Team Mijnzzp

Administratie en boekhouding

De balans is een momentopname van de onderneming die de huidige financiële positie weergeeft. Op de balans vind je alle schulden, bezittingen en het eigen vermogen. De balans maakt een belangrijk onderdeel uit van de boekhouding en de jaarrekening. De balans bestaat uit twee onderdelen, namelijk de activa en de passiva. De balans in de boekhouding moet op ieder moment evenwichtig zijn. Het is belangrijk om te begrijpen wat balans betekent en hoe je een balans kunt opstellen, omdat dit belangrijke informatie biedt over je onderneming. In dit artikel leggen we uit wat balans is.

Waarom heb je een balans nodig?

De balans maakt het mogelijk om alle bezittingen, schulden en het eigen vermogen in één oogopslag te zien. Op de balans vind je alle financiële informatie die relevant is voor jouw onderneming. De balans maakt een belangrijk onderdeel uit van de jaarrekening. De jaarrekening wordt onder andere samengesteld op basis van de balans en de winst- en verliesrekening. Zonder deze boekhoudkundige gegevens kun je geen aangifte inkomstenbelasting doen. Een andere benaming voor balans is ook wel eens balansrekening.

Duidelijk overzicht van de financiering

De balans geeft dus inzicht in alle bezittingen en schulden. Dit kan weer belangrijk zijn wanneer je in aanmerking wilt komen voor financiering. Als je een bank of andere investeerder wilt overtuigen om in jou te investeren, moet je duidelijk aantonen dat je onderneming gezond is en dat er sprake is van een goede balans. Op basis van de balans kan een mogelijke kredietverstrekker zien of jouw onderneming winstgevend is en hoe groot de kans is dat ze hun investering terugkrijgen.

Jaarrekening met een eenmanszaak

Ondernemers met een eenmanszaak hoeven geen volledige jaarrekening op te stellen. Alleen de balans en de resultatenrekening zijn nodig voor de aangifte inkomstenbelasting. Kleine ondernemers zijn al jaren niet meer verplicht om een volledige jaarrekening te maken. Ook zijn zzp'ers en andere kleine ondernemers niet verplicht om een jaarverslag te maken. Een jaarverslag is alleen van toepassing op grote ondernemingen. Zzp'ers hebben te maken met de vorm vereenvoudigde boekhouden.

Wat is activa en passiva op je balans

Zoals eerder omschreven bestaat de balans uit twee onderdelen, de activa en de passiva. De totalen van de activa en passiva moeten op ieder moment gelijk aan elkaar zijn. Wanneer de activa en passiva niet gelijk zijn aan elkaar, is er sprake van een onbalans. In dat geval is belangrijk om de onbalans te analyseren en op te lossen.

Wat is activa?

  • De activa zijn de bezittingen van de onderneming. Op de balans vind je onder andere vaste activa, zoals gebouwen of machines. Ook worden voorraden, debiteuren en banktegoeden tot de activa gerekend. Tot slot zijn er ook immateriële activa, zoals auteursrechten of octrooien.

Wat is passiva?

  • De passiva zijn de schulden van de onderneming. Op de balans vind je onder andere vlottende schulden, zoals leveranciersschulden of bankleningen. Ook de belastingdienst en andere crediteuren kunnen schuldeisers zijn van je onderneming. Tot slot vind je ook het eigen vermogen op de balans. Het eigen vermogen is het bedrag dat de ondernemer inlegt in de onderneming.

’’Lees hier onze artikel met nog veel meer informatie over vaste activa, vlottende activa, passiva en liquide middelen.’’

Hoe maak je de balans?

De balans kan op verschillende manieren worden gemaakt. Het is belangrijk dat je de balans zo maakt dat alle relevante informatie erin komt te staan. Een manier om de balans op te stellen, is door middel van een boekhoudprogramma. Een andere manier is door middel van een spreadsheet. Ook kun je de balans laten opstellen door je boekhouder.

Wanneer je de balans opstelt, moet je er rekening mee houden dat de activa en de passiva gelijk aan elkaar moeten zijn. De meest eenvoudige manier is door het gebruiken van een boekhoudpakket. Hiermee zul je veel minder snel fouten maken.

Is het maken van een balans verplicht?

Zonder de balans heb je geen overzicht van de complete financiële situatie. Met andere woorden kun je niet zien of je winst of verlies hebt gemaakt. Deze gegevens heb je nodig voor de aangifte inkomstenbelasting. Het is niet zo dat je de balans hoeft in te dienen bij de Belastingdienst. Wel heb je de cijfers nodig voor de aangifte inkomstenbelasting.

Grote bedrijven zijn meestal wel verplicht om de jaarrekening inclusief de balans te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Kleine ondernemers hebben hiermee niet te maken. Wel zijn kleine ondernemers verplicht om ieder jaar de balans te maken.

Voor het berekenen van de winst moet je rekening houden met:

  • Alle zakelijke kosten;
  • De afschrijvingen;
  • Onderhanden werk (nog geen factuur verzonden);
  • De activa;
  • De passiva.

Samenwerkingsverband ondernemers

Ondernemers met een vennootschap onder firma of bijvoorbeeld een maatschap kunnen de resultatenrekening en de balans op verschillende manieren indienen:

  • Op persoonlijk niveau;
  • Op het niveau van het samenwerkingsverband.

Bij een samenwerkingsverband is het belangrijk dat je de resultatenrekening en de balans maakt volgens de gekozen aangiftevorm. Wanneer je dit gezamenlijk doet, dan is het belangrijk om het kapitaal- en winstaandeel duidelijk te specificeren.

Wat is dan de balanswaarde?

De balanswaarde is de waarde waarvoor de activa en de passiva op de balans staan. De balanswaarde is in veel gevallen niet de werkelijke waarde. Ondernemers mogen geleidelijk afschrijven op bedrijfsmiddelen. Dit betekent dat de waarde van het bedrijfseigen vermogen en de schulden minder worden. Deze mindering is een fiscale aftrekpost.

’’Tip: Startende ondernemers mogen willekeurig afschrijven toepassen’’

De balanswaarde hoeft dus niet de werkelijke waarde te zijn. De boekwaarde is vaak een ander bedrag dan de werkelijke waarde. Een auto heeft bijvoorbeeld na vijf jaar gewoon een bepaalde restwaarde. Het afschrijvingstermijn kan wel per bedrijfsmiddel verschillen. Het afschrijven op bedrijfsmiddelen is aan strikte regels gebonden.

’’Zie onze handige boekwaarde en afschrijving calculator’’

Is het opstellen van de balans moeilijk?

Ondernemers moeten aan het einde van het jaar de balans opstellen. Wanneer je de boekhouding goed hebt bijgehouden, is het maken van de balans niet moeilijk. Wanneer de boekhouding niet klopt, kan het maken van de balans wel lastig zijn. In dat geval kun je beter een boekhouder of accountant inschakelen.

Maak gebruik van online boekhouden voor de balans

Wanneer je gebruikmaakt van een boekhoudprogramma is het eenvoudig om de complete boekhouding bij te houden. Met een goed online boekhoudprogramma kun je eenvoudig zelf de balans en winst- en verliesrekening maken. Het maken van de balans is dus niet moeilijk meer. Het is vanzelfsprekend wel belangrijk om alle gegevens op de juiste manier in te voeren.

‘‘Tip: zzp'ers met een eenmanszaak zijn niet verplicht om een jaarrekening te maken. Een balans- en winst- en verliesrekening is voldoende. Een kostbare jaarrekening laten maken door een boekhouder is dus niet nodig.’’

Starten met een openingsbalans

Er zijn jaarlijks veel zzp'ers die een eenmanszaak beginnen. Wanneer je start met je eigen onderneming, is het belangrijk dat je ook gelijk de balans opstelt. Dit noemt men ook wel de beginbalans. In de beginbalans geef je aan wat de bezittingen en schulden zijn van de onderneming op het moment dat je start met je bedrijf. Een startende ondernemer kan natuurlijk ook beginnen met een lege beginbalans.

’’Tip: Vergeet niet de opstartkosten op te voeren in de boekhouding’’

BalancerenDe balans moet dus in evenwicht zijn. Is dit niet het geval, dan heb je ergens een fout gemaakt of ben je iets vergeten in te voeren.

Het maken van de balans is nodig voor de aangifte inkomstenbelasting.

Mijnzzp.nl