Team Mijnzzp

Kleineondernemersregeling

Als zelfstandig ondernemer ben je verplicht om ieder kwartaal btw-aangifte te doen. Wanneer je geen btw-ondernemer wenst te zijn, dan kun je de kleineondernemersregeling aanvragen bij de Belastingdienst. De kleineondernemersregeling ofwel KOR heeft betrekking op de vrijstelling voor de btw. Er zijn een aantal voorwaarden van toepassing om naar keuze van deze regeling gebruik te maken. De eerste voorwaarde is dat je in Nederland gevestigd bent en je mag met je bedrijf niet meer dan € 20.000 omzet per kalenderjaar hebben. Het betreft hier de omzet in een kalenderjaar. In sommige gevallen spreekt men ook wel van een omzetgerelateerde vrijstelling omzetbelasting. De kor aanvragen kan alleen gedaan worden bij de Belastingdienst en na toelating ben je vrijgesteld van btw. De kleineondernemersregeling KOR kan handig zijn voor parttime ondernemers en andere kleine ondernemers.

Inhoudsopgave
Voor wie is de kleineondernemersregeling (KOR)?
KOR als btw-vrijstelling
Deelname voor 3 jaar
Wat is het voordeel?
Hoogte van de omzet
Nog geen kleineondernemersregeling?
Heb je al wel KOR?
Welke omzet telt mee voor de KOR?
Welke omzet telt niet mee voor de KOR?
Registratiedrempel btw-plicht
Wel of niet meedoen aan de kleineondernemersregeling?
Voordeel particuliere klanten
Hoe zit het met de boekhouding?
Wel of geen kleineondernemersregeling: altijd boekhouden
Normale btw-administratie bijhouden
Btw-aangifte ondernemers
Administratieve verplichtingen

Voor wie is de kleineondernemersregeling (KOR)?

De kleineondernemersregeling is beschikbaar als je als zzp'er een eenmanszaak hebt of met een partner een vof. Ook rechtspersonen als een bv, stichting of vereniging kunnen er bij het voldoen aan de voorwaarden gebruik van maken. Dit kan dus ook betrekking hebben op natuurlijke personen die een samenwerkingsverband zijn aangegaan. Natuurlijke personen beschikken bijvoorbeeld over een maatschap of vennootschap. Door de nieuwe kleineondernemersregeling ben je dus vrijgesteld van binnenlandse prestaties waarover je normaal gesproken btw moet berekenen.

Btw berekenen rekenmachineEr kan daarnaast ook sprake zijn van btw vrijgestelde omzet. Btw vrijgestelde omzet telt niet mee voor de omzetgrens. Denk hierbij bijvoorbeeld aan onroerende zaken. Door het toepassen van de kleineondernemersregeling KOR heb je dus een beperkte administratie omdat je geen btw-aangifte hoeft te doen. Ook het btw verrekenen is niet meer van toepassing. Een nadeel is wel dat je btw over zakelijke kosten en investeringen niet meer mag aftrekken. Wannee je facturen wilt versturen hoef je niet meer de btw te berekenen.

Btw berekenen

KOR als btw-vrijstelling

 • Je hebt als ondernemer de mogelijkheid om met inachtneming van de regels van de btw-vrijstelling te profiteren. Als ondernemer dien je om ervoor in aanmerking te komen zelf aan te geven dat je van de KOR als btw-vrijstelling gebruik wilt maken. Dat doe je met het formulier Melding omzetbelasting kleineondernemersregeling (KOR). De vrijstelling geldt alleen wanneer je aan specifieke voorwaarden voldoet. De KOR toepassen is alleen mogelijk via de Belastingdienst. Het is belangrijk om voor jezelf te bepalen of de regeling interessant is voor je onderneming.

Deelname voor 3 jaar

 • Vrouw aan het nadenkenWil je profiteren van de btw-vrijstelling dan doe je dat voor een periode van drie jaar. Komt je omzet boven de € 20.000 uit in een kalenderjaar dan stopt de KOR. Let wel op, want je moet zelf doorgeven dat je omzet hoger uitvalt. Dat is het moment dat je deelname aan de kleineondernemersregeling vervalt.

Wat is het voordeel?

 • Het voordeel is dat je aan je klanten geen btw meer hoeft te rekenen en dat je geen btw-aangifte meer hoeft te doen. Het nadeel is echter dat je geen btw kan terugvragen van zakelijke uitgaven en investeringen. Je mag bijvoorbeeld ook niet na een jaar als je voor een grote uitgave staat de KOR weer stopzetten om btw terug te vragen. Wanneer je veel zakelijke klanten hebt, dan kan de regeling nadelig uitpakken voor de onderneming. Dit is ook het geval wanneer je een grote investering gaat doen, omdat je geen zakelijke kosten verrekenen mag.

Hoogte van de omzet

 • Het is uiteraard belangrijk om te weten hoe je de omzet precies dient te berekenen als je wilt deelnemen aan de kleineondernemersregeling (KOR). De belastingvermindering is ook een belangrijke factor om voor jezelf af te wegen. Ook het doen van mogelijke investeringen kan een belangrijke persoonlijke afweging zijn.

Nog geen kleineondernemersregeling?

 • Neem je bijvoorbeeld nog niet deel aan de KOR dan reken je op dit moment nog btw over geleverde prestaties. De btw dien je niet als omzet mee te tellen. De omzet is namelijk in dit geval het totaalbedrag dat je in rekening brengt aan je klanten exclusief btw. Let wel op dat er ook sprake kan zijn van vrijgestelde omzet.

Heb je al wel KOR?

 • Neem je al deel aan de kleineondernemersregeling dan mag je dus geen btw aan klanten in rekening brengen. De omzet komt in deze situatie uit op het totaalbedrag dat je in rekening brengt bij klanten. Het btw-bedrag is in dat geval niet meer van toepassing. De verkoopprijs hoef je dus niet te verhogen met het btw-bedrag.

Welke omzet telt mee voor de KOR?

 • De inkomsten van alle geleverde diensten en goederen die normaal gesproken belast zijn met Nederlandse btw tellen mee. Ook de opbrengsten van leveringen met het verleggen van btw en intracommunautaire leveringen tellen mee voor de omzet. Het gaat overigens wel alleen om omzet die je met je bedrijf in Nederland hebt behaald. Omzet van btw-vrijgestelde diensten en goederen telt eveneens mee als er sprake is van effecten, verzekeringen, aandelen, onroerende zaken en financiële diensten.

Welke omzet telt niet mee voor de KOR?

 • Er is ook omzet die niet meetelt voor het berekenen van het bedrag voor de omzetgrens. Dat zijn onder meer btw-bedragen over privégebruik van diensten en goederen net als om investeringsgoederen die je gebruikt in je bedrijf. Verder telt de omzet niet mee waarbij er sprake is van binnenlandse prestaties met btw die naar jouw bedrijf verlegd is.

Registratiedrempel btw-plicht

 • Ben je van start gegaan met werkzaamheden vanuit een onderneming en ben je niet verplicht om bij de Kamer van Koophandel ingeschreven te staan? In dat geval hoef je de onderneming niet verplicht voor de btw aan te melden. Je dient dan overigens ook niet ingeschreven te staan bij de KVK en hebt per kalenderjaar een maximale omzet van € 1.800, waarbij je de betaalde btw niet wilt aftrekken. Bij de toepassing van de registratiedrempel val je met je bedrijf automatisch onder de kleineondernemersregeling en geldt er geen verplichting om je als btw-ondernemer bij de Belastingdienst aan te melden.

Wel of niet meedoen aan de kleineondernemersregeling?

 • Facturen aan het bekijkenHet is altijd belangrijk om een goede afweging te maken of je wel of niet mee wilt doen aan de kleineondernemersregeling. Zo kan het zijn dat je te maken hebt met veel uitgaven waarbij je de btw kan aftrekken. Het kan als je jaarlijks btw terugontvangt bijvoorbeeld slim zijn om op vooralsnog niet deel te nemen aan KOR. Betaal je juist elk jaar btw dan is het wellicht verstandig om wel mee te doen aan kleineondernemersregeling. Zet alles maar eens op een rijtje en kijk wat voor jouw bedrijf voordeliger is.

Voordeel particuliere klanten

 • Werk je veel voor particuliere klanten dan is dat ook een reden om te overwegen deel te nemen aan kleineondernemersregeling KOR. Ben je bijvoorbeeld schilder, loodgieter of een stukadoor en werk je als zzp'er voor particulieren? In dat geval is het voor de particulieren een voordeel dat zij geen btw hoeven te betalen. Dat scheelt geld op de totaalprijs en daarmee is er sprake van een voordeel, want de totaalprijs is voor je klanten lager.

Hoe zit het met de boekhouding?

Deelname aan kleineondernemersregeling betekent dat de boekhouding nog eenvoudiger wordt, want je hoeft geen btw-aangifte meer te doen. Het is dan heel simpel om met een online boekhoudprogramma alle inkomsten en uitgaven bij te houden. Wel dien er rekening mee te houden dat je zelf ook geen zakelijke kosten meer mag aftrekken. Op dit punt werkt de kleineondernemersregeling KOR voor sommige ondernemers nadelig.

Mijnzzp.nl: boekhouden voor zzp'ers en mkb'ers

Wel of geen kleineondernemersregeling: altijd boekhouden

 • Als je gebruikmaakt van de kleineondernemersregeling blijft de boekhouding wel belangrijk, want je bent als ondernemer verplicht om deze bij te houden. Het gemak van online boekhouden is daarbij groot en dient zelfs meerdere doelen. Bijvoorbeeld ook om de cijfers te gebruiken voor het doen van de aangifte inkomstenbelasting. Bovendien kan je gemakkelijk offertes opmaken, facturen versturen en behoud je het overzicht van debiteuren die nog niet hebben betaald.

Totaaloverzicht van alle omzet

 • Administratie bijhoudenVerder voorziet een online boekhoudprogramma ook in een totaaloverzicht van de omzet die je maakt. Het is dan ook simpel om te zien of je de omzetgrens van € 20.000 aan het naderen bent en je wellicht buiten de KOR gaat vallen. Heb je een omzet die sterk wisselt dan is het niet altijd wenselijk om aan de kleine ondernemingsregeling deel te nemen. Je kan drie jaar lang niet meedoen als je omzet in een kalenderjaar uitkomt boven € 20.000.

Normale btw-administratie bijhouden

 • Kleine ondernemers moeten normaal gesproken ieder kwartaal btw-aangifte doen bij de Belastingdienst. Ook wanneer de btw is verlegd, moet je aangifte omzetbelasting doen bij de Belastingdienst. Je kunt nog steeds in aanmerking komen voor de kleineondernemersregeling (KOR) als je de btw verlegt.

Btw-aangifte ondernemers

Zzp'ers die gebruikmaken van de KOR zijn niet verplicht om ieder kwartaal btw-aangifte te doen. In alle andere gevallen ben je met een eenmanszaak gewoon btw-belast. De Nederlandse btw is op bijna alle diensten en producten van toepassing. De btw-administratie bijhouden is voor de meeste ondernemers dan ook verplicht. Het doen van de btw-aangifte is overigens vrij eenvoud wanneer je gebruikmaakt van boekhoudsoftware. De software zal de btw-aangifte berekenen op basis van alle ingeboekte facturen. Zoals eerder aangeven ben je na toelating tot de kleineondernemersregeling vrijgesteld van btw en hoef je ook geen btw-aangiften meer te doen.

Administratieve verplichtingen

Alle ondernemers hebben te maken met administratieve verplichtingen. De KOR-regeling ontslaat je niet van de financiële administratie. De overheid en de Belastingdienst hebben de KOR-regeling in het leven geroepen om kleine ondernemers te ondersteunen. Met de KOR-regeling is het dus mogelijk om in aanmerking te komen voor belastingvermindering.

Het is in alle gevallen belangrijk om alle voordelen en nadelen voor jezelf af te wegen, en om te berekenen of dat de KOR gunstig is voor je. KOR leveringen hebben ook zeker nadelen. Een nadeel is dat je bijvoorbeeld geen voorbelasting mag aftrekken. Overigens is de btw berekenen over facturen niet moeilijk. Hiervoor kun je gebruikmaken van boekhoudsoftware. Wanneer je gebruikmaakt van de KOR, dan ben je wel vrijgesteld van de btw.

AdministratieDe KOR regeling is dus vooral interessant voor kleine ondernemers die geen btw ondernemer willen zijn.

Om in aanmerking te komen voor de KOR regeling moet je wel aan specifieke voorwaarden voldoen. De regeling is voor maximaal drie jaar (of korter).

Lees ook ons artikel: Wat is de startersregeling?

Mijnzzp.nl