Team Mijnzzp

Wat doet een Inspecteur openbare ruimte?

Een inspecteur openbare ruimte is een adviseur en/of ambtenaar die verantwoordelijk is voor het inspecteren van de openbare ruimte. Denk bijvoorbeeld aan het inspecteren van wegen, aan het inspecteren van verkeersborden, aan het inspecteren van bomen, aan het inspecteren van straatmeubilair en aan het toezien op mogelijk afval. Steeds meer gemeentes maken gebruik van externe bedrijven en/of ambtenaren die overlast, werkzaamheden, hinder of schade aan inventaris actief aanpakken. Een inspecteur openbare ruimte kan niet zomaar vergeleken worden met een handhaver, omdat de werkzaamheden van een inspecteur openbare ruimte meestal verder gaan dan alleen het aanpakken van misstanden door te handhaven. Ook het maken van meerjarenplanningen en onderhoudsplanningen kan tot de verantwoordelijkheid behoren van de inspecteur openbare ruimte. Andere werkzaamheden kunnen zijn het controleren van aannemers of andere bedrijven die namens de gemeente werkzaam zijn. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een inspecteren openbare ruimte het beste omschrijven als operationele toezichthoudende werkzaamheden, inclusief het oppakken van eventuele handhavingstaken. In de meeste gevallen zal een inspecteur openbare ruimte als ambtenaar werkzaam zijn voor een gemeente. In dat geval zal de inspecteur openbare ruimte bijvoorbeeld ook verantwoordelijk zijn voor het aansturen van de verschillende controleurs en/of handhavers binnen de gemeente. Een inspecteur openbare ruimte kan dus ook aangemerkt worden als manager. Het beroep inspecteur openbare ruimte hoeft geen betrekking te hebben op ambtenaren, omdat een inspecteur openbare ruimte ook voor andere bedrijven werkzaam kan zijn. Denk bijvoorbeeld aan adviesbureaus die zich gespecialiseerd hebben in terreinbeheer.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Inspecteur openbare ruimte

Wat is het salaris en tarief van een Inspecteur openbare ruimte? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Inspecteur openbare ruimte in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...

Boekhoudsoftware vergelijken voor Inspecteur openbare ruimte

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Inspecteur openbare ruimte bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl