Marketinganalist

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een marketinganalist is verantwoordelijk voor het bedenken en optimaliseren van marketingcampagnes. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een marketinganalist het beste omschrijven als het opzetten en uitvoeren van marketingacties, inclusief het monitoren van lopende marketingacties. Een marketinganalist gaat qua werkzaamheden verder dan alleen het in de markt zetten van bepaalde marketingacties, omdat een marketinganalist juist ook verantwoordelijk kan zijn voor het uitvoeren van vooronderzoek. Het is de marketinganalist die onderzoek uitvoert hoe bepaalde marketingacties het beste in de markt gezet kunnen worden, zodat marketingacties verlopen zoals ze behoren te verlopen. Ook het monitoren van marketingacties en het eventueel ingrijpen tijdens lopende marketingacties behoort tot de werkzaamheden van een marketinganalist. Een marketinganalist is verantwoordelijk voor alle activiteiten die te maken hebben met het verkopen van bepaalde diensten en/of producten. Als marketinganalist zul je over het algemeen met diverse andere specialisten samenwerken, die ook te maken hebben met onderzoeken, nieuwe producten en merkmanagement. Een marketinganalist is over het algemeen ook verantwoordelijk voor alle terugkoppeling aan de diverse belanghebbenden. Een ander woord hiervoor is ook wel marketingcontrol. Als marketinganalist zul je over het algemeen voor verschillende opdrachtgevers werkzaam zijn om de beste marketingstrategieën te bepalen, in overleg met de opdrachtgever. Als marketinganalist maak je meestal gebruik van verschillende tools en technieken, die met online marketing te maken hebben. Het beroep marketinganalist moet gezien worden als beroep op minimaal Hbo-niveau. Een marketinganalist kan aangemerkt worden als marketeer, met het belangrijke verschil dat de inhoudelijke werkzaamheden verder gaan dan alleen het uitvoeren van operationele marketing.

Een marketinganalist is dus verantwoordelijk voor het bedenken van nieuwe marketingacties en het analyseren van bestaande marketingcampagnes. In veel gevallen zal een marketinganalist nauw samenwerken met verschillende vaklieden, zoals met een marktonderzoeker, productmanager, art director of brand manager, die allemaal verantwoordelijk zijn voor specifieke werkzaamheden met betrekking tot het promoten van diensten en/of producten. Het beroep marktonderzoeker heeft raakvlakken met het beroep marketinganalist, echter verschillen de beroepen inhoudelijk wel van elkaar, omdat een marktonderzoeker juist verantwoordelijk is voor het onderzoeken van mogelijke nieuwe diensten en/of producten. Een marketinganalist is verantwoordelijk voor het op de beste manier in de markt zetten van nieuwe diensten en/of producten. Een marketinganalist is dus gespecialiseerd in het optimaliseren van business doelstellingen met betrekking tot marketingacties. Als marketinganalist komt het regelmatig voor dat je voor verschillende opdrachtgevers werkzaam is om de beste marketingstrategie te bepalen. Een marketinganalist kan daarom ook te maken krijgen met content managers, copywriters, redactiemedewerkers en webredacteuren.

De werkzaamheden van een marketinganalist zijn voor bedrijven en andere organisaties erg belangrijk, omdat het de marketinganalist is die vooraf zal proberen te analyseren hoe bepaalde diensten en/of producten het beste in de markt gezet kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan het analyseren van relevante data en gegevens, waardoor op een effectieve manier online reclame gemaakt kan worden. Afhankelijk van het vooronderzoek zal de marketinganalist bepalen welke marketingstrategie het best toegepast kan worden om de juiste resultaten te kunnen behalen. Als marketinganalist (en voor de klant) is de effectiviteit van marketing erg belangrijk, omdat marketing gezien moet worden als klant acquisitie.

Wat doet een marketinganalist?

Een marketinganalist is dus verantwoordelijk voor het verzamelen, analyseren en interpreteren van gegevens met betrekking tot marketingactiviteiten en markttrends. Het doel is om waardevolle inzichten te verkrijgen die kunnen worden gebruikt om marketingstrategieën te informeren en te optimaliseren. De taken en verantwoordelijkheden van een marketinganalist kunnen variëren, maar hier zijn enkele van de belangrijkste:

 • Gegevensverzameling: Een marketinganalist verzamelt gegevens uit verschillende bronnen, zoals marktonderzoek, klantenenquêtes, verkoopgegevens, digitale analytics, sociale media, concurrentieanalyses en andere relevante bronnen. Ze zorgen ervoor dat de gegevens betrouwbaar en relevant zijn voor de marketingdoelstellingen.
 • Gegevensanalyse: Marketinganalisten gebruiken statistische en analytische methoden om de verzamelde gegevens te analyseren. Ze kunnen geavanceerde analysetechnieken toepassen, zoals segmentatie, regressie-analyse, voorspellende modellering, data mining en andere methoden om patronen, trends en verbanden te identificeren.
 • Markt- en concurrentieanalyse: Een marketinganalist evalueert de markt en de concurrentie om inzicht te krijgen in de industrietrends, consumentengedrag, demografische gegevens, marktpositionering van concurrenten en andere relevante factoren. Ze gebruiken deze informatie om de concurrentiepositie van het bedrijf te begrijpen en om aanbevelingen te doen voor marketingstrategieën.
 • Prestatiebeoordeling: Marketinganalisten evalueren de prestaties van marketingcampagnes, initiatieven en kanalen. Ze volgen belangrijke prestatie-indicatoren (KPI's), zoals omzet, conversieratio's, klantacquisitie en retentie, ROI van marketinguitgaven en andere relevante metingen. Deze evaluaties helpen bij het identificeren van sterke punten, zwakke punten en gebieden waar verbeteringen kunnen worden aangebracht.
 • Rapportage en presentatie: Een marketinganalist presenteert bevindingen en aanbevelingen aan belanghebbenden binnen de organisatie, zoals marketingmanagers, directieleden en andere teamleden. Ze maken rapporten, dashboards, grafieken en visuele presentaties om de resultaten van de analyse te communiceren op een duidelijke en begrijpelijke manier.
 • Strategische aanbevelingen: Op basis van de analyse en bevindingen doet een marketinganalist strategische aanbevelingen voor marketinginitiatieven. Ze kunnen suggesties doen voor doelgroepsegmentatie, positionering, prijsstelling, productontwikkeling, promotiestrategieën en andere aspecten van de marketingmix.

Een marketinganalist speelt een cruciale rol bij het vertalen van gegevens in bruikbare inzichten om de effectiviteit en efficiëntie van marketinginspanningen te verbeteren en te ondersteunen bij het nemen van geïnformeerde beslissingen.

Verschillende taken als marketinganalist:

 • Het bedenken en analyseren van marketingacties.
 • Het bewaken van marketingbudgetten.
 • Het helpen van de marketeers.
 • Het maken van klantselecties.
 • Het opstellen van rapportages.
 • Het organiseren van trainingsdagen.
 • Het overleggen met andere specialisten (managers, directie).
 • Het verbeteren en automatiseren van dataprocessen.
 • Het verzamelen en verwerken van big data.
 • Het waken en toezien op de geleverde kwaliteit.

Beroep marketinganalist:

Master in marketing analytics:

Opleidingen tot marketinganalist

Een passende opleiding tot marketinganalist kan zijn de hbo-opleiding Marketing Management, die over het algemeen vier jaar in beslag zal nemen. Het beroep marketinganalist moet echter over het algemeen meer gezien worden als een beroep op universitair niveau. Afhankelijk van het soort bedrijf waar een marketinganalist werkzaam zal zijn kan ook de universitaire studie Marketing Analytics van toepassing zijn. Van een marketinganalist mag verwacht worden dat hij of zij over veel kennis van wiskunde en statistieken beschikt, omdat dit belangrijk is binnen het beroep. Ook online kennis als marketinganalist is erg belangrijk. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Wanneer je een eigen bedrijf gaat starten, dan is het belangrijk om de administratie op de juiste manier op te zetten. Dit kan het beste gedaan worden met een eenvoudig zzp boekhoudprogramma. Er zijn verschillende boekhoudpakketten voor kleine ondernemers.

Bedrijven waar een marketinganalist werkzaam kan zijn

Een marketinganalist kan werkzaam zijn voor verschillende soorten bedrijven. Denk bijvoorbeeld aan grote bedrijven die beschikken over een eigen marketingsafdeling of aan gespecialiseerde marketingbureaus die werkzaam zijn voor verschillende bedrijven. Een marketinganalist kan ook werkzaam zijn als zelfstandig ondernemer. Daarnaast zijn er redelijk veel marketinganalisten die werkzaam zijn voor verschillende opdrachtgevers als consultant.

Competenties marketinganalist

De belangrijkste competentie van een marketinganalist is het kunnen analyseren van statistische modellen, omdat dit heel belangrijk is als marketinganalist. In dat opzicht kan ook wiskunde aangemerkt worden als belangrijke competentie. Omdat een marketinganalist in de meeste gevallen zal samenwerken met verschillende marketeers en managers kan communicatie aangemerkt worden als belangrijke competentie. Ook een sterk analytisch vermogen mag niet ontbreken als marketinganalist. Algemeen belangrijke woorden zijn kennis, commercieel, inzicht, rapporteren, plannen, zelfstandigheid, sturing, leiderschap, verantwoordelijkheidsgevoel, presteren, monitoren, controleren, stressbestendigheid en waakzaamheid. Als laatste is het ook belangrijk om te benoemen dat een marketinganalist over een klantgerichte instelling moet beschikken.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als marketinganalist

Het arbeidsmarktperspectief als marketinganalist is sterk afhankelijk van de genoten opleidingen en studies en de werkervaring. Het worden van een marketinganalist is over het algemeen niet zomaar mogelijk, omdat het een verantwoordelijke functie betreft. Een marketinganalist moet beschikken over de juiste kennis om te kunnen werken als marketinganalist. De doorgroeimogelijkheden als marketinganalist kunnen gezien worden in het verkrijgen van nog meer verantwoordelijkheden of het starten van je eigen onderneming. Een ervaren marketinganalist kan bijvoorbeeld doorgroeien tot teamleider of afdelingsmanager. Dit is wel afhankelijk van de soort werkgever en je eigen competenties.

Arbeidsvoorwaarden en salaris marketinganalist

Er zijn geen voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden als marketinganalist, omdat je werkzaam kan zijn voor uiteenlopende soorten bedrijven in verschillende branches. Een marketinganalist zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 4500 en 6000 euro bruto per maand afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden.

Read this information on Marketing analyst in English.

Lesen Sie diese Informationen auf Marketinganalyst auf Deutsch.

Lea esta informaciĆ³n sobre Analista de marketing en espaƱol.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Marketinganalist

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Marketinganalist bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl