Intermediair

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een intermediair is een bemiddelaar tussen twee partijen met als doel deze tot elkaar te brengen. De letterlijke betekenis van intermediair is ‘in het midden’. De persoon bevindt zich in de uitoefening van het beroep intermediair dan ook in het midden van twee partijen. Dat betekent niet direct dat de bemiddelaar onafhankelijk opereert. Er zijn namelijk ook situaties, waarin een partij een intermediair vraagt namens hem te handelen. In het algemeen gaat het om de bemiddeling tussen degene die een dienst aanbiedt en de klant. Er is in dat opzicht doorgaans sprake van een intermediair die optreedt voor een zakelijke of particuliere klant. Overigens zijn er intermediairs die wel onafhankelijk opereren van een partij en puur gericht zijn op de bemiddeling naar een dienst. Een bekend voorbeeld daarvan is de hypotheekadviseur die niet gebonden is aan banken die hypotheken verstrekken. Een particulier roept de hulp van deze intermediair in om advies over hypotheken te krijgen. De adviseur verstrekt vervolgens hypotheekadvies op basis van de voorkeuren van de particuliere klant. Het is daarna aan de particulier om een keuze te maken op basis van het advies. Vervolgens neemt de hypotheekadviseur de bemiddelende rol op zich om een hypotheek te regelen namens de klant. Het beroep van intermediair komt in de financiële wereld dan ook vaak voor. Naast het voorbeeld van hypotheken geldt in de financiële branche ook dat verzekeringsadviseurs als bemiddelaar optreden. In dit geval dan tussen een klant en een verzekeringsmaatschappij, maar ook op basis van een onafhankelijk advies. Verder is het in de financiële sector zo dat ook banken als intermediair optreden. Er zijn meerdere brancheorganisaties in Nederland voor uiteenlopende tussenpersonen.

Het beroep van intermediair is niet alleen zichtbaar in de financiële wereld. Een tussenpersoon in de vorm van hypotheekadviseur of verzekeringsagent is wel het meest bekend. Overigens staat een verzekeringsagent ook wel bekend als assurantieadviseur. De financiële branche is wel groot en daarom zijn er ook intermediairs beschikbaar in de vorm van pensioenadviseurs. Een meer algemene benaming voor intermediair kan ook zijn bemiddelaar. Als intermediair ben je in alle gevallen wel een tussenpersoon en probeer je twee of meer partijen met elkaar te koppelen. Dit hoeft overigens niet alleen betrekking te hebben op personen. Denk bijvoorbeeld ook aan bedrijven die energiecontracten proberen te verkopen aan consumenten. Een ander voorbeeld is het proberen te verkopen van energiebesparende maatregelen, zoals het isoleren van woningen. Dit soort bedrijven maken ook vaak gebruik van intermediairs. Indirect heeft dit natuurlijk wel met financiën te maken.

Wat doet een intermediair?

Een intermediair, ook wel bekend als een tussenpersoon, is dus een bemiddelaar die optreedt als een bemiddelaar tussen verschillende partijen om een transactie tot stand te brengen. De rol van een intermediair kan variëren afhankelijk van de context en de branche waarin ze actief zijn. Hier zijn enkele voorbeelden van wat een intermediair kan doen:

 • Financiële intermediair: Een financiële intermediair, zoals een financieel adviseur of een makelaar, treedt op als tussenpersoon tussen individuen of bedrijven en financiële instellingen. Ze helpen klanten bij het verkrijgen van financiële producten en diensten, zoals leningen, verzekeringen, beleggingen of pensioenregelingen. Ze adviseren klanten over de beste opties die aansluiten bij hun behoeften, begeleiden hen bij het aanvraagproces en onderhandelen namens hen met financiële instellingen.
 • Vastgoed intermediair: Een vastgoed intermediair, zoals een makelaar of een vastgoedadviseur, treedt op als tussenpersoon bij de aan- en verkoop of verhuur van onroerend goed. Ze helpen bij het vinden van geschikte panden, regelen bezichtigingen, onderhandelen over de prijs en voorwaarden, en begeleiden het volledige proces tot aan de afronding van de transactie. Ze kunnen ook adviseren over vastgoedbeleggingen en het beheer van vastgoedportefeuilles.
 • Handels intermediair: Een handels intermediair, zoals een handelsagent of een exporteur, faciliteert internationale handelstransacties tussen leveranciers en kopers in verschillende landen. Ze helpen bij het vinden van geschikte leveranciers of producten, onderhandelen over prijzen en voorwaarden, organiseren logistiek en verzending, en zorgen voor een soepele afhandeling van de transactie. Ze hebben vaak kennis van internationale handelsregels, douanevoorschriften en markttrends.
 • Reis intermediair: Een reis intermediair, zoals een reisagent of een reisorganisatie, fungeert als tussenpersoon tussen reizigers en reisdienstverleners. Ze helpen bij het plannen en boeken van reizen, zoals vluchten, accommodaties, autoverhuur en excursies. Ze bieden advies over reisbestemmingen, reisroutes en reisverzekeringen, en zorgen voor een goede klantenservice en ondersteuning voor, tijdens en na de reis.

Het belangrijkste kenmerk van een intermediair is dat ze de belangen van beide partijen vertegenwoordigen en streven naar het bereiken van een succesvolle transactie waarbij alle betrokken partijen tevreden zijn. Ze beschikken over specifieke kennis, expertise en netwerken binnen hun branche, waardoor ze waarde toevoegen aan het proces en het gemakkelijker maken voor de partijen om hun doelen te bereiken.

Intermediair als beroep in de meeste uiteenlopende branches

Een hele andere tak van sport is de intermediair die namens sporters optreedt, zoals een spelersmakelaar. Iedereen is wel bekend met de term voetbalmakelaar die als tussenpersoon tussen de voetballer en voetbalclubs optreedt. Zo hebben niet alleen voetballers, maar ook allerlei andere sporters een adviseur. Denk maar aan vechtsporters of aan volleyballers. De sportwereld is wat dat betreft heel divers en biedt volop ruimte om als intermediair aan de slag te gaan. Datzelfde geldt ook op het gebied van entertainment, want in deze wereld treedt de artiestenbemiddelaar op als intermediair. Zo zijn er in allerlei branches verschillende soorten intermediairs te onderscheiden. De uitzendbranche is namelijk eveneens een voorbeeld van een sector waar intermediairs werkzaam zijn. Bijvoorbeeld in het beroep van bemiddelingsmedewerker. De taak van deze intermediair is om te bemiddelen tussen werkgevers en kandidaten. De tussenpersoon gaat naar aanleiding van een opdracht van een werkgever op zoek naar geschikt personeel. De taak van bemiddelaar verschuift echter wel als de missie van het uitzendbureau slaagt. In dat geval treedt het uitzendbureau daarna namelijk op als werkgever voor de kandidaat. Er zijn nog meer branches toe te voegen waar een intermediair aan het werk kan. Bijvoorbeeld in de woningmarkt, waar een verhuurmakelaar als tussenpersoon optreedt tussen een verhuurder en woningzoekende.

Adviseren en bemiddeling

Een van de belangrijkste taken van een tussenpersoon is adviseren. Binnen de verschillende branches ziet dat er natuurlijk niet overal hetzelfde uit. Een spelersmakelaar bemiddelt voor de voetballer en is niet onafhankelijk. Een hypotheekadviseur voorziet de klant van het beste hypothecair krediet afgestemd op de situatie. Daarbij is een meer onafhankelijke rol weggelegd. De adviserende taak betekent dat het belangrijk is om op het vakgebied over de nodige expertise te beschikken. De bemiddelende rol komt naar voren op het moment dat twee partijen tot overeenstemming komen. Het sluiten van de overeenkomst is verschillend. Zo sluit een uitzendbureau een contract met de opdrachtgever en met de klant en voorziet een assurantieadviseur in het bijeenbrengen van partijen. Ook met betrekking tot e-commerce bedrijven komt het bemiddelen veel voor. Vanzelfsprekend heeft adviseren alles te maken met dienstverlening. Dienstverlening is dan ook belangrijk als tussenpersoon.

Betekenis intermediair

Het woord "intermediair" verwijst naar een entiteit of persoon die fungeert als tussenpersoon of bemiddelaar tussen twee of meer partijen. Het wordt vaak gebruikt in verschillende contexten en vakgebieden. Hier zijn enkele veelvoorkomende betekenissen van het woord "intermediair":

 • Intermediair in de financiële wereld: Een financiële intermediair is een organisatie of persoon die optreedt als tussenpersoon tussen klanten en financiële instellingen, zoals banken, verzekeraars of beleggingsmaatschappijen. Ze kunnen diensten aanbieden zoals het adviseren over financiële producten, het afsluiten van verzekeringen, het regelen van leningen of het beheren van beleggingen.
 • Intermediair op de arbeidsmarkt: Een arbeidsmarkt intermediair is een organisatie die zich bezighoudt met het matchen van werkzoekenden met werkgevers. Dit kan een uitzendbureau, een wervingsbureau of een online platform zijn. Ze helpen werkgevers bij het vinden van geschikte kandidaten en werkzoekenden bij het vinden van passende banen.
 • Intermediair in de kunstwereld: Een kunst intermediair kan een galerie, een kunsthandelaar of een kunstagent zijn die als tussenpersoon fungeert tussen kunstenaars en kunstkopers. Ze promoten en verkopen kunstwerken namens kunstenaars en faciliteren transacties tussen beide partijen.
 • Intermediair in de communicatie: In de communicatiesector kan een intermediair een bedrijf, persoon of platform zijn dat fungeert als tussenpersoon tussen zenders en ontvangers van communicatie. Bijvoorbeeld een reclamebureau dat communicatiecampagnes ontwikkelt en uitvoert namens adverteerders.

Over het algemeen verwijst "intermediair" naar een tussenpersoon die een rol speelt bij het vergemakkelijken van transacties, het tot stand brengen van verbindingen of het faciliteren van communicatie tussen verschillende partijen in diverse domeinen. Intermediairs komen binnen verschillende branches voor en kunnen andere benamingen gebruiken, maar hebben wel gemeen dat ze allemaal op een bepaalde manier werkzaam zijn als tussenpersoon. De term intermediair betekent letterlijk 'in het midden zijn'. In de praktijk spreekt men ook weleens van een 'intermediaire organisatie'. Intermediaire organisaties beschikken meestal over specifieke kennis, vaardigheden en over toegang tot bepaalde diensten of producten. Denk bijvoorbeeld aan een hypotheekadviseur of aan een assurantieadviseur.

Taken als intermediair:

 • Klanten ontvangen.
 • Advies geven.
 • Zoeken.
 • Onderhandelen.
 • Netwerken.
 • Overeenkomst sluiten.

Financieel intermediair:

Online intermediair:

OPLEIDINGEN TOT INTERMEDIAIR

Om intermediair te worden is er geen specifieke opleiding die algemeen opleidt tot bemiddelaar. Er zijn binnen de branches voor intermediairs natuurlijk wel opleidingen die binnen vakgebieden voorzien in kennis. Zo is het om hypotheekadviseur of assurantieadviseur te worden mogelijk om een hbo-opleiding tot assurantieadviseur te volgen. In een hele andere branche, zoals in de sportwereld waar intermediairs nodig zijn, is het mogelijk een algemene sportopleiding te volgen. Bijvoorbeeld de hbo-opleiding tot spelersmakelaar. Het is overigens niet altijd nodig om een specifieke opleiding te volgen tot intermediair. Zo is er voor het beroep van voetbalmakelaar geen enkele opleiding vereist. Het is in die wereld eerder handig om verstand van voetbal te hebben en goed te kunnen netwerken. Ook de administratie op de juiste manier bijhouden is als intermediair belangrijk. Als ondernemer kun je dit het beste doen met een goed online boekhoudpakket.

BEDRIJVEN WAAR EEN INTERMEDIAIR WERKZAAM KAN ZIJN

Een intermediair heeft de mogelijkheid om in allerlei soorten branches te werken. Dat brengt met zich mee dat het beroep voorziet uit een keuze aan bedrijven. Bijvoorbeeld door als intermediair bij een makelaar te werken in de branche voor makelaardij en vastgoed. Zo is het ook mogelijk om als intermediair aan de slag te gaan bij een uitzendbureau. Of als intermediair in het bankwezen aan de slag te gaan. Er zijn allerlei soorten bemiddelingsbureaus waar intermediairs nodig zijn om te bemiddelen. Zo zijn er ook allerlei adviesbureaus waar adviseurs als intermediair werkzaam zijn.

COMPETENTIES INTERMEDIAIR

Het is voor het beroep van tussenpersoon belangrijk om over verschillende skills te beschikken. Er is doorgaans een commerciële instelling nodig, omdat je niet alleen bemiddelt, maar uiteindelijk ook een dienst verkoopt. In het verlengde van de commerciële instelling is het handig om daarbij te kunnen onderhandelen. Het opbouwen van een netwerk maakt deel uit van de functie van tussenpersoon. Om een netwerk op te bouwen en relaties te onderhouden, komen communicatieve vaardigheden goed van pas. Als tussenpersoon voer je doorgaans een zelfstandige functie uit. In dat kader is het van belang om zelfstandig te kunnen werken. Een representatief voorkomen is eveneens gewenst. Algemeen belangrijke woorden zijn zorgplicht, juridisch, plannen, organiseren en kennis.

ARBEIDSMARKTPERSPECTIEF EN DOORGROEIMOGELIJKHEDEN ALS INTERMEDIAIR

Het arbeidsmarktperspectief voor intermediairs is afhankelijk van de branche waarin je werkzaam bent. Er zijn namelijk branches die van bepaalde factoren afhankelijk zijn als het gaat om de vraag en het aanbod. In tijdens van een economische crisis is er bijvoorbeeld minder vraag naar hypotheekadviseurs. Een krappe woningmarkt doet aan de ene kant de vraag naar hypotheekadviseurs toenemen, maar er is voor intermediairs minder werk. Dat komt omdat er minder huizen verkocht worden dan dat er vraag naar is. In de verzekeringsbranche is er voor een intermediair meer stabiliteit. Er zijn nu eenmaal wettelijke verplichte verzekeringen en mensen willen graag risico’s afdekken. In het algemeen is te stellen dat het arbeidsmarktperspectief voor intermediairs wel altijd gunstig is. Er zal namelijk altijd vraag blijven naar adviseurs, bemiddelaars en tussenpersonen. Het aantal vacatures voor intermediairs en tussenpersonen is over het algemeen groot te noemen. Het beroep van intermediair voorziet ook in passende vervolgfuncties. Bijvoorbeeld door zelfstandig makelaar te worden of een eigen uitzendbureau te starten. Of om door te groeien naar een leidinggevende functie binnen de branche.

ARBEIDSVOORWAARDEN EN SALARIS INTERMEDIAIR

De arbeidsvoorwaarden en het salaris van een intermediair variëren per branche. In de voetbalwereld is het heel gewoon dat de spelersmakelaar een commissie krijgt. Er is dan geen sprake van een vast loon per maand, maar van een procentuele vergoeding. Die wordt dan berekend over het inkomen van de voetbalspeler. Werk je als intermediair bij een uitzendbureau dan krijg je elke maand een salaris. Er is vanuit de positie van intermediair te onderhandelen over het gewenste salaris en de secundaire voorwaarden. Ga je aan de slag als hypotheekadviseur bij bijvoorbeeld een makelaardij dan tellen kennis en ervaring mee. Er is voor de beroepsgroep intermediair in elk geval geen sprake van een vaste voorwaarden en salaris ongeacht de branche. Het salaris en de voorwaarden voor een intermediair zijn wat dat betreft mogelijk ook afhankelijk van de aanwezigheid van een cao.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Intermediair

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Intermediair bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl