Team Mijnzzp

Resultatenrekening

Een resultatenrekening maakt onderdeel uit van een jaarrekening en geeft inzicht in wat de opbrengsten en uitgaven zijn in een bepaalde periode. Bijvoorbeeld in een periode van een maand, maar eveneens van een kwartaal of natuurlijk van een boekjaar. Overigens kent de resultatenrekening tevens een andere benaming, namelijk de winst- en verliesrekening of exploitatierekening. Maak je gebruik van een online boekhoudprogramma dan is er een functionaliteit aanwezig om op een simpele manier de resultatenrekening te genereren. Je hoeft dan niet zelf aan het rekenen te gaan, zoals in het geval van enkelvoudig boekhouden.

Resultatenrekening: overzicht van winst of verlies

Een resultatenrekening voorziet in een overzicht van winst of verlies in een afgebakende periode. Dit overzicht vormt samen met de balans de jaarrekening. Bij een negatief saldo is er sprake van verlies en bij een positief saldo op de resultatenrekening is er sprake van winst. Het is voor jou als zzp-er belangrijk om over dit overzicht te beschikken. Daar zijn meerdere redenen voor, zoals dat het een basis vormt om de aangifte inkomstenbelasting in te vullen. De resultatenberekening maakt een vast onderdeel uit van de jaarrekening. Overigens zijn vooral grote bedrijven verplicht om een jaarverslag te laten maken. Het opstellen van een jaarverslag is voor de meeste eenmanszaken niet verplicht. Wel moet je minimaal een winst- en verliesrekening opstellen en de jaarlijkse balans opmaken. De winst- en verliesrekening is eenvoudiger te maken dan een compleet jaarverslag.

Waarom is een resultatenrekening belangrijk?

Een resultatenrekening is niet alleen handig om de inkomstenbelastingaangifte in te vullen. Het saldoresultaat onder de eindstreep dien je namelijk als winst uit onderneming op te geven als je een eenmanszaak hebt. Het is tevens van belang voor andere doeleinden. In de eerste plaats natuurlijk voor jezelf, want je het resultaat bepaalt hoe het financieel gezien met je bedrijf gaat. Zo kan je de resultaten gebruiken om omzetdoelen voor de toekomst te bepalen. Een resultatenrekening is eveneens nodig om bijvoorbeeld financiers inzicht te geven in je financiële situatie als je een zakelijke lening wilt aanvragen of als je een woning wilt kopen met een zzp-hypotheek.

 • Inkomstenbelasting;
 • Zakelijke financiering;
 • ZZP hypotheek;
 • Omzetdoelen bepalen.

Resultatenrekening opstellen

Maak je gebruik van Excel om je inkomsten en uitgaven als ondernemer bij te houden dan dien je een berekening te maken voor het opstellen van de resultatenrekening en grootboekrekeningen. Een online boekhoudprogramma doet dat automatisch voor jou. Het is dan geen kwestie van aan het rekenen gaan, maar gewoon op de knop drukken om een resultatenrekening te genereren. Een andere optie is om een boekhouder in te schakelen die tegen betaling een resultatenrekening voor je opstelt.

Hoe ziet een resultatenrekening eruit?

Een resultatenrekening bevat een overzicht van opbrengsten en kosten. Bovenaan staat de bruto winst (nog zonder bedrag) met daaronder de opbrengsten. De opbrengsten omvat het omzetverloop en beneden staat het totaal aan opbrengsten. Vervolgens komen er verschillende kostenposten aan bod, zoals inkoopkosten en bijvoorbeeld uitbesteed werk met het totaalbedrag.

Bruto winst en netto-omzet

Het totaalbedrag van de inkoopkosten en uitbesteed werk trek je af van de opbrengsten om bij de bruto winst te komen. Vervolgens zijn er allerlei andere soorten kosten die je daarop in mindering brengt als deze van toepassing zijn, zoals personeelskosten, afschrijvingen, autokosten, transportkosten, huisvestingskosten, onderhoudskosten en totaal van financiële kosten en buitengewone lasten. Het resultaat onderaan de resultatenrekening laat het saldo van de netto winst zien en kan dus positief of negatief zijn.

Verschillende posten op de resultatenrekening

Je ziet in het genoemde voorbeeld van de resultatenrekening dat er allerlei verschillende posten voorbij komen. Een resultatenrekening bevat dan ook meerdere posten die al dan niet van toepassing zijn. Misschien heb je helemaal niet te maken met personeelskosten of huisvestingskosten, maar deze staan wel op de resultatenrekening van een online boekhoudprogramma. Het bedrag erachter staat dan alleen op € 0,00 als de betreffende kostenpost niet van toepassing is. Hieronder zie je de meest voorkomende kostenposten die op een resultatenrekening te zien zijn:

 • Omzetverloop;
 • Inkoopkosten en uitbesteed werk;
 • Personeelskosten;
 • Huisvestingskosten;
 • Verkoopkosten;
 • Afschrijvingen;
 • Financiële kosten;
 • Buitengewone lasten.

Exclusief btw

De bedragen op de resultatenrekening zijn exclusief btw. Het gaat hier dus om de omzet van verkopen van producten of diensten waarbij je het bedrag aan btw niet meetelt. De btw die je ontvangt, moet je namelijk weer afdragen of je krijgt voorbelasting van de Belastingdienst terug. De btw heeft wat dat betreft geen invloed op de bruto winst of op de netto winst onder de eindstreep die je op de resultatenrekening ziet staan.

Resultatenrekening voor aangifte inkomstenbelasting

De netto winst die positief of negatief kan uitvallen op de resultatenrekening vormt de basis voor het doen van de aangifte inkomstenbelasting. Er zijn wat dat betreft verschillende onderwerpen die op de belastingaangifte betrekking hebben. Naast de opbrengst van je onderneming gaat het bijvoorbeeld om de afschrijvingen net als om de financiële baten en lasten, maar ook om de inkoopkosten.

Rol van de balans en totale omzet

De balans maakt net als de resultatenrekening onderdeel uit van de jaarrekening en daarbij zijn eveneens een aantal onderdelen van belang voor de belastingaangifte. Het gaat dan onder meer om de cijfers van de balans die betrekking hebben op vaste activa net als op openstaande facturen, voorzieningen en de langlopende en kortlopende schulden. Ook de liquide middelen staan daarbij op de balans vermeld.

Lees ook: Wat is het verschil tussen een balans en een resultatenrekening?

Jaarrekening is niet verplicht

Je bent als zzp'er niet verplicht om een resultatenrekening met een balans op te stellen om tot een jaarrekening te komen. De praktijk wijst echter uit dat je voor het doen van de aangifte toch tot een berekening van de netto winst dient te komen. Dat is alleen al een belangrijke reden om wel een resultatenrekening op te stellen net als een balans.

Online boekhouden: alle gegevens tot je beschikking

De gemakkelijkste manier om alle gegevens van je bedrijf tot je beschikking te hebben, is met online boekhouden. Er zijn allerlei verschillende online boekhoudprogramma’s geschikt om te gebruiken. Zo heb je altijd de mogelijkheid om als zzp'er rekening te houden met de functionaliteiten die je nodig hebt. Je kan bijvoorbeeld voor een eenvoudig zzp boekhoudprogramma kiezen of voor meer uitgebreide boekhoudsoftware. Overigens zijn er allerlei aanbieders die je de keuze bieden uit een basis boekhoudprogramma en uitgebreidere opties met meer functionaliteiten.

Resultatenrekening met online boekhouden

Het grote voordeel is dat je bij online boekhouden altijd simpel een resultatenrekening en balans genereert. Zo heb je de jaarrekening helemaal compleet om de aangifte inkomstenbelasting zelf te doen of om de belastingaangifte uit te besteden. Zoals eerder omschreven wordt de resultatenrekening ook wel de winst- en verliesrekening genoemd. Met de resultatenrekening kun je dus verschillende gegevens berekenen en de ook de vlottende activa bijhouden. Binnen de boekhouding is het bijhouden van het bedrijfsresultaat belangrijk. Overigens kan een exploitatiebegroting ook een belangrijk onderdeel uitmaken van het ondernemingsplan.

Zzp-er aan het werkEen resultatenrekening is voor de meeste zzp'ers voldoende voor de aangifte inkomstenbelasting.

Voor het verkrijgen van een zakelijke lening of hypotheek kan een jaarrekening wel belangrijk zijn.

Mijnzzp.nl