Team Mijnzzp

Accountant aan het werk

De meeste accountants maken tegenwoordig op verschillende manieren gebruik van online software. Er zijn meerdere boekhoudpakketten beschikbaar, maar welk, is het beste voor jouw onderneming en je klanten? In dit artikel geven we een overzicht van de beste online boekhoudpakketten voor accountants. Elk pakket heeft zijn eigen voordelen en nadelen, dus het is belangrijk om eerst een goede vergelijking te maken.

Kleine en grote accountantskantoren

Er zijn redelijk veel accountants die werken als zelfstandig ondernemer. Om je klanten te kunnen ontzorgen, is het belangrijk om software te gebruiken waarmee ook je klanten kunnen werken. Je kunt kiezen uit verschillende pakketten die speciaal voor kleine ondernemingen zijn ontwikkeld. Afhankelijk van de onderneming waarvoor je werkt, is het verstandig om een online boekhoudpakket te kiezen dat specifiek voor die onderneming is ontwikkeld. Zo zijn er pakketten voor zzp'ers maar ook voor mkb'ers.

Welk boekhoudpakket is geschikt voor accountants?

Accountants met mkb klanten kunnen gebruikmaken van verschillende boekhoudpakketten. De verschillende programma's zijn met losse modules uit te breiden. Zo kun je een programma kiezen dat precies aansluit op de wensen van je klant. Als accountant is het natuurlijk wel zo prettig om een programma te gebruiken dat jij zelf ook kent. Een aantal bekende boekhoudprogramma's voor accountants zijn:

Online boekhouden zzp'er en mkb'er

Accountants zullen in de meeste gevallen te maken hebben met mkb-bedrijven. De meeste grote bedrijven zijn verplicht om een goedgekeurde accountantsverklaring bij de jaarrekening te voegen. Dit is een belangrijk verschil met de meeste zelfstandig ondernemers.

Zelfstandig ondernemers die gekozen hebben voor de rechtsvorm eenmanszaak of vennootschap onder firma (VOF) zijn niet verplicht om een jaarrekening te laten opstellen. Er is ook geen goedgekeurde accountantsverklaring nodig. Of een zzp'er een jaarrekening moet laten maken, is afhankelijk van de rechtsvorm. De meeste zzp'ers zullen hiermee niet te maken hebben. Lang niet alle zzp'ers en andere ondernemers hebben een boekhouder of accountant nodig.

Mijnzzp.nl: boekhouden voor zzp'ers en mkb'ers:

Wat is het verschil tussen een jaarrekening en jaarverslag?

De termen jaarrekening en jaarverslag worden door velen door elkaar gebruikt. Dit is niet helemaal terecht, want er is wel degelijk een verschil. Een jaarrekening geeft inzicht in de financiële situatie van een bedrijf op een bepaald moment. Een jaarverslag daarentegen is een uitgebreider document waarin niet alleen de cijfers staan, maar ook bijvoorbeeld de toekomstvisie van het bedrijf en de belangrijkste activiteiten van het afgelopen jaar. Een accountant kan betrokken zijn bij verschillende bedrijven die te maken hebben met een jaarverslag.

Zzp'ers hebben te maken met een jaarrekening. Een jaarrekening bestaat uit:

De meeste Mkb-bedrijven hebben te maken met een jaarrekening inclusief jaarverslag. De jaarrekening en het jaarverslag bestaan onder andere uit:

 • Een compleet financieel verslag van de onderneming (de jaarrekening);
 • Goedgekeurde accountantsverklaring;
 • Een toelichting op de jaarrekening (door accountant);
 • Alle bedrijfsactiviteiten van het betreffende jaar;
 • Andere relevante informatie (verwachtingen, relaties, personeelzaken);
 • Toekomstvisie en bijvoorbeeld innovatie;
 • Deponeren bij de KvK verplicht.

Heb je als zzp'er een accountant nodig?

De meeste zzp'ers hebben geen accountant nodig. Dit is wel afhankelijk van de rechtsvorm en de omvang van de onderneming. Volgens de Wet zijn bedrijven met meer dan 50 medewerkers, een netto-omzet hoger dan 12 miljoen euro of een balanstotaal groter dan 6 miljoen euro controleplichtig.

In dat geval moet de jaarrekening gecontroleerd en goedgekeurd worden door een openbaar accountant. Dit mag niet door een boekhouder gedaan worden. Een boekhouder heeft deze bevoegdheid niet. Een accountant is er overigens niet alleen om administratieve zaken te regelen en te controleren. Denk juist ook aan het geven van belastingadvies of aan het uitzoeken van fiscale zaken.

Wat is voor een accountant belangrijk?

Afhankelijk van de klanten waarvoor een accountant werkt, kan de focus van het werk verschillend zijn. In sommige gevallen is er sprake van een internationaal opererende onderneming. In dat geval is kennis van diverse belastingstelsels en wet- en regelgeving van groot belang. De werkzaamheden van een accountant gaan in veel gevallen verder dan het alleen maken van de jaarrekening en jaarverslag. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Het controleren van de financiële administratie;
 • Het uitzoeken van fiscale regelgeving;
 • Het toezien op kwaliteitsbewaking;
 • Het adviseren over investeringen (aankopen en verkopen).

Enkelvoudig en dubbel boekhouden

Zzp'ers mogen enkelvoudig boekhouden toepassen. De meeste Mkb-bedrijven zijn verplicht om gebruik te maken van dubbel boekhouden. In de praktijk is er niet echt een verschil tussen deze twee boekhoudmethoden wanneer je gebruikmaakt van online boekhouden.

Er wordt in beide gevallen een vergelijkbare administratie bijgehouden. Het enige verschil is dat bij dubbel boekhouden er ook nog sprake is van een extra 'controle' systeem. Dit is voor accountants belangrijk. Dit maakt het makkelijker om fouten te herkennen en te corrigeren.

Welke functies heb je nodig voor je klanten?

De meeste boekhoudpakketten bieden alle functies die je klanten nodig hebben. Denk aan het kunnen maken van een koppeling met de bank en Belastingdienst, een scan en herken functie, het bijhouden van de voorraadadministratie en aan het kunnen integreren van CRM-systemen.

Boekhoudprogramma's voor accountants vergelijken

Met onze vergelijkingstool kun je snel en eenvoudig de boekhoudprogramma's voor accountants vergelijken. Deze boekhoudpakketten zijn geschikt voor mkb'ers en zzp'ers. Je kunt hierbij filteren op verschillende punten, zoals:

 • De prijs;
 • De functionaliteiten;
 • Een kleine, middel of grote administratie;
 • Het wel of niet toepassen van de urenregistratie;
 • Het maken van jaarverslagen;
 • En nog veel meer.

KantoorgebouwenAccountants kunnen in de meeste gevallen ook prima gebruikmaken van een boekhoudpakket.

Het is wel verstandig om eerst de verschillende pakketten met elkaar te vergelijken.

Mijnzzp.nl