Polisbeheerder

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep polisbeheerder
Het waken over polissen als polisbeheerder
Wat doet een polisbeheerder?
Wat is een polis precies
Wat verstaat men onder de verzekerde in een polis
Gegevens op een polis zijn:
Opleiding Financial Services Management:
Opleidingen tot polisbeheerder
Bedrijven waar een polisbeheerder werkzaam kan zijn
Competenties polisbeheerder
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als polisbeheerder
Arbeidsvoorwaarden en salaris polisbeheerder
Eigen bedrijf starten als Polisbeheerder
Boekhoudprogramma vergelijken Polisbeheerder

Beroep polisbeheerder

Een polisbeheerder is verantwoordelijk voor het beheren van verzekeringsportefeuilles van klanten. Wat deze verzekeringsportefeuilles precies inhouden kan per bedrijf of organisatie verschillen. Denk bijvoorbeeld aan pensioenpolissen, verzekeringspolissen of aan levensverzekeringspolissen. Als polisbeheerder beheer je meestal niet alleen polissen, maar onderhoud je ook actief contact met klanten met betrekking tot mutaties, en voer je eventuele wijzigingen door in de polis. Een polisbeheerder is dus werkzaam binnen de verzekeringswereld, wat betrekking kan hebben op verschillende soorten bedrijven. Redelijk veel verzekeringsbedrijven maken gebruik van polisbeheerders. Een polisbeheerder zal voor zijn werkzaamheden veel met klanten te maken krijgen, omdat ze bijvoorbeeld bepaalde vragen hebben over hun polis, of omdat er mutaties zijn. Als polisbeheerder is het je verantwoordelijkheid om deze vragen te beantwoorden voor de klanten en ze administratief af te handelen. Ook het opmaken van polissen is een specifieke taak, die toebehoort tot het beroep polisbeheerder. Afhankelijk van de werkgever kan een polisbeheerder in sommige gevallen ook aangemerkt worden als accountmanager, maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn. Daarnaast kan een polisbeheerder in veel gevallen aangemerkt worden als acceptant. Andere werkzaamheden van een polisbeheerder kunnen zijn het uitwerken van offertes en het opsturen van de offertes. Het beroep polisbeheerder is aan te merken als belangrijk beroep, omdat het de polisbeheerders zijn, die in direct contact staan met de klanten van de organisatie. Als klanten bepaalde vragen hebben krijgen deze in de meeste gevallen te maken met hun polisbeheerder. Het is denkbaar dat een polisbeheerder ook verantwoordelijk is voor andere werkzaamheden, zoals algemene administratieve werkzaamheden binnen de afdeling.

Het waken over polissen als polisbeheerder

Een polisbeheerder beheert dus de polissen voor klanten en voert mutaties uit als dat nodig is. Ook het afhandelen van schademeldingen of andere verzekeringskwesties kan tot het takenpakket behoren van een polisbeheerder. Het hoeft niet zo te zijn dat een polisbeheerder ook automatisch werkzaam is als verzekeringsagent of als assurantieadviseur, omdat het daadwerkelijk adviseren van klanten in de meeste gevallen via tussenpersonen uitgevoerd kan worden. Dit kan per bedrijf of organisatie verschillen. In de meeste gevallen kan een polisbeheerder wel gezien worden als accountmanager. Zoals eerder omschreven is het ook denkbaar dat een polisbeheerder aangemerkt kan worden als acceptant. Een acceptant is een medewerker, die onder de juiste voorwaarden mensen mag toelaten tot een verzekering. Hiervoor zal de polisbeheerder alle verplichte stappen moeten doorlopen om te toetsen of iemand in aanmerking komt voor een verzekering en onder welke voorwaarden dit precies is. Het zijn meestal de actuarissen, die in samenspraak met de verschillende managers en de directie zullen bepalen onder welke voorwaarden klanten toegelaten kunnen worden.

Wat doet een polisbeheerder?

Een polisbeheerder is verantwoordelijk voor het beheer en de administratie van verzekeringspolissen binnen een verzekeringsmaatschappij of een verzekeringsafdeling van een organisatie. De taken en verantwoordelijkheden van een polisbeheerder kunnen onder andere het volgende omvatten:

 • Polisadministratie: Een polisbeheerder houdt zich bezig met het verwerken en bijhouden van verzekeringspolissen. Ze registreren nieuwe polissen, bijwerken bestaande polissen en controleren de juistheid en volledigheid van polisgegevens. Ze zorgen ervoor dat alle benodigde informatie correct wordt vastgelegd en geüpdatet in het systeem.
 • Premieberekening en facturering: De polisbeheerder berekent premies op basis van de polisvoorwaarden en verzekeringsgegevens. Ze stellen premiefacturen op en verzenden deze naar de verzekerden. Ze monitoren ook de betalingen en zorgen ervoor dat de premies tijdig worden geïnd en verwerkt.
 • Mutaties en wijzigingen verwerken: Gedurende de looptijd van een polis kunnen er wijzigingen optreden, zoals adreswijzigingen, veranderingen in dekking of aanpassingen in verzekerde bedragen. De polisbeheerder verwerkt deze mutaties en wijzigingen in het systeem, zodat de polisgegevens up-to-date blijven.
 • Klantenservice en communicatie: Een polisbeheerder fungeert vaak als het aanspreekpunt voor verzekerden met vragen of verzoeken met betrekking tot hun polissen. Ze verstrekken informatie over polisvoorwaarden, dekkingen, premies en claims. Ze beantwoorden vragen, bieden ondersteuning en lossen eventuele problemen of geschillen op.
 • Polisdocumenten en correspondentie: De polisbeheerder genereert polisdocumenten, zoals polisbladen, verzekeringscertificaten en poliswijzigingen. Ze stellen ook correspondentie op, zoals brieven of e-mails met betrekking tot polis gerelateerde zaken. Ze zorgen ervoor dat alle communicatie nauwkeurig en tijdig wordt verzonden.
 • Poliscontroles en naleving: Een polisbeheerder voert regelmatige controles uit op polisgegevens om ervoor te zorgen dat deze voldoen aan de interne richtlijnen en wettelijke voorschriften. Ze controleren bijvoorbeeld of de verzekerde risico's correct zijn beoordeeld, of de polisdekkingen juist zijn ingesteld en of de premies overeenkomen met de gemaakte afspraken.
 • Samenwerking met andere afdelingen: De polisbeheerder werkt samen met verschillende interne afdelingen, zoals verkoop, claims en ondersteunende afdelingen. Ze verstrekken informatie en gegevens aan andere teams en werken samen om een soepele afhandeling van polis gerelateerde processen te garanderen.

Een polisbeheerder is dus verantwoordelijk voor het beheer en de administratie van verzekeringspolissen, inclusief het verwerken van polisgegevens, het berekenen en factureren van premies, het verwerken van wijzigingen en mutaties, het bieden van klantenservice en het waarborgen van naleving van richtlijnen en voorschriften.

Wat is een polis precies

Een polis is een speciale akte die door een verzekeraar wordt afgegeven. De polis moet gezien worden als verzekeringsovereenkomst, die digitaal of schriftelijk is vastgelegd. Binnen Nederland is het verplicht dat de verzekeraar zo snel mogelijk een polis opstuurt naar zijn klanten. Een polis bestaat over het algemeen uit een polisblad, polisvoorwaarden en eventueel clausules die betrekking hebben op de polis. Het woord polis komt oorspronkelijk uit Italië en betekent “polizza”, wat voor ontvangstbewijs staat. De verzekeraars bieden op verschillende manieren extra zekerheid door het afsluiten van een verzekering. De verzekering dekt dan de risico's af, inclusief of exclusief het eigen risico. De meeste verzekeraars beschikken over diverse opties, zoals een verzekering tot een bepaald bedrag of voor een bepaalde periode. Als polisbeheerder heb je een belangrijke rol met betrekking tot het informeren van mensen. Ook het geven van aanvullende verdere informatie kan belangrijk zijn.

Wat verstaat men onder de verzekerde in een polis

De term verzekerde heeft betrekking op diegene wiens belang of lijf is verzekerd. Binnen Nederland kennen wij twee hoedanigheden als het op verzekerde aankomt, namelijk de schadeverzekering en de sommenverzekering. Een verzekerde bij een schadeverzekering is de persoon waarvoor geldt dat door hem geleden gedekte schade recht heeft op een schadevergoeding. Bij een sommenverzekering is de verzekerde degene op wiens leven of gezondheid de verzekering betrekking heeft. Een sommenverzekering keert een van tevoren afgesproken bedrag uit als dit nodig mocht zijn. Er zit dus een groot verschil tussen een schadeverzekering en een sommenverzekering.

Gegevens op een polis zijn:

 • De gegevens van de verzekeringnemer.
 • De hoogte van de premie.
 • De ingangsdatum.
 • De naam van de verzekeraar.
 • De naam van de verzekerde.
 • De omschrijving van het verzekerde.
 • De verzekeringsduur.
 • Het eventuele eigen risico.
 • Het verzekerde bedrag.

Opleiding Financial Services Management:

Opleidingen tot polisbeheerder

Wie een carrière ambieert als polisbeheerder kan uit meerdere opleidingen kiezen op verschillende niveaus, zoals de Mbo-opleiding bedrijfsadministrateur op niveau vier of de hbo-opleiding Financial Services Management van vier jaar. Welke opleiding er precies nodig is kan per functie verschillen. Binnen dit beroep is het aan te raden een opleiding te kiezen op Hbo-niveau. Als polisbeheerder is het over het algemeen verplicht om het diploma WFD (Wet Financiële Dienstverlening) te behalen, omdat je anders geen advieswerkzaamheden mag uitvoeren als polisbeheerder. Zonder diploma WFD mag je ook niet commercieel actief zijn met betrekking tot het verkopen van financiële producten. In de meeste gevallen is het ook mogelijk om het diploma WFD intern te behalen bij de werkgever. Wanneer je gaat starten als zelfstandig ondernemer, dan is het verstandig om van een zzp boekhoudpakket gebruik te maken.

Bedrijven waar een polisbeheerder werkzaam kan zijn

Een polisbeheerder kan werkzaam zijn voor diverse soorten bedrijven die met verzekeringen of polissen te maken hebben. Denk bijvoorbeeld aan verzekeringsmaatschappijen, banken of aan pensioenmaatschappijen. Daarnaast kan een polisbeheerder werken als tussenpersoon voor een assurantiebedrijf. Het beroep polisbeheerder komt dus op verschillende manieren voor in de praktijk.

Competenties polisbeheerder

Als polisbeheerder is het in de eerste plaats belangrijk dat je over voldoende kennis beschikt van de verzekeringswereld. Daarnaast zal een polisbeheerder moeten beschikken over goede communicatieve vaardigheden, omdat je veel te maken krijgt met verschillende klanten. Ook zorgplicht kan aangemerkt worden als belangrijke competentie. Polissen zijn akten, die geen fouten mogen bevatten. Het nauwkeurig werken als polisbeheerder is dan ook belangrijk. Binnen dit vakgebied is ook bijscholing belangrijk, omdat regels en wetten regelmatig veranderen. Algemeen belangrijke woorden zijn adviseren, plannen, organiseren, motivatie, presteren, zelfstandigheid en verantwoordelijkheidsgevoel.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als polisbeheerder

Het arbeidsmarktperspectief van een goed opgeleide polisbeheerder is over het algemeen goed te noemen. Binnen Nederland zijn er veel verschillende soorten bedrijven actief binnen de verzekeringswereld en komt de functie op verschillende niveaus voor. De doorgroeimogelijkheden van een polisbeheerder moeten gezien worden in het behalen van extra opleidingen, waardoor wellicht een leidinggevende functie tot de mogelijkheden behoort. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de functie afdelingsmanager of aan de functie teamleider. Ook het starten van een eigen assurantiekantoor kan tot de mogelijkheden behoren. In dat geval zul je dus werkzaam zijn als ondernemer.

Arbeidsvoorwaarden en salaris polisbeheerder

Er zijn geen specifieke voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden, omdat je voor verschillende bedrijven werkzaam kan zijn met verschillende cao's. Wat een polisbeheerder precies zal verdienen is sterk afhankelijk van de genoten opleiding. Het salaris als polisbeheerder zal ergens tussen de 2400 en 3500 euro bruto per maand liggen, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verantwoordelijkheden. Een hoger salaris als polisbeheerder is denkbaar.

Eigen bedrijf starten als Polisbeheerder

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Polisbeheerder, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Polisbeheerder

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Polisbeheerder bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Polisbeheerder.

Mijnzzp.nl