Auditor

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een auditor is verantwoordelijk voor het beroepsmatig uitvoeren van auditing werkzaamheden. Met andere woorden is een auditor verantwoordelijk voor het controleren van bepaalde organisaties. Deze controlewerkzaamheden kunnen betrekking hebben op verschillende gebieden zoals de boekhouding, jaarrekeningen, verklaringen, arbeidsomstandigheden, kwaliteitsafspraken, milieu of subsidieaanvragen. Er bestaan grofweg twee verschillende soorten auditors namelijk de internal auditor en de external auditor. Het grote verschil tussen deze twee auditors is dat een internal auditor werkzaam is voor het bedrijf en de external auditor onafhankelijk is van het bedrijf waar hij of zij het onderzoek uitvoert. Over het algemeen is een auditor gespecialiseerd in bepaalde vakgebieden en blijft een auditor werkzaam binnen zijn vakgebied. Diverse soorten bedrijven en overheden zijn verplicht om een auditor in dienst te hebben zoals banken en bedrijven die handelen op de beurs. Wat een auditor precies zal controleren is weer geheel afhankelijk van de soort auditor, omdat er veel verschillende vakgebieden zijn waarbinnen een auditor werkzaam kan zijn. Een  auditor kan bijvoorbeeld ook een belastinginspecteur zijn die de boekhouding van particulieren en/of bedrijven zal controleren. In dat geval spreek met weer van een external auditor. Een auditor kan op verschillende manieren werkzaam zijn, omdat niet alle auditors organisaties in het geheel hoeven te controleren. Een auditor kan juist ook weer gespecialiseerd zijn binnen bepaalde specifieke onderwerpen, zoals IT-auditing of financieel auditing.

Een auditor is dus een persoon die een bepaalde organisatie of bedrijf controleert met betrekking tot de financiële administratie en/of andere belangrijke zaken. Een external auditor kan bijvoorbeeld een accountant zijn die de financiële administratie doorneemt om een accountantsverklaring te kunnen afgeven of een external auditor heeft betrekking op een bepaalde toezichthouder, zoals een belastinginspecteur die de organisatie komt controleren. Ook kan een auditor een interne medewerker zijn van de organisatie die zijn eigen organisaties controleert. Een auditor kan ook andere zaken controleren dan alleen financiële gegevens afhankelijk van de soort auditor. Een andere benaming voor een external auditor kan ook zijn externe accountant.

Een external auditor voert dus een controle uit om te controleren of een bedrijf of organisatie wel voldoet aan specifieke wetten en/of regels. De reden dat er external auditors ingezet worden is om er zeker van het zijn dat een onafhankelijke instantie of bedrijf zoals een accountantskantoor het bedrijf doorgenomen heeft, met als doel misstanden te voorkomen of juist op te sporen. Ondanks dat een external auditor zwaarder overkomt bestaat er eigenlijk geen verschil met een interne auditor, omdat beide auditors gebonden zijn aan strike beroepsethiek.

De diverse taken van een auditor zijn:

  • Het beoordelen en vastleggen van documenten, dossiers en procedures
  • Het beoordelen van interne en/of externe richtlijnen
  • Het geven van trainingen
  • Het opstellen van auditrapportages met bevindingen, beoordelingen en voorstellen ter verbetering
  • Het opstellen van controleprogramma’s
  • Het rapporteren en adviseren aan het management en eventueel de raad van bestuur
  • Het signaleren van mogelijke risico’s
  • Het vaststellen van de zekerheid dat informatie betrouwbaar en correct is
  • Het bewaken en beoordelen van verbeteracties

Beroep internal auditor:

Opleidingen tot auditor

Wie een carrière ambieert als auditor kan het beste de Internal Auditing & Advisory opleiding volgen die doorgaans twee jaar in beslag zal nemen. Er worden overigens voldoende opleidingsmogelijkheden aangeboden voor het beroep auditor door verschillende scholen en andere opleidingsinstituten. Om deel te kunnen nemen aan de opleiding worden doorgaans wel strikte voorwaarden gehanteerd. Zie voor meer informatie over het beroep auditor ook het instituut van internal auditors Nederland (IIA) en de Nederlandse orde van register EDP auditors (NOREA) waar meer informatie te vinden is.

Bedrijven waar een auditor werkzaam kan zijn

Een auditor is doorgaans werkzaam voor de grotere bedrijven en overheden maar komt eigenlijk in alle branches wel voor. Onder de auditors zijn ook wel zelfstandig ondernemers te vinden.

Competenties auditor

Enkele belangrijke competenties als auditor zijn onafhankelijkheid, het kritisch zijn, inzicht, discipline, financieel bewustzijn en het analytisch zijn. Het moge duidelijk zijn dat een auditor een grote controlerende functie heeft en communicatief zeer sterk onderlegd zal moeten zijn omdat naast het controleren een auditor ook een adviserende rol heeft.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als auditor

Het arbeidsmarktperspectief als auditor is over het algemeen goed te noemen. De laatste jaren worden auditors steeds sneller en vaker ingeschakeld door het bedrijfsleven en overheden. Daarnaast is het zo dat er relatief gezien niet veel auditors zijn en het verkrijgen van werk dan ook niet heel moeilijk zal zijn. Een auditor is hoog opgeleid en moet tegenwoordig aan strenge voorwaarden voldoen. De doorgroeimogelijkheden als auditor zijn over het algemeen beperkt maar een leidinggevende functie zal over het algemeen wel mogelijk zijn binnen de organisatie.

Arbeidsvoorwaarden en salaris auditor

Er zijn geen specifieke arbeidsvoorwaarden aan te geven voor het beroep auditor omdat je voor uiteenlopende organisaties, bedrijven en overheden werkzaam kan zijn. Een auditor zal in loondienst doorgaans een salaris verdienen tussen de 3500 en 6500 euro bruto afhankelijk van opleidingen, leeftijd, dienstjaren en specifieke verantwoordelijkheden. Overigens is een hoger salaris als auditor zeker mogelijk, afhankelijk van het soort bedrijf en het hebben van grote verantwoordelijkheden.

Mijnzzp.nl