Team Mijnzzp

Enkelvoudig boekhouden

Enkelvoudig boekhouden bestaat uit het bijhouden van de inkopen en verkopen van een bedrijf. Je hebt als zzp'er in principe voldoende aan deze manier van boekhouden, maar als je een groot bedrijf hebt, zoals een bv dan is het nodig om een dubbele boekhouding te voeren. Hierbij dien je namelijk elke transactie minstens op twee manieren te administreren. Enkelvoudig boekhouden is wat dat betreft een simpel boekhoudsysteem. Het is echter de vraag of het voor jou als zzp'er niet toch handiger is om mee te gaan met het voeren van een dubbele boekhouding. Dat biedt namelijk meerdere voordelen en is bovendien gemakkelijk als je van een online boekhoudprogramma gebruikmaakt.

Enkelvoudig boekhouden

Enkelvoudig boekhouden als zzp'er betekent dat je alleen wijzigingen in je administratie opneemt die betrekking hebben op bezittingen en schulden. Deze neem je op in zogenoemde dagboeken en vormen de basis voor een balans en resultatenrekening. Je hoeft bij enkelvoudig boekhouden geen grootboeken bij te houden, waarin de toename en afname van het eigen vermogen opgenomen wordt. Een andere benaming voor enkelvoudig boekhouden is ook wel vereenvoudigde boekhouding. De eisen met betrekking tot vereenvoudigde boekhouding zijn veel minder streng dan bij dubbel boekhouden. In dat geval is het gebruiken van een accountant als snel verplicht. Ook de Belastingdienst kan aanvullende verwachtingen hebben met betrekking tot de financiële administratie.

Resultatenrekening en balans

Bij enkelvoudig boekhouden, is het niet mogelijk om de resultatenrekening en balans af te leiden uit de journaalposten. Je dient daarvoor namelijk over de boekhoudkundige inventaris te beschikken. Daarin komen alle kosten en opbrengsten die je verwacht bijeen. Er ontstaat hierdoor een praktisch overzicht van alle vorderingen die je op debiteuren hebt en van alle schulden die jij nog moet betalen. De inventarisatie is nogal omslachtig en daarom werken grote bedrijven met een dubbel boekhoudsysteem. Ook alle facturen worden diverse keren gecontroleerd. De facturen worden bijvoorbeeld ook gecontroleerd op de juiste gegevens.

Verschil enkelvoudig boekhouden en dubbel boekhouden

Het grootste verschil is de complexe manier van werken die op het bijhouden van een dubbele boekhouding betrekking heeft. Bij vereenvoudigde boekhouding houd je bijvoorbeeld het bankboek en het kasboek bij met de inkomsten en uitgaven die je onder elkaar zet. Aan het einde van een periode kan je de uitgaven van de inkomsten aftrekken om de winst te berekenen. Bij dubbel boekhouden houd je de boekingen bij in een dagboek of journaal net als in een grootboek. De resultaten zijn wat dat betreft concreter en compleet. Bovendien voorziet een dubbele boekhouding in de basis voor een jaarrekening.

Geen concreet zicht op de financiële situatie

Maak je gebruik van een kasstelsel dan kan een vereenvoudigde boekhouding aantrekkelijk zijn. Het is echter wel zo dat er geen rekening wordt gehouden met openstaande vorderingen en openstaande schulden. Daarom krijg je geen concreet zicht op de financiële situatie van je bedrijf. Bovendien dien je om tot de resultatenrekening te komen rekening te houden met te verwachten opbrengsten en kosten. Het lijkt erop of enkelvoudig boekhouden ideaal is voor zzp'ers, maar er kan wel wat extra werk bij komen kijken. Dat is simpel op te lossen door gewoon voor online boekhouden te kiezen, waarbij je van boekhoudsoftware gebruikmaakt.

Nadelen enkelvoudig boekhouden

Het lijkt heel gemakkelijk om als zzp'er voor enkelvoudig boekhouden te kiezen, maar het is wel belangrijk om met een aantal nadelen rekening te houden. Er is bij dit simpele systeem bijvoorbeeld sprake van een gebrek aan diepgang. Je kan niet zomaar een balans opstellen met een overzicht van vorderingen, bezittingen en schulden. Hieruit vloeit voort dat je geen zicht hebt op de financiële situatie van je bedrijf en dat maakt het lastig om financieel beleid te voeren. Verder is het vereenvoudigde systeem mogelijk een nadeel als je in conflict komt met de Belastingdienst, want de bewijskracht ontbreekt.

Wat is beter?

Je hebt als zzp'er de vrije keuze voor het bijhouden van een enkelvoudige boekhouding die je bijvoorbeeld in Excel kan bijhouden. Zo heb je ook de keuze om toch voor dubbel boekhouden te kiezen. Het systeem van enkel boekhouden is ooit in het leven geroepen door de Belastingdienst om het bijhouden van de administratie voor freelancers en kleine bedrijven gemakkelijker te maken. Tegenwoordig houdt dat argument in elk geval geen stand meer, omdat er steeds meer zzp'ers zijn die gebruikmaken van online boekhouden. Dat is namelijk de meest gemakkelijke manier om een boekhouding te voeren.

Online boekhouden

Online boekhouden krijgt de voorkeur in vergelijking met het bijhouden van de administratie in Excel. Daarmee maak je veel meer fouten en ben je vermoedelijk minder nauwkeurig. Boekhoudsoftware voorziet in alle functionaliteiten die je nodig hebt en er komt bijvoorbeeld ook gewoon automatisch een winst- en verliesrekening uitgerold net als de gegevens voor de btw-aangifte. Het doen van aangifte is dus veel eenvoudiger. Denk bijvoorbeeld ook aan de aangifte inkomstenbelasting. Ook het maken van de facturen is eenvoudiger.

Wat wil jij met de boekhouding?

Het gaat bij het bijhouden van de boekhouding als zzp'er om een belangrijke keuze die je dient te maken. Je hoeft niet zozeer de keuze te maken tussen enkelvoudig en dubbel boekhouden. De keuze baseer je namelijk als eerste op, of je zelf de boekhouding wilt voeren of dat aan een boekhouder overlaat. Wil je het zelf doen dan sta je voor de keuze om dat bijvoorbeeld via Excel te doen of van een boekhoudprogramma gebruik te maken. Dat laatste verdient echt de voorkeur en daar zijn verschillende redenen voor.

Voordelen online boekhouden

Bij het gebruikmaken van een online boekhoudprogramma profiteer je van meerdere voordelen. De boekhoudsoftware is zo samengesteld dat je zelfs zonder kennis van boekhouden ermee uit te voeten komt. Je hoeft alleen maar te weten hoe je het programma moet gebruiken om een factuur te maken en te versturen en hoe je bijvoorbeeld kosten boekt. Deze instructies zijn altijd terug te vinden in de informatie die aanbieders van online boekhouden beschikbaar stellen.

Automatische verwerking van gegevens

Voer je een boeking online in dan verwerkt de boekhoudsoftware deze gegevens op de juiste manier. Dat betekent dat bezittingen bijvoorbeeld op de balans komen te staan, maar ook dat je inzicht hebt in openstaande vorderingen. Online boekhoudprogramma’s voorzien wat dat betreft in meer functionaliteiten dan wanneer je in Excel een enkelvoudige boekhouding voert. Bovendien worden de gegevens zo verwerkt dat je aan het einde van het jaar simpelweg met een druk op de knop een complete resultatenrekening tevoorschijn tovert. Je krijgt de winst- en verliesrekening net als de balans op een presenteerblaadje aangeboden. Zo kan je ook elk kwartaal gemakkelijk de btw-aangifte doen met de gegevens die voor je klaarstaan in het online boekhoudprogramma.

BoekhoudingZzp'ers mogen in de meeste gevallen enkelvoudig boekhouden toepassen. Dit is afhankelijk van de gekozen rechtsvorm.

Enkelvoudig boekhouden kent verschillende voordelen. Hierdoor heb je als zzp'er te maken met een relatief eenvoudige manier van boekhouden.

Mijnzzp.nl