Screening medewerker

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Het screenen van mensen houdt in dat ze worden gecontroleerd op wat er in het verleden is gebeurd. Dit zal gebeuren door middel van het opvragen van informatie. Op deze manier is het voor de werkgever duidelijk of de functie die ze aanbieden, geschikt is voor hem of haar. Daarnaast kan er informatie aan het licht komen, die voor de werkgever genoeg reden is om een werknemer te weigeren. Natuurlijk verdient iedereen een tweede kans, maar voor bepaalde functies kan onze maatschappij zich dat niet veroorloven. Denk bijvoorbeeld aan een arts die na medische blunders weer ergens anders wil gaan werken, dit nadat hij bij zijn vorige werkgever daarvoor is ontslagen. Als er geen screening zou worden gedaan, dan zijn de gevolgen daarvan niet te overzien. Vandaar dat dit zeer belangrijk is voor de werkgever om uit te voeren. Vooral bij banen waar de mens in gevaar kan komen, dit kan financieel, psychologisch of zelfs fysiek zijn. Maar denk ook bij functies waar veel vertrouwen voor nodig is, deze hebben meestal een grote maatschappelijke rol. Denk bijvoorbeeld aan een politieagent, iemand die op een peuterspeelzaal werkt, een leraar, een militair, enz. Helaas komt het nog vaak genoeg voor dat werkgevers dit nalaten. Als de desbetreffende medewerker dan een fout maakt, zijn de gevolgen meestal groot. Het minste zal zijn dat een bedrijf negatief in het daglicht terechtkomt. Maar vaak leidt dit tot financiële gevolgen en in extreme gevallen tot maatschappelijke gevolgen. Denk bijvoorbeeld aan seksueel misbruik door een medewerker van een kinderdagverblijf. Na dit gelezen te hebben, zul je waarschijnlijk beseffen hoe belangrijk het is te weten of kandidaten te vertrouwen zijn. De screening medewerker maakt een afweging als hij bepaalde informatie heeft gevonden over de kandidaat. Deze afweging gaat zijn of de kandidaat nog wel geschikt is voor de functie, nadat ze achter deze informatie zijn gekomen. De medewerker gaat dit dan meestal voorleggen aan de kandidaat en laat hem zijn kant van het verhaal vertellen. Als de medewerker dan tot een oordeel is gekomen, dient hij dit op een juiste manier over te brengen aan de kandidaat. Dit zorgt voor een professionele afhandeling en is zeer belangrijk voor de gemoedstoestand van de kandidaat.

Een screening medewerker controleert dus het verleden van mensen en daarom kan je ook wel aangemerkt worden als onderzoeker of als detective. Bij een screening maak je gebruik van een sollicitant zijn persoonsgegevens, hierdoor is de werkgever verplicht zich aan de wettelijke regels te houden. Deze wettelijke regels hebben te maken met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Een belangrijke regel hierbij is dat er sprake moet zijn van een geldige reden voor de screening. Als er een alternatief is dan dient daarvoor gekozen te worden. Een sollicitant of werknemer dient van tevoren worden ingelicht. Achteraf dient de resultaten worden doorgegeven aan de werknemer. Er mag niet meer informatie worden verzameld dan nodig is. Men is zelf verantwoordelijk voor de beveiliging van deze gegevens. Het screenen van nieuwe personeelsleden komt tegenwoordig vaak voor en is belangrijk voor werkgevers. Denk bijvoorbeeld aan het controleren of iemand in het verleden verdacht is geweest van fraude. Ook het controleren van diploma's en het controleren van social media komt vaak voor.

Wat doet een screening medewerker?

Een screening medewerker is verantwoordelijk voor het uitvoeren van screeningsprocessen om de geschiktheid en betrouwbaarheid van individuen te beoordelen voor specifieke doeleinden, zoals werkgelegenheid, beveiligingsfuncties, vrijwilligerswerk en meer. De taken van een screening medewerker kunnen variëren afhankelijk van de specifieke context en het type screening dat wordt uitgevoerd. Hier zijn enkele van de taken die een screening medewerker kan uitvoeren:

 • Verzamelen van gegevens: Een screening medewerker verzamelt relevante gegevens en documentatie van individuen die worden gescreend. Dit kan onder meer identiteitsbewijzen, referenties, werkgeschiedenis, educatieve achtergrond, criminele achtergrondinformatie en andere relevante documenten omvatten.
 • Controle van referenties: Een screening medewerker neemt contact op met opgegeven referenties, zoals voormalige werkgevers, educatieve instellingen of persoonlijke contacten, om de verstrekte informatie te verifiëren en aanvullende informatie te verkrijgen over het gedrag en de geschiktheid van de kandidaat.
 • Criminele achtergrondonderzoek: De screening medewerker kan criminele achtergrondonderzoek uitvoeren door middel van het controleren van strafregisters, het raadplegen van politiedatabases en andere relevante bronnen om eventuele strafbare feiten of veroordelingen van de betrokken persoon te identificeren.
 • Screening op integriteit en betrouwbaarheid: Een screening medewerker kan interviews afnemen met de betrokken persoon om hun integriteit en betrouwbaarheid te beoordelen. Dit kan vragen omvatte over gedrag, ethiek, financiële verantwoordelijkheid en andere aspecten die van belang kunnen zijn voor de functie of het doel van de screening.
 • Rapportage en aanbevelingen: Na het voltooien van de screening, stelt de screening medewerker rapporten op waarin de bevindingen en conclusies worden vastgelegd. Ze kunnen ook aanbevelingen doen op basis van de screeningsresultaten, zoals het al dan niet goedkeuren van een sollicitant voor een functie of het verstrekken van een goedkeuringscertificaat voor beveiligingsdoeleinden.

Het werk van een screening medewerker vereist een grondige kennis van screeningsprocessen, het vermogen om zorgvuldig en vertrouwelijk met gegevens om te gaan, en een scherp oog voor detail. Ze moeten ook bekend zijn met relevante wet- en regelgeving met betrekking tot privacy, antidiscriminatie en screeningspraktijken.

Werken als screening medewerker

Een screening medewerker is dus verantwoordelijk voor het screenen en recruiten van personeel. Er zijn verschillende beroepen die dit kunnen uitvoeren, bijvoorbeeld: een personeelszaken medewerker, een recruiter, een HRM-medewerker, een headhunter, een intercedent, een bemiddelingsmedewerker, een directeur, een afdelingsmanager, enz. Maar denk ook aan screening activiteiten bij banen waar de mens in gevaar kan komen, dit kan financieel, psychologisch of zelfs fysiek zijn. Maar denk ook bij functies waar veel vertrouwen voor nodig is, deze hebben meestal een grote maatschappelijke rol. Denk bijvoorbeeld aan een politieagent, iemand die op een peuterspeelzaal werkt, een leraar, een militair, enz.

Taken van een screening medewerker:

Er zijn verschillende soorten taken die een screening medewerker uitvoert om iemand te screenen, denk hierbij aan het volgende:

 • Controleren van de identiteit, echtheid van diploma’s, Verklaring Omtrent het Gedrag opvragen of BKR screening.
 • Onderzoek naar (vroegere) bestuursfuncties of veiligheidsonderzoek door de AIVD: Denk hierbij aan iemand die solliciteert voor de militaire dienst, het koninklijke huis, bij de burgerluchtvaart dienst en als politieagent.
 • Het benaderen van registers.
 • Verantwoordelijk voor screening en recruitment.
 • Waarborgen deskundigheid en integriteit in de sector/dienstverlening.
 • Juiste instanties benaderen voor het controleren en screenen van de kandidaat.
 • Processen en knelpunten verbeteren en afhandelen van dossiers.
 • Contact onderhouden met diverse externe partijen.

Sollicitanten screenen en AVG-regels

Als werkgever is het belangrijk om je aan de AVG-richtlijnen te houden met betrekking tot het screenen van sollicitanten. Ook ben je verplicht om gegevens te verwijderen wanneer sollicitanten niet aangenomen worden. Ook is belangrijk om sollicitanten op een veilige manier gegevens te laten aanleveren. Dit kan het beste gedaan worden in een beveiligde omgeving.

Personeel screenen

Het screenen van nieuw personeel is een belangrijk onderdeel van het wervings- en selectieproces voor organisaties. Het heeft tot doel om de geschiktheid, betrouwbaarheid en integriteit van potentiële werknemers te beoordelen voordat ze worden aangenomen. Hier zijn enkele aspecten van het screenen van nieuw personeel:

 • Sollicitatieformulieren en cv's beoordelen: Screening begint vaak met het beoordelen van de sollicitatieformulieren en cv's van kandidaten. Dit omvat het controleren van de relevante werkervaring, opleiding, vaardigheden en referenties die zijn verstrekt.
 • Referentiecontrole: Het contact opnemen met opgegeven referenties, zoals voormalige werkgevers of collega's, om de verstrekte informatie te verifiëren en aanvullende feedback te verkrijgen over de kandidaat. Dit kan helpen om een beter inzicht te krijgen in de werkethiek, competenties en betrouwbaarheid van de kandidaat.
 • Achtergrondcontroles: Dit kan het uitvoeren van een criminele achtergrondonderzoek omvatten, waarbij strafregisters worden gecontroleerd om eventuele strafbare feiten of veroordelingen van de kandidaat te identificeren. Daarnaast kunnen andere achtergrondcontroles worden uitgevoerd, zoals het controleren van de financiële achtergrond of het controleren van professionele licenties.
 • Verificatie van diploma's en certificeringen: Indien relevant, kan het screenen van nieuw personeel ook de verificatie van diploma's en certificeringen omvatten. Dit kan worden gedaan door contact op te nemen met de onderwijsinstellingen of certificeringsorganisaties om de geldigheid van de verstrekte documenten te controleren.
 • Gedrag en integriteit: Het screenen van nieuw personeel kan ook het beoordelen van het gedrag en de integriteit van de kandidaat omvatten. Dit kan gedaan worden door middel van gestructureerde interviews, waarbij ethische dilemma's worden besproken en situaties worden beoordeeld om inzicht te krijgen in de ethische normen en waarden van de kandidaat.

Het screenen van nieuw personeel is belangrijk omdat het helpt om risico's te minimaliseren, de veiligheid op de werkvloer te waarborgen en ervoor te zorgen dat de juiste persoon wordt aangenomen voor de functie. Het proces moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, zoals privacywetten en antidiscriminatiewetten, om de rechten van de kandidaten te respecteren en een eerlijke en gelijke behandeling te waarborgen. Nieuw personeel laten screenen behoort overigens ook tot de mogelijkheden.

Zo screent de politie medewerkers:

Screenen van personeel:

Opleidingen tot screening medewerker

Wie een opleiding wil volgen tot screening medewerker kan uit verschillende opleidingsmogelijkheden kiezen. Naast gewone scholen zijn er ook externe opleidingsinstituten te vinden voor de opleiding screening medewerker. Belangrijk is dat een screening medewerker is opgeleid voor onder andere administratie voeren, administratie organiseren, facturen opstellen en de boekhouding ordenen. Meestal wordt een screening medewerker ook intern opgeleid. Dit gebeurt door medewerkers binnen het bedrijf die al ervaring hebben opgebouwd hierin. Er zijn zeker voorwaarden om een screening medewerker te worden en dit wordt ook door de overheid gecontroleerd. Ook dient het bedrijf aangemeld te zijn bij Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Verder wordt er van het bedrijf en dus ook van het personeel verwacht dat ze zich houden aan de in regelgeving in de sector particuliere onderzoeksbureaus. Wanneer je gaat starten als zzp'er, dan is het ook nodig om de financiële administratie op de juiste manier bij te houden. Dit kun je het beste doen met behulp van een online boekhoudpakket voor zzp'ers.

Bedrijven waar een screening medewerker werkzaam kan zijn

Bijna alle bedrijven en instellingen hebben wel te maken met screening medewerkers. Naast het bedrijfsleven kan je als screening medewerker werkzaam zijn voor de overheid als ambtenaar. Daarnaast kan het ook zijn een screening medewerker werkzaam is als ondernemer. Soms kan deze functie een toevoeging zijn op de werkzaamheden bij de huidige werkgever. Denk hierbij aan iemand van bijvoorbeeld personeelszaken, voor deze persoon is het belangrijk om zijn personeel te screenen. Maar ook om interne medewerkers te screenen of consultants. Een screening medewerker kan ook als zzp'er of zelfstandig ondernemer verder gaan, dit doe je meestal na al ervaring te hebben opgedaan in het vak. Je zal dan aan de slag kunnen gaan voor bedrijven als bedrijfsrechercheur. Zij zullen je dan inschakelen als ze bepaalde personen willen screenen.

Competenties screening medewerker

Een screening medewerker dient vakinhoudelijke en juridische kennis te hebben. Daarnaast is een screening medewerker een persoon die te vertrouwen is. Verder moet een screening medewerker goed zijn in informeren en is integer. Integer houdt in dat een persoon eerlijk, oprecht en niet omkoopbaar is. Zeer belangrijk voor iemand die een screening medewerker is. Ook dient een screening medewerker goed te zijn in het onderzoeken en kan hij of zij goed informatie verwerken. Op deze manier kan de screening medewerker de werkzaamheden zo efficiënt als mogelijk is uitvoeren. Vaak wordt verwacht dat ze HBO werk- en denkniveau hebben. Ze moeten ervaring hebben met administratieve werkzaamheden. Denk hierbij aan het controleren en beheren van de administratie en secretariële handelingen. Het is belangrijk dat ze zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken. En dat ze verantwoordelijkheid durven te nemen. Sociaal en communicatief moeten ze sterk zijn. Algemeen belangrijke woorden zijn accuraat, secuur, zelfstandigheid, analytisch, motivatie, beheren, controleren, alertheid, presteren en stressbestendigheid.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als screening medewerker

Het arbeidsmarktperspectief is goed, dit komt doordat er veel vraag naar screening medewerkers is. Vaak maakt de screening medewerker deel uit van de administratieve dienst. Het vinden van screening medewerker vacatures en zzp opdrachten zal met de juiste opleidingen als screening medewerker geen probleem hoeven zijn. Wie door wil groeien zal dus extra opleidingen moeten volgen, zodat je wellicht een hogere functie kan verkrijgen of kan doorgroeien naar een andere functie. Enkele mogelijke vervolgfuncties als screening medewerker kunnen zijn de functies teamleider, afdelingsmanager of de functie office manager. De doorgroeimogelijkheden zijn wel sterk afhankelijk van het opleidingsniveau, de werkervaring en je eigen competenties. Daarnaast kan een screening medewerker doorgroeien in de vorm van een eigen bedrijf op te starten of als zzp'er te starten.

Arbeidsvoorwaarden en salaris screening medewerker

Dit hangt er sterk van af of een screening medewerker in loondienst werkt of dat als zelfstandige aan de slag gaat. In loondienst dient een screening medewerker er rekening mee te houden, dat het vaak een toevoeging is op de huidige functie. Zoals boven al genoemd hebben. Vandaar dat er dan rekening mee gehouden moet worden met wat die functies ongeveer verdienen. Het salaris van een screening medewerker is gemiddeld € 2544,- euro bruto per maand. De arbeidsvoorwaarden ligt er ook aan bij welke functie je uiteindelijk terecht zal komen, die zullen dan volgens de cao zijn van de sector. Als zelfstandige liggen de prijzen vele malen hoger, wel is het afhankelijk van de ervaring. Een beginnende screening medewerker zal ongeveer 2500,- euro bruto per maand verdienen. Een ervaren screening medewerker verdient ongeveer 4000,- euro bruto per maand.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Screening medewerker

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Screening medewerker bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl