Auditor

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een auditor is verantwoordelijk voor het beroepsmatig uitvoeren van auditing werkzaamheden. Met andere woorden is een auditor verantwoordelijk voor het controleren van bepaalde organisaties. Deze controlewerkzaamheden kunnen betrekking hebben op verschillende gebieden zoals de boekhouding, jaarrekeningen, verklaringen, arbeidsomstandigheden, kwaliteitsafspraken, milieu of subsidieaanvragen. Er bestaan grofweg twee soorten auditors namelijk de internal auditor en de external auditor. Het grote verschil tussen deze twee auditors is dat een internal auditor werkzaam is voor het bedrijf en de external auditor onafhankelijk is van het bedrijf waar hij of zij het onderzoek uitvoert. Over het algemeen is een auditor gespecialiseerd in bepaalde vakgebieden en blijft een auditor werkzaam binnen zijn vakgebied. Diverse soorten bedrijven en overheden zijn verplicht om een auditor in dienst te hebben zoals banken en bedrijven die handelen op de beurs. Wat een auditor precies zal controleren is weer geheel afhankelijk van de soort auditor, omdat er veel verschillende vakgebieden zijn waarbinnen een auditor werkzaam kan zijn. Een auditor kan bijvoorbeeld ook een belastinginspecteur zijn die de boekhouding van particulieren of bedrijven zal controleren. In dat geval spreek men van een external auditor. Een auditor kan op verschillende manieren werkzaam zijn, omdat niet alle auditors organisaties in het geheel hoeven te controleren. Een auditor kan juist ook weer gespecialiseerd zijn binnen bepaalde specifieke onderwerpen, zoals IT-auditing of financiële auditing. Een financiële auditor kan ook weer verantwoordelijk zijn voor verschillende deelgebieden. Denk bijvoorbeeld aan een financiële auditor, die verantwoordelijk is voor bedrijfsovernames. In dat geval kan het ook gaan om een accountant.

Een auditor is dus een persoon die een bepaalde organisatie of bedrijf controleert met betrekking tot de financiële administratie en/of andere belangrijke zaken. Een auditor kan bijvoorbeeld een accountant zijn die de financiële administratie doorneemt om een accountantsverklaring te kunnen afgeven of een auditor heeft betrekking op een bepaalde toezichthouder, zoals een belastinginspecteur die de organisatie komt controleren. Ook kan een auditor een interne medewerker zijn van de organisatie die zijn eigen organisaties controleert. Een auditor kan ook andere zaken controleren dan alleen financiële gegevens afhankelijk van de soort auditor. Een andere benaming voor een auditor kan ook zijn externe accountant. Een auditor voert dus een controle uit om te controleren of een bedrijf of organisatie wel voldoet aan specifieke wetten en/of regels. De reden dat er auditors ingezet worden is om er zeker van het zijn dat een onafhankelijke instantie of bedrijf zoals een accountantskantoor het bedrijf doorgenomen heeft, met als doel misstanden te voorkomen of juist op te sporen. Ondanks dat een externe auditor zwaarder overkomt, bestaat er eigenlijk geen verschil met een interne auditor, omdat beide auditors gebonden zijn aan strike beroepsethiek.

Zoals eerder omschreven komt het beroep auditor in de praktijk op verschillende manieren voor. Auditors zijn erg belangrijk om reputatieschade te helpen voorkomen. Om eventuele reputatieschade te voorkomen maken organisaties tegenwoordig ook wel gebruik van een speciale compliance afdeling, waarbinnen verschillende compliance officers en de compliance managers toezien op alle wettelijke regelgeving. Door het actief toezien op alle wettelijke regelgeving kan voorkomen worden dat organisaties onbewust de regels overtreden. Het is dan ook prima denkbaar dat een auditor aangemerkt kan worden als compliance officer. In dat geval spreken we dus van een internal auditor. Een internal auditor is dus werkzaam voor de organisatie. Er kan ook gebruikgemaakt worden van externe auditors. Soms is er ook wel spraken van een operational auditor. Een operational auditor is verantwoordelijk voor het controleren van bepaalde bedrijfsprocessen. Hierbij draait het vooral om de meerwaarde van de processen.

Onafhankelijke oordeel

Internal auditors en externe auditors zijn dus verantwoordelijk voor het controleren van organisaties. Een internal auditor kan in de kern niet aangemerkt worden als onafhankelijk persoon. Het grote verschil is dat de internal auditor werkzaam is voor de organisatie. Interne auditors zijn voor de rest niet minder competent, echter zijn interne auditors niet onafhankelijk. External auditors zijn dit in alle gevallen wel. Overigens kan een interne audit ook door internal auditors uitgevoerd worden. Een externe audit heeft dus betrekking op een externe instantie die de financiële verslaglegging komt controleren. Tegenwoordig komt ook steeds meer het beroep forensic auditor voor. Een forensic auditor is verantwoordelijk voor fraudebestrijding.

De diverse taken van een auditor zijn:

  • Het beoordelen en vastleggen van documenten, dossiers en procedures
  • Het beoordelen van interne en/of externe richtlijnen
  • Het geven van trainingen
  • Het opstellen van auditrapportages met bevindingen, beoordelingen en voorstellen ter verbetering
  • Het opstellen van controleprogramma’s
  • Het rapporteren en adviseren aan het management en eventueel de raad van bestuur
  • Het signaleren van mogelijke risico’s
  • Het vaststellen van de zekerheid dat informatie betrouwbaar en correct is
  • Het bewaken en beoordelen van verbeteracties

Wat doet een auditor:

Beroep internal auditor:

Opleidingen tot auditor

Wie een carrière ambieert als auditor kan het beste de Internal Auditing & Advisory opleiding volgen die doorgaans twee jaar in beslag zal nemen. Er worden overigens voldoende opleidingsmogelijkheden aangeboden voor het beroep auditor door verschillende scholen en andere opleidingsinstituten. Om deel te kunnen nemen aan de opleiding worden doorgaans wel strikte voorwaarden gehanteerd. IT-auditors hebben bijvoorbeeld meestal de erkende universitaire opleiding IT-auditor voltooid. Zie voor meer informatie over het beroep auditor ook het instituut van internal auditors Nederland (IIA) en de Nederlandse orde van register EDP auditors (NOREA) waar meer informatie te vinden is. Ook de boekhouding is belangrijk als zelfstandig ondernemer.

Bedrijven waar een auditor werkzaam kan zijn

Een auditor kan voor uiteenlopende bedrijven, instellingen en overheden werkzaam zijn. Denk bijvoorbeeld aan grote fabrikanten, middenstanders, gemeentes of aan stichtingen, die afhankelijk zijn van goede doelen. Daarnaast kan een auditor werkzaam zijn als consultant of ondernemer. Zoals eerder omschreven kan een externe auditor in veel gevallen ook aangemerkt worden als accountant of bijvoorbeeld als belastinginspecteur. Vanzelfsprekend zijn externe auditors op een andere manier werkzaam dan internal auditors.

Competenties auditor

De belangrijkste competentie van een auditor is de vakinhoudelijke kennis van auditing werkzaamheden. Auditing werkzaamheden vraagt om een systematische en gedisciplineerde aanpak waarbij cijfermatig inzicht niet mag ontbreken. Met andere woorden moet een auditor aangemerkt kunnen worden als wiskundige. Ook algemene onderzoeksvaardigheden mogen niet ontbreken als auditor. Omdat een auditor te maken krijgt met veel verschillende medewerkers en externe partijen moeten een auditor beschikken over goede communicatieve vaardigheden. Algemeen belangrijke woorden zijn onafhankelijkheid, kritisch, motivatie, analytisch, inzicht, discipline, oordeelvorming, stressbestendigheid en financieel bewustzijn.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als auditor

Het arbeidsmarktperspectief als auditor is over het algemeen goed te noemen. De laatste jaren worden auditors steeds sneller en vaker ingeschakeld door het bedrijfsleven en overheden. Daarnaast is het zo dat er relatief gezien niet veel auditors zijn en het verkrijgen van werk dan ook niet heel moeilijk zal zijn. Een auditor is hoog opgeleid en moet tegenwoordig aan strenge voorwaarden voldoen. De doorgroeimogelijkheden als auditor zijn over het algemeen beperkt maar een leidinggevende functie zal over het algemeen wel mogelijk zijn binnen de organisatie.

Arbeidsvoorwaarden en salaris auditor

Er zijn geen specifieke arbeidsvoorwaarden aan te geven voor het beroep auditor omdat je voor uiteenlopende organisaties, bedrijven en overheden werkzaam kan zijn. Een auditor zal in loondienst doorgaans een salaris verdienen tussen de 3500 en 6500 euro bruto afhankelijk van opleidingen, leeftijd, dienstjaren en specifieke verantwoordelijkheden. Overigens is een hoger salaris als auditor zeker mogelijk, afhankelijk van het soort bedrijf en het hebben van grote verantwoordelijkheden.

Read this information on Auditor in English.

Lesen Sie diese Informationen auf Auditor auf Deutsch.

Lea esta informaciĆ³n sobre Auditor en espaƱol.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Auditor

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Auditor bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl