Team Mijnzzp

Rekenmachine en boekhouding

De kans dat je als zzp'er een accountantsverklaring nodig hebt, is klein. Het is wel mogelijk dat een externe kredietverstrekker een accountantsverklaring verlangt. Dit kan het geval zijn wanneer een onderneming controleplichtig is vanuit de kredietverstrekker. Vanuit de wet gezien zal een zzp'er niet te maken krijgen met een accountantsverklaring. Een registeraccountant of een gecertificeerde accountant-administratieconsulent kan drie verschillende verklaringen afgeven, namelijk een samenstellingsverklaring, een beoordelingsverklaring of een controleverklaring. In dat geval zal een accountant bijvoorbeeld de jaarrekening controleren op de wettelijke eisen. Een goedgekeurde accountantsverklaring is in dat geval nodig als goedkeuring van de jaarrekening.

Cijfers bekijkenOndernemers met een eenmanszaak en middelgrote ondernemingen hebben bijna nooit te maken met een accountantsverklaring. Het is zelfs niet nodig om een jaarrekening te maken met een eenmanszaak. Het jaarlijks opstellen van de balans en de resultatenrekening is voldoende voor zzp'ers. Zoals eerder omschreven kan het soms wel voorkomen dat externe partijen extra zekerheid verwachten. Ook bij het verkopen van een bedrijf kan er soms een externe waardering verwacht worden. In dat geval zal de accountantsverklaring meestal aan bepaalde criteria moeten voldoen en hoef het niet te gaan om de meest uitgebreide verklaring.

Inhoudsopgave
Geen accountantsverklaring nodig
Eenmanszaak omzetten naar een besloten vennootschap
Wanneer heb je een accountantsverklaring nodig?
Wie kan een accountantsverklaring afgeven?
Wat is een accountantsverklaring?
Administratie en boekhouding kleine ondernemers
Wat is het verschil tussen een boekhouder en accountant?

Geen accountantsverklaring nodig

 • Zzp-erEen zzp'er hoeft in ieder geval geen gebruik te maken van een accountant. Een zzp'er heeft voldoende aan een goede boekhouder. Een zzp'er kan daarnaast ook gewoon de eigen boekhouding bijhouden. Als zzp'er heb je dus geen goedkeurende verklaring nodig. Niet van een accountant en ook niet van een boekhouder. Een accountantsverklaring opstellen door een boekhouder is ook niet mogelijk. Zoals eerder omschreven zijn er ook verschillende soorten accountantsverklaringen.

Eenmanszaak omzetten naar een besloten vennootschap

 • BouwHet is voor zzp'ers die een groeiend bedrijf hebben, verstandig de rechtsvorm aan te passen naar een besloten vennootschap. In dat geval is het nog niet zo dat grote bedrijven automatisch een accountant nodig hebben. Bij een bv is een accountantsverklaring verplicht wanneer de onderneming controleplichtig is. Dit is weer afhankelijk van de soort onderneming en de netto-omzet. Je moet dus aan bepaalde criteria voldoen voordat een accountantsverklaring opstellen verplicht is. Zzp'ers kiezen op een later moment vaak voor een bv om de aansprakelijkheid te verminderen en vanwege de fiscale regelgeving.

Wanneer heb je een accountantsverklaring nodig?

Ondernemers die aan twee van de onderstaande drie criteria voldoen moeten een goedgekeurde verklaring laten opstellen:

 • Personeel: minimaal 50 personeelsleden.
 • Waarde van de activa: meer dan € 6 miljoen.
 • Omzet: meer dan € 12 miljoen.

In de praktijk zijn het eigenlijk alleen grote en middelgrote bedrijven, banken en overheidsinstanties die een accountantsverklaring nodig hebben. In veel gevallen zal er ook sprake zijn van een jaarverslag naast de jaarrekening. Dit is een toelichting op de jaarrekening die voor een groot deel uit cijfers bestaat.

Wie kan een accountantsverklaring afgeven?

 • Man aan het werk laptopAlleen een RA-accountant of een AA-accountant mag goedkeuring geven aan de jaarrekening. Het is dus niet mogelijk om gebruik te maken van een boekhouder. De controlewerkzaamheden van een accountant zijn veel omvangrijker dan die van een boekhouder. Bovendien moet de accountant voldoen aan strengere eisen. De wettelijke eisen waarmee een accountant te maken heeft zijn vooral gericht op de betrouwbaarheid van de cijfers. Het financieel rapport moet dus kloppen en worden beoordeeld door een accountant.

Wat is een accountantsverklaring?

De term accountantsverklaring dekt eigenlijk niet de lading. Er zijn namelijk drie verschillende verklaringen die een accountant kan afgeven.

 • Een samenstellingsverklaring: de accountant ondersteunt de onderneming bij het opstellen van de jaarrekening.
 • Een controleverklaring: de accountant geeft een oordeel over de jaarrekening met een redelijke mate van zekerheid.
 • Een beoordelingsverklaring: de accountant geeft een conclusie met een beperkte mate van zekerheid.

Administratie en boekhouding kleine ondernemers

Kleine ondernemers zijn ook verplicht om een correcte administratie bij te houden. Zo moet er een kas- of bankboek bijgehouden worden, inclusief alle ontvangsten en uitgaven. Daarnaast dien je ook alle facturen te bewaren. Het is aan te raden om een boekhoudprogramma te gebruiken. Dit maakt het bijhouden van de administratie makkelijker en overzichtelijker.

Mensen aan het werkOverigens kunnen zzp'ers ook gebruikmaken van een accountant. Accountants zijn wel verplicht om tenminste een samenstellingsverklaring af te leggen over de jaarstukken. In de praktijk zal een zzp'er niet snel gebruikmaken van een accountant. Zoals eerder omschreven hoeven zzp'ers met een eenmanszaak geen jaarrekening te laten opstellen. Zzp'ers vallen onder de noemer vereenvoudigde boekhouding.

Zzp'ers hebben alleen nodig:

Wat is het verschil tussen een boekhouder en accountant?

Een boekhouder en accountant lijken op het eerste oog heel veel op elkaar. Zo houden beide beroepsgroepen zich bezig met de administratie en boekhouding van bedrijven. Echter, is er wel degelijk een verschil tussen de twee beroepsgroepen.

 • Een boekhouder is iemand die zich bezighoudt met de dagelijkse administratie van een bedrijf. Zo houdt een boekhouder de inkomsten- en uitgavenadministratie bij, verzorgt de aangiftes bij de belastingdienst en maakt mutaties in het bedrijfsregister.
 • Een accountant is iemand die zich bezighoudt met de jaarlijkse financiële verantwoording van een bedrijf. Zo stelt de accountant de jaarrekening op en geeft hij een oordeel over de getrouwheid van de boekhouding. Accountants kunnen daarnaast ook verantwoordelijk zijn voor het geven van adviezen over fiscale aangelegenheden. In dat geval kan ook de benaming fiscalist of belastingadviseur van toepassing zijn. Het opleidingsniveau van accountants is hoger dan dat van boekhouders. Zo is een accountant verplicht om tenminste een hbo-opleiding te hebben afgerond. Daarnaast zijn er ook strengere eisen waaraan accountants moeten voldoen.

KantoorgebouwenEen zzp'er zal dus bijna nooit gebruik hoeven te maken van een accountant. Vanzelfsprekend kan er wel sprake zijn van een uitzondering.

Ook ondernemers die gebruikmaken van subsidies kunnen te maken krijgen met een accountantsverklaring.

Mijnzzp.nl