Bedrijvenmakelaar (overnames)

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een bedrijvenmakelaar of overnamespecialist is een onafhankelijk deskundige die adviseert en bemiddelt tussen verkopende en kopende partijen met betrekking tot bedrijven, die verkocht of juist aangekocht worden. Het is de bedrijvenmakelaar die bemiddelt tussen beide partijen, zodat er een win, win situatie ontstaat. De inhoudelijke werkzaamheden van een bedrijvenmakelaar gaan over het algemeen verder dan alleen het vaststellen van de verkoopprijs, omdat er ook duidelijke afspraken gemaakt moeten worden met betrekking tot de bedrijfsovername. Welke afspraken dit precies zijn kan per bedrijf en ondernemer verschillen, omdat er nu eenmaal verschillende soorten bedrijven en ondernemers zijn. Als bedrijvenmakelaar is het daarom in de meeste gevallen belangrijk dat je ook over juridische en fiscale kennis beschikt. Het bepalen van de verkoopprijs en het onderhandelen over de verkoopprijs is meestal maar één onderdeel van de uiteindelijke verkoop als het om bedrijven gaat. Dit kan ook per soort onderneming verschillen. Binnen Nederland zijn er redelijk veel bedrijvenmakelaars actief, die gespecialiseerd zijn in overnames, bedrijfsverkopen en fusies. De werkzaamheden van een bedrijvenmakelaar zijn aan te merken als zeer gespecialiseerde werkzaamheden, omdat het op een succesvolle manier verkopen of aankopen van bedrijven zeer complex is. In de meeste gevallen zal een bedrijvenmakelaar betrokken worden bij overnames als het bedrijven betreft met enige omvang. Afhankelijk van het soort bedrijf kan een bedrijvenmakelaar ook gedurende een langere periode betrokken zijn, omdat het verkopen en/of aankopen van bedrijven een langdurig proces is. Denk bijvoorbeeld aan grote ondernemingen, waarbinnen sprake is van veel expliciete kennis en/of vaardigheden. Het verkopen en/of aankopen van bedrijven kan dan ook een langdurig proces zijn.

Een bedrijvenmakelaar is dus een bemiddelaar, die potentiële kopers zoekt voor een overname. De meeste ondernemers krijgen te maken met een makelaar als ze hun onderneming wensen te verkopen of krijgen te maken met een makelaar als ze juist een onderneming willen kopen. Ondernemers die hun bedrijf wensen te verkopen doen er over het algemeen verstandig aan om veel informatie in te winnen, zoals bij een makelaar, omdat het verkopen van een bedrijf veel werk is. Over het algemeen zijn geïnteresseerde partijen snel te vinden, maar zijn geïnteresseerde partijen, die ook beschikken over voldoende liquide middelen moeilijker te vinden. Afhankelijk van de soort kandidaat kan er bijvoorbeeld ook een financiering of investeerder nodig zijn. In dat geval kan een makelaar wellicht ook fungeren als bedrijfsadviseur of als bedrijvendokter. Een makelaar kan ook te maken krijgen met financiële aspecten, omdat niet allen ondernemers niet zelf beschikken over voldoende liquide middelen. Zoals eerder omschreven moet het verkopen en/of aankopen van bedrijven in de meeste gevallen gezien worden als een uitgebreid proces, waarbinnen op verschillende manieren adviseurs betrokken kunnen zijn. Een makelaar werkt meestal met een afgesproken percentage en zal een bedrijf op een bepaalde manier in de markt zetten.

Bedrijf verkopen

Het verkopen van een bedrijf als ondernemer kan erg emotioneel zijn, omdat de ondernemer in de meestal al zijn hele leven betrokken is bij het bedrijf. Het maken van de juiste afwegingen bij de verkoop van het bedrijf is voor ondernemers erg belangrijk, omdat het in de meeste gevallen om het pensioen gaat van de ondernemer. Om een bedrijfsovername succesvol af te kunnen ronden is het aan te raden om een tussenpersoon in te schakelen die beschikt over gedegen kennis en onafhankelijk is. Onafhankelijkheid is belangrijk omdat potentiële kopers ook kritische vragen kunnen stellen over de onderneming. Om emoties geen kans te geven is het daarom beter om een tussenpersoon in te schakelen. Bij een bedrijfsovername kan er ook sprake zijn van bedrijfsmatig vastgoed en roerende zaken. Onroerend goed kan speelt niet in alle gevallen een belangrijke rol. Onroerende zaken zijn meestal wel een waardevolle en slimme investering. Het vinden van een geschikte partij kan soms lastig zijn. Vooral het onderhandelen moet overgelaten worden aan een ervaren partij. Het onderhandelen kan soms veel tijd in beslag nemen. De meeste onderhandelingen nemen minimaal enkele maanden in beslag. Het komt regelmatig voor dat onderhandelingen met kopers uiteindelijk stuk lopen om bepaalde redenen.

Reële waarde bedrijven inschatten

Het bepalen van een reële bedrijfswaardering is meestal niet makkelijk en kan per bedrijf anders uitvallen. De bedrijfswaardering waarop de verkoopprijs bepaald zal worden zal in de meeste gevallen gebaseerd worden op de omzetcijfers en de nettowinst van een onderneming. Maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn, omdat het toekomstperspectief net zo belangrijk kan zijn. Denk bijvoorbeeld aan een bedrijf dat ieder jaar twintig procent groeit. Deze groei kan dan bijvoorbeeld ingecalculeerd worden in de uiteindelijke verkoopprijs. Het hanteren van het juiste waarderingsmodel is dan zeer belangrijk bij bedrijven. De meeste bedrijvenmakelaars werken met verschillende soorten complexe waarderingsmodellen waaruit de uiteindelijke waarde van een bedrijf zal blijken. Welke methode of modellen van toepassing zijn op een bedrijf kan verschillen per bedrijf. De meest simpele berekening is het vermenigvuldigen van de winst.

Bedrijf starten of bedrijf kopen

Het starten van een bedrijf of het kopen van een bestaand bedrijf is voor iedere ondernemer persoonlijk en kent zo zijn voor- en nadelen. Deze voor- en nadelen moeten goed afgewogen worden om teleurstelling te voorkomen. Het grote voordeel van een nieuwe onderneming starten is dat er geen eventuele nadelige geschiedenis is, wat bij bestaande bedrijven wel het geval kan zijn. Bij het overnemen van bestaande bedrijven is het verstandig om zoveel mogelijk informatie te zoeken als mogelijk is met betrekking tot het verleden van het bedrijf. Een groot voordeel van het overnemen van bestaande bedrijven is dat er meestal al naamsbekendheid zal zijn en dus meteen omzet gegenereerd zal worden.

Bedrijfsovername:

Opleidingen tot bedrijvenmakelaar

Er bestaan geen specifieke opleidingen tot bedrijvenmakelaar. Een bedrijvenmakelaar zal minimaal een Hbo-opleiding genoten hebben, zoals de Hbo-opleiding Business Management of de Hbo-opleiding commerciële economie. Een geheel andere opleiding is ook prima denkbaar. Daarnaast kan het ook om een oud-ondernemer of directeur gaan die zich gespecialiseerd heeft in advieswerkzaamheden. Het beroep bedrijvenmakelaar ken verder geen beroepsbescherming, waardoor iedereen zich kan uitgeven als bedrijvenmakelaar. In de praktijk is het wel zo dat een goede bedrijvenmakelaar moet beschikken over veel kennis en ervaring, omdat het begeleiden van verkopers en/of aankopers niet heel makkelijk is. Dit is vooral het geval als we spreken van grotere bedrijven waarbij de belangen groot kunnen zijn. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een bedrijvenmakelaar werkzaam kan zijn

De meeste bedrijvenmakelaars zijn werkzaam als zelfstandig ondernemer binnen hun eigen adviesbureau of makelaarskantoor, en zijn niet werkzaam in loondienst. Een belangrijke aanvulling hierop is dat er tegenwoordig ook voldoende websites te vinden zijn, waarop ondernemers hun bedrijf kunnen aanbieden. Dit soort bedrijfsovername websites kunnen niet zomaar vergeleken worden met de werkzaamheden van een bedrijvenmakelaar. Een bedrijvenmakelaar kan in sommige gevallen ook aangemerkt worden als consultant.

Competenties bedrijvenmakelaar

Als bedrijvenmakelaar zul je over behoorlijk wat verschillende competenties moeten beschikken, omdat de werkzaamheden aangemerkt kunnen worden als breed en ook moeilijk. Als bedrijvenmakelaar ben je meer dan alleen een tussenpersoon en zul je ook over juridische en fiscale kennis moeten beschikken. Daarnaast moet je een echte netwerker zijn als bedrijvenmakelaar, omdat het samenbrengen van partijen meestal alleen mogelijk is als je beschikt over een groot en goed netwerk. In dat opzicht kan ook communicatie aangemerkt worden als belangrijke competentie. Algemeen belangrijke woorden zijn inzicht, passie, energie, motivatie, kennis, ervaring, inspiratie, doorzettingsvermogen en onafhankelijkheid. Ook zul je moeten beschikken over een sterke commerciële instelling. De commerciële instelling heeft ook betrekking op het kunnen onderhandelen. Als laatste is het niet onbelangrijk om te benoemen dat je fungeert als vertrouwenspersoon, omdat je meestal kennis hebt van gevoelige informatie, zoals omzetcijfers en andere persoonlijke informatie.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als bedrijvenmakelaar

Het arbeidsmarktperspectief is niet echt van toepassing op een bedrijvenmakelaar, omdat de meeste bedrijvenmakelaars werkzaam zijn als ondernemer. Voor dit beroep zal er dan ook niet snel een vacature beschikbaar zijn. De doorgroeimogelijkheden als bedrijvenmakelaar moeten gezien worden in het opbouwen van een goede naam waardoor je grotere bedrijven mag begeleiden.

Arbeidsvoorwaarden en salaris bedrijvenmakelaar

Er zijn geen arbeidsvoorwaarden van toepassing op een bedrijvenmakelaar, omdat wij er vanuit gaan dat je werkzaam zal zijn als zelfstandig ondernemer. Een ondernemer bepaalt zijn eigen arbeidsvoorwaarden. Ook is het niet mogelijk om een salarisindicatie te geven voor dit beroep, omdat dit geheel afhankelijk zal zijn van het aantal en soort opdrachten.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Bedrijvenmakelaar (overnames)

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Bedrijvenmakelaar (overnames) bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl