Team Mijnzzp

Jaarrekening maken

Een jaarrekening voorziet in een overzicht van de financiële bedrijfssituatie. Het overzicht bestaat uit de winst- en verliesrekening en de balans. De winst- en verliesrekening biedt als onderdeel van de jaarrekening inzicht in de omzet, kosten en winst of verlies. De balans laat de situatie zien van veranderingen in het aandeel bezittingen en schulden. Overigens zijn er bedrijven die een jaarverslag maken, waar de jaarrekening onderdeel van is. Als zzp'er heb je vooral te maken met de jaarrekening, waar je hier alle belangrijke zaken van ontdekt.

Moet je een jaarverslag of jaarrekening maken?

Je bent als zzp'er niet verplicht om een jaarverslag of jaarrekening te maken. Het is echter wel verstandig om een financieel overzicht van je bedrijf te hebben. In de eerste plaats vormt een jaarrekening de basis om te gebruiken voor je aangifte inkomstenbelasting. De jaarrekening is zelf geen verplichting, maar je moet wel de juiste cijfers opgeven. Maak je gebruik van een online boekhoudprogramma dan is de winst- en verliesrekening net als de balans met een druk op de knop inzichtelijk. De jaarrekening bestaat naast de balans en winst- en verliesrekening ook uit andere financiële informatie. Denk bijvoorbeeld aan openstaande schulden, kasstromen en aan het eigen vermogen. Alle bezittingen van ondernemers worden ook wel activa genoemd.

Voordelen jaarrekening voor een zzp'er

Een jaarrekening is handig voor de aangifte inkomstenbelasting, maar er zijn nog meer voordelen aan toe te voegen. Zo krijg je als zzp'er een goed inzicht in de financiële situatie van je bedrijf. Je ziet in een oogopslag wat de kosten zijn en dat geeft wellicht aanleiding om op je zakelijke uitgaven te bezuinigen. Ook zie je wat de omzet is en kan je voor het nieuwe jaar een doel stellen om de omzet hoger te laten uitkomen. Het financiële inzicht biedt wat dat betreft onder meer mogelijkheden om op een verantwoorde manier bepaalde keuzes voor je bedrijf te maken.

Vereist voor zzp hypotheek of zakelijke lening

Een winst- en verliesrekening komt ook in praktische situaties van pas. Bijvoorbeeld als je als zzp-er een hypotheek wilt afsluiten. In dat geval wil de bank wel van een aantal jaren terug je winst- en verliesrekening zien. Ook als je een huis wilt huren als zzp'er is het in de vrije sector in elk geval nodig om inzicht te bieden in de financiële situatie van je bedrijf. Zo geldt dat eveneens als je financiering bij de bank wilt aanvragen om een zakelijke lening af te sluiten.

Wel verplicht voor bv

Heb je een besloten vennootschap dan is het verplicht om ieder jaar een jaarrekening en jaarverslag te maken en deze bij de Kamer van Koophandel te deponeren. Deze verplichting geldt overigens ook voor een nv, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij. Dit is een wettelijke verplichting, maar eenmanszaken zijn hier dus een uitzondering op.

Wat kost een jaarrekening voor een eenmanszaak?

Het tarief voor het opstellen van een jaarrekening voor een eenmanszaak ligt gemiddeld tussen € 500 en € 800. Boekhouders hanteren verschillende tarieven voor deze werkzaamheden en er zijn dat betreft ook lagere tarieven van toepassing. De genoemde bedragen zijn gemiddelden en afkomstig van kleinere administratiekantoren.

Wat kost een jaarrekening voor een bv?

Het hangt onder meer van de grootte van de bv af wat de kosten zijn voor het laten opstellen van een jaarrekening. Het is bij grotere bedrijven die een bv of nv vormen bovendien verplicht dat een accountant goedkeuring geeft aan de jaarrekening. De kosten van een accountant liggen wat dat betreft hoger dan die een zzp boekhouder hanteert. De kosten bij grotere boekhoudkantoren of accountants zijn hoger, waarbij je kan denken aan bedragen van € 1.800.

Zelf een jaarrekening opstellen of laten doen?

Het is niet moeilijk om zelf als zzp'er een jaarrekening te maken. Heb je geen boekhoudpakket dan komt er rekenwerk bij kijken en besteed je deze taak wellicht liever uit. Als je alle werkzaamheden al uitbesteedt aan een boekhouder ligt het uiteraard voor de hand dat deze de jaarrekening eveneens opstelt. Houd je de boekhouding zelf bij dan heb je de keuze om dit aan de boekhouder over te laten of het zelf te doen.

Online boekhoudprogramma gebruiken

Het gebruikmaken van een boekhoudprogramma biedt vele voordelen. Je kan de financiële administratie van je bedrijf zelf gemakkelijk bijhouden en aan het einde van het jaar de winst- en verliesrekening met balans genereren. De boekhoudsoftware houdt namelijk alle invoer van gegevens bij, zoals bedragen van geboekte facturen, uitgaven en investeringen in bedrijfsmiddelen. Je hoeft dan zelf niet te gaan rekenen om te kijken wat op jaarbasis de omzet, kosten of verlies is. Dat doet het boekhoudpakket automatisch voor jou als je winst- en verliesrekening of balans selecteert.

Geld besparen

Je kan jezelf als zzp'er veel geld besparen door het opstellen van een jaarrekening niet uit te besteden aan een boekhouder, maar van een boekhoudpakket gebruik te maken. Je hebt de kosten van een boekhoudpakket er al snel uit, want de kosten voor een abonnement liggen op jaarbasis doorgaans lager dan het tarief van het opstellen van één jaarrekening. Bovendien bespaar je nog veel meer geld door voor boekhoudsoftware te kiezen.

Extra besparing op de kosten van een boekhouder

Je hebt de boekhouder bijvoorbeeld ook niet meer nodig om de aangifte voor de btw te doen. Alle informatie die je nodig hebt voor de btw-aangifte staat namelijk klaar in het boekhoudprogramma. Je hoeft er alleen maar voor te zorgen dat je de boekhouding periodiek en op tijd bijhoudt. Overigens valt er ook op een gecombineerde manier op de kosten voor een boekhouder te besparen. Dat kan door zelf de facturen te doen, maar de btw en de jaarrekening bijvoorbeeld wel door een boekhouder te laten opstellen. Je kan dan ook altijd een boekhouder inschakelen als je graag ondersteuning wenst en niet alles zelf wilt doen.

Heeft een eenmanszaak publicatieplicht?

Een eenmanszaak heeft voor wat betreft de jaarrekening geen publicatieplicht, omdat de verplichting tot het deponeren van een jaarrekening ontbreekt. De enige verplichting die je als zzp'er hebt, is om de administratie of boekhouding van je bedrijf op orde te hebben. Dat is gemakkelijk geregeld als je gebruikmaakt van een boekhoudpakket. Je bent als zzp'er namelijk voor de btw verplicht om de administratie bij te houden en dit dient voor de Belastingdienst controleerbaar te zijn.

Is een jaarrekening verplicht?

Voor een eenmanszaak is het dus niet verplicht om een jaarrekening te maken. Voor een grote onderneming met aandeelhouders is dit wel het geval. De jaarrekening opstellen moet in dat geval uiterlijk vijf maanden na afloop van het boekjaar gedaan worden door middel van het deponeren bij de Kamer van Koophandel. Als zzp'er is het wel raadzaam om een jaarrekening te maken. Hierdoor kun je eenvoudig terug kijken op alle bedrijfsactiviteiten van het afgelopen jaar. Denk hierbij aan alle inkomsten, aangiftes en betaalde belasting. Een bijbehorende toelichting maken is niet echt nodig. Een toelichting is meestal alleen nodig voor grote ondernemers. Een toelichting is alleen nodig wanneer er sprake is van veel financiële gegevens. Een zzp'er hoeft de jaarrekening niet te deponeren bij de Kamer van Koophandel.

Aangifte inkomstenbelasting

Een zzp'er met een eenmanszaak heeft voldoende aan een balans en winst- en verliesrekening voor de inkomstenbelasting. Een uitgebreide aangifte inkomstenbelasting is meestal voldoende voor eenmanszaken. De Belastingdienst heeft hierdoor een duidelijk overzicht van alle inkomsten. Vanzelfsprekend kan de Belastingdienst ook vragen hebben over ingediende jaarrekeningen van een onderneming. In sommige gevallen kan het raadzaam zijn om alle cijfers te laten controleren door een boekhouder of accountant. Ook het uitbesteden om een jaarrekening op te laten stellen behoort tot de mogelijkheid. Er zijn redelijk veel zzp'ers die dit uitbesteden voor hun onderneming.

E-boekhouden

Het afsluiten van het boekjaar is met e-boekhouden eenvoudig. Hierdoor is de boekhouding uitbesteden als zzp'er niet meer nodig. De jaarrekening geeft je een duidelijk overzicht van je eigen vermogen (netto-winst) en maakt een frisse start van het nieuwe jaar mogelijk. Naast e-boekhouden zijn er ook andere aanbieders die dit mogelijk maken. Voor startende zzp'ers is e-boekhoude.nl tot vijftien maanden gratis te gebruiken. Er zijn veel zzp'ers die gebruikmaken van e-boekhouden.

Als zzp'er heb je zeker geen groot kantoor nodig of een kostbare accountant. Het uitrekenen van de netto-omzet kun je ook zelf doen. Je hebt met een eenmanszaak geen jaarrekening nodig, echter is dit wel raadzaam. Zo'n jaarrekening geeft je gewoon beter inzicht in de financiële gegevens van jouw onderneming.

De meeste zzp'ers zijn dus niet verplicht om een jaarrekening te laten maken.

Het is wel belangrijk om op ieder moment inzicht te hebben in de financiële bedrijfssituatie.

De meeste zzp'ers maken hiervoor gebruik van online boekhouden.

Mijnzzp.nl