorkomen dat betonconstructies kunnen bezwijken tijdens het beton storten. Omdat een betontimmerman in de meeste gevallen zal samenwerken met diverse collega's kan communicatie aangemerkt worden als belangrijke competentie. Algemeen belangrijke woorden zijn inzicht, verantwoordelijkheidsgevoel, flexibiliteit, controleren, waakzaamheid, presteren en doorzettingsvermogen.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als betontimmerman

Het arbeidsmarktperspectief als betontimmerman is goed te noemen. De meeste aannemersbedrijven zitten te springen om zzp betontimmerlieden, omdat de werkzaamheden van betontimmerlieden zo belangrijk zijn voor aannemers. Het verkrijgen van werk als betontimmerman zal dan ook geen enkel probleem zijn. Een openstaande betontimmerman vacature is meestal zo gevonden. De doorgroeimogelijkheden als betontimmerman kunnen gezien worden in het worden van ploegbaas. In dat geval geef je leiding aan een team van verschillende medewerkers. Verdere doorgroeimogelijkheden zijn er niet echt als betontimmerman.

Arbeidsvoorwaarden en salaris betontimmerman

Een betontimmerman zal meestal onder de cao bouwnijverheid vallen waarbinnen de arbeidsvoorwaarden geregeld zijn afhankelijk van de werkgever. Een betontimmerman die werkzaam is in loondienst zal een salaris verdienen tussen de 2000 en 2600 euro bruto per maand afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden. Een hoger salaris als betontimmerman is denkbaar als de betontimmerman over grote verantwoordelijkheden beschikt.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Betontimmerman

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Betontimmerman bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl