Team Mijnzzp

Besparen op verzekeringen

Het afsluiten van één of meerdere verzekeringen is voor het merendeel van de zzp’ers een noodzakelijk kwaad. In eerste instantie wil je natuurlijk graag zoveel mogelijk risico’s kunnen indekken door het afsluiten van een passende verzekering. Daar staat echter tegenover dat je ook rekening zal moeten houden met een niet onaanzienlijk aantal kosten waarmee je daardoor wordt geconfronteerd. De premie voor één enkele verzekering vormt op zich nog niet meteen een probleem. Helemaal anders wordt het echter wanneer je voor jouw zakelijke activiteiten verschillende verzekeringen hebt afgesloten. Zou jij graag ook willen achterhalen hoe je kan besparen op de verzekering die je als zzp’er moet afsluiten? Dan moet je vooral snel verder lezen.

Welke verzekeringen zijn voor jou echt interessant?

Als zzp’er zijn er verschillende verzekeringen die je eigenlijk altijd zou moeten overwegen. Wellicht de belangrijkste van allemaal is de aansprakelijkheidsverzekering. Bovendien moet je natuurlijk ook rekening houden met de wettelijk verplichte WA-verzekering voor motorrijtuigen wanneer we het over voertuigen hebben. Eveneens een belangrijk punt om bij stil te blijven staan heeft betrekking tot de mogelijke andere verzekeringen die je verplicht moet afsluiten.

Wat dit betreft zou je onder meer kunnen denken aan de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor adviserende beroepen. Is het voor jou niet meteen duidelijk welke verzekeringen je verplicht moet afsluiten? Doe hier dan zeker eerst even extra onderzoek naar. Het laatste wat je immers wil is op dit vlak tegen verrassingen aanlopen.

Kan je aanspraak maken op een bundelkorting?

Als zzp’er zal je graag alle mogelijkheden willen benutten die beschikbaar zijn om jouw verzekeringen voordeliger te maken. Dat begrijpen we ten volle. Alleen spreekt het voor zich dat je niet graag zal willen besparen ten koste van de dekkingen waar je van kan genieten. Doe je dat wel? Dan bestaat het risico dat je op een bepaald moment eens tegen een vervelende verrassing aan zal lopen. Het is net omwille van deze reden dat een zogenaamde bundelkorting benutten zo interessant is.

Een dergelijke korting wordt louter en alleen aangeboden omdat je er al voor hebt gekozen om meerdere verzekeringen bij één en dezelfde partij onder te brengen. Je zult dus met andere woorden op geen enkele manier moeten inboeten voor wat de polisvoorwaarden betreft. Het is ook omwille van deze reden dat het niet wordt aangeraden om al je verzekeringen onder te brengen bij allemaal verschillende verzekeraars. Zo kan je wellicht nooit van een bundelkorting genieten.

Hoe ga je de premie van je verzekering(en) betalen?

Tot slot nog een extra belangrijk aandachtspunt. In een poging om hun verzekeringspremies financieel zo toegankelijk mogelijk te houden kiezen heel wat zzp’ers ervoor om deze niet in één keer te betalen. Het merendeel van de verzekeraars bieden hun verzekeringnemers dan ook de mogelijkheid aan om de verschuldigde premies bijvoorbeeld te betalen per kwartaal of zelfs gewoon per maand. Dat is natuurlijk ongelofelijk interessant. Op deze manier worden zelfs de duurste premies financieel heel toegankelijk gemaakt.

Ondanks dit gegeven is het zo dat er toch ook rekening moet worden gehouden met een niet onbelangrijk nadeel. Voor menig aantal verzekeraars geldt namelijk dat ze hierin een interessante mogelijkheid zien om extra kosten aan te rekenen. Is dat ook het geval bij jouw verzekeringen? Dan moet je uiteraard even de afweging maken of deze keuze voor jou dan nog wel echt het interessantst is of niet.

Kantoor zzp

Tip: ga je binnenkort starten als zzp'er?

Als zzp'er is het belangrijk om de financiële administratie op de juiste manier op te zetten. De meeste zzp'ers doen dit door middel van een boekhoudpakket. Dit werkt tegenwoordig vrij eenvoudig.

Mijnzzp.nl