DIV medewerker

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een DIV medewerker verricht ondersteunende en uitvoerende werkzaamheden die betrekking hebben op informatievoorziening. Denk daarbij aan een functie als archiefmedewerker of dossierbeheerder. De afkorting staat voor Documentaire Informatie Voorziening. De werkzaamheden zijn heel divers van aard. Zo behoort het tot de taken om dossiers te registeren en deze te beheren. Ook het toekennen van bewaartermijnen maakt onderdeel van de werkzaamheden uit. Dat geldt eveneens voor de voorbereiding van het archief of digitale archief met betrekking tot overdracht van dossiers. In het verlengde van deze uitvoerende werkzaamheden komt het ook voor dat er sprake is van een adviserende rol. Bijvoorbeeld door advies te geven en ondersteuning te bieden met betrekking tot de inrichting van de documentatievoorziening. Bij het archiveren van werkzaamheden ligt de nadruk op nauwkeurig werken om documenten bijvoorbeeld op alfabetische volgorde te leggen of door een cijfermatige volgorde toe te kennen aan de documenten. Een andere voorkomende taak is het opzoeken van documenten in het archief als daar een aanvraag voor is gedaan. Ook het archiveren van losse stukken in een bestaand dossier vormt onderdeel van de functie DIV medewerker. Het is eveneens mogelijk dat postregistratie tot de functietaken behoort net als het registreren van berichten die in het digitale systeem binnenkomen. Er is uiteraard sprake van een toenemende digitalisering en dat heeft ook betrekking op de werkzaamheden van een DIV medewerker. Bijvoorbeeld door het digitale archief bij te houden. Het is echter niet zo dat de techniek alles overneemt. De functie blijft belangrijk op andere gebieden, zoals ten aanzien van het beheer als het gaat om de bewaartermijn van gegevens in het digitale archief.

Een DIV medewerker is dus aan te merken als een archivaris die onder meer over kennis dient te beschikken aangaande wet- en regelgeving op het gebied van de bewaarplicht. Er gelden voor uiteenlopende gegevens en dossiers verschillende vorm van bewaarplicht. Een van de belangrijkste taken van een DIV medewerker is echter de optimalisatie van het archief en het vindbaar maken van documenten en informatie. Ten aanzien van het beheer van het archief geldt dat er een vergelijking is te maken met de functie van beheerder. Als het gaat om het registreren van gegevens, verwerken van binnenkomende mails en de registratie van post is er een link met het beroep van administratief medewerker. Met betrekking tot de verwerking van digitale gegevens in het archief gaat het om het invoeren van informatie. Dergelijke werkzaamheden komen ook voor in andere functies, zoals in die van datatypist. Zo is er ook een verband aan te duiden met het beroep van informatiebeveiliger. Een DIV medewerker dient het archief namelijk te bewaken, zodat niet iedereen ongevraagd bij informatie in het archief kan komen. In het verlengde daarvan is er een overeenkomst met de functie van auditor, waarbij het controleren van de organisatie een van de belangrijke werkzaamheden is.

WAT DOET EEN DIV MEDEWERKER:

  • Gegevens archiveren
  • Post registreren
  • Mail verwerken en opbergen
  • Archief optimaliseren
  • Dossiers uitgeven op aanvraag
  • Bewaartermijnen in acht nemen
  • Archief opschonen
  • Losse stukken opbergen
  • Organisatie adviseren
  • Ondersteuning bieden bij informatievoorziening

Archivaris:

Archiefmedewerker:

OPLEIDINGEN TOT DIV MEDEWERKER

De functie DIV medewerker is een beroep op mbo-niveau. Een geschikte opleiding voor het uitvoeren van werkzaamheden in deze functie betreft de mbo-opleiding bedrijfsadministratief medewerker. Een andere passende opleiding is de mbo-opleiding medewerker informatiedienstverlening. In veel gevallen is het doorgaans ook nodig over een specifieke opleiding te beschikken in de vorm van SOD I & SOD II. Dit is een aanvullende opleiding die specifiek gericht is op informatiediensten. Meestal is het beschikken over een opleiding op mbo-niveau voldoen, maar het is ook mogelijk dat er hbo-niveau vereist is. Een SOD II opleiding betreft een tweejarige opleiding op hbo-niveau.

BEDRIJVEN WAAR EEN DIV MEDEWERKER WERKZAAM KAN ZIJN

Een DIV medewerker is veelal werkzaam als ambtenaar bij een overheidsorganisatie. Bijvoorbeeld in dienst van een gemeente, waterschap of bij de Belastingdienst. Overheidsorganisaties hebben uiteraard te maken met een grote hoeveelheid aan klantcontacten met alle correspondentie per post en digitaal die daarbij hoort. Deze gegevens worden opgeslagen in een archief of digitaal archief. Ook in het bedrijfsleven is correspondentie in veel branches aan de orde van de dag. Denk daarbij maar aan banken en verzekeringsmaatschappijen die over informatie van klanten beschikken en deze in het archief bewaren. Verder hebben alle bedrijven natuurlijk ook te maken met een bewaarplicht, waarbij het bewaren van de administratie een treffend voorbeeld is.

COMPETENTIES DIV MEDEWERKER

Een DIV medewerker dient op de hoogte te zijn van wet- en regelgeving aangaande bewaarplichten. Dat betekent dat er juridische kennis op dat vakgebied aanwezig dient te zijn. Bij het uitvoeren van taken als het archiveren van stukken geldt dat secuur kunnen werken van groot belang is. Bij het onzorgvuldig opbergen van informatie is het niet altijd meer mogelijk om te achterhalen waar bepaalde stukken zijn gebleven. Nauwkeurig werken is dan ook een vereiste. Dat geldt eveneens voor controleren eigenschappen en het zelfstandig kunnen werken. Voor wat betreft de ondersteunende en adviserende taken geldt dat het belangrijk is dat een DIV medewerker goed kan communiceren.

ARBEIDSMARKTPERSPECTIEF EN DOORGROEIMOGELIJKHEDEN ALS DIV MEDEWERKER

Het arbeidsmarktperspectief is prima te noemen voor een DIV medewerker. Het is wel zo dat de aandacht steeds meer verschuift van papieren stukken archiveren naar het bijhouden van een digitaal archief. Overheidsorganisaties richten zich op het gemakkelijk vindbaar maken van digitale informatie, waarbij bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie wordt toegepast. Deze ontwikkeling kan wel tot gevolg hebben dat de functietaken anders komen te liggen. Daarbij valt te denken dat de aandacht meer komt te liggen op welke informatie bewaard moet worden en wat vernietigd kan worden. Of welke stukken mogen actief openbaar komen en hoe zit het met de werking van de regels rondom privacy. Een DIV medewerker heeft overigens de mogelijkheid om zich binnen de informatievoorziening te ontwikkelen. Een van de opties is om als de ambitie er is door te groeien naar de functie van teamleider.

ARBEIDSVOORWAARDEN EN SALARIS DIV MEDEWERKER

Het salaris van een DIV medewerker komt gemiddeld uit tussen 2.400 euro en 3.000 euro bruto. Bij indiensttreding als ambtenaar vindt er een indeling in een salarisschaal plaats, waarbij de ervaring en de opleiding een rol speelt. Het salaris stijgt vervolgens met de jaren tot het hoogste salaris in de betreffende salarisschaal is bereikt. Andere arbeidsvoorwaarden zijn van de cao en van het bedrijf of organisatie afhankelijk. Denk daarbij aan de vergoeding van reiskosten met het openbaar vervoer of met de eigen auto. Het is ook mogelijk dat een werkgever voorziet in extra’s indien dat nodig wordt geacht voor de uitoefening van de functie. Bijvoorbeeld door een DIV medewerker te voorzien in een laptop of mobiele telefoon.

Boekhoudsoftware vergelijken voor DIV medewerker

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als DIV medewerker bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl