Chauffeur exceptioneel transport

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een chauffeur exceptioneel transport is een vrachtwagenchauffeur die exceptioneel transport uitvoert. Exceptioneel transport heeft betrekking op transport dat de normale wetten en regels qua omvang, maten en gewichten overschrijdt. Om als chauffeur exceptioneel transport te mogen werken is geen extra opleiding nodig. Toch bestaan er tegenwoordig wel speciale opleidingen, die gericht zijn op exceptioneel transport, omdat de werkzaamheden zo specifiek zijn. Om exceptioneel transport te mogen uitvoeren is een ontheffing of vergunning nodig van de wegbeheerder. In de ontheffing of vergunning is bijvoorbeeld opgenomen op welk tijdstip het transport uitgevoerd mag worden, of en hoeveel transportbegeleiders er aanwezig moeten zijn en welke route er gereden moet worden. Ondanks dat een chauffeur exceptioneel transport geen extra opleidingen hoeft te volgen zal dit beroep niet voor iedereen geschikt zijn, omdat de werkzaamheden om een ervaren chauffeur vragen. Exceptioneel transport heeft meestal betrekking op goederen die gemaakt worden door de industrie, zoals grote transformators, windmolens, betonelementen, machines of werktuigmachines. Deze goederen of machines zijn meestal zo groot dat ze niet op een normale manier vervoerd kunnen of mogen worden. Om deze goederen toch veilig te kunnen vervoeren worden er speciale eisen gesteld door de wegbeheerder. Wat deze eisen precies zijn is afhankelijk van het exceptioneel transport. Als het om zeer zware vrachten gaat is het bijvoorbeeld denkbaar dat bepaalde bruggen vermeden moeten worden. Bij extreem hoge lading kan het zijn dat tunnels vermeden moeten worden. Het is niet zo dat bij alle exceptionele transporten transportbegeleiders aanwezig hoeven te zijn, omdat dit afhankelijk is van het transport en de uiteindelijke vergunning of ontheffing. Bij exceptioneel transport is niet alleen de vrachtwagenchauffeur verantwoordelijk voor het veilig vervoeren van goederen. Denk ook aan de fabrikant en aan de ontvanger van goederen.

Een chauffeur exceptioneel transport is dus een vrachtwagenchauffeur die verantwoordelijk is voor het vervoeren van exceptioneel transport. Het werken als chauffeur exceptioneel transport kan niet zomaar vergeleken worden met het beroep vrachtwagenchauffeur, omdat de werkzaamheden wezenlijk anders zijn. Binnen de transportsector speelt tijd meestal een belangrijke rol om de kosten laag te houden. Echter speelt tijd als chauffeur exceptioneel transport geen rol (relatief gezien), omdat het om zeer kostbare ladingen gaat. Als chauffeur exceptioneel transport is het veel belangrijker dat de lading onbeschadigd vervoerd wordt en dat er geen schade ontstaat aan de infrastructuur. Daarnaast speelt stuurmanskunst een belangrijke rol, omdat het besturen van een exceptioneel transport vrachtwagen om bepaalde vaardigheden vraagt. De belangrijkste vaardigheden zijn inzicht en ervaring. Daarnaast moet een chauffeur exceptioneel transport beschikken over een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Ook het goed samenwerken speelt een belangrijke rol. Denk hierbij vooral aan het samenwerken met transportbegeleiders of de politie.

Exceptioneel transport

Exceptioneel transport heeft in alle gevallen betrekking op goederen die buiten de gewone verkeerswet vallen vanwege de omvang (hoogte, breedte, lengte) en massa. Denk hierbij aan grote machines, gasturbines, vliegtuigen, windturbines, betonelementen, antennes, landbouwwerktuigen, schepen en transformators. In de meeste gevallen gaat het om goederen die door de fabrikant afgeleverd moeten worden aan de klant. Het is de chauffeur exceptioneel transport, die in dat geval de goederen zal transporteren naar de klant. In veel gevallen heeft een chauffeur exceptioneel transport te maken met transportbegeleiders. Het zijn de transportbegeleiders die verantwoordelijk zijn voor het creëren van voldoende ruimte, zodat de chauffeur exceptioneel transport veilig kan rijden en manoeuvreren.

AVET-regelgeving

De AVET-regelgeving heeft betrekking op exceptioneel transport. Binnen deze regelgeving is precies opgenomen wie welke verantwoordelijkheden draagt met betrekking tot exceptioneel transport. De afkorting AVET staat voor Voorwaarden Exceptioneel Vervoer. Binnen deze wetgeving is onder andere opgenomen welke verantwoordelijkheden de afzender en de ontvanger dragen met betrekking tot het vervoer. Met andere woorden moeten de afzender en ontvanger samen werken om het vervoer op een veilige manier mogelijk te maken. Dit heeft weer betrekking op mogelijke verzekeringen, het markeren van de bevestigingspunten, de hijspunten en het zwaartepunt zodat er op een veilige manier geladen en gelost kan worden. Deze voorzorgsmaatregelen en vooronderzoeken moeten uitgevoerd worden en maken onderdeel uit van de eventuele ontheffing of vergunning van de wegbeheerder. De AVET-regelgeving is dus een belangrijk onderdeel binnen het exceptioneel transport, omdat door deze regelgeving het voor iedereen duidelijk is wat er precies vervoerd gaat worden en hoe dit precies vervoerd gaat worden.

Chauffeur exceptioneel transport:

Transport van windturbines:

Opleidingen tot chauffeur exceptioneel transport

Er worden diverse opleidingen aangeboden voor het beroep chauffeur exceptioneel transport, die gezien moeten worden als een aanvulling op de opleiding code 95. Het is overigens niet verplicht om deze opleiding te volgen, omdat beroepschauffeurs ook exceptioneel transport mogen uitvoeren als ze beschikken over het rijbewijs C, het rijbewijs E, het chauffeursdiploma en/of code95. Wel moet je minimaal 24 jaar oud zijn om als chauffeur exceptioneel transport te mogen werken. Tijdens de extra opleiding is er onder andere aandacht voor wettelijke bepalingen en voorschriften, voertuig en lading, het rijden met exceptionele lading, grensoverschrijdend vervoer, typen exceptioneel transport, techniek van het voertuig en de hydraulica van het voertuig. Ook de boekhouding bijhouden is belangrijk als ondernemer. De meeste ondernemers maken tegenwoordig gebruik van online boekhouden. Dit werkt het makkelijkst en ook het snelst.

Bedrijven waar een chauffeur exceptioneel transport werkzaam kan zijn

Een chauffeur exceptioneel transport is in de meeste gevallen werkzaam voor een gespecialiseerde transportondernemer. Daarnaast is het denkbaar dat een chauffeur exceptioneel transport werkzaam is voor fabrikanten, die regelmatig te maken hebben met exceptioneel transport. Denk bijvoorbeeld aan een betonfabriek of aan een fabrikant van recreatiehuizen. Een chauffeur exceptioneel transport kan ook werkzaam zijn als industrieel verhuizer.

Competenties chauffeur exceptioneel transport

De belangrijkste competentie van een chauffeur exceptioneel transport is het inzicht met betrekking tot het veilig rijden, laden en lossen. Daarnaast moet je over een flexibele instelling beschikken en stressbestendig zijn. Een andere belangrijke competentie is communicatie, omdat je veel zal samenwerken met verschillende begeleiders. Algemeen belangrijke woorden zijn samenwerken, ervaring, geduld, verkeersinzicht, zelfstandigheid, plannen, organiseren, inspecteren, controleren, wet- en regelgeving en verantwoordelijkheidsgevoel.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als chauffeur exceptioneel transport

Het arbeidsmarktperspectief van een chauffeur exceptioneel transport is over het algemeen matig te noemen. Er zijn relatief gezien niet veel gespecialiseerde transportondernemers, die exceptioneel transport verzorgen, waardoor het vinden van een baan lastig is. Er bestaan verder geen echte doorgroeimogelijkheden voor een chauffeur exceptioneel transport.

Arbeidsvoorwaarden en salaris chauffeur exceptioneel transport

Als chauffeur exceptioneel transport zal je doorgaans onder de cao transport en logistiek vallen, waarbinnen de arbeidsvoorwaarden geregeld zullen zijn afhankelijk van de werkgever. Een chauffeur exceptioneel transport zal over het algemeen een salaris verdienen tussen de 2200 en 2800 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden. Extra toeslagen zijn binnen dit beroep denkbaar, omdat de werkdagen lang en onregelmatig kunnen zijn.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Chauffeur exceptioneel transport

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Chauffeur exceptioneel transport bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl