Marketinganalist

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een marketinganalist is verantwoordelijk voor het bedenken en optimaliseren van marketingcampagnes. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een marketinganalist het beste omschrijven als het opzetten en uitvoeren van marketingacties, inclusief het monitoren van lopende marketingacties. Een marketinganalist gaat qua werkzaamheden verder dan alleen het in de markt zetten van bepaalde marketingacties omdat een marketinganalist juist ook verantwoordelijk is voor het uitvoeren van vooronderzoek. Het is de marketinganalist die onderzoek zal uitvoeren hoe bepaalde marketingacties het beste in de markt gezet kunnen worden, zodat marketingacties verlopen zoals ze behoren te verlopen. Ook het monitoren van marketingacties en het eventueel ingrijpen tijdens lopende marketingacties behoort tot de werkzaamheden van een marketinganalist. Een marketinganalist is verantwoordelijk voor alle activiteiten die te maken hebben met het verkopen van bepaalde diensten en/of producten. Als marketinganalist zal je over het algemeen met diverse andere specialisten samenwerken die ook te maken hebben met onderzoeken, nieuwe producten en merkmanagement. Een marketinganalist is over het algemeen verantwoordelijk voor alle terugkoppeling van de marketingactiviteiten aan de diverse belanghebbenden. Een ander woord hiervoor is ook wel marketingcontrol.

Als marketinganalist ben je dus verantwoordelijk voor het analyseren en het bedenken van nieuwe marketingacties. In veel gevallen zal een marketinganalist nauw samenwerken met bijvoorbeeld een marktonderzoeker, productmanager en de brand manager die allemaal verantwoordelijk zijn voor specifieke werkzaamheden met diensten en/of producten. Het beroep marktonderzoeker heeft raakvlakken met het beroep marketinganalist, echter verschillen de de beroepen inhoudelijk wel van elkaar omdat een marktonderzoekers juist verantwoordelijk is voor het onderzoeken van mogelijke nieuwe diensten en/of producten. Een marketinganalist is verantwoordelijk voor het op de beste manier in de markt zetten van nieuwe diensten en/of producten. Een marketinganalist is dus gespecialiseerd in het optimaliseren van business doelstellingen met betrekking tot marketingacties.

De werkzaamheden van een marketinganalist zijn voor bedrijven en andere organisaties erg belangrijk, omdat het de marketinganalist is die vooraf zal proberen te analyseren hoe bepaalde diensten en/of producten het beste in de markt gezet kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan het analyseren van relevante data en gegevens, waardoor op een effectieve manier online reclame gemaakt kan worden. Afhankelijk van het vooronderzoek zal de marketinganalist bepalen welke marketingstrategie het best toegepast kan worden om de juiste resultaten te kunnen behalen. Als  marketinganalist (en voor de klant) is de effectiviteit van marketing erg belangrijk, omdat marketing gezien moet worden als klant acquisitie.

Verschillende werkzaamheden marketinganalist:

  • Het bedenken en analyseren van marketingacties
  • Het bewaken van marketingbudgetten
  • Het helpen van de marketeers
  • Het maken van klantselecties
  • Het opstellen van rapportages
  • Het organiseren van trainingsdagen
  • Het overleggen met andere specialisten (managers, directie)
  • Het verbeteren en automatiseren van dataprocessen
  • Het verzamelen en verwerken van big data
  • Het waken en toezien op de geleverde kwaliteit

Opleiding marketing en communicatie:

Master in marketing analytics:

Opleidingen tot marketinganalist

Een passende opleiding tot marketinganalist kan zijn de Hbo-opleiding Marketing Management, die over het algemeen vier jaar in beslag zal nemen. Het beroep marketinganalist moet echter over het algemeen meer gezien worden als een beroep op universitair niveau. Afhankelijk van het soort bedrijf waar een marketinganalist werkzaam zal zijn kan ook de universitaire studie Marketing Analytics van toepassing zijn. Van een marketinganalist mag verwacht worden dat hij of zij over veel kennis van wiskunde en statistieken beschikt, omdat dit belangrijk is binnen het beroep. Ook online kennis als marketinganalist is erg belangrijk. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een marketinganalist werkzaam kan zijn

Een marketinganalist kan werkzaam zijn voor verschillende soorten bedrijven. Denk bijvoorbeeld aan grote bedrijven die beschikken over een eigen marketingsafdeling of aan gespecialiseerde marketingsbureaus die werkzaam zijn voor verschillende bedrijven. Een marketinganalist kan ook werkzaam zijn als zelfstandig ondernemer.

Competenties marketinganalist

Een marketinganalist kan gezien worden als een teamleider, omdat een marketinganalist in veel gevallen diverse marketeers zal aansturen. Een marketinganalist kan afhankelijk van de specifieke functie en werkgever dan ook gezien worden als een manager die over managementvaardigheden moet beschikken. Ook communicatie is aan te merken als een belangrijke competentie omdat de marketinganalist in de meeste gevallen zal samenwerken met diverse collega's en klanten. Algemeen belangrijke woorden zijn analyseren, kennis, commercieel, inzicht, rapporteren, zelfstandigheid, sturing, leiderschap, verantwoordelijkheidsgevoel, presteren, monitoren, controleren en waakzaamheid.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als marketinganalist

Het arbeidsmarktperspectief als marketinganalist is sterk afhankelijk van de genoten opleidingen en studies en de werkervaring. Het worden van een marketinganalist is over het algemeen niet zomaar mogelijk, omdat het een verantwoordelijke functie betreft. Een marketinganalist moet beschikken over de juiste kennis om te kunnen werken als marketinganalist. De doorgroeimogelijkheden als marketinganalist kunnen gezien worden in het verkrijgen van nog meer verantwoordelijkheden of het starten van je eigen onderneming.

Arbeidsvoorwaarden en salaris marketinganalist

Er zijn geen voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden als marketinganalist, omdat je werkzaam kan zijn voor uiteenlopende soorten bedrijven in verschillende branches. Een  marketinganalist zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 4500 en 6000 euro bruto per maand afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden.

Mijnzzp.nl