Bedrijvenmakelaar (overnames)

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep bedrijvenmakelaar (overnames)
Werken als overnamespecialist
Wat doet een overnamespecialist?
Bedrijf overname
Waarde bedrijf inschatten
Bedrijf starten of aankoop onderneming
Voordelen zelf bedrijf starten en oprichten
Voordelen van een bedrijfsovername
Bedrijfsovername:
Opleidingen tot bedrijvenmakelaar
Bedrijven waar een bedrijvenmakelaar werkzaam kan zijn
Competenties bedrijvenmakelaar
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als bedrijvenmakelaar
Arbeidsvoorwaarden en salaris bedrijvenmakelaar
Eigen bedrijf starten als Bedrijvenmakelaar (overnames)
Boekhoudprogramma vergelijken Bedrijvenmakelaar (overnames)

Beroep bedrijvenmakelaar (overnames)

Een bedrijvenmakelaar of overnamespecialist is een onafhankelijk deskundige die adviseert en bemiddelt tussen verkopende en kopende partijen met betrekking tot bedrijven, die verkocht of juist aangekocht worden. Het is de bedrijvenmakelaar die bemiddelt tussen beide partijen, zodat er een win, win situatie ontstaat. De inhoudelijke werkzaamheden van een bedrijvenmakelaar gaan over het algemeen verder dan alleen het vaststellen van de verkoopprijs, omdat er ook duidelijke afspraken gemaakt moeten worden met betrekking tot de bedrijfsovername. Welke afspraken dit precies zijn kan per bedrijf en ondernemer verschillen, omdat er nu eenmaal verschillende soorten bedrijven en ondernemers zijn. Als bedrijvenmakelaar is het daarom in de meeste gevallen belangrijk dat je ook over juridische en fiscale kennis beschikt. Het bepalen van de verkoopprijs en het onderhandelen over de verkoopprijs is meestal maar één onderdeel van de uiteindelijke verkoop als het om bedrijven gaat. Dit kan ook per soort onderneming verschillen. Binnen Nederland zijn er redelijk veel bedrijvenmakelaars actief, die gespecialiseerd zijn in overnames, bedrijfsverkopen en fusies. De werkzaamheden van een bedrijvenmakelaar zijn aan te merken als zeer gespecialiseerde werkzaamheden, omdat het op een succesvolle manier verkopen of aankopen van bedrijven zeer complex is. In de meeste gevallen zal een bedrijvenmakelaar betrokken worden bij overnames als het bedrijven betreft met enige omvang. Afhankelijk van het soort bedrijf kan een bedrijvenmakelaar ook gedurende een langere periode betrokken zijn, omdat het verkopen en/of aankopen van bedrijven een langdurig proces is. Denk bijvoorbeeld aan grote ondernemingen, waarbinnen sprake is van veel expliciete kennis en/of vaardigheden. Het verkopen en/of aankopen van bedrijven kan dan ook een langdurig proces zijn.

Werken als overnamespecialist

Een bedrijvenmakelaar is dus een bemiddelaar, die potentiële kopers zoekt voor een overname. De meeste ondernemers krijgen te maken met een makelaar als ze hun onderneming wensen te verkopen of krijgen te maken met een makelaar als ze juist een onderneming willen kopen. Ondernemers die hun bedrijf wensen te verkopen doen er over het algemeen verstandig aan om veel informatie in te winnen, zoals bij een makelaar, omdat het verkopen van een bedrijf veel werk is. Over het algemeen zijn geïnteresseerde partijen snel te vinden, maar zijn geïnteresseerde partijen, die ook beschikken over voldoende liquide middelen moeilijker te vinden. Afhankelijk van de soort kandidaat kan er bijvoorbeeld ook een financiering of investeerder nodig zijn. In dat geval kan een makelaar wellicht ook fungeren als bedrijfsadviseur of als bedrijvendokter. Een makelaar kan ook te maken krijgen met financiële aspecten, omdat niet allen ondernemers niet zelf beschikken over voldoende liquide middelen. Zoals eerder omschreven moet het verkopen en/of aankopen van bedrijven in de meeste gevallen gezien worden als een uitgebreid proces, waarbinnen op verschillende manieren adviseurs betrokken kunnen zijn. Een makelaar werkt meestal met een afgesproken percentage en zal een bedrijf op een bepaalde manier in de markt zetten.

Wat doet een overnamespecialist?

Een overnamespecialist, ook wel bekend als een fusie- en overnamespecialist, is een bemiddelaar die gespecialiseerd is in het begeleiden en uitvoeren van fusies, overnames en andere vormen van bedrijfstransacties. Hun rol omvat verschillende taken en verantwoordelijkheden, waaronder:

  • Onderzoek en analyse: Een overnamespecialist voert grondig onderzoek en analyse uit naar potentiële overnamedoelen. Ze evalueren de financiële gezondheid, activa, verplichtingen, marktpositie en groeiperspectieven van het doelbedrijf. Op basis van deze analyse bepalen ze of een bepaalde overnametransactie haalbaar en strategisch zinvol is.
  • Waardering: Een overnamespecialist helpt bij het bepalen van de waarde van het doelbedrijf. Ze gebruiken verschillende methoden en technieken, zoals het vergelijken van marktwaarderingen, het analyseren van financiële prestaties en het beoordelen van toekomstige groeipotentieel. Het doel is om een eerlijke en redelijke waardering vast te stellen die de basis vormt voor de onderhandelingen en de uiteindelijke overeenkomst.
  • Onderhandelingen: Een overnamespecialist speelt een cruciale rol in de onderhandelingsfase van een overname. Ze werken samen met het managementteam van de koper en/of verkoper om de transactievoorwaarden en prijzen te bespreken. Ze streven naar een evenwichtige en bevredigende overeenkomst voor beide partijen, waarbij ze rekening houden met verschillende aspecten, zoals financiële impact, regelgeving, bedrijfscultuur en juridische overwegingen.
  • Due diligence: Een overnamespecialist begeleidt het proces van due diligence, waarbij een grondig onderzoek van het doelbedrijf wordt uitgevoerd voordat de overname wordt voltooid. Ze coördineren de inzameling van relevante informatie, zoals financiële gegevens, juridische documenten, personeelsinformatie en operationele procedures. Het doel is om eventuele risico's, problemen of onthullingen te identificeren die van invloed kunnen zijn op de beslissing om door te gaan met de overname.
  • Integratie: Na het succesvol afronden van een overname begeleidt een overnamespecialist het integratieproces van de twee bedrijven. Ze helpen bij het plannen en implementeren van strategieën om de operationele synergieën te realiseren, zoals het samenvoegen van teams, systemen, processen en bedrijfsculturen. Het doel is om een soepele overgang te waarborgen en waarde te creëren uit de samengevoegde entiteit.

Over het algemeen is een overnamespecialist een deskundige op het gebied van fusies en overnames, die zorgt voor een gestructureerd proces en helpt bij het realiseren van succesvolle transacties voor alle betrokken partijen. Ze werken vaak samen met andere professionals, zoals juridisch adviseurs, accountants en investeringsbankiers, om een uitgebreide en effectieve ondersteuning te bieden gedurende het hele overnameproces.

Bedrijf overname

Het verkopen van een bedrijf als ondernemer kan erg emotioneel zijn, omdat de ondernemer in de meestal al zijn hele leven betrokken is bij het bedrijf. Het maken van de juiste afwegingen bij de verkoop van het bedrijf is voor ondernemers erg belangrijk, omdat het in de meeste gevallen om het pensioen gaat van de ondernemer. Om een bedrijfsovername succesvol af te kunnen ronden is het aan te raden om een tussenpersoon in te schakelen die beschikt over gedegen kennis en onafhankelijk is. Onafhankelijkheid is belangrijk omdat potentiële kopers ook kritische vragen kunnen stellen over de onderneming. Om emoties geen kans te geven is het daarom beter om een tussenpersoon in te schakelen. Bij een bedrijfsovername kan er ook sprake zijn van bedrijfsmatig vastgoed en roerende zaken. Onroerend goed kan speelt niet in alle gevallen een belangrijke rol. Onroerende zaken zijn meestal wel een waardevolle en slimme investering. Het vinden van een geschikte partij kan soms lastig zijn. Vooral het onderhandelen moet overgelaten worden aan een ervaren partij. Het onderhandelen kan soms veel tijd in beslag nemen. De meeste onderhandelingen nemen minimaal enkele maanden in beslag. Het komt regelmatig voor dat onderhandelingen met kopers uiteindelijk stuk lopen om bepaalde redenen.

Waarde bedrijf inschatten

Het bepalen van een reële bedrijfswaardering is meestal niet makkelijk en kan per bedrijf anders uitvallen. De bedrijfswaardering waarop de verkoopprijs bepaald zal worden zal in de meeste gevallen gebaseerd worden op de omzetcijfers en de nettowinst van een onderneming. Maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn, omdat het toekomstperspectief net zo belangrijk kan zijn. Denk bijvoorbeeld aan een bedrijf dat ieder jaar twintig procent groeit. Deze groei kan dan bijvoorbeeld ingecalculeerd worden in de uiteindelijke verkoopprijs. Het hanteren van het juiste waarderingsmodel is dan zeer belangrijk bij bedrijven. De meeste bedrijvenmakelaars werken met verschillende soorten complexe waarderingsmodellen waaruit de uiteindelijke waarde van een bedrijf zal blijken. Welke methode of modellen van toepassing zijn op een bedrijf kan verschillen per bedrijf. De meest simpele berekening is het vermenigvuldigen van de winst.

Bedrijf starten of aankoop onderneming

Het starten van een bedrijf of het kopen van een bestaand bedrijf is voor iedere ondernemer persoonlijk en kent zo zijn voor- en nadelen. Deze voor- en nadelen moeten goed afgewogen worden om teleurstelling te voorkomen. Het grote voordeel van een nieuwe onderneming starten is dat er geen eventuele nadelige geschiedenis is, wat bij bestaande bedrijven wel het geval kan zijn. Bij het overnemen van bestaande bedrijven is het verstandig om zoveel mogelijk informatie te zoeken als mogelijk is met betrekking tot het verleden van het bedrijf. Een groot voordeel van het overnemen van bestaande bedrijven is dat er meestal al naamsbekendheid zal zijn en dus meteen omzet gegenereerd zal worden.

Voordelen zelf bedrijf starten en oprichten

Het starten van een bedrijf biedt ondernemers de mogelijkheid om vanaf de grond af aan een bedrijf op te bouwen volgens hun visie en strategie. Ze hebben volledige controle over het bedrijfsconcept, de bedrijfscultuur en de operationele processen. Bovendien kunnen ze vanaf het begin hun eigen merk opbouwen en hun unieke waardepropositie naar voren brengen. Een ander voordeel van het starten van een bedrijf is de flexibiliteit om te innoveren en nieuwe marktkansen te verkennen. Ondernemers kunnen zich richten op opkomende trends en nieuwe technologieën om een concurrentievoordeel te behalen. Ze kunnen hun bedrijf organisch laten groeien en geleidelijk aanpassingen aanbrengen naarmate ze meer inzicht krijgen in de behoeften van de markt.

Aan de andere kant brengt het starten van een bedrijf ook risico's met zich mee. Er is geen bestaande klantenbasis en naamsbekendheid, wat betekent dat er aanzienlijke inspanningen en investeringen nodig zijn om bekendheid te genereren en klanten aan te trekken. Bovendien kunnen de opstartkosten hoog zijn, inclusief investeringen in infrastructuur, marketing, personeel en voorraad.

Voordelen van een bedrijfsovername

Het overnemen van een bestaand bedrijf daarentegen biedt directe voordelen, zoals een bestaande klantenkring, gevestigde relaties met leveranciers en bewezen bedrijfsprocessen. Dit kan leiden tot snellere omzetgeneratie en een kortere tijd tot winstgevendheid. Bovendien kan de verkoper vaak waardevolle kennis en expertise overdragen, waardoor de overnemende ondernemer een vliegende start kan maken. Natuurlijk zijn er ook nadelen verbonden aan het overnemen van een bedrijf. Er kunnen verborgen problemen zijn, zoals financiële verplichtingen, lopende juridische geschillen of verouderde bedrijfsactiva. Het is van cruciaal belang om grondig due diligence onderzoek uit te voeren en professioneel advies in te winnen om eventuele risico's te identificeren en te beoordelen voordat een overname wordt voltooid.

Bedrijfsovername:

Opleidingen tot bedrijvenmakelaar

Er bestaan geen specifieke opleidingen tot bedrijvenmakelaar. Een bedrijvenmakelaar zal minimaal een hbo-opleiding genoten hebben, zoals de hbo-opleiding Business Management of de hbo-opleiding commerciële economie. Een geheel andere opleiding is ook prima denkbaar. Daarnaast kan het ook om een oud-ondernemer of directeur gaan die zich gespecialiseerd heeft in advieswerkzaamheden. Het beroep bedrijvenmakelaar kent verder geen beroepsbescherming, waardoor iedereen zich kan uitgeven als bedrijvenmakelaar. In de praktijk is het wel zo dat een goede bedrijvenmakelaar moet beschikken over veel kennis en ervaring, omdat het begeleiden van verkopers en/of aankopers niet heel makkelijk is. Dit is vooral het geval als we spreken van grotere bedrijven waarbij de belangen groot kunnen zijn. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer. Hiervoor kun je bijvoorbeeld een goed boekhoudprogramma gebruiken.

Bedrijven waar een bedrijvenmakelaar werkzaam kan zijn

De meeste bedrijvenmakelaars zijn werkzaam als zelfstandig ondernemer binnen hun eigen adviesbureau of makelaarskantoor, en zijn niet werkzaam in loondienst. Een belangrijke aanvulling hierop is dat er tegenwoordig ook voldoende websites te vinden zijn, waarop ondernemers hun bedrijf kunnen aanbieden. Dit soort bedrijfsovername websites kunnen niet zomaar vergeleken worden met de werkzaamheden van een bedrijvenmakelaar. Een bedrijvenmakelaar kan in sommige gevallen ook aangemerkt worden als consultant.

Competenties bedrijvenmakelaar

Als bedrijvenmakelaar zul je over behoorlijk wat verschillende competenties moeten beschikken, omdat de werkzaamheden aangemerkt kunnen worden als breed en ook moeilijk. Als bedrijvenmakelaar ben je meer dan alleen een tussenpersoon en zul je ook over juridische en fiscale kennis moeten beschikken. Daarnaast moet je een echte netwerker zijn als bedrijvenmakelaar, omdat het samenbrengen van partijen meestal alleen mogelijk is als je beschikt over een groot en goed netwerk. In dat opzicht kan ook communicatie aangemerkt worden als belangrijke competentie. Algemeen belangrijke woorden zijn inzicht, passie, energie, motivatie, kennis, ervaring, inspiratie, doorzettingsvermogen en onafhankelijkheid. Ook zul je moeten beschikken over een sterke commerciële instelling. De commerciële instelling heeft ook betrekking op het kunnen onderhandelen. Als laatste is het niet onbelangrijk om te benoemen dat je fungeert als vertrouwenspersoon, omdat je meestal kennis hebt van gevoelige informatie, zoals omzetcijfers en andere persoonlijke informatie.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als bedrijvenmakelaar

Het arbeidsmarktperspectief is niet echt van toepassing op een bedrijvenmakelaar, omdat de meeste bedrijvenmakelaars werkzaam zijn als ondernemer. Voor dit beroep zal er dan ook niet snel een vacature beschikbaar zijn. De doorgroeimogelijkheden als bedrijvenmakelaar moeten gezien worden in het opbouwen van een goede naam waardoor je grotere bedrijven mag begeleiden.

Arbeidsvoorwaarden en salaris bedrijvenmakelaar

Er zijn geen arbeidsvoorwaarden van toepassing op een bedrijvenmakelaar, omdat wij er vanuit gaan dat je werkzaam zal zijn als zelfstandig ondernemer. Een ondernemer bepaalt zijn eigen arbeidsvoorwaarden. Ook is het niet mogelijk om een salarisindicatie te geven voor dit beroep, omdat dit geheel afhankelijk zal zijn van het aantal en soort opdrachten.

Eigen bedrijf starten als Bedrijvenmakelaar (overnames)

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Bedrijvenmakelaar (overnames), waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Bedrijvenmakelaar (overnames)

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Bedrijvenmakelaar (overnames) bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Bedrijvenmakelaar (overnames).

Mijnzzp.nl