Actuaris

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een actuaris is verantwoordelijk voor verschillende werkzaamheden die te maken hebben met het doorrekenen en evalueren van risico's. De specifieke werkzaamheden die een actuaris of verzekeringsdeskundige uitvoert kunnen nogal uiteenlopen en zijn mede afhankelijk van het soort bedrijf waar de werkzaamheden worden uitgevoerd. Over het algemeen bepalen actuarissen wat de kans is op bepaalde risico's zoals branden, stormen en andere schades die zich kunnen voordoen. Bovendien stellen ze de financiële consequenties vast die deze risico's met zich brengen. Het is dus de verantwoordelijkheid van een actuaris om bepaalde risico's te bepalen, zodat bijvoorbeeld verzekeringsmaatschappijen de juiste premie kunnen bepalen voor verzekeringen. De werkzaamheden van een actuaris zijn belangrijke werkzaamheden, omdat het de actuaris is die er voor moet zorgen dat er actuarieel evenwicht tussen de inkomsten en uitgaven van een bepaalde organisatie door het op de juiste manier bepalen van de risico's. Traditioneel gezien behoort het beroep actuaris toe tot de verzekeringswereld, echter kan een actuaris vandaag de dag ook werkzaam zijn voor andere bedrijven zoals voor banken en pensioenfondsen en de overheid. Een andere benaming voor actuaris kan ook zijn verzekeringswiskundige. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een actuaris het beste omschrijven als het doorrekenen en evalueren van financieel- en economische risico's. Afhankelijk van de soort werkzaamheden moet een actuaris ook ingeschreven staan in het openbaar register certificerende actuarissen. Dit is het geval als actuarissen certificering mogen afgeven met betrekking tot pensioenfondsen en verzekeraars.

Als actuaris ben je verantwoordelijk voor het toezien op de solvabiliteit (vreemd vermogen en eigen vermogen), de rentabiliteit (winstverhouding) en de technische voorzieningen (dekking lopende verzekeringsverplichtingen). Al deze verschillende aandachtsgebieden moeten ervoor zorgen dat er sprake is van actuarieel evenwicht binnen een organisatie. Actuarieel evenwicht is erg belangrijk, omdat door goed actuarieel evenwicht voorkomen zal worden dat organisaties financieel gezien in de problemen kunnen raken. Met andere woorden is het de actuaris die alle risico's zal bepalen en evalueren, zodat organisaties in de problemen kunnen raken. Verzekeringsmaatschappijen kunnen bijvoorbeeld door de werkzaamheden van actuarissen de juiste premies voor verzekeringen bepalen. Een ander voorbeeld kan weer zijn pensioenfondsen die de juiste pensioenpremie kunnen bepalen door de werkzaamheden van een actuaris.

Wat is een actuaris?

Een actuaris is iemand die verzekeringspremies berekent en advies geeft over tegen welke risico's verzekerd moet worden. Actuarissen doen dit met behulp van wiskundige modellen. Ze werken zowel voor verzekeringsmaatschappijen als bij de overheid. Een actuaris noemt men ook wel een actuarieel rekenaar of actuarieel analist. Een actuariële analist is weer verantwoordelijk voor het analyseren van data. Actuarieel analisten zijn bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het onderzoeken van gegevens. Actuarissen zijn verantwoordelijk voor het ontwerpen van verzekeringstarieven. Ze passen hun modellen aan de risico's van bepaalde situaties aan. Bijvoorbeeld, als iemand 65 jaar is, 15 kilometer van het ziekenhuis woont en drie operaties voor kanker heeft ondergaan, moeten de actuarissen bij het schatten van de premie met deze factoren rekening houden. Zoals eerder omschreven staan de meeste actuarissen ook ingeschreven staan in het openbaar register certificerende actuarissen. Actuariële wetenschappen heeft ook betrekking op statistieken. Enkele specifieke taken van een actuaris zijn:

  • Risico-evaluatie: Actuarissen analyseren risico's die verband houden met verzekerings- of pensioenprogramma's. Ze beoordelen factoren zoals sterftecijfers, ziekte- en arbeidsongeschiktheidskansen, schadeclaims, marktvolatiliteit en andere variabelen om de financiële impact van deze risico's te kwantificeren.
  • Tariefbepaling: Actuarissen helpen bij het bepalen van de premies of bijdragen die klanten moeten betalen voor verzekerings- of pensioenproducten. Ze gebruiken actuariële technieken om de verwachte verliezen en uitgaven te berekenen en deze te vergelijken met de gewenste winstgevendheid of dekking.
  • Financiële planning: Actuarissen bieden financiële adviezen en planning op basis van hun analyse van risico's en toekomstige trends. Ze kunnen klanten helpen bij het ontwerpen van pensioenregelingen, beoordelen van investeringsportefeuilles of het inschatten van de financiële gevolgen van grote gebeurtenissen zoals fusies, overnames of herstructureringen.
  • Rapportage en compliance: Actuarissen zijn verantwoordelijk voor het opstellen van rapporten en documentatie om te voldoen aan wettelijke voorschriften en financiële normen. Ze moeten ervoor zorgen dat hun berekeningen en analyses nauwkeurig zijn en voldoen aan de geldende normen en regelgeving.
  • Onderzoek en ontwikkeling: Actuarissen blijven op de hoogte van nieuwe methoden, technieken en trends in de actuariële wetenschap. Ze voeren onderzoek uit, ontwikkelen nieuwe modellen en passen geavanceerde technologieën toe om de nauwkeurigheid en efficiëntie van hun werk te verbeteren.

Al met al spelen actuarissen een cruciale rol in het beheer van financiële risico's, het waarborgen van solide verzekerings- en pensioenprogramma's en het bieden van waardevol advies op basis van hun wiskundige en statistische expertise.

Premie verzekeringen

Als particulieren of bedrijven bepaalde risico's willen afdekken door het afsluiten van een verzekering is het de verantwoordelijkheid van de betreffende verzekeringsmaatschappij om de voorwaarden en de premie te bepalen, zodat particulieren en bedrijven zich kunnen verzekeren. Deze voorwaarden waaraan particulieren en bedrijven zich moeten houden omschrijven ook specifieke maatregelen met betrekking tot wanneer iets wel of niet verzekerd zal zijn. Deze bepalingen hebben weer te maken met risico's. Een verzekeringsmaatschappij kan bijvoorbeeld eisen dat bepaalde vastgoedbezitters voldoende brandblussers moeten ophangen om het risico te kunnen beperken. Dit soort maatregelen heeft te maken met de uiteindelijke premiehoogte zodat verzekeringsmaatschappijen niet in de problemen kunnen komen.

Sociale voorzieningen

Een ander voorbeeld is een actuaris die werkzaam is voor overheden, zoals voor een ministerie. In dat geval kan een actuaris verantwoordelijk zijn voor het doorrekenen wat de kosten zijn van bepaalde sociale voorzieningen. Om toekomstige problemen te voorkomen is het erg belangrijk dat de overheid precies weet wat een sociale voorziening aan belastinggeld gaat kosten. Een actuaris kan bijvoorbeeld doorberekenen en/of onderzoeken of bepaalde uitkeringen omlaag moeten om toekomstige problemen te voorkomen. Aan de hand van dit advies kan de overheid bijvoorbeeld extra maatregelen nemen om mensen sneller uit de bijstand te kunnen krijgen.

Wat is een actuarieel rekenaar?

Een actuarieel tekenaar is administratief en rekenkundig bezig. De actuarieel tekenaar berekent premies en ondersteunt de actuaris bij ingewikkelde berekeningen en verslaglegging. In de meeste gevallen is een actuarieel tekenaar nog aan het leren door middel van een traineeship. Het doel is dan ook uiteindelijke actuaris worden. De opleiding tot actuaris is redelijk zwaar te noemen. Er zijn overigens verschillende actuariële beroepen. In alle gevallen is aantoonbaar cijfermatig inzicht belangrijk.

Aantal actuarissen in Nederland

Er zijn niet veel mensen met de titel "actuaris". Het betreft dan ook zeer specifieke beroepsbeoefenaars. Er zijn verder geen gegevens te vinden over het aantal actuarissen in Nederland. Ze werken vooral voor verzekeringsmaatschappijen om uitkeringen voor pensioenregelingen en lijfrentes te berekenen, maar ook in de openbare sector (de staat), bij banken en beleggingsfondsen.

Actuarieel Instituut:

Opleidingen tot actuaris

Om als actuaris te kunnen werken kan je het beste de universitaire opleiding actuariële wetenschappen volgen. Het beroep actuaris is ook in deeltijd te volgen aan het actuarieel instituut. Om toegelaten te worden tot de opleiding zul je minimaal over wiskunde B op vwo-niveau moeten beschikken of in andere gevallen een toelatingsexamen moeten afleggen. De opleiding tot actuaris begint met de bacheloropleiding actuariële wetenschappen. Deze opleiding wordt gegeven binnen de faculteit economie en bedrijfskunde. Tijdens deze drie jaar word je klaargestoomd om je verder te specialiseren als actuaris. Na de studie kan je nog verder leren voor de master Actuarial Science and Mathematical Finance. Binnen dit beroep is een wiskundige of economische achtergrond erg belangrijk. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer. De meeste zzp actuarissen maken gebruik van online boekhouden.

Bedrijven waar een actuaris werkzaam kan zijn

Als actuaris kan je voor verschillende soorten bedrijven, instellingen en overheden werkzaam zijn, zoals voor middenstanders, fabrikanten, verzekeringsmaatschappijen, banken en pensioenfondsen. Daarnaast kan een actuaris werken als ambtenaar voor de overheid. Dit is het geval omdat actuarissen over een brede kennis beschikken met betrekking tot risicobeheersing. Er zijn ook redelijk veel actuarissen die werkzaam zijn als actuarieel consultant of ondernemer. Een actuaris kan ook beschikken over een specialisatie. Denk bijvoorbeeld aan de specialistische financieel-economische kennis.

Competenties actuaris

Als actuaris is het belangrijk dat je een gevoel hebt voor cijfers en dat je analytisch bent ingesteld. Ook je communicatieve vaardigheden moeten prima in orde zijn, omdat je regelmatig advies zal geven aan managers en/of zal overleggen met verschillende collega's. Naast managers en collega's kan het zo zijn dat je met andere vaklieden te maken krijgt, zoals accountants, boekhouders, vermogensbeheerders of bedrijfsjuristen. Daarnaast moet je als actuaris secuur en gedisciplineerd werken. Om dit beroep uit te kunnen oefenen is een wiskundige en economische knobbel belangrijk. Algemeen belangrijke woorden zijn overleggen, samenwerken, besluitvaardigheid, presteren, kritisch, oordeelvorming, overtuigen, kennis, controleren en waakzaamheid. Als je als actuaris werkzaam bent als consultant of ondernemer kan ook het netwerken aangemerkt worden als belangrijke competentie.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als actuaris

Het arbeidsmarktperspectief van een actuaris is over het algemeen zeer goed te noemen. Als actuaris kan je voor verschillende bedrijven en overheden werkzaam zijn, waardoor het verkrijgen van werk als actuaris in de meeste gevallen geen enkel problemen is. Het arbeidsmarktperspectief van een actuaris is dan ook goed te noemen. De doorgroeimogelijkheden van een actuaris moeten gezien worden in het verkrijgen van een leidinggevende functie binnen de organisatie of het starten van je eigen actuaris adviesbureau. Enkele passende vervolgfuncties als actuaris kunnen zijn afdelingsmanager, teamleider, unitmanager of supervisor. De mogelijke doorgroeimogelijkheden zijn wel sterk afhankelijk van de werkervaring, werkgever en je eigen competenties. Omdat een actuaris beschikt over een universitaire studie kan ook het promoveren gezien worden als doorgroeien.

Arbeidsvoorwaarden en salaris actuaris

Er zijn geen specifieke arbeidsvoorwaarden aan te geven voor dit beroep, omdat je bij verschillende soorten bedrijven werkzaam kan zijn. Maar over het algemeen zullen de arbeidsvoorwaarden als actuaris prima geregeld zijn. Een actuaris in loondienst zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 4000 en 7000 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verantwoordelijkheden. Als zelfstandig ondernemer zijn je inkomsten natuurlijk sterk afhankelijk van je opdrachten.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Actuaris

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Actuaris bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl