Team Mijnzzp

Winkel

Een exploitatiebegroting is een financiële begroting waarin alle toekomstige inkomsten en uitgaven voor een bedrijf worden weergegeven. Deze begroting geeft inzicht in de financiële situatie van het bedrijf over een langere periode. Het maken van een exploitatiebegroting is belangrijk voor elk bedrijf, omdat het een hulpmiddel is bij het nemen van financiële beslissingen. Het maakt op een duidelijke manier inzichtelijk welke omzet je moet maken om winst te kunnen maken. Een andere benaming voor een exploitatiebegroting is ook wel eens resultatenbegroting.

Wat laat een exploitatiebegroting zien?

Een exploitatiebegroting laat zien welke omzet je moet behalen om alle kosten van het bedrijf te kunnen dekken. Dit is niet alleen voor de onderneming belangrijk, maar ook voor de bank of andere financiers. Zij willen namelijk weten of het bedrijf in staat is om alle lopende kosten te betalen, zoals de salarissen van het personeel en de rente op eventuele leningen. De exploitatiebegroting geeft dus inzicht in de liquiditeitspositie van een bedrijf. Bij het afschrijven van bedrijfsmiddelen is het op de balans belangrijk om rekening te houden met de exploitatiebegroting.

Verschil tussen een exploitatiebegroting en een liquiditeitsbegroting?

Een exploitatiebegroting is een begroting die is opgesteld voor een bepaalde periode, meestal één jaar. Een liquiditeitsbegroting daarentegen, geeft inzicht in de financiële situatie van het bedrijf op korte termijn. Dit is vaak een periode van drie maanden. Een liquiditeitsbegroting is dus een onderdeel van de exploitatiebegroting. Deze twee begrotingen zijn belangrijk voor het bedrijf, omdat ze inzicht geven in de financiële situatie op korte en lange termijn.

Hoe maak je een exploitatiebegroting?

Een exploitatiebegroting wordt gemaakt door eerst alle kosten in kaart te brengen. Dit zijn de vaste kosten, zoals de huur van het pand en de salarissen van het personeel, maar ook de variabele kosten, zoals de materiaalkosten en de kosten voor verpakkingen. Daarna wordt er gekeken naar de inkomsten van het bedrijf. Dit zijn de verkopen van producten of diensten, maar ook andere inkomsten, zoals rente-inkomsten en subsidies. Als er meer inkomsten zijn dan uitgaven, dan heeft het bedrijf een positief resultaat. Dit wordt ook wel de winst genoemd. Als er meer uitgaven zijn dan inkomsten, dan is er sprake van een verlies.

Exploitatiebegroting en boekhouding

Het maken van een exploitatiebegroting is tegenwoordig mogelijk door het gebruiken van een online boekhoudprogramma. Dit maakt het mogelijk om real-time inzicht te krijgen in de financiële situatie van het bedrijf. Daarnaast is een online boekhoudprogramma ook handig voor het bijhouden van de administratie. Deze programma’s zijn eenvoudig te gebruiken en bieden veel mogelijkheden voor het bedrijf.

AdministratieHet maken van een exploitatiebegroting kan voor sommige ondernemers belangrijk zijn. Dit zijn meestal wel de grotere ondernemers.

 

Mijnzzp.nl