Team Mijnzzp

Facturen vroegsignalering

Bij het versturen van facturen ga je er als ondernemer doorgaans vanuit dat de betaling tijdig binnenkomt. Je probeert zelf tenslotte ook om altijd op tijd de rekeningen te voldoen. Het kan een keer gebeuren dat een factuur niet wordt betaald of dat je een rekening zelf een keer net even wat langer laat liggen. Als er echter sprake is van een structurele situatie dan is het belangrijk om aan vroegsignalering te doen om daarmee financiële problemen te voorkomen.

Inhoudsopgave
Vroegsignalering, wat is het?
Houd deze signalen in de gaten
Knelpunten oplossen
Extra tip

Vroegsignalering, wat is het?

Vroegsignalering betekent dat je als ondernemer overzicht en inzicht hebt aangaande je financiële situatie. Op deze manier kan je inschatten welke situatie voor je bedrijf eventueel voor problemen gaat zorgen op financieel gebied. Dat kan zijn als er meerdere debiteuren constant te laat betalen of als een groot bedrijf de betaaltermijn steeds verder oprekt. Door de betaalgrenzen te bewaken, ben je veel beter in staat om op tijd in actie te komen om te zorgen dat je eigen bedrijf uit de financiële problemen blijft. Als betalingen steeds op zich laten wachten, kan er een moment komen dat je niet meer in staat bent om zelf tijdig facturen te voldoen.

Houd deze signalen in de gaten

Het is belangrijk om verschillende signalen in de gaten te houden. Daarbij gaat het niet alleen om de facturen, maar ook om de opdrachten, aantal klanten en de totale omzet. Zie je een dalende lijn in het aantal opdrachten en daalt de omzet mee? Of moet je eigen geld van je privérekening inzetten om zelf rekeningen te betalen? Loopt je voorraad op? Of heb je te maken met een betaalachterstand bij een leverancier? Dit zijn allemaal signalen die onderdeel uitmaken van vroegsignalering, zodat je er nog op tijd bij bent om maatregelen te nemen om financiële problemen te voorkomen.

Knelpunten oplossen

Kom je signalen tegen dan is het natuurlijk belangrijk daar wat aan te doen. Het is bijvoorbeeld mogelijk om te kijken waar je besparingen kan doorvoeren of op welke manier de voorraad is te verminderen, zoals via een uitverkoop. Zo kan je ook scherper debiteurenbeheer voeren om ervoor te zorgen dat debiteuren wel op tijd betalen.

Extra tip

Wanneer je gebruikmaakt van een goed boekhoudprogramma, kun je meestal eenvoudig in real time zien waar het mis gaat. Ook is het mogelijk om betalingsherinneringen geautomatiseerd te versturen. Dit helpt je om problemen eerder op te lossen, wat je op de lange duur veel geld en gedoe bespaart! Zo heb je beter grip op de cashflow.

Rotterdam kantoorgebouwenAls zzp'er is het slim om gebruik te maken van online boekhouden.

Hiermee kun je eenvoudig alle debiteuren beheren. Hierdoor krijg je beter inzicht in de financiën.

Mijnzzp.nl