Actuaris

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

De taken die een actuaris c.q. verzekeringsdeskundige uitvoert kunnen nogal uiteenlopen en zijn mede afhankelijk van het soort bedrijf waar de werkzaamheden worden uitgevoerd. Maar over het algemeen bepalen actuarissen wat de kans is op bepaalde risico's zoals branden, stormen en andere schades die zich kunnen voordoen. Bovendien stellen ze de financiële consequenties vast die deze risico's met zich brengen. Verzekeringen hebben alles met particuliere en zakelijke contacten te maken. Het is daarom in dit vak erg belangrijk dat men over goede communicatieve en commerciële vaardigheden beschikt. Ook klantgericht en resultaatgericht werken is erg belangrijk in het vak. Een actuaris c.q. verzekeringsdeskundige hoeft zijn werkzaamheden niet alleen op kantoor uit te voeren maar zal ook vaak de weg op moeten om klanten thuis te bezoeken.

De werkzaamheden kunnen verschillen van het bijhouden van de polisadministratie, het maken van offertes, medewerking verlenen aan de klantenservice, beantwoorden van vragen, het berekenen van pensioenen, rapporteren van schades en het verwerken van de schades. Het afsluiten van verzekeringen wordt over het algemeen gedaan via tussenpersonen. De tussenpersonen komen bij de klant thuis en geven advies over het te verzekeren onderwerp. Wanneer alle informatie gegeven is, kan het assurantiekantoor alle gegevens verwerken en de voorwaarde en premies vaststellen voor de klant, zodat deze na het tekenen voor akkoord verzekerd is.

Uitkering bij schade

Wanneer er schade ontstaat bij de klant, dan wordt deze de schade doorgeven. Afhankelijk van de schade komt een expert wel of niet kijken bij de klant, om te beoordelen wat de schade precies is en of deze wel of niet verzekerd is door het verzekeringsbedrijf. De meeste experts komen alleen kijken bij bedragen boven een bepaald bedrag, zoals bijvoorbeeld 1500,- euro, mits er geen onduidelijkheden zijn met betrekking tot de schade. Dit doen ze omdat de expert anders alle schades moet bekijken, wat natuurlijk een dagtaak is voor de expert.

Vooral bij grote schades zoals door een brand, waterschade of inbraak komt er standaard een expert kijken om de schade te beoordelen en omdat er vaak extra maatregelen moeten worden genomen om de vervolgschade te beperken, zoals een bedrijf dat snel weer moet draaien omdat deze anders omzet zal mislopen.

Brand of inbraak

Bij brand of een inbraak zal de verzekeringsexpert ook de bevindingen van de brandweer of politie afwachten, die in hun rapport komen te staan. Bij een brand is het bijvoorbeeld belangrijk om te weten hoe deze ontstaan is en of er iemand aansprakelijk is voor de brand. De verzekerde partij zal doorgaans gewoon uitgekeerd krijgen, maar het kan zijn dat het verzekeringsmaatschappij de schade gaat verhalen bij de veroorzaker van de brand, zoals wanneer iemand brand gesticht heeft of nalatig geweest is en zo de brand veroorzaakt heeft.

Voorwaarden polis

Verzekeringsmaatschappijen stellen voorwaarden op in een polis die de klant moet nakomen om bij een schade uitgekeerd te krijgen. Zo kan een voorwaarde zijn dat een garagebedrijf geen auto's binnen mag stallen als er niemand aanwezig is om brand te voorkomen, en dat het garagebedrijf goedgekeurde brandblussers moet hebben hangen. Bij timmerwerkplaatsen mogen geen vluchtige brandbare vloeistoffen binnen opgeslagen worden om brand te voorkomen, zoals lijm. Mocht er onverhoopt toch brand uitbreken en de verzekeringsexpert ziet dat er niet aan de voorwaarden vanuit de polis voldaan is, kan het zijn dat de verzekeringsmaatschappij tot het oordeel komt dat ze niet gaan uitkeren met het gevolg dat het bedrijf failliet kan gaan.

Het verzekerd zijn als ondernemer is erg belangrijk en een goed advies is dan ook nodig om goed verzekerd te zijn. Zo is het voor aannemers belangrijk om verzekerd te zijn wanneer ze draagconstructies maken of aanpassen aan gebouwen. Nu is de draagconstructie zelf niet zo belangrijk om te verzekeren, maar wel de vervolgschade die een instortende constructie kan veroorzaken. Vervolgschade is iets wat vaak vergeten wordt door ondernemers.

Actuarieel Instituut:

Onafhankelijk expert (rader):

Opleidingen tot actuaris

Om als actuaris te kunnen werken kan je het beste de universitaire opleiding actuariële wetenschappen volgen. Het beroep actuaris is ook in deeltijd te volgen aan het actuarieel instituut. Om toegelaten te worden tot de opleiding zal je minimaal over wiskunde B op vwo-niveau moeten beschikken of in andere gevallen een toelatingsexamen moeten afleggen. De opleiding tot actuaris begint met de bachelor opleiding actuariële wetenschappen. Deze opleiding wordt gegeven binnen de faculteit economie en bedrijfskunde. Tijdens deze drie jaar word je klaargestoomd om je verder te specialiseren als actuaris. Na de studie kan je nog verder leren voor de master Actuarial Science and Mathematical Finance. Binnen dit beroep is een wiskundige of economische achtergrond erg belangrijk.

Bedrijven waar een actuaris werkzaam kan zijn

Als actuaris kan je voor verschillende soorten bedrijven of instellingen werkzaam zijn, zoals verzekeringsmaatschappijen, banken, pensioenfondsen en overheden. Er zijn ook actuarissen die werkzaam zijn als zelfstandig ondernemer en raad geven aan cliënten.

Competenties actuaris

Als actuaris is het belangrijk dat je een gevoel hebt voor cijfers en dat je analytisch bent ingesteld. Ook je communicatieve vaardigheden moeten prima in orde zijn, omdat je regelmatig advies zal moeten geven of zal moeten overleggen met je collega's. Naast collega's kan het ook zo zijn dat je regelmatig met andere partijen zal overleggen, zoals accountants, boekhouders, beleggers of juristen. Maar natuurlijk moet je als actuaris secuur en gedisciplineerd werken. Om dit beroep uit te kunnen oefenen is een wiskundige en economische knobbel zeer belangrijk.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als actuaris

Het verkrijgen van werk als goed opgeleide actuaris zal doorgaans geen enkel probleem zijn. Er zijn diverse soorten bedrijven die graag nieuwe afgestudeerde actuarissen aannemen. Het arbeidsmarktperspectief als actuaris is dan ook zeer goed te noemen. De doorgroeimogelijkheden als actuaris moeten gezien worden in het verkrijgen van een leidinggevende functie binnen de organisatie of het het starten van je eigen actuarisadviesbureau.

Arbeidsvoorwaarden en salaris actuaris

Er zijn geen specifieke arbeidsvoorwaarden aan te geven voor dit beroep, omdat je bij verschillende soorten bedrijven werkzaam kan zijn. Maar over het algemeen zullen de arbeidsvoorwaarden als actuaris prima geregeld zijn. Een actuaris in loondienst zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 2500 en 5000 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verantwoordelijkheden. Als zelfstandig ondernemer zijn je inkomsten natuurlijk sterk afhankelijk van je opdrachten.

Mijnzzp.nl