DIV medewerker

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een DIV medewerker?

Een DIV medewerker verricht ondersteunende en uitvoerende werkzaamheden die betrekking hebben op informatievoorziening. Denk daarbij aan een functie als archiefmedewerker of dossierbeheerder. De afkorting staat voor Documentaire Informatie Voorziening. De werkzaamheden zijn heel divers van aard. Zo behoort het tot de taken om dossiers te registeren en deze te beheren. Ook het toekennen van bewaartermijnen maakt onderdeel van de werkzaamheden uit. Dat geldt eveneens voor de voorbereiding van het archief of digitale archief met betrekking tot overdracht van dossiers. In het verlengde van deze uitvoerende werkzaamheden komt het ook voor dat er sprake is van een adviserende rol. Bijvoorbeeld door advies te geven en ondersteuning te bieden met betrekking tot de inrichting van de documentatievoorziening. Bij het archiveren van werkzaamheden ligt de nadruk op nauwkeurig werken om documenten bijvoorbeeld op alfabetische volgorde te leggen of door een cijfermatige volgorde toe te kennen aan de documenten. Een andere voorkomende taak is het opzoeken van documenten in het archief als daar een aanvraag voor is gedaan. Ook het archiveren van losse stukken in een bestaand dossier vormt onderdeel van de functie DIV medewerker. Het is eveneens mogelijk dat postregistratie tot de functietaken behoort, net als het registreren van berichten die in het digitale systeem binnenkomen. Er is uiteraard sprake van een toenemende digitalisering en dat heeft ook betrekking op de werkzaamheden van een DIV medewerker. Bijvoorbeeld door het digitale archief bij te houden. Het is echter niet zo dat de techniek alles overneemt. De functie blijft belangrijk op andere gebieden, zoals ten aanzien van het beheer als het gaat om de bewaartermijn van gegevens in het digitale archief.

Lees verder...

Salaris en tarief van een DIV medewerker

Wat is het salaris en tarief van een DIV medewerker? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als DIV medewerker in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...

Boekhoudprogramma vergelijken DIV medewerker

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als DIV medewerker bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl