Team Mijnzzp

Vrachtwagens

Heb je een bedrijf in Nederland en ga je diensten leveren naar een ander land in de EU? Dan heb je te maken met een intracommunautaire levering. Dat geldt overigens ook voor het leveren van goederen naar EU-landen. Het is belangrijk om te weten als je daarmee begint, dat de levering van diensten en goederen in dat geval een 0% btw-tarief kent. Je verlegt de btw naar de afnemer in het buitenland en hoeft zelf geen btw hier aan de Belastingdienst af te dragen. Er gelden wel een aantal belangrijke regels wanneer je goederen of diensten aan particulieren of ondernemers levert binnen de EU. Als ondernemer kun je dus met een intracommunautaire verwerving te maken krijgen. Een intracommunautaire verwerving treedt op wanneer u goederen aanschaft die vanuit een ander EU-land naar Nederland worden getransporteerd en de leverancier een ondernemer is.

Wanneer is er sprake van het 0% tarief?

WebshopOm van een intracommunautaire levering te spreken, zijn er twee voorwaarden. De eerste voorwaarde is dat je diensten levert naar een ander land in de EU. De tweede voorwaarde is dat de afnemer in het betreffende land ondernemer is. Er is dus geen sprake van een intracommunautaire levering als je een dienst levert aan een particulier in het buitenland. Je rekent in dat geval wel btw. Indien de afnemer niet over een btw-nummer beschikt is er ook geen sprake van een intracommunautaire levering.

Opgaaf intracommunautaire prestaties

Als je diensten of goederen naar een ander EU-land levert dan doe je daarvan apart aangifte voor de omzetbelasting. Naast de normale btw-aangifte, waar je al melding maakt van de intracommunautaire levering, vul je dan ook nog het formulier Opgaaf intracommunautaire prestaties in. Je moet daarvoor het btw-nummer van de afnemer weten, want die moet je bij de opgaaf invullen. Bovendien is het verplicht om op de factuur bij een intracommunautaire levering het buitenlandse identificatienummer van de afnemer te vermelden. Ook je eigen btw-nummer staat op de factuur die je verzendt.

Btw-nummer controleren

Het is mogelijk om de juistheid van een opgegeven buitenlands identificatienummer van de afnemer te controleren. Er is hiervoor een apart register opgesteld. De EU zoekmachine VIES biedt de gelegenheid om een snelle check uit te voeren. Zo weet je zeker dat de afnemer een ondernemer is en over een actief buitenlands identificatienummer beschikt. Je hoeft alleen maar de lidstaat en het te controleren btw-nummer in te voeren.

Goederen en diensten binnen de EU

Wanneer je goederen of diensten aan particulieren levert die geen btw-aangifte doen, dan is het verplicht om gebruik te maken van het éénloketsysteem. Bij de belastingdienst is hier meer informatie over te vinden. De Nederlandse belastingdienst zal in dat geval de melding in dat geval versturen naar het betreffende andere EU-land. De Unieregeling van het éénloketsysteem moet het makkelijker maken de btw-aangifte te doen. Als ondernemer is het bij een levering van goederen of diensten belangrijk om het btw-identificatienummer van de afnemer te vermelden.

Btw berekenen

De meeste ondernemer maken voor het berekenen van de btw-aangifte gebruik van een online boekhoudprogramma. Met goede boekhoudsoftware kun je eenvoudig de btw berekenen en kun je ook de btw-aangifte indienen bij de belastingdienst. Met behulp van goede software kun je ook eenvoudig berekenen hoeveel btw in rekening gebracht worden. Zie voor het berekenen van de btw ook onze eigen handige btw-calculator.

Btw berekenen

Man aan het werkOndernemers die veel zaken doen met het buitenland kunnen het beste gebruikmaken van online boekhouden.

Het versturen van beveiligde e-facturen is hiermee bijvoorbeeld mogelijk. Ook het op de juiste manier omgaan met de btw zal gemakkelijker worden.

Lees ook: Internationaal handelen met EORI-nummer

Mijnzzp.nl