Team Mijnzzp

Belasting betalen

Je hebt als je een bedrijf start of al langer bezig bent als zzp'er rekening te houden met de inkomstenbelasting. Je hebt dan de mogelijkheid om tijdens het lopende jaar al belasting af te dragen. De andere optie is dat je tijdens het lopende inkomensjaar zelf geld opzij zet om de belasting na afloop van het jaar te voldoen. Kies je voor de eerste optie dan is het nodig om een voorlopige aanslag inkomstenbelasting als zzp'er aan te vragen. Je spreidt daarmee de kosten voor de belasting, maar ook voor de bijdrage Zorgverzekeringswet die verschuldigd bent.

Inhoudsopgave
Beter grip op je financiën
Voorlopige aanslag aanpassen
Zelf geld opzij zetten

Beter grip op je financiën

Bij het aanvragen van een voorlopige aanslag inkomstenbelasting als zzp'er behoud je meer grip op je financiën. Je komt dan niet na afloop van het jaar voor vervelende verrassingen te staan en hoeft geen geld opzij te zetten. Als je net begint als zzp'er is het wellicht lastig om in te schatten wat je voor winst uit onderneming moet opgeven.

In dat geval is het mogelijk om je eigen inkomen niet te laag te schatten. Je betaalt per maand dan wat meer, maar hoeft het jaar erop niets bij te betalen. Bovendien krijg je terug wat je tijdens het inkomensjaar teveel hebt betaald.

Voorlopige aanslag aanpassen

Mocht blijken dat gedurende het inkomensjaar de winst uit onderneming anders is dan in de voorlopige aanslag staat dan voer je een wijziging door. Het is namelijk mogelijk om de gegevens van de voorlopige aanslag te wijzigen. Dat geldt uiteraard ook voor eventuele andere wijzigen in situaties die invloed hebben op de te betalen belasting.

‘‘Lees ons artikel: betalingsregeling of uitstel belastingen voor zzp-ers’’

Zelf geld opzij zetten

Het is als je geen voorlopige aanslag wilt aanvragen mogelijk om zelf voldoende geld opzij te zetten. Wees daar wel strikt in, want als je dat niet doet en je moet belasting betalen kan dat tot vervelende situaties leiden. Bereken op basis van je eigen schatting en aan de hand van de belastingpercentages en heffingskortingen wat je opzij moet zetten. Een richtlijn is om 30% tot 40% van je omzet opzij te zetten als je geen voorlopige aanslag als zzp'er aanvraagt.

Freelancer achter computer

De meeste zzp'ers maken tegenwoordig gebruik van online boekhouden. Met een goed boekhoudprogramma voorkom je het risico op fouten in de boekhouding.

Ook de Belastingdienst heeft eerder aangegeven voorstander te zijn van online boekhoudsoftware.

Mijnzzp.nl