Informatiebeveiliger

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep informatiebeveiliger
Werken als informatiebeveiliger
Wat is informatiebeveiliging?
Gegevens websites beschermen
Taken van een informatiebeveiliger zijn:
Film over informatiebeveiliging:
Opleidingen tot informatiebeveiliger
Bedrijven waar een informatiebeveiliger werkzaam kan zijn
Competenties informatiebeveiliger
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als informatiebeveiliger
Arbeidsvoorwaarden en salaris informatiebeveiliger
Eigen bedrijf starten als Informatiebeveiliger
Boekhoudprogramma vergelijken Informatiebeveiliger

Beroep informatiebeveiliger

Een informatiebeveiliger is een specialist die zich beroepsmatig bezighoudt met het beveiligen van informatie en de informatievoorziening van bedrijven, organisaties en instellingen. In veel gevallen zal een informatiebeveiliger intern werkzaam zijn voor de betreffende organisatie, maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn, omdat er ook sprake kan zijn van gespecialiseerde bedrijven die ingehuurd worden. Veel bedrijven en overheden hebben te maken met eigen informatie en informatie van derden die beschermd dient te worden, zoals ziekenhuizen, banken, ministeries en verzekeringsmaatschappijen. Deze bedrijven, instellingen en overheden moeten kunnen garanderen dat niemand anders aan gegevens kan komen. Als informatiebeveiliger ben je dan ook een ICT-specialist die beschikt over een brede ICT-kennis. In het kort kunnen we een informatiebeveiliger het beste omschrijven als een specialist die toeziet op de beveiliging van informatie en informatievoorzieningen. Het beveiligen van informatie en informatiesystemen is belangrijk, omdat anders de privacy van mensen in het geding kan komen. Ook het stelen van bedrijfsinformatie moet voorkomen worden. Het zijn de informatiebeveiligers die verantwoordelijk zijn voor deze specifiek werkzaamheden. De inhoudelijke werkzaamheden als informatiebeveiliger kunnen onderling verschillen, omdat informatiebeveiliging bestaat uit verschillende specialisaties. Informatiebeveiliging kan het beste omschreven worden als het geheel aan preventieve maatregelen dat er voor moet zorgen dat informatie niet toegankelijk is voor onbevoegde mensen. Informatiebeveiliging is belangrijk om reputatieschade of integriteitsschade te voorkomen. Daarnaast is het zo dat organisaties tegenwoordig verplicht zijn om diefstal of fraude van informatie te melden bij een toezichthouder.

Werken als informatiebeveiliger

Een informatiebeveiliger is dus verantwoordelijk voor het veilig houden van bepaalde informatie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het voorkomen dat internetcriminelen bepaalde informatie of gegevens kunnen stelen. Internetcriminelen gaan vaak zo gehaaid te werk dat de meeste organisaties niet eens merken dat er een beveiligingsprobleem is, totdat het te laat is. Ook het simpel beantwoorden van mails van onbekenden of het drukken op een bepaalde link in de mail kan al betekenen dat criminelen toegang hebben tot bepaalde gegevens. Vaak zijn dit mails van zogenaamde klanten, met het verzoek om bepaalde informatie. Vooral bedrijven en overheden die te maken hebben met gevoelige informatie moeten over het algemeen veel energie steken in het beveiligen van hun gegevens. Deze beveiliging is niet alleen van toepassing op computers of netwerken, maar ook gericht op het personeel zelf. De meeste bedrijven en overheden hebben richtlijnen met betrekking tot het omgaan met gevoelige informatie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan wie thuis welke informatie mag inzien en welke informatie mee naar huis genomen mag worden. Het komt nogal eens voor dat informatie door werknemers mee naar huis genomen wordt, zoals papieren of een USB-stick met informatie. Soms verliezen mensen papieren of een USB-stick en kunnen de gevolgen voor de betreffende organisatie groot zijn.

Wat is informatiebeveiliging?

Informatiebeveiliging verwijst naar het beschermen van informatie tegen ongeautoriseerde toegang, onthullingen, wijzigingen, vernietiging of verstoringen. Het omvat maatregelen en processen die zijn ontworpen om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van informatie te waarborgen. Informatie is een waardevol bezit voor organisaties, ongeacht of het gaat om persoonlijke gegevens van klanten, bedrijfsgeheimen, financiële gegevens of andere vertrouwelijke informatie. Het verlies, de diefstal of de ongeautoriseerde toegang tot deze informatie kan ernstige gevolgen hebben, zoals reputatieschade, financiële verliezen of juridische problemen. Om informatie adequaat te beveiligen, worden verschillende beveiligingsmaatregelen en praktijken toegepast, waaronder:

 • Toegangscontrole: Dit omvat het beperken van de toegang tot informatie tot geautoriseerde personen. Dit kan worden bereikt door middel van wachtwoorden, gebruikersidentificatie, authenticatieprotocollen en andere beveiligingsmechanismen.
 • Encryptie: Encryptie is het proces van het omzetten van informatie in een onleesbare vorm, tenzij de juiste decoderingssleutel wordt gebruikt. Dit helpt bij het beschermen van gevoelige informatie tijdens opslag, verzending en verwerking.
 • Netwerkbeveiliging: Dit omvat het beschermen van netwerkinfrastructuren, zoals firewalls, detectiesystemen en virtuele particuliere netwerken (VPN's), om ongeautoriseerde toegang tot netwerken te voorkomen.
 • Fysieke beveiliging: Het waarborgen van fysieke beveiliging is belangrijk om te voorkomen dat ongeautoriseerde personen fysieke toegang krijgen tot informatiebronnen. Dit kan onder andere het gebruik van beveiligde gebouwen, beveiligingscamera's, alarmsystemen en toegangscontrolesystemen omvatten.
 • Bewustwording en training: Het bevorderen van bewustzijn en training onder medewerkers is cruciaal om ervoor te zorgen dat ze op de hoogte zijn van de risico's en best practices met betrekking tot informatiebeveiliging. Dit omvat het opleiden van medewerkers over wachtwoordbeheer, phishing-aanvallen, social engineering en andere vormen van bedreigingen.
 • Beveiligingsbeleid en procedures: Het implementeren van formele beveiligingsbeleid en procedures is essentieel om consistente en effectieve informatiebeveiliging te waarborgen. Dit omvat het definiëren van richtlijnen voor het veilig omgaan met informatie, het regelmatig bijwerken van software en systemen en het uitvoeren van risicobeoordelingen.

Gegevens websites beschermen

Ook websites moeten goed beveiligd worden om diefstal te voorkomen van informatie. Het inbreken in databases door hackers kan interessante informatie opleveren voor criminelen, zoals veel e-mailadressen, het koopgedrag van klanten of de bankgegevens van klanten. De meeste bedrijven doen er alles aan om dit soort diefstal te voorkomen, maar moeten wel constant blijven innoveren om diefstal tegen te gaan. Ook criminelen die via internet proberen in te breken zijn steeds aan het zoeken naar nieuwe manieren om bepaalde gegevens te kunnen verkrijgen. Het is niet zo dat een informatiebeveiliger alleen gezien kan worden als een goede programmeur, omdat de inhoudelijke werkzaamheden van een informatiebeveiliger verder gaan dan het programmeren om fraude te voorkomen. Een informatiebeveiliger zal zich ook bezighouden met de toegankelijkheid van informatie, de betrouwbaarheid van informatie en de beschikbaarheid van informatie.

Taken van een informatiebeveiliger zijn:

 • Het beoordelen van de huidige veiligheid.
 • Het beveiligen van gegevens.
 • Het geven van adviezen aan medewerkers.
 • Het herstellen van gegevens.
 • Het opsporen van kwetsbare processen.
 • Het opstellen van beleid en procedures.
 • Het uitvoeren van onderzoek na incidenten.

Film over informatiebeveiliging:

Opleidingen tot informatiebeveiliger

Voor het beroep informatiebeveiliger zijn geen specifieke opleidingsmogelijkheden. Wel zijn er Hbo opleidingsmogelijkheden op het gebied van IT security management, maar de werkzaamheden van een informatiebeveiliger gaan meestal verder dan alleen de beveiliging van de IT-omgeving. Als informatiebeveiliger kan je gezien worden als een fraude-expert binnen een bedrijf. De opleiding security management zal doorgaans vier jaar in beslag nemen, afhankelijk van je vooropleidingen. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Zie voor meer informatie over dit onderwerp ook het Platform voor Informatie Beveiliging. Als startende zzp'er, is het belangrijk om de financiële administratie op een goede manier op te zetten voor je eigen bedrijf. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende zzp boekhoudpakketten met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot de juiste software voor de zzp boekhouding.

Bedrijven waar een informatiebeveiliger werkzaam kan zijn

Een informatiebeveiliger kan werkzaam zijn voor verschillende bedrijven, instellingen, organisaties en overheden die te maken hebben met informatie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ministeries, ziekenhuizen, fabrieken, middenstanders en grote internetondernemers. Daarnaast kan een informatiebeveiliger werkzaam zijn voor een consultancybureau. In dat geval kan een informatiebeveiliger ook aangemerkt worden als consultant, die voor verschillende opdrachtgevers werkzaam is. Eigenlijk kan een informatiebeveiliger voor alle denkbare bedrijven werkzaam zijn, die met informatie te maken hebben. In veel gevallen zal dit digitale informatie betreffen. In sommige gevallen kan een informatiebeveiliger ook aangemerkt worden als DIV medewerker.

Competenties informatiebeveiliger

Als informatiebeveiliger is het belangrijk dat je up-to-date kennis hebt van alle mogelijke informatielekken die een gevaar kunnen vormen voor organisaties. Daarnaast speelt integriteit als informatiebeveiliger een grote rol, omdat je zelf vaak met gevoelige informatie te maken krijgt. Omdat je als informatiebeveiliger meestal zal samenwerken met andere vaklieden, zoals de crisismanager, netwerkbeheer en de directie, moet je beschikken over goede communicatieve vaardigheden. Ook innovatie is een belangrijk woord als informatiebeveiliger. Een andere belangrijke competentie is bijscholing, omdat nieuwe technieken en mogelijkheden elkaar snel opvolgen. Algemeen belangrijke woorden zijn analyseren, evalueren, onderzoeksvaardigheden, controleren, overleggen, testen, plannen en organiseren. Als je werkzaam bent als ondernemer kan ook het netwerken aangemerkt worden als belangrijke competentie.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als informatiebeveiliger

Het arbeidsmarktperspectief als informatiebeveiliger is over het algemeen zeer goed te noemen, omdat de meeste organisaties zitten te springen om goede informatiebeveiligers. Een informatiebeveiliger zal dan ook in de meeste gevallen geen enkele moeite hebben met het vinden van werk. De doorgroeimogelijkheden als informatiebeveiliger kunnen gezien worden in het starten van een eigen bedrijf als ondernemer of het verder specialiseren. Denk bijvoorbeeld aan het worden van een allround digitaal rechercheur, die op een brede manier werkzaam zal zijn. Ook de functie privacy officer behoort tot de mogelijkheden.

Arbeidsvoorwaarden en salaris informatiebeveiliger

Er zijn geen specifieke arbeidsvoorwaarden te geven, omdat de arbeidsvoorwaarden per organisatie zullen verschillen. Een informatiebeveiliger in loondienst met een hbo-opleiding zal doorgaans tussen de 3000 en 5500 euro bruto per maand verdienen, afhankelijk van leeftijd en verantwoordelijkheden. Een zelfstandig werkende informatiebeveiliger kan doorgaans stukken meer verdienen, mits er voldoende opdrachten binnen gehaald worden.

Eigen bedrijf starten als Informatiebeveiliger

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Informatiebeveiliger, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Informatiebeveiliger

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Informatiebeveiliger bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Informatiebeveiliger.

Mijnzzp.nl