Hijsbegeleider

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een hijsbegeleider of rigger is verantwoordelijk voor het aanslaan (vastmaken) van lasten, het lossen van lasten en het positioneren van lasten die door middel van een kraan verplaatst worden. Daarnaast is de hijsbegeleider verantwoordelijk voor de communicatie met de hijskraanmachinist. Als hijsbegeleider kan je werkzaam zijn in verschillende branches waarbinnen gebruik gemaakt wordt van kranen. Denk bijvoorbeeld aan de logistiek, de bouw, de petrochemie, de scheepvaart of aan de civiele techniek. Het beroep hijsbegeleider is tegenwoordig aanzienlijk geprofessionaliseerd, omdat steeds meer bedrijven professionele hijsbegeleiders inzetten om ongelukken of schade aan goederen te voorkomen. Eén van de belangrijkste taken van een hijsbegeleider is het op een duidelijke manier communiceren met de hijskraanmachinist, omdat in het verleden veel ongelukken veroorzaakt werden doordat mensen elkaar niet goed begrepen. Daarnaast is het belangrijk dat lasten op de juiste manier aangeslagen worden, zodat ze op een stabiele en veilige manier getransporteerd kunnen worden. Het beroep hijsbegeleider moet verder vrij algemeen gezien worden, omdat een hijsbegeleider werkzaam kan zijn binnen verschillende sectoren. Daarnaast is het denkbaar dat een hijsbegeleider andere werkzaamheden uitvoert naast het begeleiden van hijswerkzaamheden. Het beroep hijsbegeleider betreft een beroep waarbinnen veiligheid en verantwoordelijkheidsgevoel belangrijk zijn.

Als hijsbegeleider kan je verantwoordelijk zijn voor verschillende werkzaamheden die te maken hebben met hijswerk, zoals het verplaatsen van goederen op een bouwplaats of het demonteren of monteren van constructies. Het is dan ook de hijsbegeleider die bepaalt hoe bepaalde goederen of constructies getransporteerd worden en in welke volgorde dit gedaan zal worden. Daarnaast zal de hijsbegeleider bepalen hoe goederen aangeslagen moeten worden en met welke materialen dit het beste gedaan kan worden. Als hijsbegeleider heb je dan ook een verantwoordelijke baan, waarbinnen de veiligheid voorop staat. Vooral op werklocaties waar andere mensen werkzaam zijn is het belangrijk dat er geen ongelukken kunnen gebeuren. Vandaag de dag is het niet ongebruikelijk dat een hijsbegeleider werkt volgens een hijsplan, waarbinnen precies is opgenomen hoe en in welke volgorde lasten verplaatst moeten worden.

Het is de hijsbegeleider die er voor moet zorgen dat er geen ongelukken kunnen gebeuren met lading. Het hijsen van lading kan potentieel gevaarlijk zijn als de lading niet op de juiste manier vastgemaakt wordt of als er geen goede communicatie is met de hijskraanmachinist. Net zoals het op de goede manier vastmaken van lading is ook de communicatie met de hijskraanmachinist belangrijk, omdat een hijskraanmachinist in lang niet alle gevallen zelf de last kan zien. Daarnaast kan een hijskraanmachinist meestal ook niet goed inschatten of de last stabiel staat na het transport. Als een hijsbegeleider en kraanmachinist goed op elkaar ingespeeld zijn worden ongelukken voorkomen. Communicatie tussen een hijsbegeleider en een kraanmachinist zal in de meeste gevallen niet alleen plaatsvinden door middel van een walkietalkie maar ook door vaste hand- en armseinen.

Op bouwlocaties worden vaak bouwkranen gebruik, omdat bouwkranen onmisbaar zijn bij bouwactiviteiten. Denk bijvoorbeeld aan betonstorters, die een bouwkraan nodig hebben om beton te kunnen storten. Daarnaast kunnen stelleurs een bouwkraan nodig hebben om kozijnen op de juiste plek te krijgen. Dit soort werkzaamheden wordt in veel gevallen uitgevoerd met een grote bouwkraan. In het verleden waren bouwvakkers of andere vaklieden in de meeste gevallen zelf verantwoordelijk voor de hijswerkzaamheden. Tegenwoordig maken bouwers in veel gevallen gebruik van een speciaal aangestelde hijsbegeleider, die beschikt over de juiste papieren. Hijswerkzaamheden kunnen potentieel gevaarlijk zijn, omdat op bouwlocaties over het algemeen veel verschillende vaklieden werkzaam zijn.

Instructie hijsen:

Beroep rigger:

Opleidingen tot hijsbegeleider

Wie een opleiding wil volgen tot hijsbegeleider zal een korte opleiding moeten volgen volgens de richtlijnen van de Stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport. Er zijn diverse opleiders te vinden die de cursus hijsbegeleider hijskranen aanbieden. De opleiding hijsbegeleider hijskranen bestaat uit theorie en een parkdijkgedeelte, waarbinnen aandacht is voor diverse onderdelen zoals milieu, veiligheidsvoorschriften, stabiliteit, risico-analyse, lasten aanslaan, communicatie, hand- en armgebaren, keuring, massa- en zwaartepuntbelasting en het interpreteren van een hijsplan. Na het volgen van de opleiding of cursus hijsbegeleider hijskranen zal er een examen afgelegd moeten worden. Het certificaat hijsbegeleider is vijf jaar geldig. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een hijsbegeleider werkzaam kan zijn

Als hijsbegeleider kan je werkzaam zijn voor uiteenlopende soorten bedrijven in verschillende branches. Een hijsbegeleider kan bijvoorbeeld een timmerman zijn op een bouwlocatie of kan een machinebouwer zijn die losse onderdelen monteert. Waar een hijsbegeleider precies werkt is verder niet zomaar aan te geven, omdat het hijswerkzaamheden binnen uiteenlopende sectoren van toepassing is. In de meeste gevallen is de functie hijsbegeleider geen fulltime functie. Met andere woorden is het heel goed denkbaar dat een hijsbegeleider naast het begeleiden van hijswerkzaamheden ook andere werkzaamheden uitvoert.

Competenties hijsbegeleider

De belangrijkste competentie van een hijsbegeleider is het verantwoordelijkheidsgevoel, omdat er geen ongelukken mogen gebeuren tijdens de hijswerkzaamheden. Daarnaast kan communicatie aangemerkt worden als belangrijke competentie, omdat communicatie alles te maken heeft met het voorkomen van ongelukken. Een andere belangrijke competentie als hijsbegeleider is het kunnen herkennen van potentieel gevaarlijke situaties. Ook het kennen van wettelijke verplichtingen rondom het gebruik van kranen en hijsmiddelen kan gezien worden als belangrijke competentie. Algemeen belangrijke woorden zijn inzicht, zelfstandigheid, monitoren, controleren, waakzaamheid en kennis.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als hijsbegeleider

Het arbeidsmarktperspectief als hijsbegeleider is over het algemeen matig te noemen, omdat de meeste werkgevers niet specifiek op zoek zullen zijn naar een hijsbegeleider. De meeste hijsbegeleiders hebben feitelijk een andere baan. De functie hijsbegeleider moet dan ook eerder gezien worden als een extra functie binnen een regulier beroep. Er bestaan als hijsbegeleider geen echte doorgroeimogelijkheden.

Arbeidsvoorwaarden en salaris hijsbegeleider

Er zijn geen voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden, omdat je voor verschillende soorten bedrijven werkzaam kan zijn in verschillende branches. Ook is het niet mogelijk om een salarisindicatie te geven voor dit beroep, omdat het meestal een aanvulling zal betreffen op een ander beroep. Zie voor een salarisindicatie de meer specifieke beroepen.

Mijnzzp.nl