Team Mijnzzp

Btw-aangifte doen

Als je een bedrijf start, moet je elk kwartaal de aangifte omzetbelasting indienen bij de Belastingdienst. Tegenwoordig is het mogelijk om online btw-aangifte te doen bij de Belastingdienst. Daarnaast kun je gebruikmaken van een online boekhoudprogramma om de btw-aangifte te doen. De Belastingdienst noemt de btw-aangifte ook wel de aangifte omzetbelasting. De meeste ondernemers moeten elk kwartaal een btw-aangifte doen. Als ondernemer is het belangrijk om op tijd aangifte te doen, omdat je anders een boete kan krijgen van de Belastingdienst. De Belastingdienst noemt dit een naheffingsaanslag of boetebeschikking. Btw staat voor ‘Belasting over de Toegevoegde Waarde'. In dit artikel lees je alles over de btw-aangifte.

Als startende ondernemer krijg je dus te maken met de aangifte omzetbelasting. De aangifte omzetbelasting is verplicht en moet je vier keer per jaar doen. De btw-aangifte per kwartaal is van toepassing op kleine ondernemers zoals zzp'ers. Grote bedrijven kunnen ook verplicht zijn om de aangifte omzetbelasting iedere maand te doen. Als zzp'er die je de aangifte omzetbelasting maximaal vier keer per jaar. Zzp'ers die gebruikmaken van de kleineondernemersregeling (kor) hebben vrijstelling van de btw-aangifte. Deze regeling moet je als ondernemer wel eerst aanvragen bij de Belastingdienst. De meeste zzp'ers doen digitaal btw-aangifte door middel van een boekhoudpakket. Deze manier van digitaal btw-aangifte indienen werkt het eenvoudigst als zzp'er.

Inhoudsopgave:

Btw-aangifte versturen

Btw berekenen rekenmachineHet boekhoudprogramma zal de btw-aangifte automatisch opstellen als je alle facturen hebt verwerkt. Hierna kun je de aangifte omzetbelasting met een druk op de knop de btw-aangifte versturen naar de Belastingdienst. Hiervoor moet je wel eerst een koppeling maken binnen het boekhoudprogramma. De btw-aangifte versturen kan ook rechtstreeks via de websites van de Belastingdienst. 

Btw-nummer

Wanneer je ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel ontvang je een btw-nummer (omzetbelastingnummer) en een brief met je btw-identificatienummer. Deze gegevens heb je nodig om de omzetbelasting te kunnen voldoen bij de Belastingdienst. Daarnaast geeft de Belastingdienst aan wanneer je de omzetbelasting moet voldoen. De meeste ondernemers moeten ieder kwartaal verplicht online-aangifte doen. Wanneer je niet op tijd aangifte doet, dan stuurt de Belastingdienst een naheffingsaanslag. Het is dus belangrijk om op tijd digitaal aangifte te doen voor de btw. 

Btw-aangiftes

Een van de administratieve verplichtingen van een ondernemer is om ieder kwartaal btw-aangifte te doen. De aangifte per kwartaal is voor de meeste eenmanszaken verplicht. Bedrijven die per kwartaal meer dan € 15.000 aan btw betalen, moeten maandelijks aangifte doen. De eerstvolgende btw-aangifte is voor bedrijven de laatste dag van de maand die volgt op het kwartaal of de maand waarover je aangifte doet. Hoeveel btw je moet betalen is afhankelijk van de berekende toegevoegde waarde over de omzet. Natuurlijk kan het ook voorkomen dat je geld terugkrijgt van de Belastingdienst. In sommige gevallen kun je uitstel aanvragen voor de omzetbelasting

Kleineondernemersregeling (KOR) en btw

Kleine ondernemers kunnen in aanmerking komen voor de kleineondernemersregeling. De kleineondernemersregeling moet je als ondernemer zelf aanvragen bij de Belastingdienst. Een van de voorwaarden waaraan je moet voldoen, is dat de omzet niet meer bedraagt dan € 20.000 per kalenderjaar. Wanneer je boven dit bedrag uitkomt, dan vervalt de kleineondernemersregeling automatisch.

Btw berekenen factuurWanneer je gebruikmaakt van de KOR-regeling, dan mag je geen btw berekenen. Het grote nadeel hiervan is dat je ook geen btw kunt terugvragen. Na goedkeuring van de Belastingdienst krijg je officieel de status ‘btw-vrijgesteld’. Je hoeft dan niet langer een btw-administratie te voeren en ook geen btw-aangifte meer te doen. Daar staat wel tegenover dat je ook geen betaalde btw meer kunt terugvragen over een factuur. De KOR-regeling heeft dus niet alleen voordelen. Btw aftrekken over zakelijke kosten en investeringen (voorbelasting) is dan niet meer mogelijk. 

Eenvoudig btw-aangifte doen

De meeste ondernemers maken tegenwoordig voor het doen van de btw-aangifte gebruik van een online boekhoudprogramma. De boekhoudsoftware maakt digitaal aangifte doen eenvoudig en snel. De software berekend precies uit wat je aan omzetbelasting betalen moet. Ook krijg je een melding wanneer je de btw-aangifte moet voldoen. Boetes voor het te laat betalen van de btw behoren hiermee tot het verleden. Na het inboeken van alle facturen is het een kwestie van enkele muisklikken om de btw-aangifte te doen. De software maakt het ook mogelijk om andere belastingaangifte te voldoen. Btw betalen is verplicht en uitstel voor de btw-aangifte krijg je bijna nooit. 

Belastingdienst is voorstander van online boekhouden

  • De Belastingdienst heeft aangegeven groot voorstander te zijn van online boekhouden. De belangrijkste reden hiervoor, is dat er minder snel fouten gemaakt worden met de aangifte en belasting. Ook kan de Belastingdienst mogelijke fouten sneller corrigeren. Ook als zzp'er heb je veel voordeel wanneer je een online boekhoudprogramma gebruikt. Naast het eenvoudig berekenen van de btw-aangifte zijn er nog veel meer voordelen wanneer we het hebben over online boekhouden. Een simpele rekensom laat zien dat je veel tijd en onkosten bespaart door te starten met online boekhouden. 

Invullen van de btw-aangifte

Het invullen van de btw-aangifte is niet moeilijk. Wanneer je alle verzonden facturen ingeboekt hebt, kun je de in rekening gebrachte btw optellen. De btw van leveranciers mag je weer in mindering brengen van het totaalbedrag. De uitkomst zal bepalen of je moet betalen of btw terugkrijgt van de Belastingdienst. Om zo min mogelijk btw te betalen is het belangrijk om alle inkoopfacturen en bonnetjes in de boekhouding te verwerken.

Btw calculatorZonder bonnetjes mag je de btw niet aftrekken van de voorbelasting. Wanneer je gebruikmaakt van een boekhoudpakket kun je met je mobiele telefoon eenvoudig allen bonnetjes inboeken en uploaden naar de administratie. Hierdoor betaal je dus minder voorbelasting. Let er wel op dat je de juiste btw-tarieven toepast. Het btw-tarief kan voor sommige ondernemers verschillen. Daarnaast kun je soms ook te maken krijgen met de verleggingsregeling. Het verschil hiertussen is dat de opdrachtgever dan zelf de btw-aangifte zal doen over de dienst of het product. 

Btw-aangifte en zakendoen met het buitenland

Wanneer ondernemers internationaal zaken doen, dan worden er andere btw-regels toegepast en kan er sprake zijn van btw-vrijstelling. Exporteren vanuit Nederland naar andere EU-landen noemt men een intracommunautaire levering. Wanneer het een intracommunautaire levering betreft, dan moet je het 0% btw-tarief toepassen. De afnemer moet dan wel beschikken over een eigen btw-nummer. Met andere woorden moet het om een ondernemer gaan.

De afnemer heeft weer te maken met een intracommunautaire verwerving en zal de btw moeten voldoen. Wanneer je zaken doet met het buitenland, dan is het extra belangrijk om goed na te gaan wie de btw moet voldoen. De Belastingdienst kan hierover meer informatie verstrekken. Het komt regelmatig voor dat ondernemers fouten maken met de omzetbelasting.

Het juiste btw-tarief toepassen

Als ondernemer kun je te maken krijgen met verschillende btw-tarieven in de administratie. Controleer daarom of je het juiste btw-tarief hebt toegepast op een factuur. Het kan ook belangrijk zijn om de rekeningen van leveranciers te controleren. Controleer een factuur altijd zorgvuldig. Een mogelijke fout kun je in de meeste gevallen pas corrigeren in de volgende aangifte.

Wanneer je meer dan € 1000,- verkeerde btw betaalt hebt, dan moet je een verzoek tot suppletie omzetbelasting indienen bij de Belastingdienst. Het in de gaten houden van correcties, kan al snel complex worden in de administratie. Voorkom dus btw fouten wanneer je aangifte doet.

Btw afdragen aan de Belastingdienst

Als ondernemer moet je btw-aangifte doen bij de Belastingdienst. Hoeveel btw je moet afdragen, is afhankelijk van de omzet en de voorbelasting. Daarnaast zijn er enkele uitzonderingen van beroepen en producten die vrijgesteld zijn van de btw. De meeste bedrijven moeten gewoon ieder kwartaal de btw-aangifte verzorgen. Grote ondernemingen zijn vaak verplicht om iedere maand btw-aangifte te doen. Het is belangrijk om tijdig de aangifte omzetbelasting in te dienen. Ook is het belangrijk om het volledige bedrag van de btw-aangifte te betalen. Zoals eerder omschreven kan dit door middel van je boekhoudpakket of via de Belastingdienst zakelijk website.

Btw-aangifte versturen en betalen

  • Wanneer je de btw-aangifte hebt ingevuld en verstuurd, dan krijg je van de Belastingdienst hiervan een melding. Moet je btw afdragen, dan kun je met je gebruikersnaam en wachtwoord inloggen bij de Belastingdienst. Naast het oude portaal Mijn Belastingdienst Zakelijk is het nu ook mogelijk om gebruik te maken van het nieuwe portaal. Op het nieuwe portaal log je in met DigiD of eHerkenning. Het wachtwoord waarmee je inlogt kan per portaal verschillen.

Belastingdienst zakelijk

  • Het portaal Belastingdienst zakelijk is er niet alleen voor het doen van de btw-aangifte. Voor bijna alle ondernemerszaken met de Belastingdienst kun je terecht op het portaal Belastingdienst zakelijk. Denk bijvoorbeeld ook aan de opgaaf ICP, Correctie btw-aangifte (suppletie) of aan het bezwaar indienen voor de omzetbelasting. Dit zijn slechts enkele voorbeelden waarvoor je de website van de Belastingdienst kunt raadplegen.

Eenvoudig btw-aangifte doen met hulp van administratiesoftware

Zoals eerder omschreven kun je de btw-aangifte ook verzorgen met je administratiesoftware. In dat geval moet je wel eerst een koppeling maken met de Belastingdienst. Het beveiligde gedeelte van een boekhoudpakket is overigens veilig te gebruiken. Het is ook mogelijk om je boekhouder of administratiekantoor de btw-aangifte te laten verzorgen. In dat geval moet je ook eerst een machtiging registreren bij de Belastingdienst voor de aangiftes.

Tijdvak waarover je btw moet afdragen

In de onlineomgeving van de Belastingdienst staat wanneer het btw-bedrag binnen moet zijn. Het op tijd versturen van de btw-aangifte is belangrijk om een naheffingsaanslag of boetebeschikking te voorkomen. Ook kun je precies om welk tijdvak het gaat.

Zelf boekhouden en btw-aangifte doen

Als zzp'er is het tegenwoordig prima mogelijk om zelf de administratie en boekhouding te verzorgen. Ook het doen van btw-aangifte is eenvoudig. Zorg er wel voor dat de aangifte klopt, omdat fouten met de btw vervelende gevolgen kunnen hebben. De Belastingdienst kan een boete (naheffingsaanslag) in rekening brengen. Dit kan ook het geval zijn wanneer je te laat de btw betaald.

WebsiteHet is daarom verstandig om vaker een btw-controle uit te voeren en extra oplettend te zijn. Ondernemen en aangifte doen kan niet los van elkaar gezien worden. Ook het bijhouden van de administratie en het boekhouden maken hiervan onderdeel uit. In sommige gevallen mag je de aangifte btw ook jaarlijks voldoen. Voor een jaaraangifte btw moet je wel eerst toestemming vragen aan de Belastingdienst, en zul je moeten voldoen aan de specifieke voorwaarden.

Maatregelen bij het te laat voldoen van de btw-aangifte

Als kleine ondernemer moet je ieder kwartaal aangifte doen voor de btw. Wanneer je dit te laat doet, dan kan de Belastingdienst overgaan tot de verplichting om iedere maand aangifte te doen van de btw. In dat geval zul je eerst een brief ontvangen met de maatregel. Het iedere maand btw-aangifte doen is een maatregel, om mogelijke verdere problemen te voorkomen. Het is belangrijk om de btw-aangifte omzetbelasting op tijd te doen. Zo voorkom je vervelende problemen. Het eenvoudigste doe je dit door middel van de digitale btw-aangifte. Het doen van digitale btw-aangifte kan via de website van de Belastingdienst of door het gebruiken van boekhoudsoftware. Ook blijft het mogelijk om je boekhouder te machtigen voor de btw-aangifte.

AdministratieHet is op verschillende manieren mogelijk om btw-aangifte te doen als zzp'er.

Het is verstandig om gebruik te maken van een boekhoudprogramma voor de btw-aangifte. Dit voorkomt mogelijke btw-problemen.

Lees ook ons artikel: Snel en eenvoudig de btw berekenen: online-calculator

Mijnzzp.nl