Team Mijnzzp

Privacy bedrijf

Heb je een website en verwerk je daarbij persoonsgegevens? Dan is het belangrijk om op je website een privacyverklaring te plaatsen. Dat is namelijk nodig als je persoonsgegevens van klanten of bezoekers verwerkt, gebruikt of bewaart als je goederen of diensten levert. De privacywetgeving schrijft voor dat je bezoekers of klanten dient te laten weten wat er met de persoonsgegevens gebeurt. Dat is mogelijk door een privacyverklaring of privacy policy op je website op te nemen.

Inhoudsopgave
Persoonsgegevens
Privacyverklaring opnemen
Controle door Autoriteit Persoonsgegevens

Persoonsgegevens

Het gebeurt al snel dat je als ondernemer persoonsgegevens verwerkt bij een bezoek op je website. Denk maar aan iemand die een offerte aanvraagt en daarbij een naam, adres en telefoonnummer achterlaat. Je dient in dat geval aan de informatieplicht te voldoen en dat kan aan de hand van een privacyverklaring. Overigens zijn er ook andere mogelijkheden om aan de informatieplicht te voldoen, maar een duidelijke privacyverklaring op de website is wat dat betreft het gemakkelijkst.

Privacyverklaring opnemen

In de privacyverklaring laat je weten waarom persoonsgegevens gebruikt worden en op welke wijze dat gebeurt. Bijvoorbeeld als je cookies gebruikt en het klanten gemakkelijk maakt om bij elk bezoek eenvoudig in te loggen op je website. Zo kan je ook laten weten hoelang de gegevens bewaard worden en welke rechten een klant heeft. Het hangt van je website af welke informatie je er precies in op dient te nemen. Het kan bijvoorbeeld ook zo zijn dat je moet melden waarom een klant de verplichting heeft om persoonsgegevens af te staan.

Controle door Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens is de organisatie die controle uitvoert op het beleid dat betrekking heeft op privacy. Je dient als ondernemer bijvoorbeeld in de gelegenheid te zijn om aan te tonen dat je voldoet aan de AVG. Dat heet ook wel de verantwoordingsplicht. Je dient dus te laten zien dat bezoekers en klanten geïnformeerd worden over de omgang met persoonsgegevens. Dat is al snel duidelijk als je een privacyverklaring op je website hebt staan. Mocht je nog geen privacyverklaring op je website hebben staan dan is het aan te raden dat alsnog te doen om aan de regelgeving te voldoen.

Kantoor zzpAls zzp'er krijg je regelmatig te maken met gevoelige gegevens. Denk bijvoorbeeld aan klantgegevens.

Het is daarom raadzaam om gebruik te maken van een professioneel boekhoudprogramma. Hiermee kun je veilig werken en voorkom je eventuele problemen.

Mijnzzp.nl