Team Mijnzzp

Boekhouding aan het doen

Ben je ondernemer dan krijg je te maken met btw-tarieven en/of met vrijstellingen voor levering van diensten of goederen. Er is een algemeen tarief van 21%, maar er is tevens een verlaagd tarief van 9% voor bepaalde diensten en goederen. In aanvulling daarop is er ook nog een btw-tarief van 0%, bijvoorbeeld als je zaken doet met het buitenland. Er geldt verder in bepaalde situaties een vrijstelling van btw. Waar jij als ondernemer mee te maken krijgt, is afhankelijk van je werkzaamheden en bedrijfssituatie. Ben je zzp'er en sta je ingeschreven bij de Kamer van Koophandel dan ben je doorgaans btw-plichtig en beschik je over een btw-identificatienummer. Overigens geldt daarop wel een uitzondering als je van de kleineondernemersregeling gebruikmaakt. Een andere benaming voor de btw is ook wel de omzetbelasting.

Btw-tarieven: 21%

21% is het meest gangbaar onder de btw-tarieven en is van toepassing op alle goederen en diensten die dus niet onder het 0% tarief of 9% tarief vallen of van btw vrijgesteld zijn. De meeste ondernemers en leveranciers hebben te maken met het in rekening brengen van het hoge tarief. Dit is wel afhankelijk van de aard van de onderneming en de activiteiten. De gekozen rechtsvorm heeft verder geen invloed op het tarief. De overheid kijkt alleen naar de soort dienst, omzet en de uiteindelijke verkoopprijs.

9% btw-tarief

Je dient voor goederen in de vorm van voedingsmiddelen, agrarische goederen, water, geneesmiddelen, hulpmiddelen, boeken, antiek en kunst het 9% tarief toe te passen. Dit tarief is eveneens van toepassing op bepaalde diensten, zoals onder meer reparatie van fietsen, schoenen, leer, kleding, kappersdiensten, werkzaamheden aan woningen, logies en personenvervoer. Er kan sprake zijn van een uitzondering op bepaalde materialen of producten. De vrijstellingen kunnen dan ook verschillen per artikel en dienst.

0% btw-tarief

Lever je goederen aan het buitenland dan kan je het 0% tarief toepassen en dat geldt eveneens voor diensten op het gebied van invoer en uitvoer van goederen niet EU landen. Het is wel belangrijk dat je in je boekhouding goed bijhoudt welke van de btw-tarieven van toepassing is. Twijfel je over het tarief? Check dan bij de Belastingdienst welke van de btw-tarieven die je voor bepaalde goederen of diensten dient te hanteren.

Vrijstelling btw

Er zijn diverse branches en activiteiten waarbij de diensten of goederen die je als ondernemer levert vrijgesteld zijn van btw. Journalisten en componisten zijn bijvoorbeeld vrijgesteld van btw net als kinderopvang, onderwijs, financiële diensten, verzekeringen en uitvaartondernemers. Als je als ondernemer bent vrijgesteld van btw dan hoef je daar in de boekhouding geen rekening mee te houden. Je brengt namelijk geen btw in rekening en zet deze ook niet op de factuur. Mocht je te maken hebben met vrijgestelde en belaste omzet dan dien je deze gesplitst in je boekhouding op te nemen.

Wat is het verschil tussen 0% tarief en vrijstelling btw?

Er zijn goederen en diensten die onder het 0% btw-tarief vallen of die vrijgesteld van btw zijn, maar wat is nu het verschil? Een btw-vrijstelling biedt geen mogelijkheid om btw als voorbelasting op te geven en dat is bij de toepassing van een 0% btw-tarief wel mogelijk. Bij de export van producten kan je bijvoorbeeld te maken krijgen met een 0% btw-tarief. In dat geval mag je wel voorbelasting aftrekken en verwerken in je boekhouding.

Wel of niet ondernemer voor de btw?

De Belastingdienst bepaalt of je als ondernemer voor de btw bent aan te merken en daar zijn een aantal factoren op van toepassing. Als je als zzp'er zelfstandig werkzaamheden verricht en daar inkomsten uit verkrijgt, ben je doorgaans ondernemer voor de btw. Het zelfstandige karakter is dus een van de facturen net als de regelmaat van inkomsten. Ook als je zzp en loondienst combineert, geldt dat je als ondernemer voor de btw bent aan te merken. Overigens bestaat de mogelijkheid dat je wel ondernemer bent voor de btw, maar niet voor de inkomstenbelasting. Dat kan het geval zijn als je heel weinig omzet hebt en maar beperkt winst maakt.

Boekhouding niet btw-plichtig

Je bent als zzp'er in elk geval niet btw-plichtig op het moment dat je van de kleineondernemersregeling gebruikmaakt. Dat maakt het extra gemakkelijk om te boekhouden, want je hoeft dan geen btw te rekenen op de factuur. Dat geldt eveneens als je vanwege de aard van je werkzaamheden te maken hebt met een btw-vrijstelling. In dat geval hoef je evenmin een btw-administratie bij te houden. Uiteraard dien je wel gewoon al je werkzaamheden en inkomsten bij te houden in je boekhouding en facturen te versturen naar je opdrachtgevers of klanten.

Kleineondernemersregeling (KOR)

Je bent niet btw-plichtig als je gebruikmaakt van de kleineondernemersregeling. Heb je een online boekhoudprogramma dan is dat gemakkelijk te verwerken. De KOR betekent dat je geen btw rekent op facturen, maar ook dat je geen btw als voorbelasting mag opvoeren. Het betreft hier een regeling voor vrijstelling omzetbelasting die beschikbaar is voor bedrijven die een omzet beneden € 20.000 op jaarbasis hebben. Wil je gebruikmaken van KOR dan dien je deze regeling zelf bij de Belastingdienst aan te vragen.

Omzetgerelateerde vrijstelling, wat telt mee?

Wil je KOR van toepassing laten zijn, dan is het belangrijk te weten welke factoren de omzetgrens bepalen. Het gaat in elk geval om alle leveringen en diensten die normaal gesproken met btw-belast zijn. Er telt echter ook btw-vrijgestelde omzet mee die voortkomt uit verzekeringsdiensten, financiële diensten en verhuur van onroerende zaken. Omzet uit btw-vrijgestelde diensten van journalisten telt overigens niet mee net als omzet die voortkomt uit medische diensten of sportdiensten. De administratie is door de vrijstellingsregeling beperkter en het voordeel is dat je dus niet elk kwartaal een btw-aangifte hoeft te doen.

Keuze toepassing KOR

Het is altijd aan te raden om na te gaan of de kleineondernemersregeling in je eigen situatie als ondernemer de voorkeur krijgt. Het is bijvoorbeeld minder voordelig om KOR aan te vragen als je als zzp'er veel zakelijke kosten hebt waar btw op van toepassing is. De btw is dan niet als voorbelasting af te trekken. Als je veel zakelijke klanten hebt dan is het ook minder interessant, want btw op inkopen is niet aftrekbaar. Mocht je buitenlandse klanten hebben dan ben je wel verplicht om aangifte voor de omzetbelasting te doen.

Particuliere klanten

Wanneer is KOR dan wel interessant? Als je vooral veel particuliere klanten hebt en weinig zakelijke uitgaven doet. Je kan het voordeel voor particulieren benutten om je tarieven zonder btw aan te bieden, zodat je goedkoper bent dan je concurrenten. Hierdoor kan je meer klanten krijgen. Je kan ook het oude gangbare tarief met btw omzetten naar een tarief zonder btw. In dat geval verdien je dus meer.

Waarom verleggingsregeling btw?

In een aantal situaties is er voor de btw een verleggingsregeling van toepassing. Bijvoorbeeld wanneer je met het buitenland zakendoet of in het geval als je als een aannemer in de bouw werkt, en je werk uitbesteedt als onderaannemer. Je verlegt de btw dan als het ware als leverancier naar de afnemer. Stel dat je een schilderklus aanneemt van een aannemer die als opdrachtnemer fungeert voor de klant. Je kan dan als zzp'er de btw verleggen naar de aannemer die de btw van de klant ontvangt en afdraagt. Er komt dan ‘btw verlegd’ op de factuur te staan en je brengt dan dus geen btw in rekening. Let wel op dat je in de boekhouding en op de factuur het btw-identificatienummer van de afnemer verwerkt.

Boekhouden en btw-aangifte

Indien je verplicht bent om als ondernemer omzetbelasting te berekenen dan is het belangrijk dat je in de boekhouding het juiste btw-tarief toepast. Bovendien ben je dan verplicht om btw-aangifte te doen. Bij online boekhouden is het eenvoudig om de btw-aangifte zelf in te vullen en te versturen. Bij de toepassing van btw-tarieven op facturen vindt er in de boekhoudsoftware automatisch een verwerking plaats.

Je krijgt dan de gelegenheid om de informatie voor de btw-aangifte direct in te zien. De gegevens voor de aangifte staan dan al klaar en zijn rechtstreeks over te nemen in de btw-aangifte voor de belastingdienst. Er zijn bovendien ook online boekhoudprogramma’s die een functionaliteit hebben om de btw-aangifte direct te versturen naar de Belastingdienst.

Btw-berekening maken met onze handige calculator

Een btw-berekening maken, gaat vanzelf als je aan online boekhouden doet. Je voert het bedrag in dat je in rekening brengt en het btw-percentage. Het boekhoudprogramma rekent dan automatisch de btw uit. Wil je zelf eenvoudig een btw-berekening maken, dan kan je dat doen met onze handige btw-calculator. De omzetbelasting op verschillende manieren te berekenen.

BedrijfOndernemers kunnen dus op verschillende manieren met btw te maken krijgen. Het is belangrijk om geen btw fouten te maken in de boekhouding.

Het is overigens bijna niet mogelijk om uitstel te krijgen voor de btw verplichting.

Mijnzzp.nl