Hijsbegeleider

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep hijsbegeleider
Werken als hijsbegeleider
Beroepsmatig aanslaan van lasten
Wat doet een hijsbegeleider:
Film: Instructie hijsen:
Opleidingen tot hijsbegeleider
Bedrijven waar een hijsbegeleider werkzaam kan zijn
Competenties hijsbegeleider
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als hijsbegeleider
Arbeidsvoorwaarden en salaris hijsbegeleider
Eigen bedrijf starten als Hijsbegeleider
Boekhoudprogramma vergelijken Hijsbegeleider

Beroep hijsbegeleider

Een hijsbegeleider is verantwoordelijk voor het aanslaan van lasten, het lossen van lasten en het positioneren van lasten, die door een kraan verplaatst worden. Daarnaast is de hijsbegeleider verantwoordelijk voor de communicatie met de hijskraanmachinist. Als hijsbegeleider kan je werkzaam zijn in verschillende branches, waarbinnen gebruikgemaakt wordt van kranen. Denk bijvoorbeeld aan de logistieke sector, bouwsector, petrochemie, scheepvaart of aan de civiele techniek. Eén van de belangrijkste taken van een hijsbegeleider is het op een duidelijke manier communiceren met de hijskraanmachinist, om ongelukken of schade te voorkomen. Het beroep hijsbegeleider is tegenwoordig aanzienlijk geprofessionaliseerd, omdat steeds meer bedrijven het belang inzien van professionele hijsbegeleiders. In het verleden kwam het te vaak voor dat er ongelukken veroorzaakt werden, omdat mensen elkaar niet goed begrepen. Het voorkomen van hijs-ongelukken heeft ook betrekking op het op de juiste manier aanslaan van lasten, zodat ze op een stabiele en veilige manier getransporteerd kunnen worden. Als hijsbegeleider kan je verantwoordelijk zijn voor verschillende werkzaamheden die te maken hebben met hijswerk, zoals het verplaatsen van goederen op een bouwplaats of het demonteren of monteren van constructies. Het is de hijsbegeleider die bepaalt hoe lasten getransporteerd worden en in welke volgorde dit gedaan wordt. Daarnaast zal de hijsbegeleider bepalen hoe goederen aangeslagen moeten worden en met welke materialen dit het beste gedaan kan worden. Als hijsbegeleider heb je een verantwoordelijke baan, waarbinnen veiligheid voorop staat. Vooral op werklocaties waar andere mensen werkzaam zijn is het belangrijk dat er geen ongelukken gebeuren. Vandaag komt het steeds vaker voor dat hijsbegeleiders werken met een hijsplan, waarbinnen opgenomen is hoe en in welke volgorde lasten verplaatst moeten worden. Een andere benaming voor hijsbegeleider is rigger.

Werken als hijsbegeleider

Een hijsbegeleider is dus verantwoordelijk voor het begeleiden van hijswerkzaamheden en werkt samen met een kraanmachinist. Het is de hijsbegeleider, die er voor moet zorgen dat er geen ongelukken kunnen gebeuren met de lading. Het hijsen van lading kan potentieel gevaarlijk zijn als de lading niet op de juiste manier vastgemaakt wordt of als er geen goede communicatie is met de kraanmachinist. Net zo als het op een goede manier vastmaken van lading is ook de communicatie met de kraanmachinist belangrijk, omdat een kraanmachinist in lang niet alle gevallen zelf de last kan zien. Daarnaast kan een kraanmachinist meestal niet goed inschatten of de last stabiel staat na het transport. Als een hijsbegeleider en kraanmachinist goed op elkaar ingespeeld zijn worden ongelukken voorkomen. Communicatie tussen een hijsbegeleider en een kraanmachinist zal in de meeste gevallen niet alleen plaatsvinden door middel van een walkietalkie maar door vaste hand- en armseinen. Als hijsbegeleider kan je werkzaam zijn binnen verschillende branches, zoals de bouwbranche. Op bouwlocaties worden vaak bouwkranen gebruikt, omdat bouwkranen onmisbaar zijn. Denk bijvoorbeeld aan betonstorters, die een bouwkraan nodig hebben om beton te kunnen storten. Daarnaast kunnen stelleurs een bouwkraan nodig hebben om kozijnen op de juiste plek te krijgen. Dit soort werkzaamheden worden in veel gevallen uitgevoerd met een bouwkraan. In het verleden waren bouwvakkers zelf verantwoordelijk voor de hijswerkzaamheden.

Beroepsmatig aanslaan van lasten

Het beroepsmatig aanslaan van lasten komt binnen verschilleden branches voor. Denk bijvoorbeeld aan een fabrikant van een nieuwe machine of windturbine. In dat geval kan een hijsbegeleider verantwoordelijk zijn voor het aanslaan van lasten, zodat de machine of windturbine op een vrachtwagen geladen kan worden. In de meeste gevallen gaat hierbij om kostbare lading, die niet beschadigd mag raken. Ook binnen de scheepsbouw komt de functie hijsbegeleider voor.

Wat doet een hijsbegeleider:

  • Het communiceren met de kraanmachinist.
  • Het eventueel opstellen van hijsplannen.
  • Het selecteren van het juiste hijsmateriaal.
  • Het waken over de veilheid.
  • Het losmaken van lasten.
  • Het aanslaan van lasten.

Film: Instructie hijsen:

Opleidingen tot hijsbegeleider

Wie een opleiding wil volgen tot hijsbegeleider zal een korte opleiding moeten volgen volgens de richtlijnen van de Stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport. Er zijn diverse opleiders te vinden die de cursus hijsbegeleider hijskranen aanbieden. De opleiding hijsbegeleider hijskranen bestaat uit theorie en een praktijkgedeelte, waarbinnen aandacht is voor diverse onderdelen zoals milieu, veiligheidsvoorschriften, stabiliteit, risico-analyse, lasten aanslaan, communicatie, hand- en armgebaren, keuring, massa- en zwaartepunt-belasting en het interpreteren van een hijsplan. Na het volgen van de opleiding of cursus hijsbegeleider hijskranen zal er een examen afgelegd moeten worden. Het certificaat hijsbegeleider is vijf jaar geldig. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding bijhouden is belangrijk als ondernemer. Wanneer je voor jezelf gaat starten, is het slim om van online boekhouden gebruik te maken.

Bedrijven waar een hijsbegeleider werkzaam kan zijn

Een hijsbegeleider kan werkzaam zijn voor verschillende bedrijven. Denk bijvoorbeeld aan fabrikanten, scheepsbouwers, antennebouwers, bouwbedrijven of aan de offshore-industrie. Waar een hijsbegeleider precies werkt, is verder niet zomaar aan te geven, omdat het hijsen van lasten binnen verschillende sectoren van toepassing kan zijn. In de meeste gevallen is de functie hijsbegeleider geen fulltime functie. Met andere woorden is het denkbaar dat een hijsbegeleider naast het begeleiden van hijswerkzaamheden andere werkzaamheden uitvoert.

Competenties hijsbegeleider

De belangrijkste competentie van een hijsbegeleider is het verantwoordelijkheidsgevoel, omdat er geen ongelukken mogen gebeuren tijdens de hijswerkzaamheden. Daarnaast kan communicatie aangemerkt worden als belangrijke competentie, omdat communicatie alles te maken heeft met het voorkomen van ongelukken. Een andere belangrijke competentie als hijsbegeleider is het kunnen herkennen van potentieel gevaarlijke situaties. Ook het kennen van wettelijke verplichtingen rondom het gebruik van kranen en hijsmiddelen kan gezien worden als belangrijke competentie. Algemeen belangrijke woorden zijn inzicht, zelfstandigheid, monitoren, plannen, controleren, waakzaamheid en kennis.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als hijsbegeleider

Het arbeidsmarktperspectief van een hijsbegeleider is matig te noemen, omdat de meeste werkgevers niet specifiek op zoek zijn naar een hijsbegeleider. De meeste hijsbegeleiders hebben feitelijk een andere baan. De functie hijsbegeleider moet dan ook eerder gezien worden als een extra functie binnen een beroep. Er bestaan als hijsbegeleider geen echte doorgroeimogelijkheden.

Arbeidsvoorwaarden en salaris hijsbegeleider

Er zijn geen voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden, omdat je voor verschillende soorten bedrijven werkzaam kan zijn in verschillende branches. Ook is het niet mogelijk om een salarisindicatie te geven voor dit beroep, omdat het meestal een aanvulling zal betreffen op een ander beroep. Zie voor een salarisindicatie de meer specifieke beroepen.

Eigen bedrijf starten als Hijsbegeleider

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Hijsbegeleider, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Hijsbegeleider

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Hijsbegeleider bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Hijsbegeleider.

Mijnzzp.nl