Arrestantenbeveiliger

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een arrestantenbeveiliger heeft de verantwoordelijkheid als het gaat om het verzorgen en bewaken van arrestanten. Bij binnenkomst van een arrestant voert de arrestantenbewaker verschillende werkzaamheden uit. Een van de taken bij het uitvoeren van dit beroep is het fouilleren van arrestanten als deze het arrestantencomplex binnenkomen. Indien de arrestant goederen bij zich heeft, bergt de arrestantbeveiliger deze goederen op in een sealbag. Ook is het sprake van het begeleiden van de gearresteerde naar de cel. Naast de intake van nieuwe gevangenen is er ook sprake van het verzorgen van de arrestanten in het complex. Bijvoorbeeld als het gaat om het uitdelen van eten, zoals het ontbijt net als de lunch en het diner. Een van de andere taken van de arrestantenbeveiliger is het in de gaten houden van de gevangenen. Indien er sprake is van een medische situatie dan is er sprake van een verantwoordelijkheid als het bijvoorbeeld gaat om het uitdelen van medicijnen. Overigens is het ook mogelijk dat de arrestantenbeveiliger assistentie krijgt. Bijvoorbeeld in de functie van een assistent arrestantenbeveiliger. In deze functie lever je een bijdrage aan de handhaving van de rechtsorde samen met andere collega’s. Ook is er in het arrestantencomplex in deze functie sprake van het uitvoeren van arrestantentaken. De arrestantenbeveiliger ziet er overigens ook nog op toe dat er geen smokkelwaar de cel binnenkomt. In dat opzicht is er sprake van controlerende werkzaamheden. Verder geldt dat deze functie ook administratieve werkzaamheden met zich meebrengt. Er zijn bovendien richtlijnen die vastliggen en procedures die gevolgd moeten worden. Dat betekent dat er sprake is van werkzaamheden met een gedisciplineerd karakter.

Een arrestantenbeveiliger heeft in de uitvoering van taken te maken met verschillende andere beroepsgroepen. Bijvoorbeeld met rechercheurs die naar het arrestantencomplex komen om een verdachte te verhoren. Dat geldt uiteraard eveneens voor politieagenten die de arrestant naar het complex komen brengen. Zo zijn er bijvoorbeeld ook contacten met artsen indien de medische situatie daarom vraagt. Of contact met psychologen indien de geestelijke toestand van de arrestant daartoe aanleiding geeft. Indien een arrestant naar het cellencomplex is gebracht, bestaat ook de mogelijkheid dat er sprake is van contact met een advocaat. Deze meldt zich dan bij de arrestantenbeveiliger om naar de arrestant gebracht te worden. De functie is dan ook te zien als een belangrijke schakel, waarbij er sprake is van een spil zijn tussen de buitenwereld en de arrestant. Overigens behoort het eveneens tot de taken om collega’s bijvoorbeeld bij het ophalen van arrestanten te helpen. Het afnemen van DNA is ook nog een taak die tot de functie behoort. Het komt ook voor dat er bij evenementen meerdere mensen tegelijk worden gearresteerd. In dat geval helpt de arrestantenbeveiliger bij het overbrengen van de arrestanten naar het bureau.

Verschil penitentiair inrichtingswerker en arrestantenbeveiliger

Een penitentiair inrichtingswerker voert als gevangenenbewaker werkzaamheden uit en werkt in het gevangeniswezen. Een arrestantenbeveiliger heeft te maken met arrestanten die nog niet veroordeeld zijn als verdachten worden aangemerkt. De werklocatie verschilt eveneens tussen deze functies. Zo werkt een Pi medewerker in de gevangenis waar gevangenen hun straf uitzitten. Een arrestantenbewaker voert de werkzaamheden uit in een arrestantencomplex dat bijvoorbeeld deel uitmaakt van een politiebureau. In algemene zin kan een arrestantenbeveiliger aangemerkt worden als toezichthouder en als beheerder van verdachten die verblijven in de politiecel.

Wat doet een arrestantenbeveiliger:

 • Intake van arrestanten
 • Insluiting gesprek voeren
 • Identiteit onderzoeken
 • Controleren van documenten
 • Fouilleren
 • Eten en drinken verzorgen
 • Arrestant naar cel begeleiden
 • Controleren en bewaken
 • Contact met instanties regelen
 • Contact met familie regelen
 • Contact met advocaat regelen
 • Hulp verlenen indien nodig
 • Problemen signaleren
 • Verslag uitbrengen

Werken als arrestantenbeveiliger:

Beveiligen en bewaken in de praktijk:

OPLEIDINGEN TOT ARRESTANTENBEVEILIGER

Er zijn verschillende opleidingen om als arrestantenbeveiliger te gaan werken. De gewone procedure is dat je eerst een opleiding volgt tot buitengewoon opsporingsambtenaar. De volgende stap is het volgen van een gespecialiseerde opleiding. Het is niet zo dat een arrestantenbeveiliger hetzelfde is als een politieagent of algemeen opsporingsambtenaar is. Dat betekent dan ook dat er alleen sprake is van het uitvoeren van specifieke taken. De politieacademie biedt een opleiding aan in de vorm van een basismodule arrestantenbeveiliging. Deze opleiding is erop gericht om nieuwe politiemedewerkers aan het werk te laten gaan in een arrestantencomplex. Na het succesvol afronden van de opleiding is er sprake van twee certificaten. Dat zijn de AOPV als certificaat Algemene Opsporingsbekwaamheid en Politiële Vorming en Basismodule Arrestantenbeveiliging. De opleiding is onder meer geschikt voor instromende assistent-beveiligers A die in een cellencomplex werkzaam zijn. Een opleiding is dus op verschillende manieren te volgen. Als startende zzp'er, is het belangrijk om de zzp administratie op een goede manier op te zetten voor je eigen bedrijf. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende zzp boekhoudpakketten met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het beste boekhoudprogramma.

BEDRIJVEN WAAR EEN ARRESTANTENBEVEILIGER WERKZAAM KAN ZIJN

Een arrestantenbeveiliger werkt binnen een cellencomplex dat doorgaans deel uitmaakt van een politiebureau. Je bent in dat geval als ambtenaar in dienst van de politie. Het is ook mogelijk dat er sprake is van de uitvoering van deze functie in een arrestantencomplex van de rechtbank. Het is mogelijk om te gaan werken bij de parketpolitie. De werkzaamheden zijn dan onder meer om verdachten naar de rechtbank te begeleiden. Tijdens de rechtszaak in de rechtbank is het dan de bedoeling om tijdens de zitting de orde te bewaken.

COMPETENTIES ARRESTANTENBEVEILIGER

Een arrestantenbeveiliger dient te beschikken over verschillende competenties om het beroep goed uit te voeren. Het is onder meer belangrijk om waakzaam te zijn en een oplettend karakter te hebben en de juiste beslissingen te nemen. Een van de taken is namelijk het bewaken van verdachten en daarbij hoort ook een opmerkzaam vermogen. Bijvoorbeeld om tijdig door te krijgen dat er iets niet is, zoals het hoort. Verder is sociaal zijn van groot belang omdat je in direct contact bent met de verdachte, maar ook met andere partijen. Bijvoorbeeld met de familie van de verdachte net als met advocaten en rechercheurs. Samenwerken met collega’s is eveneens van belang. Voor alles geldt dat communicatieve vaardigheden belangrijk zijn. Stressbestendigheid is ook nog een competentie waarover de arrestantenbeveiliger dient te beschikken net als conflictbeheersing. Je bemiddelt als het ware ook tussen politie en de arrestant, zodat het belangrijk is om over inlevingsvermogen te beschikken.

ARBEIDSMARKTPERSPECTIEF EN DOORGROEIMOGELIJKHEDEN ALS ARRESTANTENBEVEILIGER

Er zijn altijd verdachten die bewaakt moeten worden en eten en drinken moeten krijgen. In die zin zal de functie van arrestantenbeveiliger niet snel verdwijnen. Er zijn uiteraard technologische ontwikkelingen, maar het menselijk aspect is bij dit beroep zeker van belang. Het is niet dat deze beroepsgroep een groeimarkt betreft. Althans, dat is onder normale omstandigheden niet de verwachting. Er zijn wel regelmatig nieuwe vacatures te vinden voor het beroep. Deze nieuwe vacatures zijn eigenlijk overal te vinden. Er zijn mogelijkheden om door te groeien als arrestantenbeveiliger bijvoorbeeld door politieagent te worden. Vanuit die functie zijn er ook weer mogelijkheden voor verdere groei en ontwikkeling. Bijvoorbeeld door van politieagent op straat een functie als rechercheur te gaan vervullen.

ARBEIDSVOORWAARDEN EN SALARIS ARRESTANTENBEVEILIGER

Een arrestantenbeveiliger treedt als ambtenaar in dienst bij de politie. Dat betekent dat de arbeidsvoorwaarden vastliggen en dat er sprake is van salarisschalen. Het salaris van een arrestantenbeveiliger ligt gemiddeld tussen een bedrag van 1.900 euro en 2.800 euro. Als je bij de politie de opleiding volgt dan ben je meteen al in dienst. Gedurende het eerste jaar van de opleiding is er sprake van een lager inkomen. Dat bedrag ligt onder de 1.000 euro bruto per maand. Na het eerste opleidingsjaar wordt het inkomen hoger naar een bedrag dat rond de 1.300 euro ligt. Vervolgens stroom je na de opleiding in de salarisschaal in en verdien je rond de 1.900 euro bruto. Als je uit een werksituatie komt bij de politie dan is het mogelijk om meteen met een hoger startsalaris te beginnen.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Arrestantenbeveiliger

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Arrestantenbeveiliger bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl