E-commerce makelaar

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep e-commerce makelaar
Aankopen en verkopen van e-commerce bedrijven
E-commerce bedrijf verkopen
Waardebepaling e-commerce platform of webshop
Verschil bedrijfsmakelaar en e-commerce makelaar
Taken als e-commerce makelaar:
Film: € 200.000 omzet draaien:
Film: Wat is de waarde van mijn bedrijf:
Opleidingen tot e-commerce makelaar
Bedrijven waar een e-commerce makelaar werkzaam kan zijn
Competenties e-commerce makelaar
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als e-commerce makelaar
Arbeidsvoorwaarden en salaris e-commerce makelaar
Eigen bedrijf starten als E-commerce makelaar
Boekhoudprogramma vergelijken E-commerce makelaar

Beroep e-commerce makelaar

Een e-commerce makelaar heeft zich gespecialiseerd in de bemiddeling tussen e-commerce bedrijven, overnamekandidaten en investeerders. Het specifieke kenmerk van een e-commerce makelaar is dat deze zich specifiek richt op de online bedrijven makelaardij. Dat betekent dat er sprake is van bijvoorbeeld bemiddeling tussen een e-commerce platform als een webshop en een investeerder/overnamekandidaat. Het gaat niet alleen om de bemiddeling voor het laten overnemen van webshops, maar ook om andere soorten e-commerce platforms. Denk daarbij aan online uitgeverijen net als aan vergelijkingssites of marktplaatsen die voor verkoop in aanmerking komen. Er is tegenwoordig een grote vraag naar gespecialiseerde platforms die als doel hebben vraag en aanbod samen te brengen. Een e-commerce makelaar vervult verschillende taken om tot een succesvolle bemiddeling te komen. Een van de taken is bijvoorbeeld de waardebepaling van een e-commerce platform. Een e-commercebedrijf is aan de hand van verschillende factoren een bepaalde waarde toe te kennen. Het gaat daarbij onder meer om meetwaarden als het aantal verkopen, marketinguitgaven en productomzet. Een e-commerce makelaar dient dan ook over de nodige kennis van zaken te beschikken. Bij de waardebepaling van e-commerce bedrijven komen er vaak meer gedetailleerde factoren aan pas. Naast de waardebepaling is het eveneens een taak van een e-commerce makelaar om een kopende partij te vinden. Het is overigens ook mogelijk dat een e-commerce makelaar voor de verkoop nog adviezen geeft. Bijvoorbeeld om de waarde van een e-commerce bedrijf of platform te vergroten. Overigens is er ook een andere beaming voor e-commerce makelaar van toepassing, zoals webshop en e-commerce makelaar.

Aankopen en verkopen van e-commerce bedrijven

Een e-commerce makelaar is dus een bemiddelaar die vraag en aanbod samenbrengt. Daarbij kan er sprake zijn van benadering van de e-commerce makelaar door een verkopende partij die de beste prijs voor het online bedrijf wil ontvangen. In dat geval gaat de online-zaken makelaar op zoek naar een overnamekandidaat of naar een investeerder. Het is ook mogelijk dat een investeerder of een andere partij de e-commerce makelaar inschakelt om een e-commerce platform te zoeken om over te nemen. Het is doorgaans gebruikelijk om een ervaren website makelaar in te schakelen bij grotere e-commerce platforms. Er zijn ook e-commerce makelaars die zich toeleggen op kleine bedrijven en voornamelijk een platform bieden waar vraag en aanbod bij elkaar komen. In dat opzicht is er minder sprake van een actief bemiddelende rol. Het voordeel van het inschakelen van een e-commerce makelaar is dat er een gedegen waardebepaling kan komen.

Het is voor de verkopende partij natuurlijk belangrijk dat deze een bedrag ontvangt dat reëel is ten opzichte van de werkelijke bedrijfswaarde. Het hangt van het soort en van de grootte van een bedrijf af hoeveel tijd een e-commerce makelaar nodig heeft om de bemiddeling succesvol te maken. Er zijn overigens verschillende linken met ander beroepen te onderscheiden. Bijvoorbeeld in relatie tot de functie van bemiddelaar of bedrijfsmakelaar. Een e-commerce makelaar is natuurlijk ook een netwerker en treedt op als commercieel medewerker. Voor wat betreft het verzamelen van gegevens is de website makelaar ook een data-analist. Bij het opstellen van een contract of overeenkomst is er een link met contractmanager. Verder heeft een e-commerce makelaar in de uitoefening van het beroep te maken met investeerders en webshophouders.

E-commerce bedrijf verkopen

Een van de belangrijke punten bij het verkopen van een e-commerce bedrijf is vergroten van de waarde. Er is doorgaans sprake van een omzet en de omzet is een van de factoren die de waarde bepaalt. Het is onder meer mogelijk om de risico’s voor een koper kleiner te maken. Een website die langer bestaat met een stijgende omzet levert voor een koper bijvoorbeeld minder risico op. Een website die nog maar een enkele maanden bestaat, levert wat dat betreft meer risico op. Bij de bemiddelende rol van een e-commerce makelaar is het doorgaans van belang dat een geïnteresseerde partij een geheimhoudingsverklaring ondertekent. Op deze manier komt de omzet niet zomaar op straat te liggen. Bij het sluiten van een deal is het belangrijk om met allerlei aandachtspunten rekening te houden. Bijvoorbeeld door bij een deal wel of niet gebruik te maken van een notaris en het opstellen van juridische documenten.

Het kan ook voorkomen dat de kopende partij graag ziet dat de huidige eigenaar na de overname gedurende een bepaalde periode nog bij de zaak betrokken blijft. Het is soms nodig om alles in detail vast te leggen, zoals afspraken over de huidige voorraad en looptijd van contracten die zijn aangegaan. Voor bepaalde bedrijven kan het moment van de verkoop nog belangrijk zijn om rekening mee te houden. Bijvoorbeeld door bij een seizoensgebonden product niet pas na afloop van het seizoen de website te verkopen. Kopers hebben meer belangstelling indien de verkoop vlak voor het seizoen plaatsvindt. Of als het seizoen net is begonnen, want dan valt er nog winst te boeken.

Waardebepaling e-commerce platform of webshop

Een e-commerce makelaar kan helpen bij de waardebepaling van een e-commerce platform. Dat is niet altijd even moeilijk, want het is soms mogelijk om de nettowinst als uitgangspunt te nemen en deze met twaalf keer te vermenigvuldigen. Het hangt echter van het type webshop af wat de werkelijke waarde is. Daarbij valt er te denken aan factoren als exclusiviteit, populariteit en de bestaansduur. De autoriteit van een online platform kan ook een rol spelen bij het bepalen van de waarde. Een webshop is bijvoorbeeld meer waard als de geschiedenis uitwijst dat er sprake is van een stabiele en groeiende winst. Ook het percentage bezoekers is uiteraard van belang, waarbij de terugkerende bezoekers extra belangrijk zijn. Verder geldt dat de diversiteit in producten een rol speelt. Zo is een webshop of website eveneens meer waard als er sprake is van een groeiende branche of niche. Als het om de financiële factoren gaat, is het een pluspunt als er een sterke brutowinstmarge is.

Verschil bedrijfsmakelaar en e-commerce makelaar

Het belangrijkste verschil tussen een bedrijfsmakelaar en e-commerce makelaar is dat de eerstgenoemde zich richt op fysieke bedrijven. Dat doet een e-commerce makelaar juist niet, want die is gespecialiseerd in online bedrijven te verkopen. Een bedrijfsmakelaar heeft wat dat betreft een bemiddelende rol tussen kopers en fabrikanten, horecabedrijven, hotels en middenstanders. Een e-commerce makelaar bemiddelt bij de verkoop van online bedrijven, zoals webwinkels, websites, online reisbureaus, online uitgevers, vergelijkingswebsites en online marktplaatsen.

Taken als e-commerce makelaar:

  • Waarde online bedrijven bepalen.
  • Advies geven aan verkopers.
  • Bemiddelen tussen verkoper en koper.
  • Op zoek gaan naar investeerders.
  • In opdracht zoeken naar online platforms.
  • Belangen behartigen.
  • Overeenkomst opstellen.
  • Data verzamelen en analyseren.

Film: € 200.000 omzet draaien:

Film: Wat is de waarde van mijn bedrijf:

Opleidingen tot e-commerce makelaar

Er zijn voor de uitoefening van het beroep van e-commerce makelaar diverse opleidingen te volgen. Gelet op de waardebepaling als een van de werkzaamheden verdient het de voorkeur om een commercieel economische achtergrond te hebben. Of kennis te hebben van bedrijfseconomie. In dat kader is het onder meer mogelijk om een hbo-opleiding commerciële economie te volgen of een hbo-opleiding bedrijfseconomie. Overigens is e-commerce makelaar in geen enkel opzicht een beschermde titel. Wat dat betreft, heeft iedereen de mogelijkheid om zich te ontwikkelen tot e-commerce makelaar en deze benaming aan te nemen. Uiteraard is het voor bedrijfsmakelaars ook mogelijk om de focus te verleggen naar de bemiddeling op het gebied van het kopen en verkopen van online bedrijven. Als ondernemer is het tevens belangrijk om de boekhouding op de juiste manier te organiseren. Dit kun je bijvoorbeeld doen met behulp van een goed boekhoudpakket.

Bedrijven waar een e-commerce makelaar werkzaam kan zijn

Een e-commerce makelaar kan onder meer werkzaam zijn bij een online bedrijfsmakelaar. Het is eveneens mogelijk om als ondernemer met een eigen bedrijf als e-commerce makelaar op te treden. Overigens kan de rol van een e-commerce makelaar uitgebreider zijn indien er sprake is van grote overnames. In dat geval komen er vaak werkzaamheden als consultant bij kijken om het proces te begeleiden.

Competenties e-commerce makelaar

Aangezien een e-commerce makelaar een bemiddelende rol vervult, is vertrouwen van groot belang. Communicatie maakt daarin onderdeel uit van de belangrijke competenties die bij dit beroep horen. Daarnaast dient er kennis aanwezig te zijn van contractmanagement. Ook is het belangrijk om te kunnen netwerken om een groot netwerk van bedrijven en investeerders beschikbaar te hebben. Een e-commerce makelaar is verder bezig met cijfers en dient nauwkeurig te zijn om de waarde van online bedrijven te bepalen. In dat kader is het van belang om cijfermatig onderlegd te zijn. Het komt eveneens van pas om bekwaam te zijn op het gebied van marketing.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als e-commerce makelaar

Er is sprake van een groeiende markt als het gaat om het kopen en verkopen van e-commerce platforms. In dat kader ligt de toekomst voor een e-commerce makelaar natuurlijk in alle opzichten open. Het is mogelijk om je als e-commerce makelaar te specialiseren in een bepaalde niche of branche. Of door een specialisatie te kiezen in de bemiddeling tussen de verkoop en het kopen van kleine bedrijven of grote bedrijven. Op deze manier bouw je een uitgebreide expertise op en een goede naamsbekendheid. Qua doorgroeien, is het mogelijk om vanuit een dienstverband zelfstandig te starten en ondernemer te worden.

Arbeidsvoorwaarden en salaris e-commerce makelaar

Het inkomen van een e-commerce makelaar die zelfstandig een bedrijf voert, is afhankelijk van de resultaten. Het is in de makelaardij gebruikelijk dat er voor de werkzaamheden een bepaald percentage in rekening wordt gebracht. Zo is het overigens ook mogelijk dat er sprake is van een vaste vergoeding voor de werkzaamheden. Dat betekent dat er geen specifieke salarisindicatie is te geven. Bovendien zijn de inkomsten ook nog eens wisselend van aard en afhankelijk van het totale aantal geslaagde resultaten.

Eigen bedrijf starten als E-commerce makelaar

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als E-commerce makelaar, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken E-commerce makelaar

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als E-commerce makelaar bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een E-commerce makelaar.

Mijnzzp.nl