Team Mijnzzp

AVG regels

De Algemene verordening gegevensbescherming afgekort tot AVG is op bedrijven van toepassing die in Nederland persoonsgegevens verwerken. Als zzp'er krijg je al snel met de privacywetgeving te maken. Bijvoorbeeld als je een factuur stuurt, een nieuwsbrief verzendt of een offerte aflevert. Je mag ook niet zomaar persoonsgegevens verwerken, want er gelden grondslagen voor. Een klant moet bijvoorbeeld toestemming aan jou geven om klantgegevens te verwerken. Of de verwerking is nodig om een overeenkomst uit te voeren, zoals wanneer je een product naar een afleveradres verzendt.

Inhoudsopgave
Maak een privacyverklaring
Leg de wijze van gegevensverwerking vast
Privacy bij design
Maak gebruik van een verwerkersovereenkomst

Maak een privacyverklaring

Een plicht die voortvloeit uit de AVG is dat je klanten rechten hebben en dat je moet vertellen wat deze zijn. Deze informatie is vast te leggen in een privacyverklaring. Je kan hierin opnemen wat je doet met de persoonsgegevens en waarom je deze nodig hebt. Zo kan je in de privacyverklaring ook melden hoelang je gegevens bewaart.

Leg de wijze van gegevensverwerking vast

Het is aan te raden om vast te leggen welke persoonsgegevens je bedrijf verwerkt en wat de reden is. Daarnaast is het van belang om vast te leggen waar deze informatie vandaan komt en met wie de gegevens worden gedeeld. Dit register is onder meer nodig als een klant aan je bedrijf vraagt om bepaalde persoonsgegevens te verwijderen.

Privacy bij design

Ben je een zzp'er die diensten of producten ontwikkelt dan is het een tip om ‘privacy by design’ toe te passen. In dit geval houd je in de fase van ontwerp al rekening met de privacy en regels van AVG. Zorg er bijvoorbeeld voor dat je niet meer informatie op het gebied van persoonsgegevens verwerkt dan nodig. Dit kan je ook breder toepassen, zoals alleen een e-mailadres vragen bij het abonneren op een nieuwsbrief en niet de geboortedatum en het telefoonnummer.

Maak gebruik van een verwerkersovereenkomst

Indien je als ondernemer met andere bedrijven samenwerkt en die jij opdracht geeft om persoonsgegevens te verwerken dan is het belangrijk een verwerkersovereenkomst af te sluiten. Dit is al van toepassing als een externe helpdesk bijvoorbeeld gegevens van je klanten kan inzien.

Mijnzzp.nl