Selectiepsycholoog

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een selectiepsycholoog wordt ingezet om selectieprocedures te coördineren of om hieraan een praktische bijdrage te leveren. Een selectiepsycholoog doet dit bijvoorbeeld door het voeren van gesprekken met kandidaten. Daarnaast ontwikkelt en evalueert een selectiepsycholoog selectieprocedures. Selectieprocedures bestaan vaak uit verschillende psychologische tests. De uitslagen van deze testen worden door een selectiepsycholoog geïnterpreteerd en geanalyseerd. Selectiepsychologie is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek waarbij er gewerkt wordt met diverse psychologische modellen en theorieën. Een psycholoog is opgeleid op wetenschappelijk niveau en bestudeerd het menselijk gedrag en de innerlijke beleving van mensen die het gedrag van mensen bepalen. Psychologen kunnen zich bezighouden met het doen van wetenschappelijk onderzoek, met het behandelen en begeleiden van cliënten en kunnen eveneens een adviserende rol spelen. Een selectiepsycholoog kan in dienst zijn van diverse bedrijven en organisaties. Zo kan een selectiepsycholoog in dienst zijn van de politie of defensie, maar ook voor adviesbureaus die zich bezighouden met de werving en selectie van personeel. De werkzaamheden van een selectiepsycholoog zijn bedoeld om inzicht te geven in de competenties van sollicitanten. Aan de hand hiervan wordt duidelijk gemaakt waarom een bepaalde sollicitant wel of niet geschikt is voor het bekleden van een bepaalde functie of voor het volgen van een bepaalde opleiding. Sollicitanten maken vaak diverse tests die inzicht kunnen geven in de kwaliteiten en vaardigheden van de sollicitant. Vaak maakt ook een assessment deel uit van een selectieprocedure. Vooral binnen de hogere functies is het ondergaan van een psychologisch assessment gebruikelijk. Dit is belangrijk om op een goede manier iemand functioneren te kunnen inschatten.

Een selectiepsycholoog is dus een psycholoog en houdt zich bezig met selectieprocedures. Deze selectieprocedures kunnen bij diverse bedrijven en organisaties plaatsvinden. Organisaties waar veel gebruik wordt gemaakt van selectieprocedures zijn bijvoorbeeld de politie en defensie. Om politieagent of militair te kunnen worden moet je deelnemen aan selectieprocedures waarin wordt gekeken of je over de juiste competenties en vaardigheden beschikt om de werkzaamheden goed uit te kunnen voeren. Deze selectieprocedures bestaan onder andere uit een aantal psychologische tests welke onder andere worden ontwikkelt en geëvalueerd door selectiepsychologen. Niet iedereen is dan ook geschikt om arrestantenbeveiliger of gevangenenbewaker te worden. Niet iedereen beschikt namelijk over een oplettend karakter. Bovendien is het denkbaar dat een selectiepsycholoog zich bezighoudt met het werven en selecteren van nieuwe medewerkers. Bijvoorbeeld met het op zoek gaan naar medewerkers in de verslavingszorg. Wanneer dit het geval is, kan een selectiepsycholoog aangemerkt worden als recruiter. Als medewerker verslavingszorg is het namelijk belangrijk dat je stevig in je schoenen staat. Dit omdat je mogelijk geconfronteerd kunt worden met agressie. Het is dan de taak van de selectiepsycholoog om te kijken of de sollicitant geschikt is voor het bekleden van de functie medewerker verslavingszorg. Daarnaast kan een selectiepsycholoog beoordelen of een trainee van een bedrijf geschikt is voor het bekleden van een rol in het managementteam van het desbetreffende bedrijf. Bijvoorbeeld de rol van manager. Als selectiepsycholoog bekleed je dus een belangrijke functie wanneer het om het werven en selecteren van sollicitanten gaat voor het bekleden van functies binnen diverse bedrijven en organisaties.

Werken als selectiepsycholoog

Als selectiepsycholoog kun je werkzaam zijn voor diverse bedrijven en organisaties. Je kunt bijvoorbeeld werkzaam zijn bij de marine waarbij je jezelf bezighoudt met het werven en selecteren van toekomstige mariniers. Dit geldt eveneens voor de landmacht en de luchtmacht. Daarnaast kun je als selectiepsycholoog ook werkzaam zijn voor een uitzendbureau, waarbij je jezelf bezighoudt met het selecteren van nieuwe medewerkers voor diverse bedrijven. Daarnaast is het eveneens denkbaar dat je als selectiepsycholoog werkzaam bent binnen de zorg. Een assessment maakt vaak onderdeel uit van een sollicitatieprocedure binnen de zorg. Een verpleegkundige zal een assessment met goed gevolg af moeten ronden voordat hij of zij aangenomen wordt om te gaan werken binnen de forensische psychiatrie. Als selectiepsycholoog kun je jezelf dan bezighouden met het leveren van een praktische bijdrage rondom de diverse assessments die binnen diverse takken van de zorg worden afgenomen. Vaak is het afronden van een assessment dan ook een onderdeel van een selectieprocedure. Daarnaast is het denkbaar dat je je werkzaamheden als selectiepsycholoog uitvoert als ondernemer. Door dit te doen wordt het mogelijk om voor diverse bedrijven en organisaties te werken waarbij jij jezelf als selectiepsycholoog bezighoudt met het werven en selecteren van nieuwe medewerkers. Ook kun je als selectiepsycholoog een belangrijke rol spelen met betrekking tot het ontwikkelen van diverse selectieprocedures.

Wat doet een selectiepsycholoog:

  • Het coördineren van selectieprocedures.
  • Het leveren van een praktische bijdrage aan selectieprocedures.
  • Het ontwikkelen van selectieprocedures.
  • Het evalueren van selectieprocedures.
  • Het inzicht geven in competenties van sollicitanten.

Beroep selectiepsycholoog:

Opleidingen tot selectiepsycholoog

Wanneer je carrière als selectiepsycholoog ambieert, kun je het beste een universitaire of bacheloropleiding psychologie volgen. Daarnaast is het raadzaam om vervolgens de master arbeids- en/of organisatiepsychologie te volgen. Een andere opleidingsmogelijkheid is het volgen van een opleiding in het HRM ( human resourche management) nadat je een studie psychologie hebt afgerond. Daarnaast leiden diverse bedrijven en adviesbureaus selectiepsychologen ook intern op. Tot slot kun je ook een postdoctorale beroepsopleiding tot selectiepsycholoog. Wanneer je de werkzaamheden van een selectiepsycholoog uitvoert als ondernemer, is het noodzakelijk om over voldoende kennis met betrekking tot boekhouding te beschikken. Er zijn diverse externe opleidingsinstituten waar je een cursus boekhouding kunt volgen. De meeste zzp'ers maken voor hun bedrijf gebruik van een online boekhoudpakket.

Bedrijven waar een selectiepsycholoog werkzaam kan zijn

Een selectiepsycholoog kan voor diverse bedrijven en organisaties werkzaam zijn. Vaak werkt een selectiepsycholoog wel voor grotere organisaties en bedrijven zoals de politie, defensie of de luchtverkeersleiding. Daarnaast kan een selectiepsycholoog werkzaam zijn bij een adviesbureau wat zich richt op werving en selectie. Daarnaast is het denkbaar dat een selectiepsycholoog werkzaam is als consultant. De selectiepsycholoog deelt dan zijn of haar kennis met betrekking tot het werven en selecteren van sollicitanten en geeft dan bijvoorbeeld advies aan een sollicitatiecommissie. Daarnaast is het aannemelijk dat een selectiepsycholoog naast het uitvoeren van deze werkzaamheden beschikt over een eigen loopbaanadviesbureau.

Competenties selectiepsycholoog

Een selectiepsycholoog heeft vaak te maken met vaste beroepscompetenties. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan analyseren en luisteren. Daarnaast is het belangrijk dat een selectiepsycholoog sociaal is en over voldoende inlevingsvermogen beschikt. Ook is het belangrijk dat een selectiepsycholoog secuur en grondig is. Eveneens is het belangrijk dat een selectiepsycholoog kan beschikken over een goede oordeelvorming zonder dat persoonlijke kwesties hierbij een rol spelen. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan het wel of niet mogen van een sollicitant. Andere belangrijke kernwoorden zijn plannen, organiseren, motiveren, stimuleren, integriteit, observeren en samenwerken.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als selectiepsycholoog

Het arbeidsmarktperspectief van een selectiepsycholoog kan doorgaans als goed beschouwd worden. Mits de selectiepsycholoog over de juiste kennis, vaardigheden en opleidingen beschikt. De doorgroeimogelijkheden van een selectiepsycholoog moeten gezien worden in het verkrijgen van meer verantwoordelijkheid. Hierbij kun je denken aan het geven van trainingen aan personeel. In dit geval kunnen de doorgroeimogelijkheden worden gezien in het bekleden van een functie als personeelstrainer. Daarnaast kan een selectiepsycholoog zijn of haar werkzaamheden uitvoeren als zelfstandige waardoor er meer ruimte ontstaat voor eigen initiatief.

Arbeidsvoorwaarden en salaris selectiepsycholoog

De arbeidsvoorwaarden van een selectiepsycholoog zijn lastig aan te geven. Dit omdat deze afhankelijk zijn van het bedrijf of de organisatie waarvoor de selectiepsycholoog werkzaam is. Doorgaans zijn alle arbeidsvoorwaarden opgenomen in de cao waar je onder valt. Het salaris van een selectiepsycholoog in loondienst ligt tussen de € 3500,- en de € 5000,- bruto per maand. Hoe hoog het salaris precies is, is afhankelijk van onder andere de leeftijd en de verantwoordelijkheden. Wanneer een selectiepsycholoog zijn of haar werkzaamheden uitvoert als zelfstandige, is het aannemelijk dat het bruto salaris hoger is, mits de selectiepsycholoog over voldoende opdrachten beschikt.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Selectiepsycholoog

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Selectiepsycholoog bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl