Team Mijnzzp

Crediteuren

Als startende ondernemer krijg je te maken met de financiële administratie. Een andere benaming voor de financiële administratie is ook wel de boekhouding. Debiteuren zijn mensen of bedrijven die je nog geld schuldig zijn, crediteuren zijn mensen of bedrijven waar je nog geld aan moet voldoen. In de financiële administratie houd je bij welke debiteuren en crediteuren er zijn, en wat er nog voldaan moet worden. Zo houd je altijd een goed overzicht van de financiële situatie van je bedrijf!

Debiteuren administratie

Als zzp'er is het belangrijk om een strak debiteurenbeheer te voeren. Voer je een goede debiteuren administratie, dan kun je namelijk sneller en gemakkelijker incasseren. Bovendien voorkom je dat er geld verloren gaat doordat openstaande rekeningen te lang blijven liggen. Een debiteur is na het betalen van de factuur niet langer aan te merken als debiteur.

Als ondernemer heb je vaak te maken met debiteuren. De meeste debiteuren betalen hun factuur netjes binnen de termijn. Wanneer je te maken hebt met debiteuren die niet betalen, dan zul je een herinnering moeten versturen. Voor de meeste debiteuren zal dit niet nodig zijn. Wanneer een debiteur niet overgaat tot betalen, dan zul je meestal een incassoprocedure moeten opstarten. Het is raadzaam om eerst zelf contact op te nemen met de debiteur. Zorg ervoor dat je als zelfstandig ondernemer gebruikmaakt van algemene voorwaarden.

Vooral als starter is het belangrijk om het debiteurenbeheer niet te onderschatten. Na het afronden van een opdracht is het raadzaam om de factuur zo snel mogelijk te versturen. Zo kun je snel het verschuldigde bedrag ontvangen en voorkom je ook misverstanden. Het is tegenwoordig ook mogelijk om openstaande facturen uit handen te geven. Dit noemt men ook wel factoring.

Crediteurenadministratie

De tegenhanger van debiteurenbeheer is de crediteurenadministratie. Crediteuren zijn personen of bedrijven waaraan je nog geld moet voldoen. In de crediteurenadministratie houd je bij welke crediteuren er zijn, en wat er al is betaald. Zo kun je goed inzichtelijk maken welk bedrag je al hebt betaald en welk bedragen nog openstaan. Wanneer je dus geld verschuldigd bent, spreken we van crediteuren.

Het verschil tussen debiteuren en crediteuren is dat debiteuren je nog moeten betalen, terwijl je zelf de crediteuren nog moet voldoen. Wanneer je gebruikmaakt van een boekhoudprogramma, dan staan de crediteuren aan de rechterkant. Vanzelfsprekend is het belangrijk om je crediteurenbeheer niet te laten versloffen. Binnen je crediteurenbeheer heb je ook te maken met een betalingstermijn. Als ondernemer is het belangrijk om al je crediteuren te kennen. Dit voorkomt problemen aan de creditzijde van de onderneming.

Wat doet een crediteuren medewerker?

Binnen de meeste grotere bedrijven zijn er verschillende financieel medewerkers werkzaam. Een crediteuren medewerker is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het controleren van alle binnenkomende facturen en het op tijd betalen van facturen. De algemene benaming voor een crediteuren medewerker is ook wel financieel-administratief medewerker. Vanzelfsprekend kan een crediteuren medewerker ook verantwoordelijk zijn voor het opstellen en versturen van facturen. In dat geval kan ook de benaming facturist van toepassing zijn.

Grote ondernemingen hebben in de meeste gevallen te maken met veel crediteuren. Een belangrijke taak hierbij, is het controleren van alle binnenkomende facturen op wet- en regelgeving. Facturen van crediteuren moeten voldoen aan wettelijke eisen. Denk bijvoorbeeld aan het btw-nummer dat moet kloppen. De meeste bedrijven gaan pas over tot betaling wanneer alles klopt. Zorg daarom voor concrete facturen.

Factuur verstuurd als ondernemer

Wanneer je een factuur verstuurd, dan spreken we van een debiteur. Alle afnemers die nog moeten betalen worden in de boekhouding aangemerkt als debiteur. Wanneer je zelf een factuur hebt ontvangen van een leverancier, dan spreken we van crediteur. De termen debiteuren en crediteuren zijn wellicht de meest bekende termen wanneer we het hebben over boekhouden. Andere veelvoorkomende termen zijn activa, passiva en balans. Lees hiervoor ook ons artikel: Veelvoorkomende boekhoudkundige begrippen en termen.

Online boekhoudprogramma gebruiken

Als zzp'er is het bijhouden van de boekhouding steeds eenvoudiger aan het worden. Er staan verschillende boekhoudprogramma's tot je beschikking, waardoor het bijhouden van de boekhouding eenvoudig is.

Een gratis boekhoudpakket dat je tot wel 15 maanden kunt uitproberen, is het boekhoudpakket van e-boekhouden. Door het gebruiken van de slimme software zul je niet snel meer een vergissing maken tussen debiteuren en crediteuren. Ook is het eenvoudig mogelijk om alle debiteuren en crediteuren te beheren. Online boekhouden is tegenwoordig de norm als zzp'er. De meeste zzp'ers maken dan ook gebruik van online boekhouden.

Gratis cursus boekhouden

Wanneer je zelf helemaal geen kennis hebt van boekhouden, dan is het een goed idee om een cursus te volgen. Er zijn verschillende online cursussen beschikbaar, waardoor je binnen no-time de basis leert van boekhouden. Ook de Belastingdienst geeft online regelmatig seminars aan startende ondernemers. Overigens heeft de Belastingdienst ook aangegeven voorstander te zijn van online boekhouden.

Debiteuren administratie bijhouden

Om de debiteuren administratie te kunnen bijhouden, moet je dus het verschil kennen tussen debiteuren en crediteuren.

Debiteuren zijn:

  • Klanten die je nog moeten betalen voor een geleverde dienst of product.

Crediteuren zijn:

  • Leveranciers die jij nog moet betalen voor een geleverde dienst of product.

Crediteurenbeheer en administratie slim regelen

Als kleine ondernemer is het belangrijk om alle debiteuren en crediteuren onder controle te houden. Beheer is dan ook een belangrijk woord wanneer we spreken van debiteuren en crediteuren. Dit heeft ook betrekking op de creditzijde en cashflow van de onderneming. Ook wil je als ondernemer op geen enkele manier in conflict raken met mogelijke leveranciers. Overigens hebben grote bedrijven, de overheid en instanties ook vaak moeite met het tijdig betalen van facturen.

Voor starters is het belangrijk om snel en tijdig te factureren. Het komt te vaak voor dat starters te lang wachten met het maken en versturen van facturen. Het onthouden wat je precies gedaan hebt, en wat je moet factureren kan al snel verwateren. Voor het onthouden van alle werkzaamheden kun je het beste gebruikmaken van een urenregistratie.

Is zelf de boekhouding bijhouden moeilijk?

Het zelf bijhouden van de boekhouding is niet moeilijk meer. Wel is het raadzaam om gebruik te maken van boekhoudsoftware. Zo heb je op ieder moment inzicht in de balans, het vermogen van de onderneming, de bezittingen en de openstaande schuld. Ook kun je op ieder moment zien wat er nog betaald moet worden. Vooral het bijhouden van de balans is belangrijk als zzp'er. Overigens zijn er ook voldoende boekhouders en accountants te vinden die kunnen helpen met de boekhouding. Denk bijvoorbeeld aan de activa, passiva, grootboekrekeningen en aan het jaarlijks maken van de winst- en verliesrekening.

Boekhouding doen zzpHet beheren van de debiteuren en crediteuren heeft dus alles met de levensvatbaarheid van de onderneming te maken.

Automatiseer de werkzaamheden zoveel mogelijk om mogelijke problemen te voorkomen. Daarnaast moet je alle inkomsten en uitgaven boekhoudkundig kunnen verantwoorden.

Mijnzzp.nl