Accountant

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een accountant is verantwoordelijk voor verschillende werkzaamheden zoals het opmaken van jaarrekeningen, het controleren van jaarrekeningen, het voeren van een financiële administratie en het adviseren van klanten. Voor veel bedrijven is het verplicht om een accountant in te schakelen die de boekhouding controleert en zijn goedkeuring hieraan zal geven. Deze goedkeuring noemt men ook wel een accountantsverklaring. De accountantsverklaring is een belangrijke verklaring, omdat andere partijen hier grote waarde aan hechten zoals de belastingdienst, banken en mogelijke aandeelhouders. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een accountant het beste omschrijven als het geven van zekerheid met betrekking tot de jaarrekening. Met andere woorden kan en mag het niet zo zijn dat er nog onzekerheden zijn na de accountantscontrole. Een accountant moet ingeschreven staan in het register van de beroepsorganisatie om zijn of haar werkzaamheden uit te mogen oefenen. Het beroep accountant is binnen Nederland een beschermd beroep dat niet iedereen zomaar mag uitoefenen.

Een andere benaming voor een accountantsverklaring kan ook zijn controleverklaring. Een controleverklaring zal niet door de accountant opgesteld worden maar wel gecontroleerd worden door de accountant. Het opstellen van een controleverklaring zal uitgevoerd worden door bijvoorbeeld een financieel manager of de chief financial officer van het bedrijf. Binnen deze aangeleverde controleverklaring worden alle financiële aspecten door de accountant doorgelicht voordat de accountant goedkeuring zal geven. Het goedkeuren van een controleverklaring kan weer op verschillende manieren plaatsvinden zoals een goedgekeurde accountantsverklaring, een accountantsverklaring met beperking, een accountantsverklaring met oordeelonthouding en als een afgekeurde accountantsverklaring.

Het beroep accountant is een beroep met grote verantwoordelijkheden dat niet alleen betrekking heeft op de financiële gegevens en kennis van bedrijven. Omdat een accountant kennis heeft van de financiële situatie van bedrijven moet een accountant absoluut betrouwbaar en integer zijn. Vanuit de beroepsvereniging is er dan ook veel aandacht voor de professionele beroepshouding van accountants om misstanden te voorkomen. Zo is het bijvoorbeeld ondenkbaar dat een accountant zelf zaken doet met een bedrijf die hij of zij zal controleren, om misstanden te voorkomen. Daarnaast mag een accountant geen bedrijven controleren waarvan deze weet dat er ongeoorloofde activiteiten plaatsvinden.

Ook op het gebied van advies geven aan klanten heeft een accountant uitgebreide kennis. Hij kan een belangrijke adviseur zijn op het gebied van een financiële administratie, fiscale aangelegenheden, organisatie van een bedrijf en het management. Over het algemeen is het als accountant niet toegestaan om als adviseur en controleur op te treden voor één bedrijf. Binnen de Wet op het accountantsberoep is precies opgenomen waaraan een accountant allemaal moet voldoen. De Nederlands beroepsorganisatie van Accountants (NBA) is de belangenbehartiger voor accountants. Er bestaan binnen Nederland verschillende soorten accountants zoals een openbaar accountant, interne accountant en de overheidsaccountant. De accountant in business werkt meestal niet als een accountant maar heeft een andere functie, zoals die van een directeur of controller. De belangrijkste opleidingen tot accountant zijn de Accountant Administratieconsulent (AA) en de opleiding tot Registeraccountant (RA).

AA-Accountant:

Beroep accountant:

Opleidingen tot accountant

Wie een carrière ambieert als accountant kan de Mbo-opleiding assistent accountant volgen van ongeveer vier jaar, waarin vakken als boekhouding, bedrijfseconomie en belastingrecht gegeven worden. Tijdens de opleiding leer je onder andere het opstellen van een jaarrekening en het controleren hiervan en hoe je bedrijfsprocessen kunt vastleggen. Er zijn binnen dit beroep verschillende richtingen mogelijk en een vervolgopleiding kan noodzakelijk zijn, afhankelijk van de gekozen richting. De opleiding tot accountant is een redelijk zware opleiding. Zie voor meer informatie ook het beroep boekhouder waar meer informatie te vinden is.

Bedrijven waar een accountant werkzaam kan zijn

Een accountant is doorgaans werkzaam voor een accountantsbureau, overheid, banken of het midden- en kleinbedrijf. Zoals eerder aangegeven bestaan er verschillende soorten accountants en kan een accountant bij uiteenlopende soorten bedrijven werkzaam zijn. Als accountant kun je natuurlijk ook prima als zelfstandig ondernemer werkzaam zijn.

Competenties accountant

Als accountant zal je over behoorlijk wat verschillende soorten competenties moeten beschikken, zoals een cijfermatig inzicht, organisatietalent en communicatief sterk, omdat je met veel verschillende klanten te maken zal krijgen. Als accountant moet je natuurlijk ook integer en kritisch zijn.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als accountant

Als goed opgeleide accountant is het verkrijgen van een baan zeker geen probleem en ben je doorgaans breed inzetbaar voor mogelijke werkgevers. Het beroep accountant komt zeer veel voor op verschillende manieren binnen het bedrijfsleven en overheden. Het verkrijgen van een baan zal dan ook in de meeste gevallen geen probleem hoeven zijn. Er zijn ook voldoende doorgroeimogelijkheden als accountant die wel afhankelijk zullen zijn van de soort werkgever.

Arbeidsvoorwaarden en salaris accountant

Er zijn geen specifieke arbeidsvoorwaarden aan te geven voor het beroep accountant omdat je voor uiteenlopende soorten bedrijven en overheden werkzaam kan zijn. Het salaris als accountant kan sterk uiteenlopen en is afhankelijk van opleidingen, leeftijd, dienstjaren en verantwoordelijkheden. Het salaris van een account kan variëren tussen de 3500 en 9000 bruto per maand. Als zelfstandig ondernemer kan je doorgaans nog veel meer verdienen.

Mijnzzp.nl