Accountant

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep accountant
Werken als accountant
Advies accountant
Accountant betekenis
Is accountant een beschermd beroep?
Taken van een accountant?
Wat doet een accountant:
Wat doet een assistent accountant?
Beroepsfilm accountant:
AA-Accountant:
Opleidingen tot accountant
Bedrijven waar een accountant werkzaam kan zijn
Competenties accountant
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als accountant
Arbeidsvoorwaarden en salaris accountant
Eigen bedrijf starten als Accountant
Boekhoudprogramma vergelijken Accountant

Beroep accountant

Een accountant is verantwoordelijk voor verschillende werkzaamheden, zoals het opmaken van jaarrekeningen, het controleren van jaarrekeningen, het voeren van een financiële administratie en het adviseren van klanten. Voor veel bedrijven en instellingen is het verplicht om een accountant in te schakelen, die de boekhouding controleert en zijn goedkeuring hieraan zal geven. Deze goedkeuring noemt men ook wel een accountantsverklaring. De accountantsverklaring is een belangrijke verklaring, omdat andere partijen hier grote waarde aan hechten, zoals de belastingdienst, banken en mogelijke aandeelhouders. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een accountant het beste omschrijven als het geven van zekerheid met betrekking tot de boekhouding en de jaarrekening. Een accountant moet ingeschreven staan in het register van de beroepsorganisatie om zijn of haar werkzaamheden uit te mogen oefenen. Het beroep accountant is binnen Nederland een beschermd beroep dat niet iedereen zomaar mag uitoefenen. Het beroep accountant komt in de praktijk op verschillende manieren voor, omdat accountants over verschillende opleidingen en/of studies kunnen beschikken. Een accountant-administratieconsulent (AA) beschikt over een hbo-opleiding, terwijl een registeraccountant (RA) beschikt over een universitaire studie. Het belangrijkste verschil tussen een AA-accountant en RA-accountant is dat AA-accountants in veel gevallen werkzaam zijn binnen de mkb-sector (midden- en kleinbedrijf). Een RA-accountant is juist werkzaam voor grotere organisaties, instellingen en overheden. Een veel gebruikte term hiervoor is ook wel OOB's. OOB staat voor organisaties van openbaar belang. De accountantseisen met betrekking tot OOB-organisaties zijn strenger dan voor MBK-bedrijven. Het beroep accountant moet dus vrij algemeen gezien worden, omdat accountants in de praktijk op verschillende manieren en niveaus werkzaam kunnen zijn.

Werken als accountant

Een accountant is dus verantwoordelijk voor verschillende werkzaamheden die te maken hebben met het opstellen van accountantsverklaringen. Een andere benaming voor een accountantsverklaring kan ook zijn controleverklaring. Een controleverklaring zal niet door de accountant opgesteld worden, maar wel gecontroleerd worden door de accountant. Het opstellen van een controleverklaring zal uitgevoerd worden door bijvoorbeeld een financieel manager of de chief financial officer van het bedrijf. Binnen deze aangeleverde controleverklaring worden alle financiële aspecten door de accountant doorgelicht voordat de accountant goedkeuring zal geven. Het goedkeuren van een controleverklaring kan weer op verschillende manieren plaatsvinden zoals een goedgekeurde accountantsverklaring, een accountantsverklaring met beperking, een accountantsverklaring met oordeelonthouding en als een afgekeurde accountantsverklaring.

De functie accountant is een beroep met grote verantwoordelijkheden dat niet alleen betrekking heeft op de financiële gegevens en kennis van bedrijven. Omdat een accountant kennis heeft van de financiële situatie van bedrijven moet een accountant absoluut betrouwbaar en integer zijn. Vanuit de beroepsvereniging is er dan ook veel aandacht voor de professionele beroepshouding van accountants om misstanden te voorkomen. Zo is het bijvoorbeeld ondenkbaar dat een accountant zelf zaken doet met een bedrijf die hij of zij zal controleren, om misstanden te voorkomen. Daarnaast mag een accountant geen bedrijven controleren waarvan deze weet dat er ongeoorloofde activiteiten plaatsvinden.

Advies accountant

Ook op het gebied van advies geven aan klanten heeft een accountant uitgebreide kennis. Hij kan een belangrijke adviseur zijn op het gebied van een financiële administratie, fiscale aangelegenheden, organisatie van een bedrijf en het management. Over het algemeen is het als accountant niet toegestaan om als adviseur en controleur op te treden voor één bedrijf. Binnen de Wet op het accountantsberoep is precies opgenomen waaraan een accountant allemaal moet voldoen. De Nederlands beroepsorganisatie van Accountants (NBA) is de belangenbehartiger voor accountants. Er bestaan binnen Nederland verschillende soorten accountants zoals een openbaar accountant, interne accountant en de overheidsaccountant. De accountant in business werkt meestal niet als een accountant, maar heeft een andere functie, zoals die van een directeur of controller. De belangrijkste opleidingen tot accountant zijn de Accountant-administratieconsulent (AA) en de opleiding tot Registeraccountant (RA). Een accountant zal in de meeste gevallen aangemerkt moeten worden als externe adviseur.

Accountant betekenis

Het beroep van accountant houdt zich bezig met het "controleren van en verslag uitbrengen over financiële stukken en informatie". Een van de hoofddoelen van een accountant is ervoor te zorgen dat registers, berekeningen, verslagen en boeken nauwkeurig zijn en voldoen aan de geldende wetten. Er zijn verschillende functie als accountant. Denk bijvoorbeeld ook aan een AA-accountant.

Is accountant een beschermd beroep?

Ja, accountant kent beroepsbescherming. Het gebruik van de titels Accountant-Administratieconsulent (AA) en registeraccountant (RA) is niet zomaar toegestaan. Hiervoor moet je ingeschreven staan in het register van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants (NBA).

Taken van een accountant?

Een accountant heeft verschillende taken. Denk bijvoorbeeld aan het controleren van financiële administraties, het doen van financiële verslaglegging en aan administratieve dienstverlening. Ook het controleren van jaarrekeningen behoort tot de werkzaamheden. Een andere taak kan zijn het adviseren over de boekhoudkundige organisatie van een onderneming. Een accountant heeft in de meeste gevallen te maken met dubbel boekhouden.

Wat doet een accountant:

 • Het afgeven van verklaringen.
 • Het afkeuren of goedkeuren van controleverklaringen.
 • Het beoordelen van jaarrekeningen.
 • Het controleren van financiële overzichten.
 • Het controleren van jaarrekeningen.
 • Het geven van fiscale adviezen.
 • Het uitvoeren van algemene administratie-werkzaamheden.

Wat doet een assistent accountant?

Een assistent accountant is een professional in de financiële sector die ondersteuning biedt bij verschillende taken op het gebied van accountancy en boekhouding. De specifieke verantwoordelijkheden van een assistent accountant kunnen variëren, afhankelijk van de organisatie waarin ze werken en hun niveau van ervaring. Over het algemeen omvatten de taken van een assistent accountant het volgende:

 • Boekhoudkundige taken: Assistent accountants kunnen betrokken zijn bij het verwerken en registreren van financiële transacties, het opstellen van financiële overzichten en het beheren van grootboekrekeningen. Ze zorgen ervoor dat alle financiële gegevens nauwkeurig en tijdig worden bijgewerkt.
 • Controlewerkzaamheden: Assistent accountants ondersteunen bij de controle van financiële gegevens en het uitvoeren van audits. Ze helpen bij het verzamelen en analyseren van relevante informatie, controleren of de financiële rapportages voldoen aan de geldende regels en voorschriften, en assisteren bij het opstellen van auditrapporten.
 • Belastingaangifte: Assistent accountants kunnen betrokken zijn bij het voorbereiden en indienen van belastingaangiften voor individuen en bedrijven. Ze zorgen ervoor dat alle relevante informatie correct wordt verwerkt en dat belastingverplichtingen worden nagekomen.
 • Financieel advies: Assistent accountants kunnen ondersteuning bieden bij het verstrekken van financieel advies aan klanten. Ze kunnen helpen bij het analyseren van financiële gegevens, het identificeren van mogelijke risico's en kansen, en het adviseren over financiële strategieën en besluitvorming.
 • Rapportage en documentatie: Assistent accountants helpen bij het opstellen en opstellen van financiële rapporten en documentatie. Ze zorgen ervoor dat alle rapportages voldoen aan de geldende regelgeving en interne richtlijnen.

Over het algemeen werken assistent accountants nauw samen met senior accountants, financieel managers of accountantskantoren om ervoor te zorgen dat de financiële processen soepel verlopen en dat financiële gegevens betrouwbaar en accuraat zijn.

Beroepsfilm accountant:

AA-Accountant:

Opleidingen tot accountant

Wie een carrière ambieert als accountant kan de Mbo-opleiding assistent accountant volgen van ongeveer vier jaar, waarin vakken als boekhouding, bedrijfseconomie en belastingrecht gegeven worden. Tijdens de opleiding leer je onder andere het opstellen van een jaarrekening en het controleren hiervan en hoe je bedrijfsprocessen kunt vastleggen. Als accountant is het belangrijk om ook de opleiding accountancy te volgen tot accountant-administratieconsulent (AA). De hbo-opleiding accountancy zal over het algemeen ook minimaal vier jaar in beslag nemen. Op universitair niveau kan de studie bedrijfseconomie en/of bedrijfseconomie aangemerkt worden als geschikte studie. Enkele belangrijke vakgebieden zijn auditing, controlling en management. Daarnaast kunnen wiskunde, statistieken en ICT aangemerkt worden als belangrijk aandachtsgebieden. Zoals eerder omschreven moet de functie accountant vrij algemeen gezien worden, omdat accountants in de praktijk op verschillende niveaus werkzaam kunnen zijn. Over het algemeen zal een accountant wel minimaal over een passende hbo-opleiding moeten beschikken. Een accountant op Mbo-niveau is over het algemeen werkzaam als assistent-accountant. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Als accountant is het zelf ook belangrijk om gebruik te maken van een goed online boekhoudprogramma.

Bedrijven waar een accountant werkzaam kan zijn

Een accountant is doorgaans werkzaam voor een accountantsbureau, overheid, banken of het midden- en kleinbedrijf. In veel gevallen worden accountants op verschillende manieren ingedeeld en kunnen er andere benamingen van toepassing zijn. Denk hierbij aan openbare accountants die werkzaam zijn voor accountantskantoren, aan interne accountants die de eigen werkgever controleren, en aan overheidsaccountants, zoals ambtenaren, belastinginspecteurs en medewerkers invordering en heffingen. Accountants die werkzaam zijn in business moeten gezien worden als manager, die toebehoren tot het financieel-economisch management van de organisatie, zoals een financieel manager. Zoals eerder aangegeven bestaan er verschillende soorten accountants en kan een accountant bij uiteenlopende soorten bedrijven werkzaam zijn. Als accountant kun je ook prima werkzaam zijn als consultant of als ondernemer.

Competenties accountant

Als accountant zul je over behoorlijk wat verschillende competenties moeten beschikken, zoals cijfermatig inzicht en organisatietalent, en moet je beschikken over goede communicatieve vaardigheden, omdat je met veel verschillende opdrachtgevers en collega's te maken krijgt, zoals bedrijfsjuristen, advocaten en bedrijfsadviseurs. Communicatie heeft als accountant ook betrekking op de schriftelijke vaardigheden. Afhankelijk van de soort opdrachten en/of werkgever kan ook compliance aangemerkt worden als belangrijk woord. Binnen compliance draait alles om het voldoen aan wettelijke regelgeving om reputatieschade te voorkomen. Als accountant moet je vanzelfsprekend over een professionele beroepshouding beschikken. Algemeen belangrijke woorden zijn vakkennis, analytisch, integer, kritisch, overleggen, samenwerken, zelfstandigheid, rapporteren, flexibiliteit, onafhankelijkheid, waakzaamheid, controleren, monitoren en vertrouwen.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als accountant

Het arbeidsmarktperspectief van een accountant is over het algemeen op alle niveaus goed te noemen. Wel is het zo dat de meeste accountants minimaal op Hbo-niveau werkzaam zijn. Als accountant kan je voor uiteenlopende bedrijven, instellingen, overheden werkzaam zijn, waardoor het verkrijgen van werk als accountant in de meeste gevallen geen enkel probleem is. De doorgroeimogelijkheden van een accountant zijn verder niet zomaar aan te geven, omdat je als accountant voor verschillende werkgevers op verschillende niveaus werkzaam is. In het algemeen kan de functie afdelingsmanager of de functie supervisor gezien worden als mogelijke doorgroeimogelijkheden. Als een accountant beschikt over een universitaire studie kan ook het promoveren gezien worden als het doorgroeien.

Arbeidsvoorwaarden en salaris accountant

Er zijn geen specifieke arbeidsvoorwaarden aan te geven voor het beroep accountant omdat je voor uiteenlopende soorten bedrijven en overheden werkzaam kan zijn. Het salaris als accountant kan sterk uiteenlopen en is afhankelijk van opleidingen, leeftijd, dienstjaren en verantwoordelijkheden. Het salaris van een account kan variëren tussen de 3500 en 9000 bruto per maand. Als zelfstandig ondernemer kan je doorgaans nog veel meer verdienen.

Eigen bedrijf starten als Accountant

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Accountant, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Accountant

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Accountant bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Accountant.

Mijnzzp.nl