Teamleider

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een teamleider is een medewerker, die over meer verantwoordelijkheden beschikt dan gewone werknemers binnen de organisatie. Welke verantwoordelijkheden dit precies zijn kan verschillen per teamleider en organisatie, omdat teamleiders voorkomen in veel verschillende branches op alle niveaus. In zijn algemeenheid kan de functie teamleider het beste omschreven worden als het gemeenschappelijk willen bereiken van een doel. Het is de teamleider, die de (rand)voorwaarden schept om dit doel te bereiken. Afhankelijk van de soort teamleider kunnen de voorwaarden ook bepaald worden in overleg met een manager of andere leidinggevende. Een teamleider moet de doelstellingen van de organisatie kennen om te kunnen werken als teamleider. Een teamleider is meestal geen manager maar geeft wel sturing aan bepaalde medewerkers op de werkvloer. In de meeste gevallen zal de teamleider zelf ook werkzaam zijn als operationeel medewerker, maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn. De functie teamleider kan in de praktijk op verschillende manieren voorkomen. Over het algemeen is het kunnen motiveren van andere medewerkers een belangrijke competentie van een teamleider. Een teamleider is in het kort verantwoordelijk voor de uiteindelijke prestatie van het team. Als teamleider ben je dan ook dagelijks bezig met het bereiken van de gestelde doelstellingen. Van een teamleider mag dan ook meer verwacht worden dan van gewone werknemers. Denk bijvoorbeeld aan het scheppen van voorwaarden, het voorkomen of opruimen van hindernissen, aan het aansturen van de teamleden, aan het overleggen met het team, aan het overleggen met je leidinggevende en aan het nemen van soms moeilijke of lastige beslissingen. Het is denkbaar dat een teamleider gebruikmaakt van verschillende unitmanagers en/of de scrum methodiek om tot een gezamenlijk doel te komen.

Een teamleider is dus een werknemer die beschikt over aanvullende verantwoordelijkheden. Als teamleider bepaal je over het algemeen niet zelf de doelstellingen van de organisatie, maar krijgt de teamleider wel de ruimte om beslissingen te nemen om het doel te kunnen bereiken. De inhoud van de functie teamleider kan per organisatie verschillen, omdat het beroep teamleider op alle niveaus voorkomt. In veel gevallen zal de functie teamleider betrekking hebben op operationele aansturing binnen de organisatie, maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn. Het is denkbaar dat een teamleider ook te maken heeft met verschillende unitmanagers. Daarnaast kan een teamleider verantwoordelijk zijn voor het aansturen en bewaken van de scrum methodiek. Als teamleider ben je verantwoordelijk voor het uitdragen van het tactisch en operationeel beleid, het leveren van input aan het management of directie, het realiseren van doelstellingen en het waarborgen van de dienstverlening. De functie teamleider kan vergeleken worden met de functie manager, met het belangrijke verschil dat een teamleider tijdelijk werkzaam is als manager. In de praktijk is het vaak zo dat teamleiders werkzaam zijn onder de verantwoordelijkheid van de projectmanager of procesmanager.

Teamleider worden

De functie teamleider heeft over het algemeen een grote aantrekkingskracht op mensen, maar lang niet iedereen is geschikt voor de functie teamleider. Van een teamleider worden redelijk veel competenties verwacht, die het beroep lastig kunnen maken. Een van de belangrijkste eigenschappen als teamleider is het kunnen luisteren naar mensen. Een teamleider moet dan ook over goede communicatieve vaardigheden beschikken. Ook het uitdragen van de doelstellingen van de organisatie moet niet onderschat worden. Sommige doelstellingen kunnen op de werkvloer niet goed vallen, waarmee je als teamleider om moet kunnen gaan. Daarnaast is het zo dat teamleiders te maken kunnen krijgen met complex projecten. Denk bijvoorbeeld aan veranderprocessen, die de gehele organisatie aangaan. Ook het kunnen motiveren en inspireren van alle teamleden kan een behoorlijke opgave zijn. Als teamleider kan ervaring aangemerkt worden als belangrijke competentie.

Wat doet een teamleider allemaal:

  • Het aansturen van alle teamleden
  • Het deelnemen aan vergaderingen
  • Het fungeren als aanspreekpunt
  • Het overleggen met managers en de directie
  • Het samenbrengen van partijen
  • Het stellen van (rand)voorwaarde aan teamleden
  • Het uitwerken van organisatiedoeleinden
  • Het waken over de voortgang
  • Het wegwerken van hindernissen

Wat doet een teamleider:

Beroep teamleider:

Opleidingen tot teamleider

Er worden verschillende soorten opleidingen aangeboden voor de functie teamleider, die wel afhankelijk zijn van de branche waarbinnen je werkzaam bent. Ook het opleidingsniveau als teamleider kan verschillen. Over het algemeen is de functie teamleider minimaal een functie op Hbo-niveau en behoort de functie teamleider toe tot het middenmanagement. Het is verder niet mogelijk om een specifieke opleiding te kunnen benoemen. Dit is het geval, omdat teamleiders binnen alle denkbare branches werkzaam kunnen zijn. Over het algemeen zal je als teamleider wel aangemerkt moeten kunnen worden als specialist. Dit houdt in dat je moet beschikken over voldoende branchekennis en werkervaring. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een teamleider werkzaam kan zijn

Als teamleider kan je werkzaam zijn in alle denkbare branches. Het beroep teamleider komt over het algemeen alleen voor binnen grotere bedrijven en organisaties. Denk bijvoorbeeld aan de politie, de zorg, de overheid, het onderwijs en aan kantoren. Daarnaast komt het beroep teamleider voor binnen de bouwsector en de ICT-sector. Zoals eerder omschreven moet het beroep teamleider wel vrij algemeen gezien worden, omdat teamleiders in de praktijk op verschillende niveaus voorkomen. Het is niet zo dat alle teamleiders over managementvaardigheden hoeven te beschikken.

Competenties teamleider

De competenties waarover een teamleider moet beschikken zijn niet eenduidig aan te geven, omdat het beroep teamleider op verschillende manieren en niveaus voorkomt. In zijn algemeenheid kunnen we stellen dat een teamleider communicatief gezien sterk onderlegd moet zijn. Daarnaast moet een teamleider aangemerkt kunnen worden als motivator en inspirator. Ook het kunnen netwerken en onderhandelen kunnen belangrijk zijn als teamleider. Algemeen belangrijke woorden zijn passie, coachen, kennis, overwicht, leiderschap, conflictbeheersing, visie, inzicht, zelfstandigheid en lef. Verdere competenties zijn niet zomaar aan te geven, omdat teamleiders in alle denkbare branches werkzaam zijn.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als teamleider

Het arbeidsmarktperspectief als teamleider is over het algemeen zeer goed te noemen, afhankelijk van de genoten opleidingen en je eigen competenties. In veel gevallen groeit iemand vanuit een bestaande functie door tot de functie teamleider. De doorgroeimogelijkheden als teamleider moeten gezien worden in het verkrijgen van een volwaardige managementfunctie.

Arbeidsvoorwaarden en salaris teamleider

Er zijn geen voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden als teamleider, omdat je als teamleider in verschillende branches werkzaam kan zijn. Een teamleider die beschikt over een Hbo-opleiding zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 3500 en 4500 bruto per maand afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden.

Read this information on Team leader in English.

Lesen Sie diese Informationen auf Teamleiter auf Deutsch.

Lea esta información sobre Líder de equipo en español.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Teamleider

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Teamleider bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl