Statisticus

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een statisticus is iemand met een wiskundige achtergrond die zich hoofdzakelijk bezig houdt met statistieken. Statistieken zijn voor bedrijven, instellingen, overheden en ook particulieren belangrijk om de juiste informatie of cijfers boven water te krijgen. Algemene gevoelsmatige cijfers zijn feitelijk niks waard. Daarom kennen wij allemaal de zogenaamde statistieken die doorgaans wel de juiste informatie bieden. Het is wel belangrijk dat er met de juiste cijfers en informatie gewerkt wordt door de statisticus, omdat anders de uiteindelijke statistiek geen waarde heeft. De statistiek kan dan op zich zelf wel kloppen maar geeft dan een verkeerd beeld van de werkelijkheid. Statistiek is de wetenschap, de methodiek en de techniek van het verzamelen, bewerken, interpreteren en presenteren van gegevens.

Er zijn veel soorten bedrijven die gebruik maken van een statisticus. Denk bijvoorbeeld aan een verzekeringsbedrijf die inzichtelijk wil maken hoeveel schades het bedrijf de aankomende vijf jaar te verduren zal krijgen, en wat de uiteindelijke gevolgen hier van zijn op de premie. Maar denk ook aan het opstellen van een nieuwe verzekering inclusief de berkenring van de mogelijke doelgroep voor deze nieuwe verzekering. Voor verzekeringsbedrijven is het belangrijk om de juiste informatie boven water te krijgen door middel van statistieken. Om tot een goede statistiek te komen is het van essentieel belang dat er met volledige en kloppende informatie gewerkt wordt. Statistieken draaien volledig op nauwkeurigheid, wat niet weg neemt dat ook een stukje onnauwkeurigheid meegenomen kan worden in een statistiek, zolang deze onnauwkeurigheid maar bekend is bij de statisticus.

Binnen Nederland heeft iedereen wel met statistieken te maken op verschillende manieren. De belangrijkste graadmeter voor de bedrijven, overheden en andere organisaties is het Centraal Bureau voor de Statistiek, die veel gegevens bijhouden en publiceren over verschillende onderwerpen. Wanneer het Centraal Bureau voor de Statistiek belangrijke gegevens uitbrengt heeft dit doorgaans invloed op bedrijven, overheden en particulieren, die mogelijke maatregelen kunnen nemen als gevolg van deze statistieken. Deze gegevens zijn doorgaans zo belangrijk dat ze regelmatig het nieuws halen, omdat er belangrijke nieuwe feiten naar buiten gebracht worden die van invloed kunnen zijn op veel mensen. Denk bijvoorbeeld aan nieuws over de zorgkosten of aan nieuws over de inflatie. Het Centraal Bureau voor de Statistiek is actief op alle gebieden en brengt iedere dag nieuwe cijfers naar buiten over verschillende onderwerpen.

Hoe kun je uitrekenen in welk land je moet gaan wonen:

Opleidingen tot statisticus

Een statisticus heeft doorgaans een universitaire opleiding wiskunde of toegepaste wiskunde genoten. Als statisticus staat het vak wiskunde centraal en is over het algemeen een Hbo-opleiding niet voldoende om als statisticus te kunnen werken.

Bedrijven waar een statisticus werkzaam kan zijn

Een statisticus zal in veel gevallen werkzaam zijn voor de overheid of overheidsgerelateerde bedrijven, maar een statisticus kan ook voor grote bedrijven werken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan banken, verzekeringsbedrijven en ziekenhuizen.

Competenties statisticus

De belangrijkste competentie als statisticus is je wiskundig inzicht en het kunnen toepassen van verschillende onderzoeksmethoden. Daarnaast moet je als statisticus kritisch zijn en gedisciplineerd kunnen werken. Als statisticus ben je een onderzoeker c.q. wetenschapper en is het verzamelen van de juiste informatie zeer belangrijk.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als statisticus

Het arbeidsmarktperspectief als goed opgeleide statisticus is over het algemeen zeer goed te noemen. Grote bedrijven en overheden hechten veel waarde aan statistieken die het bedrijf of overheidsorgaan verder kunnen helpen. Daarnaast komt het beroep statisticus niet veel voor op de arbeidsmarkt, zodat het verkrijgen van een baan over het algemeen niet heel moeilijk zal zijn. De doorgroeimogelijkheden als statisticus zijn over het algemeen voldoende, zoals het promoveren of het verkrijgen van een leidinggevende functie.

Arbeidsvoorwaarden en salaris statisticus

Er zijn geen specifieke voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden, omdat je voor verschillende soorten bedrijven en overheden werkzaam kan zijn met verschillende cao's. Over het algemeen zal een universitair opgeleide statisticus een salaris verdienen tussen de 2500 en 5500 bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleiding en verdere verantwoordelijkheden. Overigens is een hoger salaris als statisticus zeker denkbaar wanneer het om een topfunctie gaat.

Mijnzzp.nl