Inspecteur openbare ruimte

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een inspecteur openbare ruimte is een adviseur en/of ambtenaar die verantwoordelijk is voor het inspecteren van de openbare ruimte. Denk bijvoorbeeld aan het inspecteren van wegen, aan het inspecteren van verkeersborden, aan het inspecteren van bomen, aan het inspecteren van straatmeubilair en aan het toezien op mogelijk afval. Steeds meer gemeentes maken gebruik van externe bedrijven en/of ambtenaren die overlast, werkzaamheden, hinder of schade aan inventaris actief aanpakken. Een inspecteur openbare ruimte kan niet zomaar vergeleken worden met een handhaver, omdat de werkzaamheden van een inspecteur openbare ruimte meestal verder gaan dan alleen het aanpakken van misstanden door te handhaven. Ook het maken van meerjarenplanningen en onderhoudsplanningen kan tot de verantwoordelijkheid behoren van de inspecteur openbare ruimte. Andere werkzaamheden kunnen zijn het controleren van aannemers of andere bedrijven die namens de gemeente werkzaam zijn. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een inspecteren openbare ruimte het beste omschrijven als operationele toezichthoudende werkzaamheden, inclusief het oppakken van eventuele handhavingstaken. In de meeste gevallen zal een inspecteur openbare ruimte als ambtenaar werkzaam zijn voor een gemeente. In dat geval zal de inspecteur openbare ruimte bijvoorbeeld ook verantwoordelijk zijn voor het aansturen van de verschillende controleurs en/of handhavers binnen de gemeente. Een inspecteur openbare ruimte kan dus ook aangemerkt worden als manager. Het beroep inspecteur openbare ruimte hoeft geen betrekking te hebben op ambtenaren, omdat een inspecteur openbare ruimte ook voor andere bedrijven werkzaam kan zijn. Denk bijvoorbeeld aan adviesbureaus die zich gespecialiseerd hebben in terreinbeheer.

Het beroep inspecteur openbare ruimte is dus vrij algemeen en kan betrekking hebben op verschillende toezichtouders die ook qua opleidingsniveau kunnen verschillen. Een inspecteur openbare ruimte kan bijvoorbeeld een handhaver, een ambtenaar of bijvoorbeeld een stadswacht zijn. Daarnaast kan een inspecteur openbare ruimte werkzaam zijn voor het bedrijfsleven die namens een gemeente werkzaam is. Als inspecteur openbare ruimte is het prima denkbaar dat je ook te maken hebt met andere ambtenaren. Denk bijvoorbeeld aan de interne rioolbeheerder, die namens de gemeente alle rioleringswerkzaamheden zal begeleiden en controleren. Het is dus niet zo dat een inspecteur openbare ruimte gezien moet worden als handhaver. Een inspecteur openbare ruimte is juist verantwoordelijk voor het controleren van alle werkzaamheden die een gemeente aangaan. Het controleren van de geleverde kwaliteit maakt dan ook een belangrijk onderdeel uit van de werkzaamheden. In dat opzicht kan een inspecteur openbare ruimte ook aangemerkt worden als kwaliteitsmanager.

Inspecteur afdeling openbare ruimte

Als inspecteur openbare ruimte binnen een gemeente zal je meestal als toezichtouder opreden. Denk bijvoorbeeld aan het toezien en het controleren van uitbestede werkzaamheden zoals de groenwerkzaamheden en reinigingswerkzaamheden van de gemeente. Een inspecteur openbare ruimte kan binnen deze functie ook weer gezien worden als een contractmanager. Andere werkzaamheden als inspecteur openbare ruimte kunnen weer zijn het controleren van wegen, het laten controleren van rioleringen en bijvoorbeeld het laten controleren van speelgoedtoestellen. De inspecteur openbare ruimte geeft over het algemeen opdracht aan bedrijven of organisaties om bepaalde zaken te controleren en advies uit te brengen. Zo kan uit een onderzoek blijken dat een houten brug over een sloot vervangen moet worden, omdat deze verrot is en gevaar oplevert voor de samenleving. Door het actief controleren van de openbare ruimte kunnen vervelende ongelukken voorkomen worden, en laat een gemeente zien dat deze actief bezig is met het het leefklimaat en de veiligheid binnen een gemeente.

Algemene inspecties

Niet alleen gemeentes maken gebruik van inspecteurs openbare ruimtes. Denk bijvoorbeeld ook aan woningcorporaties die extra aandacht besteden aan de leefomgeving. Vooral bij grote flats kan het nog wel eens een rotzooi zijn wat de bewoners een onveilig gevoel geeft. Door in kaart te brengen wat er precies allemaal mis is kan er een plan van aanpak gemaakt worden om de misstanden aan te pakken. Ook het aanstellen van een huismeester kan helpen om toekomstige problemen te voorkomen. De term inspecteur moet dan ook vrij algemeen gezien worden, omdat inspecteurs op veel verschilellende manieren voorkomen in de praktijk. Zoals eerder omschreven is de functie inspecteur openbare ruimte niet alleen voorbehouden aan gemeentes, omdat veel meer overheden en bedrijven gebruik kunnen maken van inspecteurs openbare ruimte.

Openbare ruimte handhaving:

Opleidingen tot inspecteur openbare ruimte

Het beroep inspecteur openbare ruimte is te algemeen om een specifieke opleiding te kunnen benoemen, omdat het beroep inspecteur openbare ruimte in de praktijk op verschillende manieren kan voorkomen. In veel gevallen zal een inspecteur openbare ruimte ambtenaren betreffen, maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn. Zoals eerder omschreven kan een inspecteur openbare ruimte niet zomaar aangemerkt worden als handhaver, omdat dit een ander beroep betreft. Welke opleiding het beste zal passen bij een inspecteur openbare ruimte is dan ook geheel afhankelijk van de soort werkzaamheden. Daarnaast kan de functie inspecteur openbare ruimte in veel gevallen gezien worden als een aanvulling op andere beroepen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de beroepen uitvoerder, werkvoorbereider, wethouder, beheerder of aan algemene toezichthouders. Voor dit soort vaklieden worden er ook externe cursussen en opleidingen tot inspecteur openbare ruimte aangeboden. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een inspecteur openbare ruimte werkzaam kan zijn

Als inspecteur openbare ruimte werk je doorgaans voor gemeentes of andere bedrijven die voorwerpen in de openbare ruimte geplaatst hebben, zoals dienstverleners op het gebied van het openbaar vervoer of bijvoorbeeld Rijkswaterstaat. Als inspecteur openbare ruimte hoef je dus niet per se in dienst te zijn van een gemeente, omdat er ook ander bedrijven en semioverheden actief zijn op dit gebied.

Competenties inspecteur openbare ruimte

Als inspecteur openbare ruimte is je belangrijkste taak het inspecteren van de openbare ruimtes binnen een gemeente. Omdat een inspecteur openbare ruimte in de meeste gevallen te maken heeft met verschillende bedrijven, collega's en aannemers kan communicatie aangemerkt worden als belangrijke competentie. Daarnaast zal een inspecteur openbare ruimte in veel gevallen aangemerkt moeten kunnen worden als manager. Een inspecteur openbare ruimte moet dan ook over leidinggevende capaciteiten beschikken. Een andere belangrijke competentie is onderhandelen, omdat een inspecteur openbare ruimte ook verantwoordelijk kan zijn voor het maken van duidelijke afspraken met betrekking tot werkzaamheden. Algemeen belangrijke woorden voor een inspecteur openbare ruimte zijn passie, kennis, juridisch, overwicht, motivatie, plannen, organiseren, controleren en waakzaamheid. Verdere competenties zijn niet zomaar aan te geven, omdat het beroep inspecteur openbare ruimte in de praktijk op verschillende manieren voorkomt.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als inspecteur openbare ruimte

Het arbeidsmarktperspectief van een inspecteur openbare ruimte is over het algemeen niet heel groot te noemen, omdat het een zeer specifieke functie betreft. Daarnaast kan de functie inspecteur openbare ruimte betrekking hebben op verschillende vaklieden. Zoals eerder omschreven moet het beroep inspecteur openbare ruimte in veel gevallen gezien worden als een aanvulling op een ander beroep. De doorgroeimogelijkheden van een inspecteur openbare ruimte zijn verder niet zomaar aan te geven, omdat dit geheel afhankelijk is van het opleidingsniveau, soort werkgever en je eigen competenties.

Arbeidsvoorwaarden en salaris inspecteur openbare ruimte

Als inspecteur openbare ruimte werkzaam voor een gemeente val je onder de cao gemeenteambtenaren, waarbinnen je arbeidsvoorwaarden geregeld zullen zijn. Er is overigens ook een Vereniging van Nederlandse Gemeenten, waar veel informatie over arbeidsvoorwaarden en andere zaken te vinden zijn. Als inspecteur openbare ruimte zal je salaris uitkomen tussen de 2000 en 3000 euro bruto per maand, afhankelijk van je leeftijd, opleidingen en verantwoordelijkheden. Gemeentes en andere overheden werken met vaste salarisschalen.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Inspecteur openbare ruimte

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Inspecteur openbare ruimte bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl