Team Mijnzzp

Freelancer aan het werk

De balans en resultatenrekening maken onderdeel uit van de boekhouding en zijn nauw met elkaar verbonden. De balans geeft een overzicht van alle bezittingen en schulden. De resultatenrekening daarentegen geeft het financiële resultaat van een onderneming weer. Een andere benaming voor de resultatenberekening is ook wel de winst- en verliesrekening. Ondernemers zijn verplicht om aan het einde van het boekjaar de balans en de resultatenberekening op te maken. Deze financiële gegevens heb je nodig voor de aangifte inkomstenbelasting.

Balans en resultatenrekening

Ondernemers met een eenmanszaak hebben aan de balans en resultatenrekening voldoende voor het doen van aangifte. Het is voor ondernemers met een eenmanszaak niet verplicht om een jaarrekening te maken. Bijna alle kleine ondernemers mogen gebruikmaken van enkelvoudig boekhouden. Dit is een relatief eenvoudige manier van boekhouden. Dit is afhankelijk van de rechtsvorm en de omzet.

Wat is nu precies de balans?

De balans is een momentopname van alle bezittingen en schulden die een bedrijf heeft. Denk hierbij aan voorraad, bezittingen, gebouwen, grond, cash en aan het banktegoed. Daarnaast kan er ook binnen de balansrekening opgenomen worden hoe bezittingen zijn gefinancierd.

Balans en evenwicht

De balans bestaat uit activa en passiva. Activa zijn alle bezittingen van een bedrijf. Passiva zijn alle schulden die het bedrijf heeft. Het totaal aan activa moet gelijk zijn aan het totaal aan passiva. Het verschil tussen de activa en passiva is het eigen vermogen van de onderneming.

’’De term balans heeft betrekking op evenwicht’’

Waarom een balansrekening opstellen

Het maken van de balansrekening is nodig om inzichtelijk te maken hoe deze drie elementen (activa, passiva en eigen vermogen) ten opzichte van elkaar in evenwicht zijn. Deze gegevens maken de financiële situatie van de onderneming inzichtelijk. Dit is onder andere belangrijk voor:

Wanneer is de balansrekening precies in evenwicht?

De balans is in evenwicht als de activa gelijk zijn aan de passiva. Dit wil zeggen dat het totale bedrag van alle bezittingen (activa) gelijk is aan het totale bedrag van alle schulden (passiva).

Eigen vermogen

Het eigen vermogen is het bedrag dat overblijft nadat de schulden zijn afgelost. Het eigen vermogen wordt ook wel het nettoactief of het eigen kapitaal genoemd. Het eigen vermogen geeft aan hoeveel geld de ondernemer zelf in het bedrijf heeft gestoken of hoeveel geld er over is nadat alle schulden zijn afbetaald.

Wat is dan de resultatenrekening?

De resultatenrekening is een overzicht van alle inkomsten en uitgaven van een onderneming gedurende een bepaalde periode. Deze periode kan een kwartaal, halfjaar of jaar zijn. Voor de inkomstenbelasting moet de resultatenrekening net zo als de balans jaarlijks worden opgesteld.

De resultatenrekening is ook wel bekend als de winst- en verliesrekening. Deze rekening geeft inzicht in de baten en lasten van een onderneming. Op basis van de resultatenrekening kan je bepalen of er sprake is van winst of verlies.

Belangrijkste verschil tussen de balans en een resultatenrekening?

Het belangrijkste verschil tussen de balans en een resultatenrekening is dat de balans een momentopname is, terwijl de resultatenrekening over de resultaten van een bepaalde periode gaat. Een ander verschil is dat de balans bestaat uit activa en passiva, terwijl de resultatenrekening bestaat uit baten en lasten.

Hoe ziet een resultatenrekening eruit?

Een resultatenrekening is een overzicht van alle inkomsten en uitgaven van een onderneming gedurende een bepaalde periode. De resultatenrekening bestaat uit drie onderdelen:

  • De totale omzet (inkomsten);
  • De totale kosten (uitgaven);
  • Het behaalde resultaat.

Omzet, kosten en resultaat

De omzet is het bedrag dat een onderneming heeft verdiend met de verkoop van producten of diensten. De kosten zijn alle uitgaven die een onderneming maakt om deze producten of diensten te kunnen leveren. Het resultaat is het verschil tussen de omzet en de kosten.

Is het verplicht om jaarlijks de balans op te maken?

Ja, het is verplicht om ieder jaar de balans op te maken. Dit geldt voor alle bedrijven, ongeacht de grootte of sector waarin ze opereren. Voor de meeste zzp'ers is dit betrekkelijk eenvoudig.

Grote bedrijven kunnen te maken hebben met verschillende grootboekrekeningen en kunnen daarom veel meer tijd kwijt zijn aan het opstellen van de balans. In dat geval is er meestal ook sprake van dubbel boekhouden. De balans van grote bedrijven moet ook worden ingediend bij de Kamer van Koophandel. In dat geval bestaat de jaarrekening uit verschillende onderdelen, zoals:

  • De balansrekening;
  • De resultatenberekening;
  • Een jaarverslag (niet voor zzp'ers).

Voor kleine ondernemingen is het niet verplicht om de balans openbaar te maken. Het is voor kleine ondernemers wel verplicht om een balans te maken, naast de resultatenberekening. Wanneer je gebruikmaakt van een goed boekhoudprogramma, worden deze gegevens automatisch voor je gegenereerd. Het is belangrijk dat de eindbalans klopt met de beginbalans, zodat je zeker weet dat alle gegevens correct zijn ingevoerd.

Boekhouding doenDe balans en resultatenrekening zijn dus beide nodig om aangifte inkomstenbelasting te kunnen doen.

Het is voor ondernemers met een eenmanszaak niet nodig om een jaarrekening te maken.

Mijnzzp.nl