Beheerder

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een beheerder is een medewerker en/of organisaties die belast is met het beheer van bepaalde zaken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het beheren van de financiële administratie, aan vastgoedbeheer, aan het beheren van computersystemen of aan het beheren van vermogens. Een beheerder kan de eigenaar zijn van de te beheren zaken of kan als tussenpersoon fungeren, die namens de eigenaar bepaalde zaken beheert. Het beroep beheerder moet dus vrij algemeen gezien worden, omdat beheer betrekking kan hebben op uiteenlopende zaken. Een andere benaming voor beheer kan ook zijn management, echter hoeft een beheerder geen manager te zijn, omdat er verschillende vormen van beheer bestaan. Daarnaast bestaan er specifieke beroepen die aangemerkt kunnen worden als beheerder. Denk hierbij bijvoorbeeld aan accountmanagers, die aangemerkt kunnen worden als de beheerder van klanten. Het beroep beheerder komt dan ook op verschillende manieren voor en kan qua verantwoordelijkheid erg verschillen. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een beheerder het beste omschrijven als het houden van toezicht op bepaalde zaken. Als beheerder hoef je niet fulltime werkzaam te zijn, omdat in veel gevallen beheerswerkzaamheden gezien kunnen worden als een aanvulling op een ander beroep. Dit kan wel per beheerder verschillen. Alle beheerders hebben wel gemeen dat ze fungeren als contactpersoon als mensen vragen hebben. Het is niet zo dat beheerder alleen voorkomen binnen de vastgoedsector. Een beheerder kan in veel meer sectoren werkzaam zijn waarbij het belangrijk is dat zaken op de juiste manier beheerd worden. Daarnaast kan er sprake zijn van andere vormen van beheer. Denk bijvoorbeeld ook aan voorraadbeheer of aan bijzonder beheer. In veel gevallen hebben beheerswerkzaamheden ook indirect te maken met onderhoud en/of onderhoudswerkzaamheden. In de meeste gevallen zal een beheerder gezien moeten worden als tussenpersoon of als intermediair.

Beheerders komen in de praktijk op veel verschillende manieren voor, omdat beheer nu eenmaal een ruim begrip is. Denk bijvoorbeeld aan vastgoedbeheerders, aan leegstandsbeheerders en aan VVE beheerders. Vastgoedbeheerder kan betrekking hebben op vastgoedeigenaren, maar kan ook betrekking hebben op verhuurmakelaars die namens de eigenaar het vastgoed beheren. Andere vormen van beheer met betrekking tot vastgoed kan weer zijn het beroep rentmeester. Een rentmeester is ook een soort van beheerder die toeziet op het beheer van gebouwen en landgoederen. Ook binnen de ICT-sector komt het beroep beheerder op verschillende manieren voor, zoals een netwerkbeheerder of een licentiebeheerder die er voor moeten zorgen dat alles werkt zoals het behoort te werken. In sommige gevallen kan een beheerder ook aangemerkt worden als bemiddelaar, of als intermediair.

Wat doet een beheerder?

Wat een beheerder precies doet qua werkzaamheden kan per beheerder verschillen, omdat er nu eenmaal veel verschillende soorten beheerders zijn. Een beheerder kan ook werkzaam zijn voor de overheid of de semioverheid. Denk bijvoorbeeld aan een beheerder van een milieustraat of aan een ambtenaar die verantwoordelijk is voor rioolbeheer binnen de gemeente. Daarnaast zijn ook bestuurders zoals een wethouder of een heemraad aan te merken als bijzondere beheerders. In alle gevallen kan een beheerder aangemerkt worden als een soort van toezichtouder. Wat een beheerder precies doet, is dus sterk afhankelijk van het specifieke beroep als beheerder. Een beheerder die binnen de ICT werkzaam is, noemt men meestal een functioneel beheerder. De specifieke taken en verantwoordelijkheden van een beheerder kunnen variëren afhankelijk van het vakgebied en de context waarin ze werken. Hier zijn enkele voorbeelden van de functies en verantwoordelijkheden van verschillende soorten beheerders:

  • Systeembeheerder: Een systeembeheerder is verantwoordelijk voor het beheren, configureren en onderhouden van computer- en netwerksystemen binnen een organisatie. Ze zorgen ervoor dat de systemen optimaal functioneren, updates worden uitgevoerd, beveiligingsmaatregelen worden geïmplementeerd en eventuele technische problemen worden opgelost.
  • Vastgoedbeheerder: Een vastgoedbeheerder is verantwoordelijk voor het beheren en onderhouden van vastgoedportefeuilles, waaronder woningen, kantoren, commerciële gebouwen of andere vastgoedobjecten. Ze zorgen voor het opstellen en naleven van huurcontracten, coördineren van onderhouds- en reparatiewerkzaamheden, verzamelen van huur en behandelen van klachten of geschillen.
  • Financieel beheerder: Een financieel beheerder is verantwoordelijk voor het beheren van financiële aspecten binnen een organisatie. Ze houden toezicht op budgettering, financiële rapportage, cashflowbeheer, belastingaangifte en het nemen van financiële beslissingen. Ze werken samen met boekhouders, controllers en andere financiële professionals om ervoor te zorgen dat de financiële processen efficiënt en nauwkeurig worden uitgevoerd.
  • Personeelsbeheerder: Een personeelsbeheerder, ook wel HR-beheerder genoemd, is verantwoordelijk voor het beheren van personeelszaken binnen een organisatie. Ze werven en selecteren nieuwe medewerkers, coördineren training en ontwikkeling, beheren arbeidsvoorwaarden en voeren prestatiebeoordelingen uit. Ze zorgen ervoor dat de organisatie voldoet aan wet- en regelgeving op het gebied van arbeid en behandelen eventuele personeelsgerelateerde kwesties.
  • Databasebeheerder: Een databasebeheerder is verantwoordelijk voor het beheren en onderhouden van databasesystemen binnen een organisatie. Ze ontwerpen en implementeren databases, voeren back-ups en herstelprocedures uit, optimaliseren databaseprestaties en zorgen voor gegevensbeveiliging en privacy. Ze werken samen met andere teams om ervoor te zorgen dat de juiste gegevens beschikbaar zijn voor verschillende bedrijfsprocessen.

Over het algemeen is een beheerder verantwoordelijk voor het effectief beheren en coördineren van verschillende operationele aspecten binnen een organisatie om ervoor te zorgen dat doelen worden bereikt, middelen efficiënt worden gebruikt en processen soepel verlopen. De specifieke taken en verantwoordelijkheden kunnen variëren afhankelijk van de functie en het werkveld van de beheerder.

Beheerswerkzaamheden

Beheerswerkzaamheden zijn niet zomaar te omschrijven, omdat deze per beheerder kunnen verschillen. Denk bijvoorbeeld aan een vermogensbeheerder die beleggingen beheert namens particulieren en/of bedrijven, aan een polisbeheerder die verzekeringen beheert of aan de algemene term accountmanager die gezien kan worden als klantbeheerder. Ook binnen het bedrijfsleven komt het beroep beheerder op verschillende manieren voor, zoals voorraadbeheerder. Een voorraadbeheerder is verantwoordelijk voor het beheren van de voorraad zodat de productie niet stil komt te liggen. Ook binnen de ICT-sector is beheer tegenwoordig een belangrijk onderdeel. Binnen de ICT-sector spreekt men over het algemeen over functioneel beheer, applicatiebeheer en technisch beheer. Het beroep beheerder is dan ook niet eenduidig te omschrijven, omdat er veel vormen van beheer bestaan die allemaal om specifieke kennis en vaardigheden vragen.

Wat is bijzonder beheer

Bijzonder beheer heeft over het algemeen betrekking op ondernemingen en particulieren die door een financiële instellingen of ander soort organisatie aangemerkt worden als risicovol. Denk bijvoorbeeld aan een bank die een ondernemer aanmerkt als risicovol omdat deze zijn verplichtingen niet of niet voldoende kan nakomen. Dit soort ondernemers worden over het algemeen doorverwezen naar de afdeling bijzonder beheer. Binnen de afdeling bijzonder beheer krijgen ondernemers extra begeleiding en zal er extra toezicht gehouden worden. Met andere woorden is er sprake van bijzonder beheer.

ICT-beheerder:

Beheerder milieustraat:

Functioneel Beheerder:

Opleidingen tot beheerder

Het beroep beheerder is te algemeen om een specifieke opleiding te kunnen benoemen. Het beroep beheerder komt binnen de praktijk voor op mbo-niveau tot universitair niveau. Ook de verantwoordelijkheden als beheerder kunnen per beroep en specifieke functie enorm verschillen. In zijn algemeenheid kan een beheerder aangemerkt worden als een manager, maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn. Ook communicatie speelt een belangrijke rol binnen het beroep beheerder. Zoals eerder omschreven zijn lang niet alle beheerders fulltime werkzaam als beheerder. Het is dan ook prima denkbaar dat andere vaklieden werkzaam zijn als beheerder. Denk bijvoorbeeld aan een hoofd technische dienst of aan een onderhoudsman, die ook aangemerkt kunnen worden als beheerder. Ook de boekhouding is belangrijk als zzp beheerder. Hiervoor kun je het beste gebruikmaken van een eenvoudig boekhoudpakket.

Bedrijven waar een beheerder werkzaam kan zijn

Een beheerder kan voor uiteenlopende soorten bedrijven, organisaties en overheden werkzaam zijn binnen alle denkbare branches. Daarnaast kan een beheerder werkzaam zijn voor specifieke beheersorganisaties. Het beroep beheerder kan een zelfstandig fulltime functie betreffen, maar het is ook denkbaar dat een beheerder andere werkzaamheden uitvoert naast de beheerswerkzaamheden. Enkele vaklieden die eventueel ook aangemerkt kunnen worden als beheerder zijn de beroepen ambtenaar, timmerman, makelaar, storingsmonteur en het beroep crisismanager. Dit zijn allemaal voorbeelden van beroepen, waarbinnen beheerswerkzaamheden belangrijk kunnen zijn.

Competenties beheerder

De competenties als beheer zijn niet zomaar aan te geven, omdat deze per beheerder kunnen verschillen. Het beheren van ICT-systemen is bijvoorbeeld heel iets anders dan het beheren van vastgoed. In zijn algemeenheid kunnen we wel stellen dat een beheerder aan te merken is als een soort van toezichthouder. Daarnaast kan een beheerder aangemerkt worden als een kwaliteitsmanager. Algemeen belangrijke woorden als beheerder zijn kennis, management, zelfstandigheid, flexibiliteit, sturing, analytisch, presteren, plannen, organiseren en verantwoordelijkheidsgevoel.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als beheerder

Het arbeidsmarktperspectief als beheerder is niet zomaar aan te geven, omdat het beroep beheerder niet specifiek genoeg is. Het arbeidsmarktperspectief is sterk afhankelijk van de branche waarbinnen je werkzaam bent en de genoten opleidingen als beheerder. De doorgroeimogelijkheden als beheerder zijn ook niet zomaar aan te geven, omdat deze ook weer afhankelijk zijn van de branche waarbinnen je werkzaam bent, het opleidingsniveau en je eigen competenties.

Arbeidsvoorwaarden en salaris beheerder

Er zijn geen voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden als beheerder, omdat deze per branche kunnen verschillen. Het is ook niet mogelijk om een salarisindicatie te geven voor het beroep beheerder, omdat deze enorm kunnen verschillen per beheerder. Een beheerder hoeft daarnaast ook niet fulltime werkzaam te zijn als beheerder.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Beheerder

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Beheerder bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl